Bergen‎ > ‎

Steinar Matre

lagt inn 4. okt. 2019, 04:07 av Bjørn Enes   [ oppdatert 19. feb. 2021, 12:29 ]

Steinar Matre var født i 1949 og vokste opp på tunet i Salhusveien. Matreslekten var en stor slekt som opprinnelig kom fra Matre i Masfjorden, men flyttet til Bertabakken i Åsane i 1884. Bestemor Nilska fikk åtte barn. Margit, Konstanse, Monrad, Ragnvald, Torstein, Torleif, Alfred og Henry. På tunet var det full, tradisjonell gardsdrift. Onnene var et lim som holdt familiene sammen og alle hadde sine arbeidsoppgaver. Ungene lærte å kjøre traktor fra de var 6 år gamle og måtte stadig passe på at ikke lensmannen var på veien samtidig.


Onkel Norman hadde butikk og der var det alltid masse levende liv. Åpnet presis klokken 8, de voksne pratet og gjorde handel, ungene satt på krakken og hørte på. Og hjalp til der det trengs. Onkel Norman var opptatt av at Steinar skulle lære seg å sykle. Mest av alt, skjønte Steinar i etterkant, fordi da kunne han hjelpe til med levering av varer og post. 


Det var skole annenhver dag. To årskull delte klasserom, bare første klasse gikk alene. Steinar begynte på skolen i 1957. Skolen hadde to klasserom, sløydsal, utedo, jentedo, guttedo og vedskjul. Mons Risøy hadde storskolen og var en fantastisk pedagog. De reiste med tog på klassetur til Oslo, hvor de besøkte Stortinget og den balsamerte Kong Haakon.


Matre Transport var eid av Steinar sin onkel, Monrad. Varetransporten var ukentlig innom butikken til Norman, butikken på Langeland, kjøttforretningen til Selvik, kolonialen til Nils, jernvarebutikken til Vikne, Magnussen sin fiskebutikk i Salhus og butikken til Johnsen. Det ble kjørt ullballer på flere hundre kilo til Salhus Trikotasjefabrikk. Steinar var ofte med på bytur med onkel Monrad. Murens Vognstasjon var fast møteplass i byen.


Som 16 åring skal Steinar ta førerkort for traktor hos Gåssand på Biltilsynet bak bystasjonen. Han kjører alene traktoren inn, uten å bli sett. Gåssand ber ham kjøre en runde rundt kvartalet mens han følger med fra vinduet. Hjem igjen har Steinar traktorhengeren full av sand, etter avtale med onkel Monrad.


Bestemor Nilska var en trygghet i familien. Og sovnet stille inn mens 13 år gamle Steinar leste julekort for henne, uten at han faktisk visste. Hun svøpes på tunet, alle åtte barna hennes er samlet tett inntil, hun lå i åpen kiste. To dager etterpå ble bestemor Nilska begravet i Åsane kirke. Det er et fint minne.


Logg: Barbro Matre

Steinar Matre:

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)


00:00Lyst å fortelja om rammer og bakgrunn for vegval
0;40Stor slekt - kom frå Matre i Masfjord - flytta til Lindås i 1840 åra
01:30Garden ble tatt på odel - 1884 flytta dei vidare til Åsane, Bertabakken
02:20Min bestefar gifta seg med Nilska
03:10Syskena bytta gard - Laberg og Bakken på Sør-Toppe
04:00Bestemor fekk åtte born. Far blei fødd i 1919. Eg vart fødd i 1949 - like etter krigen
04:55Alle kjente meg der - det var ikkje mogleg å gjera noko gale utan å bli oppdaga
05:30På tunet var det full, tradisjonell gardsdrift. Me delte hest med Laberget
Hesten gjekk aleine fram og tilbake mellom gardane
06:40Me henta egg, sprang med telefonbeskjedar - tlf nr 11 og 12
08:00Me hadde ikkje radio - men onkel laga ein sjøl med ledning til høgtalar hos oss
09:06Alltid artig på tunet - me var med i fjøset på begge gardane
09:40Onnene var eit lim som heldt familiane saman
10:10Onkel Ragnvald køyrde slåmaskinen får han gjekk på jobb på fabrikken i Salhus
Onkel Torstein køyrde det fram til hesjing då han kom heim frå fabrikken
11:03Me ungar og kvinnfolka var med. Moro å køyre traktor
11:40Me måtte læra å køyra traktor frå me var seks år gamle
12:00Etter slåtten køyrde me ungane staur til hesjene medan onkel var på jobb.
12:30Men berre onkell Torstein hadde lov å setja opp hesjene . Me gjekk med sul (streng)
13:15Hesjing var kvinnfolkarbeid. Me ungane hjelpte til
13:40Eg hugsar ikkje at me var mot å arbeida
14:05Når me jobba vart me tyrste. "Gå heim til tante Lilli å henta tystadrykk"
Halvparten kefir og halvparten vatn
15:07Alle stader hadde sine namn - Dalen - Øvredalen - Nedredalen - Kringla - Klondyke
15:55Botn - Kringla var bak butikken. Der hadde vore veldig fint med god grastork
16:40Det var meldt dårleg ver sundag morgon. No måtte me få høyet i hus. Me var 20 stk
17:20Onkel Arthur henta lastebil - køyrde inn på Kringla - hadde presenning
18:05 Otto Henning var heisen til å rygga med traktor
18:20Mellom kvart lass heiv dei på nokre nevar med salt
18:40Silofor - med silosvans og høykanon
19:10Me ungane fekk ikkje lov å gjera klar maursyra
20:50I september vart det ein del nedfallsfrukt. Onkel Torvald hadde mange tre
Me fekk eta alt med ville bortsett frå Viktoria-plommene
22:00Me malte nedfallsfruktene og gav det til kalvane
22:30Far fortalde at dei rogga fòr i liene til dyra (lauv) - samla i kiper og bar på låven
22:25Bestafar var løytnant - han tente kontantar på Ulven
24:10Bestemor fortalde at han hadde uniformar heime - tok på seg ein lang frakk under krigen
Tyskarane viste han respekt når han kom i uniformsfrakken.
25:05Bestefar døydde i 1950 - eg var berre eitt år og hugsar han ikkje
25:50Onkel Norman meinte eg måtte læra meg å sykla. Ta den gamle sykkelen til fetter Roald
27:10Ein slange hadde hol - onkel Norman lærte meg å lappa, Kari og Else lærte meg å sykla
27:45Då eg hadde lært det, forsto eg kvifor onkel Norman ville at eg skulle læra
28:40Klokka to kvar dag måtte eg henta posten til butikken
29:25Butikken er ei historie for seg sjølv. Onkel Norman var streng
Butikkjente frå Haugesund. Instruksjonar. Protokollen
31:20Medisinskapet. Globoid.
31:45Ho begynte, han delte ein gråblyant i tre, ho fekk ein tredel, den skulle vare til jul.
Måtte bruka blyantforlengar av bambus når stumpen blei for kort.
33:10Poenget til Norman var å vera forsiktig med pengar. Slik blei me oppdratt.
33:50Levande liv rundt butikken. Opna klokka 8. Erik Sørgard kom alltid først, presis klokken 8. Praten var viktigare enn handelen. 
35:00Me ungar sat på krakken og høyrde på de voksne
35:40Omlag 8:30 kom Antonussen med brødbilen fra Martens.
36:35Rett etter brødbilen skulle me seks ungane på skulen - en liten runde i butikken før vi gikk.
36: 55Neste etappe var Kringla, Dalen, rundt Dalasvingen, Støbotn til Johannes i Støbotn sin butikk
Vidare opp Toppesvingen, og ned på gamle Toppe skule. Me var seks i min klasse.
38:10Skulen hadde kun to klasserom, sløydsal, utedo, jentedo og guttedo og vedskjul. Besse Toppe var vaktmeister og vasket og holdt klasserommene oppvarmet.
39:13To årskull delte klasserom. Berre fyrsteklasse gjekk aleine. Eg begynte i 1957.
39:50Svanhild Neset var lærar. No heiter ho Toppe. Godt humør - men bestemt.
4030Me gjekk på skule annan kvar dag. Berre halv dag på laurdag.
41:12Mons Risøy hadde storskulen. Han budde i lærarbolig. Han gjekk alltid i lagerfrakk
Ein fantastisk pedagog. Når han var sint, dunka han i kateteret med blyanten.
42:46Fast timeplan
43:37Slik la Mons Risøy opp timene og undervisningen
44:58Leksehjelp
45:47Mons Risøy hadde ikke mye utstyr, men han var utrolig flink med det han hadde tilgjengelig
46:48Landkunna
47:46Friminuttene
49:46Mons Risøy får ball rett i panna
50:34Episoden får plass i undervisningen
51:33Vinteraktiviteter på skolen
52:21Herbarium, inkludert den vanskelige blåknappen
54:14Klassetur til Oslo med Mons Risøy. Vi besøkte Stortinget og den balsamerte Kong Haakon
56:20Mons Risøy brukte turen tverrfaglig, både før og etter turen
57:00Sparte penger jeg tjente på å levere varer for onkel Norman og onkel Monrad.
58:25Matre Transport var eid av onkel Monrad
59:23Varetransport innom butikken til Norman, butikken på Langeland, kjøttforretningen til Selvik, kolonialen til Nils, jernvarebutikken til Vikne, Magnussen sin fiskebutikk i Salhus og til butikken til Johnsen.
01:00:43Varer til Salhus Trikotasjefabrikk, ullaballer på flere hundre kilo ble tatt i mot av Kristoffer.
01:02:00Møtet med lensmann Øvsthus som 12-åring bak rattet i traktor
01:04:18Når far kommer fra jobb og vet
01:05:39Jeg får førerkort som 16-åring for traktor hos Gåssand på Biltilsynet bak bystasjonen, onkel Monrad betaler, onkel Torleif har teoribok
01:09:50Jeg får førerkort for tung lastebil som 21-åring. Tok med dieselen, den største lastebilen onkel Monrad hadde.
01:10:51Jeg var ofte med på bytur med varer med onkel Monrad
01:13:16Vi unger blir vist en fantastisk tillit, betaling for frakten hos spedisjonskontorene KA Foss, Bergenske, IGods (Jernbanen)
01:14:52Murens Vognstasjon var fast møteplass i byen
01:15:52Røverhistorie fra Svaneapoteket: "10kr. i søte farmasøyter".
01:17:19Bestemor Nilska hjelper oss å plukke rips
01:18:32Bestemor Nilska var en trygghet i familien
01:18:54Bestemor Nilska dør
01:23:07Bestemor Nilska svøpes
01:26:21Bestemor Nilska begraves
01:27:121955: Likfølget fra Nordgard fulgte en gammel hedensk skikk, "sperret" veien med grønn einer.
01:30:10De sang liket til kirken, Erik Sørgard hadde god sangstemme, når de passerte tok vi av luene
01:31:00Likfølget gikk etter vognen, 4-5 kilometer til gravplassen i Åsane
01:31:25Stor slekt og begravelse ble ofte et slektsstevne. Feiret nettopp Astrid Matre sin 80 års dag, vi var 60 stk.
01:32:58Heldig å vokse opp i et herlig bondesamfunn
01:32:43Norman, Henry, Torstein, Ragnvald og Monrad hadde felles klippemaskin
01:34:09Onkel Norman blir skamklipt av far og får sot på puten
01:34:49Avslutningsvis og neste gang: bryllup, festlige sammenhenger, idrett, sport, sommerdager, svømming, motorbåter, jakt og fiske.
Ċ
Bjørn Enes,
19. nov. 2019, 00:18
Comments