Intervju‎ > ‎Infrastruktur‎ > ‎Ressursar‎ > ‎

Meir om infrastruktur

|,kI løpet av våre tre fyrste år har Memoar bygd opp ein infrastruktur som i prinsipp ser slik ut:

Det er lettast å forklare denne strukturen gjennom å skildra arbeidsprosessen fram til avlevering og formidling av den munnlege kulturarven me arbeider med. 

1. Intervjuopptak.
På mangemåtar er sjølve intervjuopptaket det enklaste i prosessen. Alle har ei forteljing å dela - og veldig mange har naturleg talent for å intervjua. Samtale er jo det eldste og det vanlegaste forma for menneskeleg kommunikasjon, og me kunne langt på veg ha sagt at alle kan intervjua og. 
Offentlege sudio: Me har til no etablert eit offentleg intervjustudio i samarbeid medeit offentleg bibliotek. Det er i Bergen, der alle innbyggarar i prinsippet kan låna plass til å gjera intervjuopptak me kven som helst. I tillegg har me kome langt i samarbeid med biblioteka i Sund og Kristiansand.  Me synest det er meiningsfylt å argumenterafor at mange bibliotek og musé bør hadette tilbodet. 
Mobile studio: Me vil gjerne byggja opp - eller samarbeida med andre som byggjer opp ein ustrtyrspark som historielag, musé eller andre kan nytta for å gjera intervjuopptak. Førebels (hausten 2018) kan me berre låna ut utstyr i Hordaland. men tagjerne kontakt får andre stader i landet. Det er når me får behovet opp på bordet at me kan gjeranoko med det!
Privat utstyr: Gode intervjukamera er ikkje lenger dyre. Me bistår gjerne med erfaringsutveksling om dei løysingane me har erfaringmed, når folk vurderar og kjøpa utstyr sjølve.
Nett av frilansarar: Ved intervjuopptak - som ved alt anna kulturarbeid - kan det nokre gonger vera naudsynt eller klokt å leiga inn profesjonell hjelp


Comments