Bergen‎ > ‎Lag forteljingar!‎ > ‎

Bruk forteljingane!

Alle forteljingane som er publiserte på Memoar no er lagt ut for å å kunne brukast.. 

  • Kvar forteljar får si eiga nettside med ein snarveg som dette: http://Fornamn.Mellomnamn.Etternamn.Memoar.no . Der ligg publiseringsversjonen av ein eller fleire videoar med fortaljaren sine historier, ein korttekst som fortel kven hoeller han er og kva opptaket handlar om - og ein serie med stikkord som fortel kor i intervjuet dei enkelte delforteljingane kjem. 
  • Alle som har aktverdige formål kan lage linkar til desse sidene eler peike direkte til spesielt interessante delar av opptaka.  Korleis du gjer det, kan du lesa nedanfor. 
  •  


Comments