Arendal‎ > ‎

Arendal - under arbeid


Olav Ulltveit-Moe

lagt inn 13. mar. 2020, 06:08 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. mar. 2020, 06:15 ]

Olav Ulltveit-Moe (1939) ble født på en gård på Moe i Gjerstad, Aust-Agder. Han har i livet arbeidet som lærer, arbeidet på Agder Data, vært skolekonsulent, jobbet på Arbeidskontoret i Risør, engasjert seg i Hørselshemmedes Landsforbund, Gjerstad Historielag og var med å starte opp Landslaget for lokalhistorie i skolen.
Faren døde av den globale epidemien poliomyelitt i 1946 og gården ble forpaktet bort. Trolig ble faren smittet gjennom sitt arbeid som herredskogmester i Gjerstad, da han reiste endel og var mye i kontakt med folk. Det var mange spekulasjoner rundt sykdommen og myten sa at den ble spredd via epleblomsten. Faren lå i “jernlunga”, men døde til slutt, helt lam. Etter at Olav var ferdig på landbruksskolen i 1960, flyttet han tilbake og overtok offisielt gården. Da var han 21 år gammel. Gården var i hovedsak en skaugård, selv om de hadde litt dyr under krigen. 

Videre forteller Olav om sitt syn på verdenshistorien og kanskje spesielt endringen etter 1945. Hans oppfatning er at 2. verdenskrig bør regnes fra 1920-1960. Eksempelvis var det først slutt på rasjonering på 1960-tallet. Det var krakk i 1920, global nedgang i økonomien og fattigdom også i Norge. 2. verdenskrig kom i Norge nærmest som en lettelse på mange måter. Alminnelige mennesker fikk arbeid, kunne tjene penger og fikk også rett på mat. Når folk tjente penger, betalte de skatt og kommunene fikk også inn penger. 1. verdenskrig var derimot slutten på noe. 


Olav har, og er, også politisk engasjert. Han engasjerte seg spesielt i saken om bygging av deponi for spesialavfall hvor det flere steder var store protester og nærmest folkeopprør mot bygginga. Her var Olav en fanebærer for saken og havnet i kommunestyret for Venstre. Deponiet ble til slutt bygget i Brevik.


Historielaget i Gjerstad ble formelt stiftet i 1941, selv om arbeidet med bygdeboka startet allerede på 1920-tallet. Olav har vært aktiv i historielaget i Gjerstad siden 1960, og i Agder historielag i 9 år. Drømmen er at en arkeolog skal gå inn i bygda og blant annet finne ut hvor navnet Gjerstad kommer fra. Olav mener at Gjerstad stammer fra “spyd” da flere av de 25-30 gårdene i Norge med samme navn var strategisk plassert og skrev en artikkel om temaet i 2008/ “Gjerstad- og Husebygårder, er det en sammenheng?”. I følge Olav er det på tide med en nyskrivning av både lokal- og verdenshistorien og at den eldste historien blir omdefinert. 


Barbro Matre

Olav Ulltveit-Moe

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/395110027#t=1h35m40s)

00:00 Presentasjon. Moe i Gjerstad. Aust-Agder. Gård på Moe. Overlatt til sønnen. Bodde i nærheten. 3 barn. 4 barnebarn.
00:45 Gården, vokste du opp der? Født der. Min far døde 1946. Poliomyelitt. Lungebetennelse. Flyttet. Gården forpaktet vekk. Flyttet tilbake når jeg var 21 år og overtok. Overtok egentlig i 1948. De vanskelige 30-årene. Særeie.
01:35 Poliomyelitt? Global. Gikk på unger og voksne. Sammenheng med krigen. Folkeforflytning. Soldater. 1943. Årlige epidemier i Norge. Far ble lagt på eget loft. Gården var avsperra. Mat levert på døra. To søsken. Ei tjenestejente. To tjenestegutter. Ei tante. Mange mennesker. Isolert i 3 måneder. Far lå i jernlunge på sykehuset. Lå i jernlunge da han døde.
03:50 Stigmatisert i bygda? Nei. 3-4 tilfeller samtidig som min far den høsten. Noen skadd for livet. Lam. Hele eller halve kroppen. Rullestolsfolk. Mange voksne fikk det. Unger fikk på annen måte. Internasjonalt kategorisert som barnesykdom.
05:25 Jernlunga? Med poliomyelitt slutter musklene å fungere. Nervesystemet fungerer ikke. Ikke puste av egen kraft. Amerika. Laget et slags rør. "Blåsebelg". Lå inni maskinen. Hodet ute. Maskinen gikk dag og natt. Strømbrudd gjorde det kritisk. Ikke besøk. Spredning av smitte. Spekulasjon årsak. Spredd med epler, var myten. Blomsterdelen.
07:13 Hvordan fikk din far det? Herredskogmester i Gjerstad, Søndeled & Dypvåg. Mye i kontakt med folk, reiste mye. Smittesjukdom. Han døde. Helt lam. Forpaktet raskt. Dyr, full drift.
08:50 Skaugård. Dyr under krigen, åkre. Tradisjonell drift. Etter krigen var den tradisjonelle driften over. Spesialisering. Skau fikk enorm verdi. Koreakrigen. Nye maskiner. Traktor. 1950-årene.
10:00 Forskjellen mellom tradisjonelt landbruk før og etter krigen? Dyr tilpasset naboen sitt dyrehold. Blandet dyrestell, kuer, sauer, forekom geiter. Høns. Gris. Jorda var mye åker. Slått var i innmarka. 50 år før krigen var slåtten mest i utmarka. Eng. Plantesammensetning. Skauslått. Myrslått. Mye arbeid. Skau vesentlig for Moe/ Gjerstad siste 300 åra. Jord gitt mat. Skau gitt levemåte.
11:50 Var du i skauen? Etter realskolen. Holt Landbruksskule. Lærlingekurs. Tre elever. To lærerer. Søkninga var liten. Militæret som 17-åring. Flyvåpenet i to år. Fotokurs etter rekruttskolen. Mørkeromsarbeid. Høsten 1958 tilbake på Holt Landbruksskule. Eget opplegg beregnet for normalgård. Jord. Dyr. Skau. Skauassistent. (Tilsvarar Skauingeniør i dag)
12:50
14:45 1960. 21 år. Ferdig med landbruksskolen 10. april. Rett i skauen med motorsag. Men Lars sette en av de andre til å passe på meg. Det kunne ikkje løna seg.
15:40 I fire år arbeidde eg med dyr, jord, skaukultur, gjekk opp byttene, Mange skauteiger
16:30 Ulukke i 1964 - beltetraktor - havna under - svært nær drept. Halvanna år på sjukehus.
Totrinns clutch. Glømte drift på traktoren - letta på clutchen - fekk traktoren over låret.
Sønnen til Lars var der og fekk varsla folk
18:00 Måtte tenka på anna.Torbjørg - gift i mellomtida - ville bli lærar. Vi dro til KrSand - ho tok lærarskulen og jeg artium.
18:40: 20. april 1960 - Søndeled dansefest - så etter ei jente, fann ikkje henne - men fekk se ei jeg aldri hadde sett.
. Ny dansefest på Fiane veka etter - same jenta. Sia har det gått slag i slag. Nå har vi sekstiårsjubileum. Den våren var ho seksten, straks søtten
20:30 Hadde tenkt bryllup i pinsa det året ulykka var. Da vi hadde lyst for tredje gang, måtte vi se å få gjort det. Desemberbryllaup. Ikkje ferdig - masse rusk og rask inne og ute. Men så kom det nysnå.
21:55 Sikker på at jeg ville komme til hektene igjen
22:25 Drømte om universitetsstudie i historie. Men kunne ikke på grunn av garden.
Gjorde forsøk på å vera heime med sonen og lese. Det gjekk ikke - han var to år.
23:30 Vinteren etter søkte jeg Sagene Lærerskole. Andre var uinteressante og strengt kristelige
24:00 De to åra på Sagene var som ein ny pubertet. Politisk radikalt - voks som menneske. Ferdig på forsommaren 1971
25:00 1968 - Dårleg uke viss ikkje Dagbladet hadde minst ei forside om Sagene - Moms-kampen, demonstrasjon
Mange som såg på freste av oss - tok bilder
26:05 Sagene var veldig ulikt f.eks. KrSand Lærarskule. De "konservative" på Sagene var mere radikale enn de radikale i Kristiansand.
27:10 Radikalisme har fulgt meg - men ikkje noko bestemt parti. Min generasjon lærere fra Sagene egna seg til brå endringar - ikkje til tradisjonell undervisning.
27:50 Jeg underviste i naturfag. Oppdaga at ungdomsskuleelevar ikkje visste forskjell på treslag i skaubygda Gjerstad
28:30 Den gsng var det lov å lage undervisningsopplegg i lokalhistorie. sjokkert over historieundervisning nå.
29:25 Interesse for historie kom frå Snorre. Barnesjukdom - måtte holde senga - damene i huset passa på meg. Jeg fekk se i Snorreutgave med bilder. Hugser ennå bildet av Slaget ved Svolder.
Interesse for historie holdt seg hele barndommen og ungdomen - Lærerutdanning var et slags alternativ til historiestudium
31:00 Sykehus 13-14 år gammel. Operasjon. Drømte om slaget i Hafrsfjord eller Hjørundavåg. Jeg var bokinnstilt - kom på skolen som seksåring.
32:10 I barndommen, ei plaga at dei forventa nyttig arbeid av meg. Eg ville heller lesa bøker.
32:50 Vært på lærarkurs om lokal historie utanlands - kulturelt masse til felles. metode same i heile Eruopa. Forskjellen er protestantisk eller katolsk
33:50 Historia om endringer har opptatt meg mer og mer. Jeg tror vi nå er i en periode nummer tre av fire store endringar.
Første var i 300-årene, uår og sjukdomar. Ny periode med uår i 500-årene - så svartedauden i 1300-årene. Hver periode varighet av omkring 200 år (Svartedaudperioden begynte i midten av 1200-årene og vart til inn i 1500-årene). Kanskje er vi nå inne i en ny endringsperiode.
34:30 Det er veldig lett å sjå dette lokalt. Ytre del av den lille bygda Gjerstad er i ferd med å bli urbanisert. Der er områder med forslumming. Det har aldri skjedd før.
Folketalet går ned. Gjerstad har snart like lite folk som i 1800
36:00 Det er ikke framgang eller tilbakegang - det er historie, og det er lite å gjøre med det.
Tidligere endringsperioder har vart et par hundre år. Jeg tror vi er inne i ein ny slik endringsperiode nå.
38:10 Samanheng med skilet i landbruket under krigen?
38:40 Endringa etter 1945 er en forsettelse av hamskiftet, som ikke sluttet i 1880 ("Det store hamskiftet"/ Inge Krokan 1860-1890). Fortsettelsen av hamskiftet etter 1890. Min oppfatning er at historieskiving som omfatter 2. verdenskrig bør dekke perioden 1920-1960. Økonomi. Utvikling av næringsliv. Sosial utvikling i 1920- og 30-åra. Krigen kom som en lettelse for mange. Alminnelige mennesker vi arbeid, tjene penger, rett på mat.
40:27 Krigen var ikke over i 1945. Virkningen på samfunnet. Rasjonering først slutt i 1960. Historisk sett var 2.verdenskrig en episode i en episode.
41:07 Hvorfor skille fra 1920, hvorfor ikke ta med 1. verdenskrig? 1. verdenskrig var slutten på noe. 1920 var krakk, global nedgang i økonomien. Innvirkning på hele samfunnet. Fattigdom også i Norge.
41:50 Bygda Gjerstad. 1930. 200 arbeidsledige menn. 2500 innbyggere. Jernbane. Få Gjerstølinger jobbet der. Gjerstad kommune var dundrende konkurs i 1930. Finansdepartementet. Tvedestrand Sparebank. Nedskrevet gjeld. Små skatteinntekter.
43:20 Krigen 1940. Folk tjente penger. Betalte skatt. Etter krigen kommunen gjeldkvitt. Gunstig. Statlig finansiering. Etterkrigstida generell optimisme.
44:18 Tyskinitiert arbeid som gjorde at hjula kom i gang igjen? Betydning av tysk okkupasjon ikke bare negativ. Samfunnet skulle fungere videre, folk måtte ha inntekt. London-regjeringa aksepterte at næringslivet måtte fungere. Mange episoder. Motsetninger.
46:00 Ny gjennomgang av norgeshistorien. Meningsfelle i historiker May-Brith Ohman Nilsen i Kristiansand.
47:05 Når tok denne erkjennelsen form for din del? Historie interessert meg alltid. Lokalt. Sekretær i Agder Historielag i 9 år. Ting gror fram. Kunnskap.
48:20 1945. Politiske partier. Kommustiske lokalpartier. Arbeiderpartiet. Venstre. Bondepartiet. Grunnleggende forskjellig politikk etter 1945. Lokalt. Nasjonalt.
50:35 Bygges anlegg for norsk spesialavfall. Bryte ned forbrennende spesialavfall. Thorbjørn Berntsen. Gjerstad kommune sa ja takk til anlegget. Jeg ble spent ut av senga. Krets av motstandere. Norge. Skandinavia. Europeisk. 1989-1991. Havnet i kommunestyret Venstre. Fikk stoppet bygginga. Liberalisme.
52:50 Miljøverndepartementet. Deponi for spesialavfall. Brevik. Protester. Lier. Nærmest folkeopprør. Folldal. Ikke begeistret. Staten har skylda sjøl. Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. Kun norsk avfall. Norcem Brevik. Solgt til pengespekulant. Import av store mengder. spesialavfall.
54:40 Fanebærer for saken. Ble kastet fra kommunestyret. Kampanje mot deg? Vanlig kommunevalg.
55:48 Vært aktiv i historielag i Gjerstad i siden 1960. Formelt stiftet i 1941. Fokus endret seg? Bygdebok. Arbeid startet i 1920-årene.
58:15 1960. Gårds-og slektshistorie som hefter. Lensmann Torleif Kveim. Andreas Vevstad. 10 hefter. Årsskrift "Før i tida". Arv. Innbo og pengegave. Kjøpte eiendom. Bygdetun. Ble solgt. Historielaget har overtatt Holmen Gård.
1:00:10 Arkiv. Kopier. Originaler. Bilder. Fotografer i bygda. Melås. Store bildesamlinger. Fra 1600-åra. Arkeologi. Doktorgradsarbeid.
1:01:30 Drømmen er at en arkeolog skal gå inn i bygda. Navnet på prestegården. Gjerstad. Sentral gård de siste 1500 åra. 25-30 gårder i Norge med samme navn. Tror ikke at navnet stammer fra Geir/ Geirulf, heller "spyd". Gjerstadene strategisk betydning. Gjerstad på Tromøy. Lofoten.
1:03:00 Folkevandringstida. Det gamle samfunnet forsvant. Preget av busetnad, ikke av gårder. Ny start i 500 åra. Vil du ha en nyskrivning av både lokalhistoria og verdenshistoria? Lest doktorgrader. Frode Iversen. Viktigste arkeolog i Norge. UiO. Universitetet i Oslo.
1:04:47 Omdefinere den eldste historien. I lys av at vi er i en stor omstillingsperiode igjen. Gårder som utgangspunkt. Kokegroper. Gravhauger. Gjerstad Prestegård. Yngre jernalder.
1:08:00 Jobbet som lærer i 5 år. Agder Historielag i 9 år. Brant lys i alle ender. Agder Data. Skolekonsulent. Kommunedatasystem. Arbeidskontoret i Risør. Uføretrygdet. Migrene. Hørselshemmedes Landsforbund. Gjerstad Historielag. Landslaget for lokalhistorie i skolen.
1:10:58 Ny interesse for muntlig historie? Har vært hele tida. Museumsfolk våkner til live, det er nytt. Kunsthistoriker. Aust-Agder museum og arkiv. Representantskapet. Bråk. Fylkeskommunen.
1:13:00 "Entusiasmen som er nå, er på et annet nivå. Lavere nivå. Kanskje farlig å si, så får vi se."
1:13:35 Intervju slutt.

Asbjørn Ribe

lagt inn 20. feb. 2020, 08:13 av Barbro Matre   [ oppdatert 11. mar. 2020, 01:07 av Bjørn Enes ]

Asbjørn Ribe er født i Arendal i 1950, like ved Lagsævatnet. Han forteller om en påkjørsel som førte til utsatt skolegang, om utklipte tegneserier som ble limt på senga til dekorasjon og om sitt idrettsliv innenfor både håndball og fotball. Han beskriver en barndom med mye frihet, at barn i dag til sammenligning er veldig beskyttet. Som 10 åring reiste han alene med tog til Flaten i Froland for å fiske og sove i spisstelt. Han fikk riktignok med seg litt penger og primus. Som 15-åring dro han på sjekte-tur sammen med en kamerat. Mens platespilleren spilte “Silence is Golden” av The Tremeloes på full guffe, seilte de til Risør og Lyngør for å kjøpe egg. Helt siden Asbjørn ble født har havet vært familiens element, faren var aldri redd for sjøen. Han trekker spesielt frem den utrolige ferieturen til Gøteborg, hvor de var tre familier på båttur, i hver sin båt. Det er milelangt til Gøteborg, helt fra Arendal.  

Asbjørn trodde aller først han skulle arbeide på sjøen, men far satt foten ned. Skole først. Og da ble det sannelig ingen sjømann av ham likevel. Han har arbeidet på bilverksted og på kraftverk, han gikk teknisk skole og fikk jobb på Falken redningskorps som redningsmann og mekaniker. Karrièren i Arendal brannvesen startet i 1977 og skulle vise seg å vare helt til Asbjørn pensjonerte seg. 


Og neste år er det gullbryllup. Barbro Matre.


Asbjørn Ribe

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/395050511#t=1h35m40s)

00:00Navn . Fødd i Arendal 1950 - ved Langsævatnet
00:30Far og mor - Bestefedrene var byggmestre og møbelsnekker
Far fødd i 1918 - den gang var elektrisitet svært nytt. Far blei elektrikar
02:10Far jobba på Arendal kommunale kraftverk. Høgspentserfitikat
02:40Nytt hus på Klokkene i 1947. Der budde vi då eg blei fødd i 1950
03:00To eldre brør. Yngst - kom lettere til både sykkel og anna enn dei
03:40Starta eit år for seint på skulen -
4:10ein kar skulle ta sertifikat. Læraren var blind - Han køyrde på meg - derfor begynte eg eit år for seint på skulen.
05:10Jugeblader. Klistremerker på seng
05:50han som køyrde på meg varsla far. Han kom på besøk helie tida eg låg til sengs
06:50Stinta skule. Brus var veldig stas - fekk det då vi starta på skulen
07:40Fin tid på skulen. Bestefar og den yngste av døtrene hans - hus ved sjøen - do over vatnet
08:40Fiska Bergnebb - i sola er det vanskeleg å sjå når han bit. Lettare å fiske frå do!
09:30spelte handball og fotball. Freidig klubb. IOGT - avholdslag.
10:25Grønruss etter realskulen. Ville til sjøs etterpå - fekk ikkje lov
11:00Fyrste lærar - flott dame, blei sjuk og døydde. Mange lærarar - det var bra sjølvom
11:40Vi hadde blekkhus og pennesplitt. Skjønnskrift (løkkeskrift)
12:20Engelske gloser var ikkje lett - men kom gjennom
12:40Klassen har kome saman tre gonger i seinare år.
13:00Skulebestyrar Guttormsen.
13:30Negativt minne: Brødrepar - ikkje så skarpe. Den eine blei send til Bakkebø.
Evneveik - Broren reiste til Sinken - dei samla folk som ikkje fekk det heilt til
14:30Den eine gjekk det veldig bra med. Den andre var nylig på TV - fekk oppreisning
15:30Born og barneborn går på same skule.
Hugsar Torbjørn Egners lesebøker - Ola Ola Heia
16:10Mykje gardsrelatert
16:30Far sa eg måtte gå skule. Når eg ikkje ville, måtte eg jobbe på garden
17:05Då gjekk eg ned på Blødekjær - fekk lærlingekontrakt på bilverkstad .
Far hadde skaffa lærlingekontrakt på kraftverket - men eg ville ha bilverksted
Fantastisk tid når det gjald å få jobb
18:10Lærlingeskule - tre år
19:00Bilverkstaden. Ikkje alltid den beste jobben. Fekk papir tok eg til på teknisk skule.
Toårig teknisk skule - medan eg vare der tok kona tak i meg...
20:30Fekk jobb på Falken redningskorps - redningsmann og mekanikar
21:07Blåsyn og sirene var spennande - men du blir snart sett på plass. Alvorlege hendingar
22:02dykking. Vore med på å vekke folk som har slutta å puste
22:30Etterpå har eg heile livet jobba med redning - 1977 i Arendal Brannvesen - blei der til pensjonsalder
mange år leiar av beredskapsgruppa - saman med ambulansepersonell -
23:40Kamp for dykkertenesta. Nå er det tilbake .
24:10Politikk - to periodar i bystyret. Vegen over Langsævatnet - var mot å ødelegge vatnet.
Rundt 1980. Hard debatt i eit års tid.
25:30Gruppeleiar Leif Simonsen i Arbeiderpartiet sa: "Det er greit viss du blir heime i morgon!"
Vegvesenet investerte i gangvegen
26:20i dag er born veldig verna. Då eg var liten var eg glad i å fiske. 10 år - tog til Flaten i Froland.
Spisstelt og primus. Litt penger. Mange dagar - naboane kom og spurde - blei vener
28:00Ferdig med sju år folkeskule - kamerat gjekk på SanFransicus skule - faren hadde flott sjekte.
Platespelar "silence is Golden"
29:40Risør og Lyngør - kjøpte egg - måtte love å ikkjekøyre over Skill, i alle fall ikkje før det blei lyst
30:39Syng Silence is Goden. spelaren var ein Kurèr.
31:07Pappa var aldri redd for sjøen. Alltid båt. Året før skulen reiste dei tre sjekter - ferietur i bårten
Alle fem i vår båt - vi reiste tre avgårde tre familier. Dei andre skulle til Gøteborg.
Forferdelig langt med slik båt! tok over til Lysekil. Veldig langt - ein heil dag.
33:00Den eine familien sin båt stansa når pluggen blei varm - måtte berre skifte plugg
melkepspann med oss - sidebenkar, motorkasse - tverrbenk akter. Mor og far og syster låg på bord tvers over benkane framme - bror under dei på dørken - eg minst på tvers bak fem stykker sov i båten.
34:30Alle måltid på motorkassa "Tull" stansa oss. Mamma hadde gøymt litt pengar
35:40Hundrelappane var bretta i tre. Gøymde under benken - Tullen ynskte oss velkomne
36:20Godt mottekne i Sverige -
36:55Kompis var politi i Gøteborg. Køyrde over til Strømstad - alt gjekk greit - utruleg at vi reiste så langt med den vesle båten - det er lengre frå Strømstad til Gøteborg enn til Arendal
38:20Vær: Den beste måten å leve på var å oppleve det og stå i det. Verdas flottaste far.
Tenker på korleis sonen min steller med sine born.
39:10Idrett i far si tid var politisk. Grane var konservativ. Arbeidsfolk dreiv ikkje idrett -
40:00Ein hadde sett at eg spelte fotball på Grane - far var heilt uforståande.
"Spelar du fotball i Grane?" Han var arbeidar - og spelte i Arendal Ballklubb.
41:10Bylag mot venskapsbyar - dreiv mykje idrett heilt til kona kom og tok meg.
Ho er frå Misva sør for Bodø - då me fekk ungar blei det å køyra dit om sommaren .
43:15Brannskulen ligg i Harstd - vore der og undervist ved ulike høve - fantastisk flott.
44:00Møtte kona i leikarringen i Arendal. neste år er det gullbryllup. Guinness Rekordbok.

1-2 of 2