Munnleg historie for alle‎ > ‎2020‎ > ‎

21/6: Munnleg historie er immateriell kultur

lagt inn 5. jul. 2020, 01:47 av Bjørn Enes
https://memoar.blog/2020/06/21/innspel-til-icoms-museumsetiske-regelverk/
21. juni leverte Memoar eit høyringssvar til utviklinga av den norske konkretiseringa av det museumsetiske regelverket til det internasjonale museumsrådet ICOM. Heile høyringssvaret er publisert i Memoar-bloggen

Kortversjonen av våre innspel er fyrst og fremst at munnleg historie bør nevnast i konkretiseringa av regelverket. I UNESCO-konvensjonen om immateriell kultur er "oral expressions and traditions" nevnt som fyrste punkt. Vi oppfattar det slik at det også omfattar oral history eller munnleg historie, og at arbeidet med innsamling, bevaring og formidling av munnleg kjeldemateriale treng eksplisitte etiske reglar. 

Vårt syn er vidare at desse reglane bør ta hensyn til at alle - også dei som hovudsakeleg eller berre uttrykker seg munnleg - må ha rett til å få sine versjonar av historia anerkjende som bevaringsverdige. Kjeldekritikk er jo like viktig i forhold til munnleg materiale som til skriftleg. Men det er også både ytringsfridom og opphavsrett. Det finst ein tradisjon innan forskinga, og dermed innan museumstradisjonen,  på å sjå munnlege uttrykk som sensitivt materiale - truleg av di det har vore sett som underklassane sine uttrykksformer. Dermed er det viktig å vera varsam og ta sårbarhet på alvor, medan ytringsfridom og retten til å bli hugsa for sine ytringar ikkje er viktig. 

Sjå heile høyringssvaret i Memoar.blog 
Comments