Arendal‎ > ‎Arendal - under arbeid‎ > ‎

Asbjørn Ribe

lagt inn 20. feb. 2020, 08:13 av Barbro Matre   [ oppdatert 11. mar. 2020, 01:07 av Bjørn Enes ]
Asbjørn Ribe er født i Arendal i 1950, like ved Lagsævatnet. Han forteller om en påkjørsel som førte til utsatt skolegang, om utklipte tegneserier som ble limt på senga til dekorasjon og om sitt idrettsliv innenfor både håndball og fotball. Han beskriver en barndom med mye frihet, at barn i dag til sammenligning er veldig beskyttet. Som 10 åring reiste han alene med tog til Flaten i Froland for å fiske og sove i spisstelt. Han fikk riktignok med seg litt penger og primus. Som 15-åring dro han på sjekte-tur sammen med en kamerat. Mens platespilleren spilte “Silence is Golden” av The Tremeloes på full guffe, seilte de til Risør og Lyngør for å kjøpe egg. Helt siden Asbjørn ble født har havet vært familiens element, faren var aldri redd for sjøen. Han trekker spesielt frem den utrolige ferieturen til Gøteborg, hvor de var tre familier på båttur, i hver sin båt. Det er milelangt til Gøteborg, helt fra Arendal.  

Asbjørn trodde aller først han skulle arbeide på sjøen, men far satt foten ned. Skole først. Og da ble det sannelig ingen sjømann av ham likevel. Han har arbeidet på bilverksted og på kraftverk, han gikk teknisk skole og fikk jobb på Falken redningskorps som redningsmann og mekaniker. Karrièren i Arendal brannvesen startet i 1977 og skulle vise seg å vare helt til Asbjørn pensjonerte seg. 


Og neste år er det gullbryllup. Barbro Matre.


Asbjørn Ribe

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/395050511#t=1h35m40s)

00:00Navn . Fødd i Arendal 1950 - ved Langsævatnet
00:30Far og mor - Bestefedrene var byggmestre og møbelsnekker
Far fødd i 1918 - den gang var elektrisitet svært nytt. Far blei elektrikar
02:10Far jobba på Arendal kommunale kraftverk. Høgspentserfitikat
02:40Nytt hus på Klokkene i 1947. Der budde vi då eg blei fødd i 1950
03:00To eldre brør. Yngst - kom lettere til både sykkel og anna enn dei
03:40Starta eit år for seint på skulen -
4:10ein kar skulle ta sertifikat. Læraren var blind - Han køyrde på meg - derfor begynte eg eit år for seint på skulen.
05:10Jugeblader. Klistremerker på seng
05:50han som køyrde på meg varsla far. Han kom på besøk helie tida eg låg til sengs
06:50Stinta skule. Brus var veldig stas - fekk det då vi starta på skulen
07:40Fin tid på skulen. Bestefar og den yngste av døtrene hans - hus ved sjøen - do over vatnet
08:40Fiska Bergnebb - i sola er det vanskeleg å sjå når han bit. Lettare å fiske frå do!
09:30spelte handball og fotball. Freidig klubb. IOGT - avholdslag.
10:25Grønruss etter realskulen. Ville til sjøs etterpå - fekk ikkje lov
11:00Fyrste lærar - flott dame, blei sjuk og døydde. Mange lærarar - det var bra sjølvom
11:40Vi hadde blekkhus og pennesplitt. Skjønnskrift (løkkeskrift)
12:20Engelske gloser var ikkje lett - men kom gjennom
12:40Klassen har kome saman tre gonger i seinare år.
13:00Skulebestyrar Guttormsen.
13:30Negativt minne: Brødrepar - ikkje så skarpe. Den eine blei send til Bakkebø.
Evneveik - Broren reiste til Sinken - dei samla folk som ikkje fekk det heilt til
14:30Den eine gjekk det veldig bra med. Den andre var nylig på TV - fekk oppreisning
15:30Born og barneborn går på same skule.
Hugsar Torbjørn Egners lesebøker - Ola Ola Heia
16:10Mykje gardsrelatert
16:30Far sa eg måtte gå skule. Når eg ikkje ville, måtte eg jobbe på garden
17:05Då gjekk eg ned på Blødekjær - fekk lærlingekontrakt på bilverkstad .
Far hadde skaffa lærlingekontrakt på kraftverket - men eg ville ha bilverksted
Fantastisk tid når det gjald å få jobb
18:10Lærlingeskule - tre år
19:00Bilverkstaden. Ikkje alltid den beste jobben. Fekk papir tok eg til på teknisk skule.
Toårig teknisk skule - medan eg vare der tok kona tak i meg...
20:30Fekk jobb på Falken redningskorps - redningsmann og mekanikar
21:07Blåsyn og sirene var spennande - men du blir snart sett på plass. Alvorlege hendingar
22:02dykking. Vore med på å vekke folk som har slutta å puste
22:30Etterpå har eg heile livet jobba med redning - 1977 i Arendal Brannvesen - blei der til pensjonsalder
mange år leiar av beredskapsgruppa - saman med ambulansepersonell -
23:40Kamp for dykkertenesta. Nå er det tilbake .
24:10Politikk - to periodar i bystyret. Vegen over Langsævatnet - var mot å ødelegge vatnet.
Rundt 1980. Hard debatt i eit års tid.
25:30Gruppeleiar Leif Simonsen i Arbeiderpartiet sa: "Det er greit viss du blir heime i morgon!"
Vegvesenet investerte i gangvegen
26:20i dag er born veldig verna. Då eg var liten var eg glad i å fiske. 10 år - tog til Flaten i Froland.
Spisstelt og primus. Litt penger. Mange dagar - naboane kom og spurde - blei vener
28:00Ferdig med sju år folkeskule - kamerat gjekk på SanFransicus skule - faren hadde flott sjekte.
Platespelar "silence is Golden"
29:40Risør og Lyngør - kjøpte egg - måtte love å ikkjekøyre over Skill, i alle fall ikkje før det blei lyst
30:39Syng Silence is Goden. spelaren var ein Kurèr.
31:07Pappa var aldri redd for sjøen. Alltid båt. Året før skulen reiste dei tre sjekter - ferietur i bårten
Alle fem i vår båt - vi reiste tre avgårde tre familier. Dei andre skulle til Gøteborg.
Forferdelig langt med slik båt! tok over til Lysekil. Veldig langt - ein heil dag.
33:00Den eine familien sin båt stansa når pluggen blei varm - måtte berre skifte plugg
melkepspann med oss - sidebenkar, motorkasse - tverrbenk akter. Mor og far og syster låg på bord tvers over benkane framme - bror under dei på dørken - eg minst på tvers bak fem stykker sov i båten.
34:30Alle måltid på motorkassa "Tull" stansa oss. Mamma hadde gøymt litt pengar
35:40Hundrelappane var bretta i tre. Gøymde under benken - Tullen ynskte oss velkomne
36:20Godt mottekne i Sverige -
36:55Kompis var politi i Gøteborg. Køyrde over til Strømstad - alt gjekk greit - utruleg at vi reiste så langt med den vesle båten - det er lengre frå Strømstad til Gøteborg enn til Arendal
38:20Vær: Den beste måten å leve på var å oppleve det og stå i det. Verdas flottaste far.
Tenker på korleis sonen min steller med sine born.
39:10Idrett i far si tid var politisk. Grane var konservativ. Arbeidsfolk dreiv ikkje idrett -
40:00Ein hadde sett at eg spelte fotball på Grane - far var heilt uforståande.
"Spelar du fotball i Grane?" Han var arbeidar - og spelte i Arendal Ballklubb.
41:10Bylag mot venskapsbyar - dreiv mykje idrett heilt til kona kom og tok meg.
Ho er frå Misva sør for Bodø - då me fekk ungar blei det å køyra dit om sommaren .
43:15Brannskulen ligg i Harstd - vore der og undervist ved ulike høve - fantastisk flott.
44:00Møtte kona i leikarringen i Arendal. neste år er det gullbryllup. Guinness Rekordbok.
Ċ
Bjørn Enes,
11. mar. 2020, 03:23
Comments