Ny forteljar?

Vi er alle tidsvitner om den tida vi lever i. 
Det nye er at alle lag av folket nå kan bidra til det kollektive minnet. 
Den munnlege forteljinga har ein stor eigenbverdi:
Nyanserik, umiddelbar, kjenslevar - i utvikling, for me reflekterar når me fortel.  

Du gir eit viktig bidrag til samtid og framtid dersom de delar din versjon av forteljinga om dei åra du har levd.

Du kan gjera det på fleire måtar:

Du kan svara skriftleg eller munnleg på konkrete spørsmål gjennom Minner.no

Du kan fortelja til ditt eige mobiltelefon-kamera, eller få ein ven til å intervjua deg
(I Bergen, Kristiansand og Øygarden kan du låna eit studio på biblioteket)

Du kan melda deg som frivillig forteljar i eit av Memoar sine innsamlingsprosjekt

Du kan leiga hjelp hos ein profesjonell intervjuar 

Du kan bli med på kurset/nettkurset "Mitt memoar"

- og du kan sjølvsagt skirve boka om dine livserfaringar.