Korona‎ > ‎Etter sommeren‎ > ‎

Petter Noddeland

lagt inn 13. jan. 2021, 06:38 av Cathrine HasselbergDette intervjuet ble gjennomført med tolk. Dessverre gjør Google meet kun opptak av den som snakker muntlig, og Petter er derfor ikke synlig i denne videoen, kun tolken hans og intervjuer Cathrine Hasselberg.


Da koronaen kom til Norge var livet til Petter Noddeland allerede i omveltning da han straks skulle ut i pappapermisjon og derfor lærte opp en ny person i stillingen som generalsekretær i Norges døveforbund. Idet han gikk ut måtte han derfor venne seg til både et nytt liv med småbarn hjemme samtidig som pandemien førte til et nytt liv også i storsamfunnet forøvrig. For den døve delen av befolkningen ble denne omstillingen noe mer utfordrende enn for de hørende da det i begynnelsen var vanskelig å finne god informasjon om korona på FHI sine nettside. De var derimot veldig medgjørlig da de tok kontakt, og løste det raskt ved å la FHI og Døves Media samarbeide om å lage tegnspråkvideo der Døves Media får tekst fra FHI som de oversetter til tegnspråk.En annen utfordring for døve i pandemien var når tolketjenesten bestemte seg for at det ikke var trygt nok å sende tolker på oppdragene sine som vanlig, og døve plutselig sto uten mulighet til å kommunisere som vanlig med leger, banker eller andre deler av samfunnet. Dette sendte de minst 40 år tilbake i tid forteller Petter, idet de fleste igjen ble avhengige av hjelp fra foreldre, søsken eller andre nære til å tolke for de. Det tok ganske lang tid før tolketjenestene var tilgjengelige igjen, og Petter mener på bakgrunn av dette at også de bør bli definert som et samfunnskritisk yrke. 


Til slutt snakker Petter også om at maskene som alle nå går med i samfunnet er et større problem for den døve delen av samfunnet enn resten. Med en maske på er det tilnærmet umulig å lese ansiktsuttrykk eller lepper, noe som gjør kommunikasjon ute i storsamfunnet til en stor utfordring. I tillegg er summen av masker, krav om avstand og fravær av tolketjenester noe som rammer de eldste hardest, all den tid de ikke har den samme tekniske kompetansen til å kunne være sosiale som de yngre. Dette er et stort problem og Petter mener regjeringen må slippe opp på kravene som stenger ned samfunnet, og heller fokusere på å stenge grensene. 

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 13.01.2021 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.


Comments