Munnleg historie for alle‎ > ‎2020‎ > ‎

29/6: 70 koronaintervju hittil

lagt inn 5. jul. 2020, 02:02 av Bjørn Enes
Ved utgangen av juni har Memoar samla 70 intervju om koronaens tid. Av desse er 46 publiserte på www.memoar.no/korona og på www.minner.no/tema/korona . Resten er enten klausulerte som berre tilgjengelege for forsking - eller under arbeid, fyrst og fremst ved at dei avventar publiseringssamtykke frå dei som har blitt intervjua. Dermed har Koronasamtalane i løpet av berre tre månader blitt den største samlinga av munnleg historie/samtidsdokumentasjon i Memoar.
Det er så langt ikkje gjort noko samanfatting eller oppsummering av kva som kjem fram i desse intervjua. Men diskusjonen er reist.  
I eit intervju med avisa Tagesspiegel (30. mai) kategorisrte den tyske samfunnspsykologen Stephan Grünewald åtte typiske reaksjonar på Koronakrisa. Han blei spurd av  om kva slags mønster han såg, og det er svært interessant å halda opp hans funn mot våre eigne.  23/6 publiserte vi eit samandrag av Grünewald sine observasjonar i Memoar.blog.  
Der lanserte vi idéen om eit nytt webinar med invitasjon til alle som samlar samtidsdokumentasjon om koronapandemien for å diskutere kva som er funn så langt, og korleis det vidare innsamlingsarbeidet bør gjerast. 

 
Comments