Intervju‎ > ‎

Avtale loggar

Memoar sin avtalestruktur regulerar to viktige forhold:  
  • Avtalen mellom forteljar og intervjuar sikrar deira opphavsrett til optaket og deira rett til å dela/publisera si ytring med framtid og samtid. På same tid sikrar den redaktørane sin rett til å gjera si eiga presseetiske vurdering før dei publiserar eit optak. 
  • Avtalen mellom Memoar og personar som gjer ein dugnadsinnsats i arbeidet for å gjera kjeldematerialet bevaringsverdig sikrar at dugnadsarbeidaren  (loggaren) respekterer opphavspersonane sine  rettar og sin integritet. Fram til forteljaren har sagt endeleg ja til publisering, har loggaren taqushetsplikt om kva ho eller han får innsikt i gjennom arbeidet med opptaket.
Loggar-avtalen ser slik ut:  (Last ned - skriv ut - signer og send til post@memoar.no

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDoyMTk5OTI1YmE5MGNiMzdjĊ
Bjørn Enes,
17. mar. 2020, 03:46
Comments