Korona‎ > ‎

Korona-mai - juni - juli:


Margareth Hosøy

lagt inn 2. jul. 2020, 02:35 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:36 ]

(Tekst kjem)


Margrethe Hosøy


Margrethe Kolstad Brekke - om å jobbe som kunstner

lagt inn 2. jul. 2020, 02:29 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:33 ]

Margrethe har nylig flyttet til Rjukan og hun fremstiller begynnelsen av korona-situasjonen som en tilstand preget av mange lag av reaksjoner. Hun opplevde spesielt de strukturelle endringenes hastighet som overraskende og beskriver disse som mulighetsgivende for en raskere bærekraftig omstilling, et tema som hun er svært opptatt av i kunsten sin. Margrethe forteller også om mer tid i hverdagen, blant annet pga. utsatte utstillinger og nye former for digital kunstformidling. Mer tid gav henne mer rom til å kunne reflektere over nye og mer konstruktive spørsmål knyttet til produksjonen og opplevelsen av kunst. Samtidig som hun beretter om en annen bevissthet omkring bruken av internettet. 

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 17.juni 2020 og intervjuer var Sara Kohne
! Opptaket er preget av noe gjenlyd !

Margrethe K. Brekke - om kunstnerliv


Erdal Buga - om smittefrykt

lagt inn 2. jul. 2020, 02:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:26 ]

Erdal jobber som platearbeider i Bergen. For ham har det skjedd få endringer i forhold til arbeidsplassen, bortsett fra ny innførte smittevernregler på byggeplassene. Viruset har imidlertid ført til en annerledes hverdag i hans hjem. Slik forteller han om bekymringer over sin samboer som befinner seg i risikogruppen, og hvordan hele familien måtte gjøre en innsats for ikke å bli smittet. Han snakker også om sønnenes velfungerende hjemmeskole og hvordan familien, sakte men sikkert, har fått kontroll over usikkerheten og utfordringene som preget begynnelsen av denne tiden. 
Han forteller også om sine kontakter i Kurdistan, det landet han opprinnelig kommer fra, og reflekterer om sin opplevelse av nyhetsmedienes ulike måte å berette om viruset på i henholdsvis Norge og Kurdistan. Erdal beretter også om familiens ferieplaner i Norge, før han omsider funderer over fremtiden og hvordan viruset generelt har lært menneskene å tenke i nye baner. 

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 15. juni 2020 og intervjuer var Sara Kohne.

Erdal Buga - om smittefrykt


Birgit van der Lans - om trossamfunn

lagt inn 2. jul. 2020, 02:19 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:21 ]

Birgit jobber for det norske Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og kommer inn på hvordan ulike medlemssamfunn ble stilt foran store omstillinger pga. smittevernreglene og avlyste arrangementer. Det å ikke kunne samles i fellesskap har skapt mange utfordringer. Birgit beretter om en unik og uvant situasjon og at det for henne var hektiske arbeidsdager, der det var viktig å få ut nok informasjon til gruppene på en god og rask måte. Privat fortonet denne tiden seg for henne imidlertid mindre utfordrende og hun forteller at hun opplevde det som svært overraskende hvor fort hun ble vant til denne unntakssituasjonen.  

Opptaket ble gjort som videokonferanse den 16. juni 2020 og intervjuer var Sara Kohne.

Birgit v.d. Lans om trossamfunn


Shirin Falahi og Bjørg Holmen - om samhold på sykehuset

lagt inn 2. jul. 2020, 02:05 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:08 ]

Shirin og Bjørg jobber som henholdsvis renholder og leder for renholderne ved Drammen sykehus og kan fortelle om flere endringer i jobbhverdagen sin som konsekvens av covid-19. De har begynt å benytte seg av mer smittevernsutstyr enn vanlig, blant annet tre lag med hansker, samtidig som de har innført nye vaskerutiner og regler. Flere renholdere har opplevd å få en mer hektisk jobbhverdag da vaskeområdene har blitt utvidet, blant annet må alle kontaktpunkter vaskes daglig, i tillegg til at de har måtte ansette flere renholdere for å få det til å gå rundt. Samholdet har blitt sterkere mellom alle avdelingene på sykehuset, og Shirin og Bjørg opplever at de får mer forståelse for jobben sin nå enn tidligere. Intervjuet ble gjort som en videokonferanse den 19.06.2020, og intervjuer var Cathrine Hasselberg.

Shirin og Bjørg om samhold på sykehuset


Tanita S. Landgraf - om å bli mindre forsiktig

lagt inn 2. jul. 2020, 01:59 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 02:01 ]

Tanita er en av 12 som var heldige nok til å få sin første jobb etter endt juristutdanning hos NAV. Der jobber hun med å innvilge og avslå søknader om dagpenger, og er kjempefornøyd med sin nye jobb. Ved siden av å jobbe på NAV kan hun fortelle at hun var flinkere i begynnelsen av pandemien til å passe på å handle på nett istedenfor i butikk, men innrømmer at hun de siste ukene har blitt mindre og mindre forsiktig og blir litt overrasket over venninner som fortsatt er strenge med å møtes med mindre det er helt nødvendig. 

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 18 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.

Tanita S. Landgraf om forsiktighet


Ahmed Abdirahman Mohamed om å kjøre buss

lagt inn 2. jul. 2020, 01:48 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 06:32 ]

Ahmed har jobbet som bussjåfør for Nobina under korona pandemien og kan fortelle at han har fått god informasjon fra ledelsen hele veien om hva de skal gjøre for å beskytte seg selv på jobb. Selv om de har stengt de første dørene og setene i bussen og satt max antall passasjerer til 28 så er de dessverre ikke alle som følger disse reglene dog, og Ahmed ser at folk både klemmer og håndhilser som om pandemien var over allerede. På jobben har de blitt utstyrt med antibac og endret vaskerutinene, og Ahmed tror en del av disse vanene blir noe de tar med seg videre, også etter pandemien er over. Ahmed selv følte ikke på frykt når viruset kom og synes ikke hverdagen ellers har endret seg nevneverdig.

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 18 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg. (Videoen er inntil vidare sperra med passord i påvente av samtykke til publisering)

Ahmed Abdirahman om buss


Jens Emil Rynning - om karantene, og om gravferd

lagt inn 2. jul. 2020, 01:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 01:41 ]

Da Jens Emil Rynning fikk høre om korona for første gang var han på besøk i Berlin. Allerede i begynnelsen av mars kunne en legevenn fortelle han at dette kom til å bli en stor pandemi, og Jens Emil valgte derfor å reise hjem og sette seg selv i to ukers karantene. Han forteller at han opplevde å finne en slags ro under karantene tiden og fikk brukt tiden godt til diverse gjøremål. Jens Emil hadde dog også en svoger som led av demens og parkinson, og som var på et sykehjem på denne tiden. Da han kom hjem til Norge fikk han derfor ikke mulighet til å besøke han, med mindre han tok på seg fullt verneutstyr, noe han vurderte kunne skremme mer enn trøste. Dessverre var svogeren en av de som fikk påvist korona, og helsen skrantet raskt før han til slutt døde på sykehjemmet. Jens Emil kan fortelle om en begravelse som kanskje ikke opplevdes så nær som man skulle ønske, med restriksjoner på både klemming og antall personer som kunne være tilstede. I tillegg til dette kan Jens Emil fortelle om endrede handlevaner og fritidsaktiviteter, tanker om EU og nasjonalstatens tilbakekomst. Han slår også et slag for sårbare barn og ungdom som han mener vi burde gjort mer for under pandemien. 

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 17 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.

Jens Rynning om karantene


Anett Strandvik Pedersen - om frisørsalong

lagt inn 2. jul. 2020, 01:30 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 01:33 ]

Anett Strandvik Pedersen jobber til daglig som frisør i Drammen og kan fortelle om ganske store inngripen i livet sitt som følge av korona pandemien. Ettersom man i frisøryrket kommer veldig nære kundene sine fysisk ble de ganske tidlig beordret å stenge, og måtte sammen finne ut av hvordan de kunne få hjelp av NAV til å få dekket arbeidsinntekten sin. Anett forteller at dette førte til et bedre samhold på jobb hvor flere kolleger jobbet sammen for å finne ut av systemet, men at det samtidig hadde ganske stor inngripen i livet hennes da hun er aleneforsørger for to barn. Hun måtte derfor legge om flere rutiner i livet sitt, og avbestilte blant annet tv og treningssenter abonnement. I tillegg til dette er moren til Anett kreftsyk for andre gang, og det opplevdes ikke godt å ikke kunne besøke eller klemme på hverandre under pandemien. Hun ønsket derfor å teste seg for covid-19, men fant fort ut at det ikke var mulig med mindre man hadde symptomer. Til slutt kan Anett fortelle om sore endringer i hygienerutinene på jobben sin, noe hun kommer til å bli med oss inn i fremtiden. 

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 15 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.


Anett Pedersen - om frisørsalong


Martin Gustafson om isolasjon

lagt inn 2. jul. 2020, 01:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. jul. 2020, 01:22 ]

Martin Gustafson har jobbet ved NAV arbeidslivssenter i Oslo siden 2014, men ble pga pandemien raskt omskolert og flyttet til å behandle søknader om dagpenger. Martin har mange interessante observasjoner om hva pandemien har gjort med oss som arbeidere, hvorfor isolasjonen har føltes så vanskelig og ikke minst har han mye omtanke for de som er utenfor arbeidslivet ellers og opplever denne formen for isolasjon daglig. Her kommer han også med mange forslag på hva som kan være viktig å ta med videre for bedrifter når det gjelder å ansette folk med forskjellige behov for eksempel. Martin kan fortelle om endringer i hverdagen, som for eksempel endrede handlemønstre, tap av sosialt liv og kommunikasjon i et parforhold når begge må jobbe på hjemmekontor. 

Intervjuet ble gjort som videokonferanse den 15 juni 2020 og intervjuer var Cathrine Hasselberg.


Martin Gustfson om isolasjon


1-10 of 24