Kvalfangst‎ > ‎Kvalfangar‎ > ‎

Willy Grønlien

lagt inn 9. okt. 2019, 00:03 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. okt. 2019, 05:58 ]
Willy Grønlien er født på Lena/Østre Toten i 1941. Mor var hjemmeværende husmor og far var smed og hovslager. Willy ble som 15 åring fristet av klassekamerater og reiste to sesonger på hvalfangst, i 1956-57 og 1957-58.
Etter å ha sett bilder fra hvalfangsten, dro Willy til Hyrekontoret på Gjøvik for å reise til sjøs. I og med at Willy var 15 år, skrev foreldrene under på at det var i orden. Det var forberedelser med legeundersøkelser og gjennomføring av konfirmasjon før han etter et par måneder tok drosje til Sandefjord for å mønstre på. Om bord i kokeriet «Torshammer», ble han godt tatt imot og vist rundt. På et skip med 250 mann om bord, skulle Willy arbeide som messegutt. Det var mange ulike messer om bord; arbeidermessa, flensemessa, kokkemessa, håndverkermessa, offisermessa. Og salongen. Reisen mot Sør-Isen tok en uke. De seilte via Aruba i Vest-India og Monte Video i Uruguay før de la seg til havs når de var fremme. Spermhvalen ble skutt og pumpet opp. Deretter tok bøyebåten den inn til kokeriet hvor resten av prosessen ble gjennomført. Messelivet var travelt, tidlig opp, sent i seng. 12-timers skiftarbeid, aldri overtid. I 6 måneder er de i havet, det hendte de fikk brev fra familie, levert fra andre båter. Willy opplevde at en flenser datt i koka. Det var glatt på plan og han havnet uti. Mannskapet fikk ham opp og han lå på sjukelugaren til de kom tilbake til Sandefjord. Han ble heldigvis bra igjen og mønstret på som sliper på neste tur. Det var en pølsemaker som «tørna» og hoppet til sjøs. På Willy sin andre tur sørover fikk mange «Asia-sjuken». Da havnet mannskap med feber og slapphet på sjukelugaren. Det var vanlig å diskutere fangstkvoter om bord. De greide som oftest mer enn kvoten på 80.000 fat, og det var også ok. Det hendte at de opplevde «hvalsjuken». Da var det ingen hval å få og lite og gjøre. På Kapp Verde «kingset» Willy bort margarinspann og tekanne og fikk bananer i retur. Flere hadde ofte lettere bagasje når de kom hjem enn det de hadde når de tro ut. Etter andre turen hadde han tjent kr. 4001.-. Til sammenligning kostet en motorsykkel den gangen ca. 3000.-. Når Willy kom hjem fra sine to sesonger på sjøen, startet han på yrkesskolen, på linjen jern og metall. Han startet som montørlærling på fjernkabelavdelinga på Telegrafverket (Telenor) og videre arbeidet han som automattekniker der til han gikk av med pensjon. Han har i sitt voksne liv giftet seg og fått fire unger, samt bodd på Elverum og Kongsberg.

Opptak 22.september 2019 - Norsk Utvandrermuseum Intervjuer: Alex Fredsvik Logg: Barbro Matre

Willy Grønlien


Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  
https://vimeo.com/227415646#t=2h39m15s ) .  


00:00Født 1941 på Lena, Østre Toten, far var smed og hovslager. Mor var hjemmeværende husmor.
01:40Som 15-16-åring gikk jeg på Framandskolen utpå Skøya. Ble vist bilder fra hvalfangsten.
02:28Dro på hyrekontoret på Gjøvik. Mange i klassen dro på hvalfangst.
03:10Forberedelser med legeundersøkelser, konfirmasjon, deretter hvalfangst på høsten.
03:43Fikk brev som mor/far måtte skrive under på
04:12Tok drosje til Sandefjord, 15 år gammel. Ble godt tatt i mot og vist ombord.
05:15Kokeri - "Torshammer". 250 mann ombord. Messegutt.
05:55Arbeidermessa, Flensemessa, kokkemessa, håndverkermessa. Offisermessa. Salongen.
06:52Blankis var ullteppe, pøs var spann.
07:11Seilte gjennom kanalen, Aruba i Vest-India. Blomster og kaktuser. Kom i land.
08:16Monte Video i Uruguay i Sør-Amerika. Provianterte mat. Aruba var det olje.
08:59En uke til Sør-isen. Lå der resten av sesongen. Ikke sjøsyk.
09:30Spermhval.
10:00Skytteren skjøt, pumpet den opp. Bøyebåten tok den inn til kokeriet.
11:12Travelt messeliv. Tidlig opp, sent i seng. 12 timers skiftarbeid.
11:25Messegutt. Byssegutt. Servere mannskapet. Hadde oppvaskmaskin.
12:57Messesjef. Stuert var formelt den øverste, spiste i salongen. Offisersmessa var et steg under.
13:436 måneder. Vi fikk brev fra familie. Stor stas. Var i havet hele tiden.
15:05Fast hyre, pluss lott. 2385.- tjente jeg på første turen. Fikk halvparten før og halvparten etter.
16:00Kom hjem til Toten. Bredt belte og olabukser. Kjøpte båndopptaker, telt, soveposer.
17:00Fikk ikke lov å kjøpe motorsykkel av mor.
17:33Var med på nabogården, pløyde. Kvessa hakker hos far.
18:12Fikk tilbud og reiste ut igjen høsten. Hjelpemaskingutt. Seperatoranlegget. Vi dekanterte olja.
19:08Prosessen: flense, kok, kvern. Dekanterte. Inni lukket anlegg. Tømme når det var fullt.
20:13Vi kokte ut i presskokeri. Beina gikk til sjøs.
21:06Flensere, smeder rettet ut harpuner på 70kg. Oppslageren slengte slegga. Styrmenn, maskinist.
22:30Alltid 12-timers skift. Aldri overtid.
23:00En flenser datt i koka. Glatt på plan. Han ble heist opp att. Lå på sjukelugaren. Neste tur var han sliper.
24:02Pølsemaker som hoppet til sjøs. Han tørna.
25:05På andre ned-tur fikk vi "Asiasjuken". Feber og slapphet. Sjukelugaren.
26:52Fangstkvoter var vanlig diskusjon. Kvote på 80000 fat. Greide oftest mer.
28:20Fangststopp. Brekkhval ble brukt som fender.
29:15Hvalsjuken. Ingen hval å få.
30:16Jeg gikk yrkeskolen jern og metall når jeg kom hjem.
30:33Telegrafverket. Fjernkabelavdeling. Montørlærling. Telenor.
31:06Automattekniker.
31:31Bodd på Elverom, Kongsberg. Kjerring og fire unger.
32:00Hadde med lekebil til bror etter andre turen.
32:30Kapp Verde. Kingse. Kingset bort margarinspann og tekanne. Fikk bananer i retur. Byttehandel.
34:43Hadde kr. 4001.- med meg hjem etter andre turen. En motorsykkel kostet kr. 2-3000.-.
36:25Ilddåp i arbeidslivet.
Ċ
Bjørn Enes,
24. okt. 2019, 07:33
Comments