Formidling‎ > ‎

Bokprosjekt 2020

Søknadstekst:  

Jeg heter Jonas Sandved Rudjord, og søker midler fra Bergen Kommune på vegne av Memoar. I anledning Bergens 950års-jubileum, planlegger vi en bokutgivelse. Boken er tenkt som en antologi hvor ti forfattere bidrar med skjønnlitterære tekster, som er basert på vårt materiale av muntlige fortellinger. Forfatterne og fortellingsmaterialet skal være Bergensbasert. Målet er å både formidle lokalhistorie og levd liv, og å utforske virkelighetslitteraturens grenser. Foreløpig tittel på prosjektet er "Bydelsforteljingar", og utgivningsdato er 22/10-2020. Sammenfallende med utgivning vil vi skape et arrangement med opplesninger og forfattersamtaler.

 

Memoar har sitt hovedkontor i Bergen, og i den daglige drift er hovedgeskjeften å samle, arkivere og formidle muntlig historie. Innsamlingen er intervjubasert. En person intervjues om sin livshistorie, og dette blir tatt opp på video. Denne videoen blir så gitt en skriftlig logg av stikkord og transskribsjoner, og video og tekst arkiveres hos oss. Intervjuene gjøres tilgjengelig for allmennheten på  www.memoar.no  og www.minner.no. I tillegg arrangerer vi bl.a. fortellerpaneler og kurs i innsamling, dokumentasjon og formidling av muntlig historie. Vi samarbeider med Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking og lokale muséer og historielag i hele landet. Arbeidet ledes fra Bergen, og det meste av utviklingsarbeidet skjer her.

 

Jeg har gått på Skrivekunstakademiet, har i flere år drevet med småskala publisering av poesi, og vil fungere som prosjektleder og ansvarlig redaktør for prosjektet. Når Bergen nå feirer sin 950-årige eksistens, er det betimelig med blikk på fremtid og fortid, og denne antologien kan være et bidrag til dette. Vi sitter på et stort arkiv av tidsvitner, forskjellige mennesker som forteller om sin reise gjennom livet. De har sett Bergen i en annen tid enn den som er i dag. Samtidsforfatterne på sin side, har mulighet til å rette et annet perspektiv på materialet, ikke bare på hva som er opplevd, men hvordan det kan oppleves.

 

De forfatterne jeg allerede har snakket om prosjektet med, er i seg selv mangfoldige, og dermed får vi en mangfoldig formidling av innholdet. Det skal med andre ord ikke legges noen føringer for sjanger, annet enn at den skal være skjønnlitterær. Forfatterne står fritt til å bestemme om de vil skrive prosa, poesi, novelle osv. Hver tekst blir da tvefoldig, da det skjer et møte mellom forteller og forfatter, mens de samlet vil utgjøre en flerfoldighet, og slik utforskes forholdet mellom del og helhet. Formidlingsmessig vil dette uttrykke en rikdom av forskjellige mennesker og erfaringer, individualitet og felleskap, folkelighet og høykultur, noe som burde kle Bergen godt i sammenheng med jubiléet. Erlend O. Nødtvedt og Fredrik Hagen er blant dem som har vist interesse for å delta. Alle er inneforstått med at deres deltagelse er uforpliktende.

 

Praktisk: Boken vil være på både bokmål og nynorsk. Den vil være på 100-200 sider, og trykkes i 500 eksemplarer. Memoar vil stå som utgiver. Lik representasjon mellom kvinnelige og mannlige forfattere skal tilstrebes så langt det lar seg gjøre. Eventuelle salgsoverskudd vil gå til utvikling av et lignende prosjekt i 2021, da vi håper å kunne gjøre en fast, årlig utgivelse hvor muntlig historie formidles gjennom litteratur.

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments