Planlegging

Denne undersida er ei arbeidsside for deltakarar i "Munnleg historie for alle".  Her registrerar me informasjon om framdrift i dei ulike delprosjekta. Informasjonane er ikkje kvalitetssikra og kan ikkje reknast som publiserte - dei er berre informasjonsdeling i arbeidsprosessen. 

Delprosjekt

 • Gudbrandsdal (Kvam) 19-21 februar 2020 20/10-2019: Memoar sende dette forslaget til Gudbrandsdalsmuseet og Gudbrandsdal historielag om kurs og opptaksøkt onsdag 19-fredag 21/2-20:Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 03:36 av Bjørn Enes
 • Østfold 20/10-19: Sende dette forslaget til Østfoldmuseene: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling inntil tre dagae, f.eks. fredag 9. til søndag 11. januar 2020 Førebuing: Dette er ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:04 av Bjørn Enes
 • Åseral 20/10-19: Fylgjande forslag sendt til Åseral Sogelag: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Åseral (tidspunkt: Åseral Sogelag kjem med forslag)Førebuing: Etter vår erfaring er det ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:11 av Bjørn Enes
 • Industri Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Arstad - epost: ice@memoar.no Prosjektnettside: www.memoar.no/industri Bygge vidare på:"Vendepunkt 1975" - Nikkelverket og Industri Energi, Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark - Herøya Raufoss ...
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:14 av Bjørn Enes
 • Romani / tater-prosjekt. Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Glomdalsmuseet: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  om romani/taterliv - tidleg i november ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:19 av Bjørn Enes
 • Troms 20/10 - Memoar sende dette forslaget til Midt-Troms Museum:Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  2-4 desember 2019. Førebuing: Etter vår erfaring er det klokt å velgja ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 03:27 av Bjørn Enes
 • Telemark - i samarbeid med USN Bø Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Kulturstudiet i Bø: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i samarbeid med Kulturstudiet ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:25 av Bjørn Enes
 • Flora Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no20/10-19 sende >Memoar dette forslaget til Flora Historielag: Førebuing: Flora Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 04:37 av Bjørn Enes
 • Bergen Kontaktperson i Memoar: Barbro Matre - barbro@memoar.noFridalen:  Gjennomført intervjuopptak med born som intervjuarar. Samarbeid med jubileumsarrangement Fridalen skulelaksevåg: Planlagt intervjuopptak med Laskevåg-veteranar 17/10 Nordnes: Planlagt ...
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:18 av Bjørn Enes
 • Innlandet Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Årstad - ice@memoar.noOpplandsarkivet melder 10/10-19 at dei er interesserte i eit samarbeid. Planlegging i gang opfylgjing - nye kvalfangarintervju. Kurs og opptak ...
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:20 av Bjørn Enes
 • Hallingdal Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 20/10 - Bjørn sende dette forslaget:Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Hallingdal. Mål: Vår erfaring tyder på at det ...
  Lagt inn 20. okt. 2019, 08:30 av Bjørn Enes
 • Sunnhordland Kontaktperson i Memoar: Barbro Matre - barbro@memoar.noSunnhordland Museum.  Kurs og opptak gjennomført 29-31. august.Opptak er under redigering/logging i Bergen.  Nettsider laga - www.memoar.no/sunnhordland
  Lagt inn 14. okt. 2019, 02:19 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 12 av 12. Vis mer »


Gudbrandsdal (Kvam) 19-21 februar 2020

lagt inn 18. okt. 2019, 05:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 03:36 ]

20/10-2019: Memoar sende dette forslaget til Gudbrandsdalsmuseet og Gudbrandsdal historielag om kurs og opptaksøkt onsdag 19-fredag 21/2-20:

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Gudbrandsdal 19-21 februar 2020: 


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 
Østfold

lagt inn 17. okt. 2019, 00:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 04:04 ]

20/10-19: Sende dette forslaget til Østfoldmuseene: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling inntil tre dagae, f.eks. fredag 9. til søndag 11. januar 2020

Førebuing: 

Dette er eit forslag om å kombinera ein dag med kurs om praktisk samarbeid mellom musé og historielag om munnleg historie, med to dagar praktisk arbeid med intervjuopptak og evt. etterarbeid.

Når det gjeld desse intervjuopptaka, er det etter vår erfaring klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “Borregårdsamfunnet”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie” el.l.

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulera for smale fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 

Fyrste kontakt - Samling for frivillige museer, lag og foreninger i Østfold for å se på ulike samarbeidsmuligheter. I den anledning er innsamling av muntlig historier et felt vi har på programmet. Dato ikkje avklart, men det blir ei helg tidlig/midten av januar 2020.

Åseral

lagt inn 15. okt. 2019, 13:25 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 04:11 ]

20/10-19: Fylgjande forslag sendt til Åseral Sogelag: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i Åseral (tidspunkt: Åseral Sogelag kjem med forslag)


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 15/10-19: Åseral sogelag vil gjerne vera med på prosjektet, saman med Minne Kultursenter  
memoar har lova å senda eit forslag 18/10. Åseral Sogelag har blitt bedne om å tenkja ut høvelege datoar (3 dagar) 


Industri

lagt inn 13. okt. 2019, 22:54 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. okt. 2019, 02:14 ]

Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Arstad - epost: ice@memoar.no 
Prosjektnettside: www.memoar.no/industri 

Bygge vidare på:

"Vendepunkt 1975" - Nikkelverket og Industri Energi, 
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark - Herøya 
Raufoss 
Norsk Industriarbeidermuseum 
Tingvoll Museum / Tekstilindustri  (www.memoar.no/tingvoll)
Orkla Industrimuseum 

Romani / tater-prosjekt.

lagt inn 12. okt. 2019, 01:09 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 04:19 ]

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no 
20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Glomdalsmuseet: Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  om romani/taterliv - tidleg i november 2019.


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. Forhistorie:
I oktober 2018 gjorde Glomdalsmuseet og Memoar ei rekke opptak med forteljarar frå Landsorgnisasjonen for romanifolket. Det har ikkje voreressursar til etterarbeidet - men frå  12/10-19 er me i diskusjon med Glomdalsmuseet om fylgjande idé: 

- Eit dagsseminar om etterarbeid/dokumentasjon for museumstilsette og frivillige som kan tenkja seg å arbeida med dette. 
- Ein til to arbeidsdagar der me samarbeider praktisk med etterarbeid på opptaka frå i fjor: Dokumentasjon, opplasting til Minner.no, evt. utvikling av innhaldselement til https://glomdalsmuseet.no/latjo-drom , produksjon av korte utdrag som eignar seg i formidling.
- Deretter planlegging av ei fase 2 med nye opptak - på Glomdalsmuseet eller andre stader i landet. Der kan me truleg laga ein søknad til Kulturrådet om midler frå oppreisingsfondet (søknadsfrist 4/11) 

Telefonmøte om vidare planar 18/10.  


Troms

lagt inn 11. okt. 2019, 03:16 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 03:27 ]

20/10 - Memoar sende dette forslaget til Midt-Troms Museum:

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  2-4 desember 2019. 


Førebuing: 

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Yrkes- og arbeidslivshistorie”.  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

11/10-19: Midt-Troms Museum melder interesse, saman med venneforeninger og historielag som dei samarbeider med.
Kommunikasjon pågår. 

Telemark - i samarbeid med USN Bø

lagt inn 11. okt. 2019, 01:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 04:25 ]

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Kulturstudiet i Bø: 


Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i samarbeid med Kulturstudiet på USN Bø:

Førebuing: 

USN Bø og/ eller Telemark Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast. Det kan vera fint å arbeida vidare med lokal historie og kultur i Vest-Telemark etter den gode starten i fjor.

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid” el.l..  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 


Samtalare om kurs/opptaksøkt saman med Kulturstudiet i Bø. Målgruppe 1 studentar på Kulturstudiet 

Flora

lagt inn 11. okt. 2019, 01:44 av Bjørn Enes   [ oppdatert 20. okt. 2019, 04:37 ]

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

20/10-19 sende >Memoar dette forslaget til Flora Historielag: 


Førebuing: 

Flora Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast. Det kan vera fint å arbeida vidare med lokal historie og kultur etter den gode starten i fjor. Det kan vera interessant å ta den eine opptaksdagen (evt. ein fjerde dag) på Askrova.

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Fiske”, "Industriutvikling" el.l..  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 


Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 


Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 


Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).


Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

 • Klipping av ein fyrste-versjons videofil og opplasting med passord til Vimeo og nettsida www.memoar.no/upublisert

 • Rådgjeving over epost eller telefon til lokal redigerar og/eller  frivillige som arbeider med dokumentasjon. 

 • Opplasting til Minner.no, publisering på ei eiga side under Memoar.no og/eller på museets/historielagets eigne nettsider.   


Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 


Planlagt kurs og nye intervjuopptak i Florø 13-15.februar. Avventar styrevedtak i Flora Historielag 


Bergen

lagt inn 11. okt. 2019, 01:43 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. okt. 2019, 02:18 ]

Kontaktperson i Memoar: Barbro Matre - barbro@memoar.no

Fridalen:  Gjennomført intervjuopptak med born som intervjuarar. Samarbeid med jubileumsarrangement Fridalen skule
laksevåg: Planlagt intervjuopptak med Laskevåg-veteranar 17/10 
Nordnes: Planlagt intervjuopptak med Nordnes-veteranar 22/10
Damsgårdsundet: Planlagt møte for å planlegga liknande opptak i Damsgårdsundet 
23/10: Foredrag om "Breiflabb overalt - munnleg kulturarv og byjubileet" på Kulturlunsj,  Danker Krohn senter Innlandet

lagt inn 11. okt. 2019, 01:38 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. okt. 2019, 02:20 ]

Kontaktperson i Memoar: Inger Christine Årstad - ice@memoar.no

Opplandsarkivet melder 10/10-19 at dei er interesserte i eit samarbeid. 
Planlegging i gang opfylgjing - nye kvalfangarintervju. 

Kurs og opptak gjennomført 20-22 september 
6 opptak kvalfangst  - 4 redigert - 3 logga 
1 opptak lokalhistorie - bygdebok. 1-10 of 12