Året 1965

lagt inn 12. okt. 2019, 13:23 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. okt. 2019, 13:23 ]

Første året alle ansatte ble invitert til årlig informasjonsmøte i Klubben.

Sykefraværet var gått ned fra 8,1 % til 7,7 %.


Det var lite matte i starten av året på grunn av havnestreik i USA. Siste mattefatet ble satt på Rosteovnen når Mattebåten ankom. 35 mann ble ansatt i mars, samme i april. Året hadde stor gjennomtrekk av folk og hele 309 mann sluttet i løpet av året.

Norges Røde Kors var 100 år og innsamlingslister ble sendt ut til alle ansatte.

I juni kom Yrkeshygienisk Institutt med 10 mann for å kartlegge arbeids- og helseforholdene på bedriften. Spesielt de tyngste jobbene med armbrudd på Rostovnene, brekking av anoder på Smeltovnene, og pressetømming på ”Gamle Cem” ble kartlagt med temperatur og pulsmålinger.

Det ble tatt inn 150 ferieavløsere.

Et svensk konsulentfirma kom inn for å se på effektivisering i vedlikeholdet ved herrene siv.ing Svernløv og o.ing Van der Leegte.

Ny avdeling Ni-6 ble tatt i bruk og det ble satt nye månedsrekorder med 2929 tonn Ni og 74.9 tonn Co.

President H.J. Fraser besøkte bedriften i oktober.

Av andre som ble mange år på bedriften ble Nils Henrik Smith Øvland, Kåre Berge, Jostein Carlsen og Nils Brekke, ansatt. Siv.ing Leif R. Hougen ble ansatt på FOU og R.O. Nielsen ble ansatt i nyopprettet stilling som opplæringsleder.

Mange i vedlikeholdet ble kurset i bruk av UMS.

Som vanlig holdt biskop Støylen juleandakten, men dette året spilte musikkorpset kl. 12.00 på juleaften.

1965 var et dårlig år angående gjennomtrekk og hele 309 ansatte sluttet. (1070 arbeidere ved årets utgang. Skadetallet ble også dårlig med en oppgang til 72 skader med fravær mot 59 året før.

Årsproduksjonen ble: Ni - 31834

Cu - 14762

Co - 843

I fagforeningssammenheng ble Tormod Tveidal gjenvalgt som fagforenings-formann. Krav 1. mai var – 40 timers uke + 5 dagers uke – Fred i Vietnam.

Fagforeninga kjøpte Strandpromenaden av fru Hoffmann for kr.300 000.Mvh


A.J. Finne 

Comments