2019


Neste:

Mjøsaksjonen

NESTE;

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/minnesamling_med_video__gudbrandsdal

NESTE:

industri

Framdrift - 2020:

 • 19-21/2: Munnleg reiselivshistorie i Gudbrandsdal 16 deltakarar gjennomførte tre dagars kurs og trening  i munnleg historie på Ringebu. Arrangørar var Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet, Gudbrandsdal Historielag og Memoar.  Viktigaste resultat av dei tre dagane var skisser av ...
  Lagt inn av Bjørn Enes
 • 19/2: Industriprosjektet startar på Raufoss. 84 veteranar frå industrien på Raufoss stilte då Toten Historielag og Memoar heldt møte på Fyrverkeriet Kulturhus 29/2. 
  Lagt inn 20. feb. 2020, 13:20 av Bjørn Enes
 • 17/2: Mjøsaksjonen er i gang Veteranar stilte opp på «Mkøsas Ark»  påKapp for å fortelja om då husmorlag og Bondekvinnelag stilte seg i spissen for Noregs fyrste miljøaksjon, Mjøsaksjonen frå 1972. I løpet av 10 ...
  Lagt inn 20. feb. 2020, 13:14 av Bjørn Enes
 • 31/1-Steinkjer: Planla felleskurs om forteljarkunst og munnleg historie Eit entusiastisk planleggingsmøte i Steinkjer, i regi av Hilmarfestivalen. Det kom i stand etter initiativ frå Beate Heide i fortellerforumet. Ho hadde lansert det for  John Einar Bjerkem i festivalen ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 04:26 av Bjørn Enes
 • 27-29/1-Porsanger: (Tekst under arbeid)
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:35 av Bjørn Enes
 • 22/1-20 Bergen: Maskinistforeningen mobiliserar Bergens maskinistforening er ein erværdig klubb for maskinistar. Opphavleg var det ein del av fagrørsla, men i dag er den lokale foreinga ein rein kulturforening. Men ikkje mindre aktiv av ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:32 av Bjørn Enes
 • 17/1-20-Bergen: Fyrste studio-kurs for "Bydelene forteller" I samband med 950-årsjubileet til Bergen by i år, arbeider Memoar for at innsamling av munnleg kulturarv skal bli prioritert av historielag og andre kulturforeningar. Det er både snakk ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:23 av Bjørn Enes
 • 16/1-Bergen: Dokumentasjonskurs på Møhlenpris (Tekst under arbeid) 
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:51 av Bjørn Enes
 • 7/1-20: Kristiansand: Ungdomsskuleklasse lagar museumsinstallasjon Mandag 7. januar samarbeidde Memoar, Vest-Agdermuseet og Møvik Ungdomsskule om eit kurs i innsamling av munnleg kjheldemateriale til bruk i ein installasjon som skal lagast på Kanonmuseet i Kristiansand ...
  Lagt inn 10. feb. 2020, 03:11 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 9 av 9. Vis mer »

Framdrift i 2019:

 • 30/12- 2019: Halvårsrapport avlevert #sparebankstiftelsenDNB Halvårsrapport – prosjekt «Munnleg historie for alle»1/8 2019 – 31/12 2019Prosjektet starta opp i tråd med prosjektplan 1. august 2019. Styringskomiteen har hatt to møter i oppstarts-semesteret ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 09:43 av Bjørn Enes
 • 19/12-2019: Senter for munnleg historie - i Peparkakebyen Tett oppunder jul avslutta Memoarstaben eit internseminar og ein julelunsj med å gå i samla flokk til det kanhende mest synlege resultatet av haustens arbeid: I den berømte Peparkakebyen i ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 09:28 av Bjørn Enes
 • 12-13/12 2019: Munnleg historie og spesialsamlingar i bibliotek Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Off. Bibliotek (BOB) var vertskap for ein landskonferanse for spesialsamlingar den 12 og 13. desember 2019. Blant svært mange veldig interessante foredrag, fekk Memoar invitera ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 06:49 av Bjørn Enes
 • 5/12-2019: Kulturpris til Ada Freng Ada Freng har vore med å arbeidet for å bygge opp Memoar så å seie heilt frå start. Frå før har ho vore med å bygge opp ei rekke frivillige ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 06:30 av Bjørn Enes
 • 2-4/12-2019: Forteljarglede i Bardufoss Midt-Troms Museum og ei rekke historielag i regionen var medarrangør til tre spennande dagar i Bardufoss  tidleg i desember.  Det blei gjort ei rekke intervjuopptak, og etterarbeidet etter dei ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 05:29 av Bjørn Enes
 • 3/12-19: Initiativ til industriposjekt Eit stort prosjekt for å samle inn munnleg industrihistorie  har stått høgt på Memoar si arbeidsliste heilt sidan starten. Eit forprosjekt blei gjennomført på nikkelverket i Kristiansand i 2015/2016 ...
  Lagt inn 3. feb. 2020, 05:11 av Bjørn Enes
 • 27/11-19: Loggarkurs i Bergen Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg ...
  Lagt inn 10. jan. 2020, 01:57 av Barbro Matre
 • 23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum "Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om ...
  Lagt inn 12. des. 2019, 23:24 av Bjørn Enes
 • 21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert ...
  Lagt inn 12. des. 2019, 23:06 av Bjørn Enes
 • 18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off ...
  Lagt inn 12. des. 2019, 22:46 av Bjørn Enes
 • 12-13/11-2019 Elverum: Dokumentasjonsarbeid på samleband Samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Memoar tok til hausten 2018. Då blei det gjennomført eit kurs og ein serie intervjuopptak med primærkjelder frå romani/taterfolket i Noreg. Det har ikkje vore ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 03:11 av Bjørn Enes
 • 8/11-2019: Arbeidsmøte om "Minner" Norsk Folkemuseum og Norsk etnologisk gransking  har leiinga av eit prosjekt som tar sikte på å utvikle www.minner.no til eit praktisk  og effektivt verktøy for minnesamling for museumssektoren ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 03:02 av Bjørn Enes
 • 25/10-2019: Bloggrefleksjon om å "vidareforedla" munnleg råstoff Det Vestnorske teateret i Bergen har ambisjonar om å forska ut og utvikla samanhengane mellom teaterkunst og den munnlege kulturen og -arven i Vestlandsregionen.  Eit av tiltaka i dette arbeidet ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:46 av Bjørn Enes
 • 26/10-2019: Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag; Det største og eldste historielaget i Oslo markerte sitt  40-årsjubileum  26. oktober. Blant eit omfattanda jubileumsprogram var også ei orientering frå Memoar om prosjekt "Munnleg historie for alle". Det ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:29 av Bjørn Enes
 • 23/10: "Breiflabb over alt":  På eit lunsjmøte hos Bergenhus og Årstad Kulturkontor presenterte Memoar for fyrste gong sin idé om munnleg histoire i samband med Bergen sitt byjubileum neste år, då 950 år skal ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:17 av Bjørn Enes
 • 22/10-2019: Intervjuopptak på Nordnes:  Ei knapp veke etter dei to gruppeintervjua  i Laksevåg, gjorde vi eit nytt forsøk - denne gongen på Nordnes. Her var heile åtte forteljarar i sving på ein gong. Barbro matre ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:15 av Bjørn Enes
 • 17/10-2019: Intervjuopptak i Laksevåg Delprosjekt Bergen starta midt i oktober ein serie opptak av bydelsforteljingar. Fyrst ut var fem gamle skulekameratar frå Vågedalen i Laksevåg. Dels har dei halde saman heile livet - dels har ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:13 av Bjørn Enes
 • 10/10-2019: Invitasjonar til musé og historielag Nå kan musé, historielag og andre frivillige eller profesjonelle kulturorganisasjonar melde interesse for  å bli med i "Munnleg historie for alle". Stab og utstyr er på plass og klare til ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:12 av Bjørn Enes
 • 30/9-2019: Elevintervju i jubileumsfilm, Fridalen/Bergen Fridalen skole feirar 80-årsjubileum - mellom anna med å intervjua veteranarOpptaka som sjetteklassingane Fartun Nuur og Madhavi Nesse gjorde med Kjell Nesse og Barbro Havre var element i jubileumsfilmen ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:10 av Bjørn Enes
 • 23/9-2019: Arbeidsmøte i prosjektstaben  No er kjerna av dei som skal arbeida med "Munnleg historie for alle" i full sving. Prosjektleiar Line Grønstad (til h) må gjera ferdig doktorgraden sin før ho kan bli ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:08 av Bjørn Enes
 • 21/9-2019: Kvalfangsthistorie - i Hedmark  Norsk Utvandrermuseum: Norsk kvalfangst er mellom dei delane av historia der det hastar med å samla munnleg kjeldemateriale.  Ikkje alle veit at ein stor del av dei som vart rekrutterte ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
 • 6/9-2019: Fridalen skule, Bergen Elevar og lærarar ved Fridalen Skole i Bergen starta innsamling av munnleg kjeldemateriale  i samband med at skulen skal feira 80-års jubileum. To elevar frå sjuande tinn, Fartun og ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:03 av Bjørn Enes
 • 1/9-2019: Sunnhordland fyrste delprosjekt Prosjektet  er i gang for alvor!  Fyrste delprosjekt starta opp i Sunnhordland i dagane 29-31. august 2019. Samarbeidspartnarar var Memoar, Sunnhordland Museum og historielaga på Stord, Bømlo og Sveio ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:01 av Bjørn Enes
 • 27/8-2019: "Fyr på eisa - klar til å smi!" Prosjektet starta offisielt med ein idéstorm i Nesbyen i Hallingdal tirsdag 27. august 2019. Etter at styringskomiteen hadde hatt sitt fyrste møte, benka leiaren av Nes Historielag, Leif Olav Klype ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:59 av Bjørn Enes
 • 1/8-2019: Stille start  Prosjektarbeidet starta med tilsetjing av prosjektleiar Line Førre Grønstad (biletet). Ho er kulturvitar, i innspurtsfasen av eit doktorgradsarbeid. Fram til det er ferdig, vil prosjektleiarfunksjonen bli delt mellom henne og ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:58 av Bjørn Enes
 • 19/6-2019: Gjennombrotet Partnarskapet Memoar - Folkeminnesamlinga - Norsk etnologisk gransking fekk tidenes gladmelding frå Sparebankstiftelsen DnB: Seks millioner kroner til eit ressurssenter som skal kunne arbeida i tre heile år for å tilby ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:55 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 26 av 26. Vis mer »

Munnleg historie for alle


Munnleg historie for alle er eit samarbeid mellom Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie, Folkeminnesamlinga, Norsk etnologisk gransking og  lokale samarbeidspartnarar i frivillig sektor og arkiv-bibliotek-museumssektoren over heile landet.  Eit ressurssenter i Bergen skal tilby kurs og samarbeid med partnarar over heile landet om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg kjeldemateriale og munnleg kulturarv. Alle interesserte kan ta kontakt - skriv til post@memoar.no