Bergen‎ > ‎2019‎ > ‎

Svein Bolstad

lagt inn 22. nov. 2019, 04:28 av Bjørn Enes   [ oppdatert 17. jan. 2020, 00:18 ]
Svein Bolstad er fødd i 1949 og har arbeidd som lærar i Bergen og Fusa. Han er aktiv slektsforskar og har skrive ei innhaldsrik bok om slekta si, som han vurderar å publisera. Han er aktiv i Kronstad Hovedgård Kulturforening, der han mellom anna er medlem av programkomiteen i "Kafé Sokrates".

Bolstad delar her forteljinga om huset sitt, Kronstadveien 45 i ein film som er laga av Einar Fredriksen. Lenger nede delar han også opptak av eit foredrag på Kronstad hovedgård om Bergens Sporvei og annan lokaltrafikk i Bergen.

Loggen over innhaldet er også laga av Svein Bolstad. 
Om Kronstadveien 45:

00.00.00

Innledning av video om Kronstadveien 45.   Musikk: «Trettifyran» med Per Myrberg (1964) Skrevet  av Stuart Hamblem (This old house 1954). Bilder av huset fra 2017.       

 

00.20.00

Svein Bolstad begynner å fortelle husets historie fra det ble bygget i 1920. 

Dokumenter fra Bergen Byarkiv

01.10.00

Dokument om kjøp av huset fra Bergen kommune.

01.20.00

Tegning for utbedring av hagen. 1948

01.39.00

02.25.00

Husvillkomite i Bergen kommune etter bybrannen i 1916.

03.45.00

Kommunen kjøper huset i 1921

04.18.00

Besteforeldre, familien Størksen, flytter inn i 1920, etter tillatelse fra Husvillkomiteen, men Leieboerforeningen hadde allerede okkupert huset. Husvillkomteen og Leieboerforeningen blit litt forvekslet i fortellingen.

05.18.00

Huset bygget som enebolig, men fire familier flyttet inn.

06.46.00

Der bodde på det meste 23 mennesker i huset.

07.06.00

Folketelling 1928.

08.14.00

Hvordan var det å bo i huset? Familien Strand flytter i 1935.

09.27.00

Mye lytt. Lite privatliv.

10.17.00

Etter krigen. Kommunen selger til Besteforeldre i 1955.

11.15.00

Svein Bolstad og foreldrene flytter inn.

12.17.00

Svein og Reidun Bolstad overtar huset i 1990

12.33.00

Fortelling slutt.

 

Bilder av beboere i huset og gutter i gaten med kommentarer av Svein Bolstad

16.05.00

«Trettifyran» en gang til Avslutning.

16.21.00

Slutt.

  

Foredrag om Bergen Sporveier

Invitasjon til dugnad:

Dette opptaket skal no dokumenterast - det vil seia at det skal lagast eit oversyn over innhaldet. 
Memoar brukar å gjera det ved å laga eih logg
 det er ei stikkordliste eller ein serie kortsetningar som gir eit oversyn over kva forteljinga handlar om, minutt for minutt. 

Sjå nærare om korleis dette foregår under menypunktet "Ny samlar" og underpunktet "logging". 
Send ferdig logg til post@memoar.no  
Du kan bruka papir og blyant, men det enklaste for oss er om vi får loggen i eit rekneark eller eit Word-dokument. 


Comments