Kurs‎ > ‎

Dokumentasjonskurs

Dokumentasjon av munnlege kjelder:

Kursinvitasjon:

Bli med på nettkurs i dokumentasjon av munnleg historie. 
Det vil foregå som tre videokonferansar i Google Meet. 
Vi skal fyrst arbeide saman med å dokumentere autentiske intervju. 
Så sklal deltakarane arbeide kvar for seg, med tett kommunikasjon med kursleiaren. 
Målet med kurset er å læra opp deltakarar i ein komande stor nasjonal dugnad for å dokumentera vår munnlege kulturarv.

Krav:
Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.
Du må ha tilgang gtil ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). maskinen din må ha kamera og mikrofon. (ein eksgtern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut)
Ut over det er det ingen førehandskrav. 
Kurset er gratis, takka vere støtte frå #SparebankstiftelsenDNB 

Påmelding:

Kursavgift:

Betal med Vipps til Memoar  # 118993

Eller med Nettbank til Memoar - konto 3633.55.41086

Eller med kort gjennom Paypal: 
Comments