Åseral‎ > ‎

Arbeidsflyt


Før opptak:

Memoar har etablert ei prosjektside for kvart prosjekt, (f.eks. memoar.no/aaseral) Etter kvart som prosjektet utviklar seg, etablerer Memoar nye personsider. (f.eks memoar.no/aaseral/berg

 

Før opptak blir gjort, er det klokt å ha avklart og signert avtale om arkivering og bruk

Avtale - forteljar


Les meir om sjølve opptaket her - og bli gjerne med på kurs!


Kurs
Opptak kan gjerne gjerast med mobiltelefon eller eit enkelt kamera - men prøv å få god lyd, helst med ekstern mikrofon u plasserar så nært som råd til den som fortel  
Etter opptak: 

Kopier opptaket frå minnekort til PC. Viss opptaket er gjort på telefonen, kan du truleg gå vidare til neste punkt. 

Send opptaket til post@memoar.no. Bruk evt. Dropbox Transfer, Google Disc eller andre filoverføringsverktøy. 

Så snart opptaket er mottatt, lagar Memoar ei personmappe i prosjektarkivet.

Ein redigerar må så laga ein trimma og samanføyd arkiveringsfil - ein mest mogleg autentisk opptaksvideo.  

(Memoar kan hjelpe med dette)

Når arkiveringsfilen er ferdig, kan vi lage ei nettside med slik adresse: 
www.memoar.no/prosjekt/etternamn 
f.eks:
www.memoar.no/aaseral/berg
Der legg vi arkiveringsfilen med eit passord som berre forteljaren kan dele. 

Dokumentasjon:.
Nå startar det som kanskje er den viktigaste delen av arbeidet:
Logging:
1. Lag eit stikkordsmessig oversyn med tidskodar om innhaldet. Vurder og marker om noko må fjernast før evt. publisering (av etiske eller andre grunnar).
2. Skriv inn aktuelle emneord i tillegg til stikkorda.
3. Skriv eit kort tekstsamandrag.
4. Send logg, emneord og tekstsamandrag tilbake forteljaren og til post@memoar.no
Viss forteljaren nå gir sitt samtykke til å fjerne passord og publisere intervjuet, legg vi alt ut på personnettsida.
(nokre gonger må vi gjere i ny redigering for å ta bort ting som forteljaren sjølv eller redaktøren vil fjerne).
(Foto: Kristin Nicolaysen)
Comments