Brannfolk‎ > ‎BBH‎ > ‎

Einar Kristian Gjessing - 1

lagt inn 5. nov. 2020, 00:19 av Bjørn Enes   [ oppdatert 5. nov. 2020, 00:31 ]
Einar Kristian Gjessing vart så å seie fødd inn i Bergen Brannvesen. Far hans, Sverre Gjessing, var branningeniør og budde i tenestebustad på Rådstuplass 2 då Einar vart fødd. I 1940 vart faren brannsjef, og i den stillinga vart han verande til pensjonsalder i 1966. Då hadde Einar gått i dei same spora, utdanna seg til bygningsingeniør og tatt over farens gamle arbeid som branningeniør. I 1969 vart han konstituert i stillinga som brannsjef, så var han varabrannsjef  samanhengande til han overtok brannsjefstillinga att dei tre siste åra før han pensjonerte seg i 1993.

I dette intervjuet fortel han glimt frå barndomen på hovedbrannstasjonen, ungdomsåra i Det Sivile Luftvern, eksplosjonen på Vågen, og glimt frå brannhistoria med både lukkelege og tragiske utgangar. Han fortel om organisatorisk og teknologisk utvikling i brannvesenet, utviklinga av førebyggande arbeid - og ikkje minst det mangeårige arbeidet for å få til eit brannhistorisk museum i Bergen.

Opptaket vart gjort i Studio 1 i Bergen offentlige bibliotek den 23. januar 2017. Intervjuarar var Lars Voss Sørhus og Christina Frønsdal frå Bymuseet. Dokumentasjonen er gjort av Bjørn Enes frå Memoar  

Du finn detaljar om innhaldet i intervjuet i stikkordslista nederst. 


Einar Kristian Gjessing:


Logg - Einar Kristian Gjessing 23-01-2017PDF for utskrift 
Intervjuar: Lars Voss Sørhus. Logg: Bjørn Enes
https://vimeo.com/201999767
Tidskode:Stikkord om innhaldetEmneord
00:22:00Rådstuplass 2 – brannmesterbustad var fødestue fram til 1926Hagerupgården
01:27:00Brann hos brannsjefen under duesleppet
03:36:00Tranbod – Martens – Sandviken
04:12:00Kontor brannstasjonen
04:28:00Nye portar i 1934
05:04:00Brannsasjon – bygningshistorie
05:14:00Arkitekten var Andreas BlixAndreas_Blix
05:54:00Potetkjellaren, Danmarks plass
06:46:00Tenkjte ikkje å bli brannmann
07:22:00Bygningsingeniør i
07:56:00Sivilt luftvern under krigenSivilt_luftvern
08:34:00Stabil mannskapsstyrke
09:14:0020. april 1944 – eksplosjonen på VågenEksplosjonen_på_Vågen
09:27:00Uvanleg at brannsjefen ikkje var NS-medlemNasjonal_Samling
09:44:00Far på veg til Sverige
10:18:00Snudde på Voss
10:33:00Generalane Wagner og Herman Tittel
11:38:00Eksplosjonsdagen – frivillig
12:06:00Fem brannstader
12:36:00Etterslukking – Nordnes
13:19:00Sjølve eksplosjonen
14:01:00«Vekk frå vinduet!»
14:25:00Ein mutter frå «Voorbode» på 7,5 kg
15:10:00Den 4. oktober 1944 – bombinga av ubåtbunkerenUbåtbunker, bombing
15:55:00Den 29. oktober 1944 – bombinga av Nøstet
16:19:00«Sidan har eg tatt kvar dag som ei gåve..»
16:43:00Bygningsingeniør i
17:24:00London etter krigen – Woolwich Arsenal
18:08:00Gjenreising
18:45:00Branningeniør
19:54:00Opplæring – Norges BrannskoleBrannskole
21:32:00Tenestebustad på Årstad Brannstasjon
21:57:00Buplikt – slutt i 1986Boplikt
23:01:00Utrykkingar
23:36:00Møteplikt
24:22:00Lukkeleg utgang – baby i loftsbrann på NordnesBrannhistorie
25:45:00Humor
26:14:00Skadar
28:17:00Tragisk brann i LøvstakklienBrannhistorie
29:18:00Tragisk brann – kjellar i SandvikenBrannhistorie
29:55:00Bergen: Langt under landsgjennomsnittet for dødsbrannar
30:38:00Teknologi?
30:46:00Betre samband – snorkelbilarsnorkelbil
31:18:00Tragisk brann i Konsul Børs gateBrannhistorie
32:04:00Sikringskrav til 1890-års husForskrift
32:25:00SnorkelbilSnorkelbil
33:05:00Drone
33:33:00Førebyggande arbeid – skulane
34:18:001991 – alle 5.klassar brannvernundervisning
34:54:00Studentar
35:26:00Noko er spesielt med BergenBrannhistorie
35:58:00I ryggmargen pga historia
36:37:00Barndomsminnene frå hovudbrannstasjonen
36:50:00Stor aktivitet – mange verkstadar
38:01:00Bilande – Dähmnich 1923Dämnich
38:16:00Sabotasjebrann – TonningsnesetBrannhistorie
39:06:00Årstad Brannstasjon
38:55:00Far begynte i brannvesenet i 1928
41:46:00Kva slag særtekk treng ein brannmann?
42:00:00Fagkunnskap - «ikkje skvetten» - god helse
43:12:00Opplæring – Norges BrannskoleBrannskole
43:28:00Nyskriving av læremateriell
44:07:00Standardar for brannbilarForskrift
44:30:00Faglitteratur
45:12:00Vedlikehald av stasjonane
45:50:00Kommunesamanslåinga i 1972Kommunegrense
46:02:00Korleis har livet som brannmann forma deg?
46:20:00Eg har fått tru på meg sjølv
47:06:00«Andre folk til nytte vera....»
49:13:00Bergen brannhistoriske stiftelse og historielagetBrannhistorie
49:42:00Bergens borgerlige brandkorps
50:06:00
Det gamle utstyret – stadige flyttingar – etter Ludebanen i Sandviken
51:48:00Den brannhistoriske stiftelsen
52:26:00Brannkorpsets historielagBrannhistorie
54:01:00Gleda over sin gamle arbeidsplass
55:34:00Brannmuseum – opprinnelege planar
56:30:00«Men har de høyrt om husokkupasjon?»
57:35:00Bok om den raude bygningen
57:59:00Brannmuseum – visjonar om dei nye planane
01:00:24:00Om kvinner i brannvesenetLikestilling
01:02:00:00Meir om bokprosjektet om bygningane
Ċ
Bjørn Enes,
5. nov. 2020, 00:21
Comments