Memoar.no‎ > ‎

Avlevering - MHA

Fyrste utkast til tekst for innhaldskategorien "Munnleg historie for alle" i nettprotalen www.minner.no:

Munnleg historie for alle

Alle liv er del av den historiske straumen. Vi er alle primærkjelder til den tida vi lever. Derfor har det stor verdi å samla livsminner og livserfaringar i direkte, munnleg form frå alle slags folk. Takka vere det enkle og rimelege opptaksutstyret me har tilgang til i dag,  kan me gi samtid og framtid eit større mangfald av kjeldemateriale enn nokon generasjon tidlegare.

Prosjektet «Munnleg historie for alle» er eit samarbeid mellom Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking, Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie og samarbeidspartnarar over heile landet, både frivillige og profesjonelle. Prosjektet skal omfatta om lag førti tematiske eller geografiske innsamlingar, med tema som lokalhistorie, arbeids- og næringslivshistorie, kultur- og sosialhistorie. Målet er at mange hundre frivillige og profesjonelle minnesamlarar skal bli engasjerte. Alt som blir samla og dokumentert, vil bli avlevert til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no.   


Sett minnene i banken!

Minner.no er et nettsted der museer og arkiv samler på privatpersoners erfaringer, kunnskaper og minner. Alle kan delta, med fortellinger, fotografier og film, som lagres for fremtiden i en felles minnebank.


Line Esborg ved Norsk Folkeminnesamling er faglig rettleiar for denne innsamlingen. Line Grønstad i Memoar har det operative ansvaret. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger.

 

Bli en del av historien

Gi videre det du har opplevd

Hjelp forskerne å forståComments