2020

21/3: Folkemuseet startar innsamling av Koronaminne

lagt inn 31. mar. 2020, 23:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 23:05 ]

https://minner.no/tema/korona
Norsk Folkemuseum og Minner.no startar innsamling av Koronaminne. Det er laga ei enkel spørjeliste, og folk kan svara både skriftleg og med andre media. 
Kort etter starta både Teknisk Museum og Randsfjordsmuseet med liknande innsamlingar. 
Memoar arbeider med å utvikle verktøy og arbeidsmøtar som gjer oss i stand til å støtte opp under Minner.no med også å tilføre munnlege forteljingar der. 

26/3: Marie Nicolaisen inn i Memoar-styret

lagt inn 31. mar. 2020, 22:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:46 ]

26. mars gjennomførte Memoar sitt årsmøte - utan at eit einaste virus bytta vert. Alle som ynskte det kunne delta via Google Hangouts, i tillegg kunne medlemmene - og observatørar - fylgje  årsmøtet på direkte webcast på nettsida eller på Facebook. 
Styret vart stort sett  gjenvalt - men ein ny person kom inn som fyrste del av eit generasjonsskifte som mange reknar med vil skje neste år. Marie Nicolaisen er kulturhistorikar, avdelingsleiar ved Sunnfjord Museum og ein veteran innan både frivillig og profesjonelt kulturvern - deriblant i Memoar.  Det er ei betydeleg styrking av Memoar at ho kjem inn i styret, og det vil ikkje minst styrke prosjekt Munnleg historie for alle. 
Styret består etter dette av: Bjørn Enes, Jostein Saakvitne, Ada Freng, Birger Haugdal og Marie Nicolaisen. 

19/3: Nye digitale arbeidsmåtar

lagt inn 31. mar. 2020, 22:25 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:34 ]

I veke 13 kom vi skikkeleg i gang med å utvikle nye arbeidsmåtar. Vi oppgraderte Vimeo-lisensen slik at vi kan sende direkte webcast og testa ut eit spesielt kamera for direktesendingar (Mevo).  Samtidig strta vi arbeidet med å utvikle eit nettkurs om logging/dokumentasjonsarbeid. Tankane om ein app, liknande den Storycorps har laga . Utviklinga av dette arbeidet kan fylgjast på undersida www.memoar.no/infrastruktur 

16/3: Rapport - forprosjekt Senter for munnleg historie

lagt inn 31. mar. 2020, 22:06 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:18 ]

Forprosjekt Senter for munnleg historie starta for om lag eitt år sidan, fleire månader får prosjekt Munnleg historie for alle. Men visjonen om eit slikt senter er også ein av målsetjingane med MHA.  Både formuleringane av ideen og partnarskapet rundt han er viktig i utviklinga av munnleg historie som fagfelt og metodikk i Noreg. Undervegs i forprosjektet har framdrifta vore open g referert i postar i Memoar.blog (kategori SMH).  
16/3 gav "Koronapausen" tid og rom til å legge litt ekstra arbeid i rapporten. Der vil også bli publisert  i bloggen når han er ferdig. 

11/3: Bråstopp

lagt inn 31. mar. 2020, 21:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:03 ]

Alvoret i Koronapandemien gjekk opp for både oss og samarbeidspartnarane i løpet av veke 11. Kurs og opptakstrening i Åseral vart avlyst, det same vart ei opptaksøkt og eit loggarkurs på Askrova utanfor Flora.  Frå veka etterpå gjekk heile staben over til heimekontor for å slutta opp om tilrådingane frå helsevesenet. Det gjekk kraftig ut over framdrifta - sjølv om det også gav høve til å få unna ein del etterarbeid som hadde hopa seg opp. 
Vi starta også arbeidet med å tenkja ut nye måtar å arbeide på. Memoar sitt årsmøte 26/3 blei i så måte eit viktig eksperiment - les meir om testen på Om.memoar.no

5/3-Åkrahamn: Kurs og intervjuserie om kystkultur avtalt.

lagt inn 9. mar. 2020, 09:26 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:26 ]

Memoar og Kystmuseet i Åkrahamn har blitt samde om eit samarbeid i perioden mai til september 2020. Samarbeidet omfattar eit kurs for museumstilsette og frivillige på Karmøy, ein opptaksserie på minst ti intervju (dette skal etter intensjonane utvidast til i alle fall tjue) - og gjennomføring av minst eitt forteljarpanel om kystkultur og kysthistorie på Karmø. Prosjektleiar for arbeidet blir Johan Knutsen. I tillegg kdjem også Bjørn Enes til å delta. Meir informasjon og invitasjon til kurs kjem om kort tid. 

2-4/3 - Arendal: "Kuben" satsar på munnleg historie

lagt inn 9. mar. 2020, 08:57 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:12 ]

Olav Ulltveit-Moe var ein av to lokalhistoriske forteljarar som vart intervjua som ein del av  kurssamarbeidet mellom Memoar og Aust-Agdeer museun og arkiv på Kuben i Arendal dei fyrste dagane i mars. Åtte museumstilsette og eit historielagsmedlem tok del - i tillegg til dei to hovudforteljarane som ble intervjua . Kurset er eit ledd i Kubens planlagte opptrapping av arbeidet med munnleg historie og immateriell kulturarv. Kurset var avslutta med planlegging av vidare aerbeid.  

Når etterarbeid er unnagjort og samtykke levert, er planen at dei to intervjua og etterfylgjande resultat av samarbeidet skal publiserst på nettsida www.Memoar.no/arendal
25/2- Bergen: Opptak med "Gubbelaget" i Djerv

lagt inn 9. mar. 2020, 08:50 av Bjørn Enes

sportsklubben Djerv har vore ein viktig del av lokalmiljøet på Møhlenpris i Bergen  i over hundre år.  I løpet av den tida har ein betydeleg del av medlemmene blitt kvalifiserte for medlemskap i Gubbelaget. Det er ikkje lite historie - og ikkje få historier - som har blitt samla opp i den gjengen etter kvart. Den 25. februar delete  fem av dei nokre av sine minne med Ada Freng, Margun Boge og Bjørn Enes  frå memoar. Det vart gjort opptak av seansen, og den vert publisert så snart dei fem har sagt ja til publisering.  

19-21/2: Munnleg reiselivshistorie i Gudbrandsdal

lagt inn 20. feb. 2020, 13:27 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:32 ]

16 deltakarar gjennomførte tre dagars kurs og trening  i munnleg historie på Ringebu. Arrangørar var Gudbrandsdalsmusea, Opplandsarkivet, Gudbrandsdal Historielag og Memoar.  Viktigaste resultat av dei tre dagane var skisser av eit samarbeidsprosjekt om munnleg reiselivshistorie. Veteranen Lars Vendelbo Tvete som framleis er aktivt med i drifta av Venabu Fjellhotell var den fyrste som fortalde i serien. 

19/2: Industriprosjektet startar på Raufoss.

lagt inn 20. feb. 2020, 13:19 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 10:04 ]

84 veteranar frå industrien på Raufoss stilte då Toten Historielag og Memoar heldt møte på Fyrverkeriet Kulturhus 19/2. 
bildet: Anne-Grethe Bakke Haug og Turid Henne Eklund forteller sine historier fra Boli’n og oppveksten på Raufoss til Inger Christine Årstad i minnesamlingsorganisasjonen Memoar.

,industriprosjektet på Raufoss 19 feb 2020

1-10 of 17