2019

Framdrift i 2019:

 • 30/12- 2019: Halvårsrapport avlevert #sparebankstiftelsenDNB Halvårsrapport – prosjekt «Munnleg historie for alle»1/8 2019 – 31/12 2019Prosjektet starta opp i tråd med prosjektplan 1. august 2019. Styringskomiteen har hatt to møter i oppstarts-semesteret ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:37 av Bjørn Enes
 • 19/12-2019: Senter for munnleg historie - i Peparkakebyen Tett oppunder jul avslutta Memoarstaben eit internseminar og ein julelunsj med å gå i samla flokk til det kanhende mest synlege resultatet av haustens arbeid: I den berømte Peparkakebyen i ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 12-13/12 2019: Munnleg historie og spesialsamlingar i bibliotek Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Off. Bibliotek (BOB) var vertskap for ein landskonferanse for spesialsamlingar den 12 og 13. desember 2019. Blant svært mange veldig interessante foredrag, fekk Memoar invitera ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 5/12-2019: Kulturpris til Ada Freng Ada Freng har vore med å arbeidet for å bygge opp Memoar så å seie heilt frå start. Frå før har ho vore med å bygge opp ei rekke frivillige ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 2-4/12-2019: Forteljarglede i Bardufoss Midt-Troms Museum og ei rekke historielag i regionen var medarrangør til tre spennande dagar i Bardufoss  tidleg i desember.  Det blei gjort ei rekke intervjuopptak, og etterarbeidet etter dei ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 3/12-19: Initiativ til industriposjekt Eit stort prosjekt for å samle inn munnleg industrihistorie  har stått høgt på Memoar si arbeidsliste heilt sidan starten. Eit forprosjekt blei gjennomført på nikkelverket i Kristiansand i 2015/2016 ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:36 av Bjørn Enes
 • 27/11-19: Loggarkurs i Bergen Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum "Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:34 av Bjørn Enes
 • 21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
 • 12-13/11-2019 Elverum: Dokumentasjonsarbeid på samleband Samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Memoar tok til hausten 2018. Då blei det gjennomført eit kurs og ein serie intervjuopptak med primærkjelder frå romani/taterfolket i Noreg. Det har ikkje vore ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 8/11-2019: Arbeidsmøte om "Minner" Norsk Folkemuseum og Norsk etnologisk gransking  har leiinga av eit prosjekt som tar sikte på å utvikle www.minner.no til eit praktisk  og effektivt verktøy for minnesamling for museumssektoren ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 25/10-2019: Bloggrefleksjon om å "vidareforedla" munnleg råstoff Det Vestnorske teateret i Bergen har ambisjonar om å forska ut og utvikla samanhengane mellom teaterkunst og den munnlege kulturen og -arven i Vestlandsregionen.  Eit av tiltaka i dette arbeidet ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 26/10-2019: Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag; Det største og eldste historielaget i Oslo markerte sitt  40-årsjubileum  26. oktober. Blant eit omfattanda jubileumsprogram var også ei orientering frå Memoar om prosjekt "Munnleg historie for alle". Det ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:35 av Bjørn Enes
 • 23/10: "Breiflabb over alt":  På eit lunsjmøte hos Bergenhus og Årstad Kulturkontor presenterte Memoar for fyrste gong sin idé om munnleg histoire i samband med Bergen sitt byjubileum neste år, då 950 år skal ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:11 av Bjørn Enes
 • 22/10-2019: Intervjuopptak på Nordnes:  Ei knapp veke etter dei to gruppeintervjua  i Laksevåg, gjorde vi eit nytt forsøk - denne gongen på Nordnes. Her var heile åtte forteljarar i sving på ein gong. Barbro matre ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 17/10-2019: Intervjuopptak i Laksevåg Delprosjekt Bergen starta midt i oktober ein serie opptak av bydelsforteljingar. Fyrst ut var fem gamle skulekameratar frå Vågedalen i Laksevåg. Dels har dei halde saman heile livet - dels har ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 10/10-2019: Invitasjonar til musé og historielag Nå kan musé, historielag og andre frivillige eller profesjonelle kulturorganisasjonar melde interesse for  å bli med i "Munnleg historie for alle". Stab og utstyr er på plass og klare til ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 30/9-2019: Elevintervju i jubileumsfilm, Fridalen/Bergen Fridalen skole feirar 80-årsjubileum - mellom anna med å intervjua veteranarOpptaka som sjetteklassingane Fartun Nuur og Madhavi Nesse gjorde med Kjell Nesse og Barbro Havre var element i jubileumsfilmen ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:37 av Bjørn Enes
 • 23/9-2019: Arbeidsmøte i prosjektstaben  No er kjerna av dei som skal arbeida med "Munnleg historie for alle" i full sving. Prosjektleiar Line Grønstad (til h) må gjera ferdig doktorgraden sin før ho kan bli ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:34 av Bjørn Enes
 • 21/9-2019: Kvalfangsthistorie - i Hedmark  Norsk Utvandrermuseum: Norsk kvalfangst er mellom dei delane av historia der det hastar med å samla munnleg kjeldemateriale.  Ikkje alle veit at ein stor del av dei som vart rekrutterte ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:07 av Bjørn Enes
 • 6/9-2019: Fridalen skule, Bergen Elevar og lærarar ved Fridalen Skole i Bergen starta innsamling av munnleg kjeldemateriale  i samband med at skulen skal feira 80-års jubileum. To elevar frå sjuande tinn, Fartun og ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:38 av Bjørn Enes
 • 1/9-2019: Sunnhordland fyrste delprosjekt Prosjektet  er i gang for alvor!  Fyrste delprosjekt starta opp i Sunnhordland i dagane 29-31. august 2019. Samarbeidspartnarar var Memoar, Sunnhordland Museum og historielaga på Stord, Bømlo og Sveio ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 27/8-2019: "Fyr på eisa - klar til å smi!" Prosjektet starta offisielt med ein idéstorm i Nesbyen i Hallingdal tirsdag 27. august 2019. Etter at styringskomiteen hadde hatt sitt fyrste møte, benka leiaren av Nes Historielag, Leif Olav Klype ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:36 av Bjørn Enes
 • 1/8-2019: Stille start  Prosjektarbeidet starta med tilsetjing av prosjektleiar Line Førre Grønstad (biletet). Ho er kulturvitar, i innspurtsfasen av eit doktorgradsarbeid. Fram til det er ferdig, vil prosjektleiarfunksjonen bli delt mellom henne og ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:05 av Bjørn Enes
 • 19/6-2019: Gjennombrotet Partnarskapet Memoar - Folkeminnesamlinga - Norsk etnologisk gransking fekk tidenes gladmelding frå Sparebankstiftelsen DnB: Seks millioner kroner til eit ressurssenter som skal kunne arbeida i tre heile år for å tilby ...
  Lagt inn 20. mar. 2020, 09:06 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 26 av 26. Vis mer »De konkrete målgruppene er:

Fortellere: Alle mennesker er primærkilder til de tidene de har levd, det arbeidet de har deltatt i og de stedene de har blitt formet av  og vært med på å forme. Det er et mål å få mange til å dele sine fortellinger gjennom å la seg intervjue eller fortelle på andre måter, og fortellere kan godt sies å være målgruppe nummer en.

Dokumentasjonsarbeidere: Bevaringsverdien til et intervjuopptak blir mangedoblet når det blir skikkelig dokumentert. Det vil si at det blir utstyrt med et kort tekstsammendrag og en relativt nøyaktig innholdslogg med tidskoder. Dokumentasjonsarbeidet er mer tidkrevende enn selve intervjuet. På den andre sida er det veldig interessant og det krever ingen spesielle tekniske ferdigheter. Å bygge et stort nettverk av interesserte og kompetente dokumentasjonsarbeidere er et prosjektmål - og dokumentasjons-arbeiderne er målgruppe to.

Intervjuere: Mange er eller kan bli gode intervjuere. Erfaring og erfaringsutveksling er viktig for å utvikle intervjukunsten. Å utvikle mange og gode slike et mål - og intervjuerne utgjør målgruppe 3.

Samlere: I praksis vil de aller fleste intervjuopptak være deler av et tematisk eller geografisk innsamlingsprosjekt. Selvopplevd lokalhistorie  er et veldig vanlig og opplagt innsamlingstema. Andre kan være yrkeshistorie, bedriftshistorie, organisasjons- eller idrettshistorie, store hendelser eller miljøer eller annet. I alle slike innsamlingsprosjekter trengs det initiativtakere, organisatorer og ledere - ikke minst folk som er flinke til å skaffe de nødvendige økonomiske midlene. Det er dette vi mener med samlere - og vi fører dem opp som målgruppe 4, selv om de i viktighet godt kunne settes som målgruppe en.

Profesjonelle partnere: En hovedstyrke i dette prosjektet er det nære samarbeidet med Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking. En viktig suksessfaktor på alle nye steder og i alle innsamlingsprosjekter er å få etablert lignende samarbeidsrelasjoner mellom frivilligheten og forskere, museer, lokalarkiv og eller biblioteker, skoler, utdanningsinstitusjoner og/eller andre institusjoner. Engasjerte fagpersoner som er åpne for samarbeid med frivillige er nøkkelen - og slike fagpersoner er målgruppe fem.

Formidlere: Muntlig historie har stor “samtidsverdi” i tillegg til verdien som kildestoff  for framtidige generasjoner. Arrangement med primærkilder som forteller om nær og selvopplevd historie har vist seg å ha stor publikumsappell. Det samme har digital formidling i ulike former vist seg å ha - fra enkeltpersoners  timelange personlige livsberetninger via tematiske samlinger med klipp fra flere fortellere til digitale vandringsruter med korte utdrag fra fortellinger på de stedene fortellingene handler om. Målgruppe 6 er mangfoldig og variert - fra datatekniske eksperter som kan redigere eller utvikle applikasjoner, til fortellere som kan stå på scene og trollbinde publikum i grenselandet mellom primærkilde og teaterkunst. Dokumentarfilmskapere er også en del av målgruppe 6.
Det store publikum: Vi er overbeviste om at “snøballeffekten“ vil gjelde for muntlig historie. Dess lenger dette arbeidet utvikles, dess større interesse vil det møte både hos det store publikummet direkte og hos de store mediene som henvender seg til allmennheten.

30/12- 2019: Halvårsrapport avlevert #sparebankstiftelsenDNB

lagt inn 3. feb. 2020, 09:40 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:37 ]

Halvårsrapport – prosjekt «Munnleg historie for alle»
1/8 2019 – 31/12 2019
Prosjektet starta opp i tråd med prosjektplan 1. august 2019. 
Styringskomiteen har hatt to møter i oppstarts-semesteret, i Nesbyen 27. august og på Raufoss 29. november. Prosjektstaben har bestått av fylgjande:
1. Line Førre Grønstad vart engasjert som prosjektleiar 1. august. Det har ikkje vore mogleg for henne å gå inn i full stilling enno, så ho har i praksis berre arbeidd 10-20% det fyrste halvåret.
2. Bjørn Enes har vore engasjert på timebasis som vikar for Line. 
3. Barbro Matre vart tilsett i full stilling 15. september. Ho fekk gå frå dåverande stilling før oppseiingstida var ute og tok til for fullt i Memoar frå 23. september. 
4. Inger Christine Årstad vart engasjert i 50% stilling i perioden 1/11 til 30/4 2020 for å vera med i oppstartfasen. Ho deler si arbeidstid mellom oss og Mjøsmuseet. 
5. Johan Knutsen vart engasjert i 20 prosent stilling frå 1/11. Han er masterstudent i kulturvitskap, vi har ein intensjon om å få bygga ut prosjektet med midler til også å engasjere han i større brøk når han har levert masteroppgåva si. 
6. Jonas Rudjord vart engasjert i ein trainee-avtale frå 1. desember. Han arbeider 80 prosent i tre månader, med mogleg forlenging til seks. Vi har ambisjonar om også å finna prosjektmidler til at han kan halda fram i vanleg engasjement seinare. 

Prosjektrekneskapet for fyrste halvår er til revisjon, og revidert prosjektrekneskap vil bli avlevert så snart det er ferdig. Før revisjon ser budsjett og rekneskap for fyrste prosjekthalvår slik ut:

2019

Budsjett  og rekneskap - Munnleg historie for alle

 Budsjett 

 Rekneskap: 

Kontonr

Navn

3440

Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

 kr        700 000,00

 kr         780 000,00

4500

Fremmedytelse og underentreprise

-kr           20 000,00

4550

Fremmedytelse og underentreprise, oppgavepliktig

-kr          11 395,00

-kr              2 000,00

5001

Lønn til ansatte

-kr       420 000,00

-kr        402 844,95

5092

Feriepenger

-kr          50 400,00

-kr           43 042,59

5401

Arbeidsgiveravgift

-kr          59 220,00

-kr           51 206,76

5405

Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

-kr             7 056,00

-kr              6 062,00

5901

Gaver til ansatte, fradragsberettiget

-kr             1 000,00

-kr                  420,00

5920

Yrkesskadeforsikring

-kr             3 000,00

-kr              4 038,10

5950

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

-kr              4 500,00

6300

Leie lokale

-kr          18 000,00

-kr           17 000,00

6530

Spesialverktøy

 kr                               -  

-kr              5 362,70

6551

Datautstyr

 kr                               -  

-kr           16 416,50

6553

Programvare årlig vedlikehold

-kr             1 220,00

-kr              2 392,68

6800

Kontorrekvisita

 kr                               -  

-kr              2 652,40

6860

Møte, kurs, oppdatering o.l.

-kr          13 000,00

-kr              9 265,15

6901

Telefon

-kr             2 000,00

-kr              1 322,29

7130

Reisekostnad, oppgavepliktig

 kr                               -  

-kr              8 962,00

7140

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

-kr       112 720,00

-kr           80 473,37

7321

Reklameannonser

-kr                 613,00

-kr              1 821,25

7323

Reklameartikler

-kr                 376,00

-kr                  376,70

Status pr 1/1:

 kr                               -  

 kr         104 340,56


Underforbruk i fyrste halvår:

I forhold til budsjettet har me hatt eit underforbuk i forhold til budsjett på  kr. 24.340.  Forklaringa er at det tok noko lengre tid å få staben på plass. Dette har likevel i liten grad gått ut over aktivitetsnivået.  Samtidig har vi hatt ei meirinntekt på kr. 80.000,- . Det er støtte frå Bergen Kommune til den delen av prosjektet som handlar om strategi for å utvikle eit nasjnalt senter for munnleg historie.

Fylgjande delprosjekt er starta opp i fyrste prosjekthalvår:

·         Hallingdal: I samband med styringskomitemøtet i Nesbyen 27/8 vart det gjennomført ein idédugnad og eit planleggingsmøte om vidare utvikling av arbeidet i Hallingdal.  Arbeidet skal fylgjast opp vidare. Hovudansvarleg er Bjørn Enes. Det vart også laga ein videopresentasjon av prosjektet der.

·         Sunnhordland: I samarbeid med Sunnhordland Museum og Stord Historielag gjennomførte me kurs og ein intervjuserie på museet i dagane 29-31. august. Arbeidet skal fylgjast opp vidare. Hovudansvarleg er Barbro Matre.

·         Bergen / Fridalen: I samarbeid med Fridalen skule vart det gjennomført intervjuopptak der born intervjua eldre om korleis det var å gå på Fridalen skule i 1950- og 1960-åra. Stoffet vart brukt i samband med markeringa av skulen sitt 80-årsjubileum.

·         Hamar/Otterstad: I samarbeid med Utvandrermuseets Venneforening og veteranorganisasjonen Øyas Venner starta vi opp det fyrste delprosjektet i Innlandet 19-21. september. Det vart gjennomført ein dags kurs og to daga med opptak av munnleg historie om kvalfangsten i Sørishavet på 1950- og 1960-talet. Arbeidet skal fylgjast opp vidare. Hovudansvarleg er Inger Christine Årstad.

·         Bergen/Bydelshistorie: Ein serie bydelsintervju i Bergen starta med opptak av gruppeintervju  i Laksevåg 4/10, Nordnes 8/10 og Damsgårdssundet 5/11. Denne ideen er seinare utvikla til eit eige delprosjekt «Bydelen eforteller» der Memoar og åtte historielag og fellesorganisasjonen «Amatørkulturrådet» skal samarbeida om innsamling, dokumentasjon og formidling av munnleg lokalhstorie i samband med byjubileet 2020 (Bergen 950) 

·         Oslo: Arbeidet i Oslo starta opp med eit foredrag under Grefsen, Disen og Nydalen Historielags 40-årsjublieum 26/10. Bjørn Enes og Inger Christine Årstad tok del.

·         Elverum/Romani: I dagane 12. og 13. november gjennomførte Memoar eit dokumentasjonskurs og ei økt med praktisk dokumentasjonsarbeid i samarbeid med Anno Museum/Glomdalsmuseet og Taternes Landsforening. Barbro Matre, Johan Knutsen og Bjørn Enes deltok frå Memoar. Tanken er at dette skal fylgjast opp med eit tematisk prosjekt om romanifolkets munnlege historie. (Ein søknad til Kulturrådet om eit eige prosjekt på dette fekk ikkje tilslag).

·         Tematisk prosjekt – Industri: Me har utvikla ein tanke om eit landsomfattande industrihistorisk prosjekt som ei «knoppskyting» på Munnleg historie for alle.  Me vil uansett gjennomføra eit lite industriprosjekt med opptak på Raufoss og på Stord eller Odda. Inger Christine Årstd og Bjørn Enes tok del i Museumsforbundets seminar om industridokumentasjon på Teknisk Musue 25 og 26. november. Veka etter vart prosjektskildring av eit større prosjekt verdig. Det vart vart levert Kulturrådet som eigen søknad 3. desember. Ambisjonen er å starta opp når Bjørn og Inger Christine er ferdige i prosjekt Munnleg historie for alle.

·         Midt-Troms: I samarbeid med Midt Troms Museum og tre lokale historielag vart det gjennomført kurs og optaksarbeid i Bardufoss i dagane 2.-4. desember.

Utvikling av munnleg historie:

·         Etikk: Line Førre Grønstad og Bjørn Enes tok del i Museumsforbundet sitt dagsseminar om etikk på Sverresborg Museum 3. september. Arbeid med etikkspørsmål skal fylgjast opp på Memoarkonferansen 2020.

·         Infrastruktur: Utviklinga av innsamlings- og formidlingsverktøyet Minner.no er ein viktig del av prosjektet. Vi har tatt del i samarbeidsmøter møter for å drøfte utviklingsarbeidet 17.-18. september og 7- 8. november. Endeleg avtale mellom Folkeminnesamling/UiO, Memoar og KulturIT var ferdig signert i desember og arbeidet med å overføra munnleg historie til Minner.no startar opp i januar 2020.

·         Arkiv og museumssektoren:  Prosjekt Munnleg historie for alle og Minner.no vart presentert av Bjørn Enes på Opplandsakrivets fellessamling for musé og arkiv i Oppland. Det skjedde på Norsk Vegmuseum 21. november. Ambisjonen var at dette skulle førebu vidare utvikling av lokale delprosjekt i Innlandet. Fyrste direkte resultat av dette blir kurs og opptaksarbeid som er avtalt i Ringebu i februar 2020.

·         Biblioteksektoren: Barbro Matre og Bjørn Enes deltok på Universitetsbiblioteket sitt seminar om Spesialsamlingar i bibliotek i Bergen 11. og 12. desember. Me hadde ansvar for ein workshop om «Munnleg historie for alle» og erfaringar med Intervjustudio i Bergen off. Bibliotek. Workshopen hadde god oppslutning frå deltakarar frå heile landet.

·         Senter for munnleg historie: Arbeidet for å samle opplutning om visjonen om eit norsk selskap for munnleg historie og eit nasjonalt kompetansesenter har helde fram i det stille heile hausten. Det har vore ei rekke møter med enkeltpersonar i institusjonar og orgnisasjonar, og vårhalvåret vil det bli lagt vekt på  leite etter politiske alliansepartnarar.

·         Stab: Me har sett det som viktig å utvikla kompetanse og gode samarbeidsrelasjonar i heile staben, ikkje minst av di me er spreidde på to stader til dagleg (Bergen og Raufoss). Vi hadde fyrste stabsmøte med Line, Barbro, Inger Christine og Bjørn på Raufoss 22/9. Neste vart også gjennomført på Raufoss, i samband med Styringskomiteen sitt møte 20/11. Der tok også Johan del. Veka etterpå arbeidde Inger Christine fire dagar i Bergen.  


19/12-2019: Senter for munnleg historie - i Peparkakebyen

lagt inn 3. feb. 2020, 09:28 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:06 ]

Tett oppunder jul avslutta Memoarstaben eit internseminar og ein julelunsj med å gå i samla flokk til det kanhende mest synlege resultatet av haustens arbeid: 
I den berømte Peparkakebyen i Bergen, i fyrste klynge publikum kom til - det sto Senter for munnleg historie og lyste i all si prakt. 
Og t vers over "gangveien" - der var sanneleg eit forteljarpanel i gang. Eller eit intervjuopptak, med publikum. 

Begge var resultat av iherdig dugnadsinnsats mellom øktene. Det skal nok det store senteret, i byen utanfor. også få oppleve! 


12-13/12 2019: Munnleg historie og spesialsamlingar i bibliotek

lagt inn 3. feb. 2020, 06:49 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:05 ]

Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Off. Bibliotek (BOB) var vertskap for ein landskonferanse for spesialsamlingar den 12 og 13. desember 2019. Blant svært mange veldig interessante foredrag, fekk Memoar invitera til workshop om erfaringane med intervjustudio i BOB.  Barbro Matre og Bjørn Enes fortalde om erfaringane og demonstrerte teknikken: Heile ideen med studioet er at det skal vera så enkelt å bruka at kven som helst kan samla munnlege minner på video - enten dei gjer det for eigen families del, eller for historielag, musé eller forskingsprosjekt. 

Arrangementet gjekk i "prime-time" rett etter lunsj på dag 2, og samla gledeleg mange interesserte tilhøyrarar. På biletet er det Bjørn Enes og Bjørn Andre Widwey frå Skeivt Arkiv som demonstrerer den tekniske løysinga. 


5/12-2019: Kulturpris til Ada Freng

lagt inn 3. feb. 2020, 06:30 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:38 ]

Ada Freng har vore med å arbeidet for å bygge opp Memoar så å seie heilt frå start. Frå før har ho vore med å bygge opp ei rekke frivillige verksemder i Bergen, ikkje minst Historietorget, som er Sportsklubben Djerv si avdeling for lokalhistorie og integrering i bydelen. 
For denne lange og dyktige innsatsen  fekk ho i desember  oppmoding om å stilla på Dankert Krohns Kultursenter, for å motta heider og ære frå den nybakte kulturbyråden Katrine Nødtvedt. 
Innsatsen i Memoar var ein av dei tinga ho la vekt på i sin tale til Ada. Vel fortent! 


2-4/12-2019: Forteljarglede i Bardufoss

lagt inn 3. feb. 2020, 05:26 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:06 ]

Midt-Troms Museum og ei rekke historielag i regionen var medarrangør til tre spennande dagar i Bardufoss  tidleg i desember.  Det blei gjort ei rekke intervjuopptak, og etterarbeidet etter dei kom eit godt stykke på veg. Det held nå fram lokalt, og etterkvart vil resultatet bli synleg på delprosjektsida www.memoar.no/midt-troms .

Kurset traff på dagar med tungt snøfall, og tilreisande søringar fekk oppleva litt av korleis ein vinter SKAL vera.... 


3/12-19: Initiativ til industriposjekt

lagt inn 13. des. 2019, 07:03 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:36 ]

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDoxNzcyNTRhNzZkYjQ5NGUw
Eit stort prosjekt for å samle inn munnleg industrihistorie  har stått høgt på Memoar si arbeidsliste heilt sidan starten. Eit forprosjekt blei gjennomført på nikkelverket i Kristiansand i 2015/2016, og ein god del industrihistorie har det også blitt i enkeltintervju seinare.  
Men nå satsar vi stort:  Inger Christine Årstad og Bjørn Enes har saman utvikla ein søknad til Kulturrådet om midler til eit prosjekt med to nye industrimiljø som utgangspunkt, eit Innlandet og eit i Vestland. Ei rekke samarbeidspartnarar vil bli invitert til å delta dersom initiativet fr midler. 

27/11-19: Loggarkurs i Bergen

lagt inn 13. des. 2019, 00:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:35 ]

Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg på eit ferdig intervju. Fleire av dei som tok del, sa seg interressertei å bli med i eit nettverk av loggarar som kn hjelpa til å dokumentera munnleg historie frå kor som helst i landet. Det var stem,ning for å prøva ut felles dugnaqdskveldar der fleire loggarar sit saman med kvar sin PC, samtidig som det der er mogleg å diskutera med andre når ein blir i tvil. Kursleiar var Barbro Matre frå Memoar. 

23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum

lagt inn 12. des. 2019, 23:24 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:34 ]

"Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om innsamling av munnleg sjøfartshistorie. Paneldeltakarane denne gong var  (frå v.) sjøkapteinane Halle Thon Gundersen og Per Guistav Steimler, sjømann/konstruktør/sikkerhetskonsulent Egil Røstvær og skipsbyggarane Svein Erik Røskeland og Eirik Torsvik. Samtaleleiar var Bjørn Enes frå Memoar. 


21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland

lagt inn 12. des. 2019, 23:06 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:07 ]

Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert for å presentere prosjekt Munnleg hitorie for alle. Bjørn Enes framførte presentasjonen, og inviterte til samarbeid og kurzs og oppstart av minneinnsamlingar. 


18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen

lagt inn 12. des. 2019, 22:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. mar. 2020, 09:06 ]

Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off. bibliotek. Samarbeidet er ein del av  oppbygginga av eii større  samloing munnleg historie som det er tanken å lansera io samband med byjubileet Bergen 950 neste år. To av dei fyrste var  Tor Henning Petersen og Bjørn Skaar, som intervjua av Bjørn Enes. Samtalen handla hovudsakeleg om oppvekst og ungdomsår i Damsgårdsundet. Videoen er inntil vidare sperra med passord - fram til dei to har sagt ja til publisering. Sjå meir på www.memoar.no/bergen


1-10 of 26