Kurs‎ > ‎Kursutvikling - historikk‎ > ‎Kursutvikling‎ > ‎

jan. 2016: Dagskurs i Kristiansand

lagt inn 2. sep. 2016, 00:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 2. sep. 2016, 00:20 ]
Utviklinga av kurset starta hausten 2015, som ein del av memoar sitt industriprosjekt - Industri.Memoar.no. Tanken var at både nybegynnarar og erfarne, profesjonelle minnesamlarar skulle finne nyttige tips og informasjonar på kursa og alt kursmateriellet skulle leggjast ut på ei nettside. Det var starten 
på denne nettsida Kurs.Memoar.no. Fyrste gjennomkøyring av kurset var planlagt som eit dagskurs i Kristiansand, i samarbeid med Nikkelverkets Arbeiderfroening. Kollisjonar med årsmøteførebuingar etc gjorde at Arbeidarforeininga ikkje såg seg i stand til å ta del i samarbeidet og kurset vart difor ikkje gjennomført. 

Opplegget for dagskurset var slik: 

Dagskurs: 

09: 00 Opning - Frukost og presentasjonsrunde. 

09:30: Bjørn Enes: Om Memoar og erfaringane med oralhistorie. Kva er styrken og kva er problemet med munnlege kjelder?

10:15 - Pause

10:30 - Ingar Kaldal: Kva er ei minnesamling?

11:15 - Pause

11:30 - Opptak 1: Bjørn Enes intervjuar ein av deltakarane i

Poeng: Bli ven med kamera. 1) Lyd - 2) Lys - 3)

Ha det hyggeleg - få forteljingane fram.

12:15 - Lunsj 

13:00 - Ingar Kaldal - Om intervjuet. Kva er viktig å hugse?

13:45 - Diskusjon -

14:15 - Pause - kaffi

14:30 - Etterarbeidet:

Etikk - Avtaledokument

Redigering?

Dokumentasjon - "Metadata" - "Tesaurus" - Resymé - Undertitlar

Opplasting til Memoar.no eller Minner.no (når den er operativ)

Publisering

Ingar Kaldal. Bjørn Enes - og fri samtale.

15:15 Opptak 2: Ein eller to av deltakarane intervjuar ein av dei andre

16:00 (Pause med) diskusjon om opptak 2

16:15 Dokumentasjon av opptak 2: Kva for metadata skal me føre opp?

Kva skal presentasjonsteksten vere?

17:00 Opplasting til Vimeo (eller minner,no om den er operativ)

Etablering av side i Memoar.no (eller Minner.no om den er operativ)

17:30 Kursevaluering

18:00 Slutt .


Comments