Kurs‎ > ‎

Kursutvikling - historikk

lagt inn 6. jun. 2016, 03:18 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. okt. 2019, 03:56 ]
http://kurs.memoar.no
OBS: Dette er prosjektsida - om framdrifta i kursutviklingsprosjektet.

Kursmateriellet finn du her:  Kurs.Memoar.no

Prosjektframdrift:

Heilt sidan starten har Memoar prioritert utviklinga av gode kurs for nye og erfarne minnesamlarar. 

Den fyrste kursplanen var ferdig hausten 2015, men av ulike grunnar drygde det heilt til mai 2016 før det fyrste formelle kurset kom i gang. 

I mai 2015 fekk Memoar støtte både frå Kulturrådet og frå Bergen Kommune til å utvikle ein mal for kurs om minnesamling med video.  Kurset skal kunne brukast både av profesjonelle (museumstilsette, historikarar, kulturvitskapsfolk etc) og andre (frivillige i Memoar, slektsgranskarar, lokalhitorikarar, forfattarar etc)

Arbeidet starta med ei studiereise til Storbritania med besøk til British Library/Oral History Collection, samtalar med tre kontaktpersonar i Oral History Society og deltaking på eit av organisasjonen sine introduksjonskurs

I samband med det fyrste pilotkurset som vart gjennomført i Bergen i mai og juni 2016, vart det utvikla eit enkelt E-læringsprogram som besto av ei nettside med presentasjonar og peikarar til bakgrunnsstoff. Tanken er at denne nettsida skal utviklast vidare gjennom prosjektet slik at den vert eit stadig betre læremiddel for alle som ynskjer å blir dyktige minnesasmlarar. 


Framdrift - kursutvikling:

 • Resten av arbeidet som skal gjerast hausten 2016 framgår av prosjektskildinga

  Framdrifta vidare vert rapportert nedanfor. 

  Direkte adresse til denne sida er  Kursutvikling.Memoar.no 

 • 2/1-2017: Rapport til Kulturrådet levert Memoar skal nok aldri slutta å vidareutvikla kursverksemda vår. Men i dag har me passert ein milepåle: Me har sendt sluttrapport til Kulturrådet for utviklingsprosjektet dei har støtta i 2016 ...
  Lagt inn 2. jan. 2017, 00:16 av Bjørn Enes
 • 28-29/11 2016: Studiereise til Cork Folklore Project I dagane 28. og 29. november 2016 gjennomførte Line Esborg (Folkeminnesamlinga), Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Bjørn Enes (Memoar) eit besøk hos Cork Folklore Project (CFK). Hovudformålet var å ...
  Lagt inn 28. des. 2016, 06:49 av Bjørn Enes
 • 17/11-16: To dagskurs og tre "lynkurs" gjennomført i Bergen Munnleg historie med teiknspråk og døvetolking er eit av dei mest spennande planane som er komen ut av ein travel haustsesong med utprøving av kursvariantar saman med Bergen Bibliotek.  Camilla ...
  Lagt inn 18. nov. 2016, 02:39 av Bjørn Enes
 • 2/10-16: Rapport for fyrste del av kursutviklinga avlevert Den fyrste oktober leverte Memoar inn rapport til Bergen Kommune for fyrste del av kursutviklingsprosjektet (kursutvikling.memor.no). Heile rapporten kan lesast i Memoar sitt dokumentarkiv.Den er også publisert ...
  Lagt inn 2. okt. 2016, 22:08 av Bjørn Enes
 • 27/9-16: Studiereise til Cork bestemt I dagane 29 og 30 november skal Bjørn Enes (Memoar), Line Esborg (Folkeminnesamlinga) og Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) besøke Cork Folklore Project for å studere korleis dei involverer og ...
  Lagt inn 27. sep. 2016, 23:14 av Bjørn Enes
 • 3. sept: Oppsummering av workshop - vidare planar: Eit nettverk for minnekultur og munnleg historie er etablert. "Grunnfilosofien" for eit standardkurs om samling. dokumentasjon, arkivering og formidling av minne og munnleg historie er skissert.  Og på det grunnlaget ...
  Lagt inn 3. sep. 2016, 04:32 av Bjørn Enes
 • Aug. 2016: Workshop August 2016: Workshop 1Fyrste led i utviklingsplanen var ein workshop med personar som har engasjert seg i innsamling, dokumentasjon, bruk eller formidling av munnlege kjelder  Workshop'en skal gjennomførast ...
  Lagt inn 2. sep. 2016, 08:47 av Bjørn Enes
 • Juni 2016: Pilotkurs i Bergen Memoar har prosjektleiaransvar for å utvikle eit minnesamlarkurs for både profesjonelle og amatørar i løpet av 2016. (Sjå prosjektskildring her)Fyrste del av dette utviklingsarbeide var  ei pilotgruppe i Bergen ...
  Lagt inn 2. sep. 2016, 00:25 av Bjørn Enes
 • Mars 2016: Utviklingsprosjekt I begynnelsen av mars 2016 hadde Memoar klar ein plan for å utvikla og prøva ut eit kurs om innsamling og dokumentasjon av munnleg kjeldemateriale. Den 18. mai 2016 fekk ...
  Lagt inn 2. sep. 2016, 00:22 av Bjørn Enes
 • jan. 2016: Dagskurs i Kristiansand Utviklinga av kurset starta hausten 2015, som ein del av memoar sitt industriprosjekt - Industri.Memoar.no. Tanken var at både nybegynnarar og erfarne, profesjonelle minnesamlarar skulle finne nyttige tips og ...
  Lagt inn 2. sep. 2016, 00:20 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 12. Vis mer »


Comments