Planlegging

Denne undersida er ei arbeidsside for deltakarar i "Munnleg historie for alle".  Her registrerar me informasjon om framdrift i dei ulike delprosjekta. Informasjonane er ikkje kvalitetssikra og kan ikkje reknast som publiserte - dei er berre informasjonsdeling i arbeidsprosessen. 

Delprosjekt

 • Arendal Fylgjande forslag er til diskusjon: 6/11: Tilbakemelding frå Kuben, som takkar ja. Detaljar seinare. 2/11 - forslag frå Memoar: Tidspunkt: Det som passar best for oss er veke 10 ...
  Lagt inn 6. nov. 2019, 06:08 av Bjørn Enes
 • Kristiansand 23/10: Svar - Memoar foreslår å samordna kurs VestAgdermuseet med Åseral  Sogelag og kurs i Minne. Det kan gjerast eit instiruksjonskurs på¨Møvig Ungdomsskule uavhengig av datoar for eit eller ...
  Lagt inn 23. okt. 2019, 08:13 av Bjørn Enes
 • Sjøsamisk senter, Porsanger Diskusjon starta om kurs/opptaksøkt. 23/10 - Memoar foreslår ein til to dagar opptak og ein dag kurs, evt. med andre institusjonar/foreningar i nærleiken inviteret som med-deltakarar. Vi ...
  Lagt inn 23. okt. 2019, 07:37 av Bjørn Enes
 • Gudbrandsdal (Kvam) 19-21 februar 2020 23/11-19: Telefonmøte om vidare framdrift. Det vert etablert eit prosjektsamarbeid mellom musé, historielag og bibliotek i Gudbrandsdal. Fyrse møte 4/12. Det vil handla om førebuingar til panlagt ...
  Lagt inn 23. nov. 2019, 03:04 av Bjørn Enes
 • Østfold 21/11: Telefon. Det går ikkje å kombinera dei to arrangementa i Østfold.  Halden blir behov for eit foredrag - eventuelt på Skype - medan Østfoldmuseene blir eit større seminar.  Halden blir ...
  Lagt inn 23. nov. 2019, 03:38 av Bjørn Enes
 • Åseral 15/11: Telefonsamtale. Blinka ut siste halvdel av mars som sannsynlege datoar for kurs og optaksøkt i Åseral. Arrangementet er inne å handlingsplan i kommunen sin kulturminneplan, som skal handsamast ...
  Lagt inn 15. nov. 2019, 23:18 av Bjørn Enes
 • Industri Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Arstad - epost: ice@memoar.no Prosjektnettside: www.memoar.no/industri Bjørn og ICe tar del i Seminar om industridomukementasjon på Norsk Teknisk Museum som ledd ...
  Lagt inn 30. okt. 2019, 03:06 av Bjørn Enes
 • Romani / tater-prosjekt. Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 31/10 - Forslag til Loggarkurs, GlomdalsmuseetTirsdag 12/11-2019:10:05 – Installering 10:30    Introduksjon: Kva er logging – kvifor logging – etikk ...
  Lagt inn 31. okt. 2019, 03:34 av Bjørn Enes
 • Troms 20/10 - Memoar sende dette forslaget til Midt-Troms Museum:Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  2-4 desember 2019. Førebuing: Etter vår erfaring er det klokt å velgja ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 03:27 av Bjørn Enes
 • Telemark - i samarbeid med USN Bø Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no6/11-19: Epost - "Vi har sett på forslaget ditt, og vi har diskutert muligheten for å få dette til til våren ...
  Lagt inn 15. nov. 2019, 23:16 av Bjørn Enes
 • Flora Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no20/10-19 sende >Memoar dette forslaget til Flora Historielag: Førebuing: Flora Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:37 av Bjørn Enes
 • Bergen Kontaktperson i Memoar: Barbro Matre - barbro@memoar.noFridalen:  Gjennomført intervjuopptak med born som intervjuarar. Samarbeid med jubileumsarrangement Fridalen skulelaksevåg: Planlagt intervjuopptak med Laskevåg-veteranar 17/10 Nordnes: Planlagt ...
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:18 av Bjørn Enes
 • Innlandet Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Årstad - ice@memoar.noTo tematiske idear oppstå\tt ut frå Innlandet:- Husmorskulane / husmoromgrepet.  Att: ICe- Mjøsasaksjonen - Noregs fyrste miljøaksjon. Att: ICeOpplandsarkivet melder 10 ...
  Lagt inn 30. okt. 2019, 03:12 av Bjørn Enes
 • Hallingdal Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 30/10 - Bjørn sende dette forslaget:Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Hallingdal. Mål: Vår erfaring tyder på at det ...
  Lagt inn 30. okt. 2019, 03:10 av Bjørn Enes
 • Sunnhordland Kontaktperson i Memoar: Barbro Matre - barbro@memoar.noSunnhordland Museum.  Kurs og opptak gjennomført 29-31. august.Opptak er under redigering/logging i Bergen.  Nettsider laga - www.memoar.no/sunnhordland
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:19 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 15 av 15. Vis mer »

Munnleg historie for alle


Arendal

lagt inn 2. nov. 2019, 02:08 av Bjørn Enes   [ oppdatert 6. nov. 2019, 06:08 ]

Fylgjande forslag er til diskusjon: 
6/11: Tilbakemelding frå Kuben, som takkar ja. Detaljar seinare. 

2/11 - forslag frå Memoar: Tidspunkt: Det som passar best for oss er veke 10 (2-7.mars). Mitt fyrste forslag er slik: 

 • Mandag 2/3: Intervjuopptak, med høve for kursdeltakarane til å vera med som observatørar eller medintervjuarar.  Særleg oppmoding om at kursdeltakarar som har planar om å utvikla seg som intervjuar blir med. Minimum eitt intervju, maksismum 9 intervju. (Fleksibiliteten er slik: Vi kan ta med utstyr til tre parallelle opptak. Erfaringsmessig tar kvart intervju mellom 60 og 120 minutt, pluss litt førehands- og etterprat. Vi kjem minst ein, som kan gjera tre intervju og låna ut utstyr til opp til seks andre intervju. Truleg kjem me to, kanskje tre (der nr. 2 og 3 vil vera i avsluttinga av sine opplæringsperiodar). Dermed kan me koma opp i ni intervjuopptak dersom det er behov/interese for det. 
 • Tirsdag 3/3: Kurs - heile dagen. Me brukar eit av intervjua frå dag 1 som eksempel på å gå gjennom etikk, avtalestruktur,  intervjuteknikk, verdien av munnlege kjelder, infrastruktur for arbeidsdeling, etterarbeid (logging, tekstsamandrag, emneordslister),  arkivering, avlevering, deling og eventuell publisering, munnleg historie som råstoff - produksjon av utdrag til utstillingar etc. Kurset vil gi eit oversyn over fagfelt og arbeidsprosess. For deltakarar med litt bakgrunn vil det gi godt grunnlag for eige arbeid med logging, tekstsamandrag og bruk av munnlege kjelder - det som oftast er flaskehalsen for eit museum eller eit historielag som samlar munnleg kjeldemateriale. 
 • Onsdag 4/3: Praktisk arbeid med nye intervjuopptak og/eller etterarbeid. Enten opp til ni nye intervjuopptak eller f.eks. eit intervju og deretter heile etterarbeidsprosessen som praktisk øving. Eit tredje arbeid kan vera ei felles økt på etterarbeid der me sit mange med kvar vår maskin og arbeider med kvr vårt etterarbeid, der vi hjelper til og/eller lagar "plenumsdiskusjonar" om problemstillingar som dukkar opp under etterarbeidet. 

Stad: Me gler oss intenst til å koma til KUBEN! 


Deltakarar: Heilt samd i det du foreslår. Så langt har med erfaringar me opp til 20 deltakarar, utan å ha erfart problem med at det er for mange. Så me prøver gjerne meed endå fleire dersom det skulle bli behov for det. 

Me har sterk tru på samarbeid mellom frivillige og musé, særleg i etterarbeid etter intervju. Me har som mål å bygga opp eit landsomfattande "Loggarlag" av frivillige som synest det er interessant å logga / skriva tekstsamandarag av munnleg kjeldemateriale.  Derfor vil me gjerne også sjølve marknadsføre dagane på Kuben  gjennom Landslaget for lokalhistorie. 


Kristiansand

lagt inn 23. okt. 2019, 08:13 av Bjørn Enes

23/10: Svar - Memoar foreslår å samordna kurs VestAgdermuseet med Åseral  Sogelag og kurs i Minne. Det kan gjerast eit instiruksjonskurs på¨Møvig Ungdomsskule uavhengig av datoar for eit eller to kurs i Åseral/VestAgderMuseet. . Avventar datoforslag .  


22/10:  Spørsmål frå Vest-Agder-museet, som har et prosjekt som heter «Ungdom møter Møvig». Det skal munne ut i ei utstilling på Kristiansand kanonmuseum med materiale laget av elever fra Møvig skole. «Utstillinga»  skal være i Kasematten på kanonmuseet, og består delvis av videosnutter som elevene lager i samarbeid med museet. Den andre delen  er lydinstallasjoner med intervjuer elevene skal gjøre med eldre slektninger og andre om hvilket forhold de har til krigen og kulturminnene knyttet til krigen, spesielt Møvig fort. Intervjudelen av det starter umiddelbart etter jul.

 

Det kunne vært fint om elevene (9. trinn) ble inspirert og fikk litt veiledning i hvordan de skal intervjue og snakke med folk. Kunne dette prosjektet komme inn under tilbudet du nevner under, slik at du kunne ta et lite kurs på skolen og gi inspirasjon og veiledning (en halv dag el.l.), gjerne i uke 2? Og i samme slengen dere er nedover her, kunne dere kanskje også ha kurs for Vest-Agder-museets ansatte, som nå skal begynne med intervjuer i forbindelse med et prosjekt om tyskerbarn og deres etterkommere?

Sjøsamisk senter, Porsanger

lagt inn 23. okt. 2019, 07:37 av Bjørn Enes

Diskusjon starta om kurs/opptaksøkt. 

23/10 - Memoar foreslår ein til to dagar opptak og ein dag kurs, evt. med andre institusjonar/foreningar i nærleiken inviteret som med-deltakarar. Vi har også bede om forslag til datoar. 
Mearrasiida meldte interesse 22/10-19 

Gudbrandsdal (Kvam) 19-21 februar 2020

lagt inn 18. okt. 2019, 05:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 23. nov. 2019, 03:04 ]

23/11-19: Telefonmøte om vidare framdrift. Det vert etablert eit prosjektsamarbeid mellom musé, historielag og bibliotek i Gudbrandsdal. Fyrse møte 4/12. Det vil handla om førebuingar til panlagt seminar i februar.

20/10-2019: Memoar sende dette forslaget til Gudbrandsdalsmuseet og Gudbrandsdal historielag om kurs og opptaksøkt onsdag 19-fredag 21/2-20:

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Gudbrandsdal 19-21 februar 2020: 


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 
Østfold

lagt inn 17. okt. 2019, 00:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 23. nov. 2019, 03:38 ]

21/11: Telefon. Det går ikkje å kombinera dei to arrangementa i Østfold.  Halden blir behov for eit foredrag - eventuelt på Skype - medan Østfoldmuseene blir eit større seminar.  Halden blir truleg i veke 3, - dei melder tilbake om datoar for begge arrangement. 


23/10: Memoar svarte at me gjerne kan koma til Halden, men at det hadde vore fint om me kunne få til ei samordning med arreangementet som museet tenkjer på saman med frivillige. Dette syntest også Halden var ein god ide, og lanserte tanken om at arrangementet med frivillige går i helga og at det så vert utvida med eigt arrangement med særleg fokus på m useumstilsette dagane før eller etter. Dette stilete Memoar seg positivt til. Avventar forslag ogm dato. 


22/10 - Østfoldmuseene Halden  vil også gjerne ha kurs for omlag ti museumstilsettye. 


20/10-19: Sende dette forslaget til Østfoldmuseene: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling inntil tre dagae, f.eks. fredag 9. til søndag 11. januar 2020

Førebuing: 

Dette er eit forslag om å kombinera ein dag med kurs om praktisk samarbeid mellom musé og historielag om munnleg historie, med to dagar praktisk arbeid med intervjuopptak og evt. etterarbeid.

Når det gjeld desse intervjuopptaka, er det etter vår erfaring klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “Borregårdsamfunnet”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie” el.l.

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulera for smale fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 

Fyrste kontakt - Samling for frivillige museer, lag og foreninger i Østfold for å se på ulike samarbeidsmuligheter. I den anledning er innsamling av muntlig historier et felt vi har på programmet. Dato ikkje avklart, men det blir ei helg tidlig/midten av januar 2020.

Åseral

lagt inn 15. okt. 2019, 13:25 av Bjørn Enes   [ oppdatert 15. nov. 2019, 23:18 ]

15/11: Telefonsamtale. Blinka ut siste halvdel av mars som sannsynlege datoar for kurs og optaksøkt i Åseral. Arrangementet er inne å handlingsplan i kommunen sin kulturminneplan, som skal handsamast 20/11-19. Sett tentativt inn i veke 13. 

20/10-19: Fylgjande forslag sendt til Åseral Sogelag: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Åseral (tidspunkt: Åseral Sogelag kjem med forslag)


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 15/10-19: Åseral sogelag vil gjerne vera med på prosjektet, saman med Minne Kultursenter  
memoar har lova å senda eit forslag 18/10. Åseral Sogelag har blitt bedne om å tenkja ut høvelege datoar (3 dagar) 


Industri

lagt inn 13. okt. 2019, 22:54 av Bjørn Enes   [ oppdatert 30. okt. 2019, 03:06 ]

Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Arstad - epost: ice@memoar.no 
Prosjektnettside: www.memoar.no/industri 

Bjørn og ICe tar del i Seminar om industridomukementasjon på Norsk Teknisk Museum som ledd i oppbygginga av delprosjekt Industgri.

Bygge vidare på:

"Vendepunkt 1975" - Nikkelverket og Industri Energi, 
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark - Herøya 
Raufoss 
Norsk Industriarbeidermuseum 
Tingvoll Museum / Tekstilindustri  (www.memoar.no/tingvoll)
Orkla Industrimuseum 

Romani / tater-prosjekt.

lagt inn 12. okt. 2019, 01:09 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. okt. 2019, 03:34 ]

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 

31/10 - Forslag til Loggarkurs, Glomdalsmuseet

Tirsdag 12/11-2019:

10:05 – Installering 

10:30    Introduksjon: Kva er logging – kvifor logging – etikk – «loggarlaget»  - avtale.

11:00    Felles logging av intervju 1. (Intervjuopptak frå oktober 2018)

13:00    Lunsj.

13:30    Individuell logging av intervju 2, 3, 4 og 5. (frå oktober 2018. Nr. 6 og 7 er ferdige)

15:30    Avslutting – spørsmål om individuelle arbeidsøkter ut over kvelden.

Onsdag 13/11 2019:

08:30    WeVideo: Introduksjon. Brukartilgang for Mariann og Daniel.

Korleis fjernar me sekvensar frå ein ferdig redigert video?

Korleis lagar me kortvideoar som kan brukast i museet?

Felles produksjon av ein kortvideo til bruk i den nye utstillinga.

11:30    Lunsj

12:00    Individuell produksjon av kortvideoar til bruk i den nye utstillinga.

14:00    Vimeo,  Memoar.no og Minner.no og YouTube

Publisering/avlevering. Etablering og fjerning av passord. 

15:15    Oppsummering – evaluering.

15:30    Ferdig 

Frå Memoar deltar både Bjørn Ene, Johan Knutsen og Barbro Matre.  

30/10-2019: Det "store" prosjektet er utsett. I staden lagar me eit kombinert loggarkurs og skippertak med logging av tidlegare opptak på Glomdalsmuseet 12. og 13. november  2019.  

20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Glomdalsmuseet: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  om romani/taterliv - tidleg i november 2019.


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. Forhistorie:
I oktober 2018 gjorde Glomdalsmuseet og Memoar ei rekke opptak med forteljarar frå Landsorgnisasjonen for romanifolket. Det har ikkje voreressursar til etterarbeidet - men frå  12/10-19 er me i diskusjon med Glomdalsmuseet om fylgjande idé: 

- Eit dagsseminar om etterarbeid/dokumentasjon for museumstilsette og frivillige som kan tenkja seg å arbeida med dette. 
- Ein til to arbeidsdagar der me samarbeider praktisk med etterarbeid på opptaka frå i fjor: Dokumentasjon, opplasting til Minner.no, evt. utvikling av innhaldselement til https://glomdalsmuseet.no/latjo-drom , produksjon av korte utdrag som eignar seg i formidling.
- Deretter planlegging av ei fase 2 med nye opptak - på Glomdalsmuseet eller andre stader i landet. Der kan me truleg laga ein søknad til Kulturrådet om midler frå oppreisingsfondet (søknadsfrist 4/11) 

Telefonmøte om vidare planar 18/10.  


Troms

lagt inn 11. okt. 2019, 03:16 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 03:27 ]

20/10 - Memoar sende dette forslaget til Midt-Troms Museum:

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  2-4 desember 2019. 


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

11/10-19: Midt-Troms Museum melder interesse, saman med venneforeninger og historielag som dei samarbeider med.
Kommunikasjon pågår. 

Telemark - i samarbeid med USN Bø

lagt inn 11. okt. 2019, 01:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 15. nov. 2019, 23:16 ]

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

6/11-19: Epost - "Vi har sett på forslaget ditt, og vi har diskutert muligheten for å få dette til til våren. Dessverre strander det på økonomien. Vi kommer ikke unna at dette vil koste universitetet noen tusen, og det er det nok ikke – beklageligvis –  åpning for. Jeg beklager dette på alle måter. Men jeg skal jobbe videre med å søke å finne løsninger for seinere semestre, og trolig vil et slikt opplegg som du presenterer, passe enda bedre for BA-studenter."

 

20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Kulturstudiet i Bø: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i samarbeid med Kulturstudiet på USN Bø:

Førebuing: 

USN Bø og/ eller Telemark Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast. Det kan vera fint å arbeida vidare med lokal historie og kultur i Vest-Telemark etter den gode starten i fjor.

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid” el.l..  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 


Samtalare om kurs/opptaksøkt saman med Kulturstudiet i Bø. Målgruppe 1 studentar på Kulturstudiet 

1-10 of 15