Nordhordland‎ > ‎

Radøy1997

Sist på 1990-talet gjorde Sandefjordsmannen jan Eidi og ei rekke samarbeidspartnarar i prosjektet Norgesdokumentasjon , intervjuopptak med primærkjelder til norsk krigshistorie 1939-45.  Han fekk aldri avlevert dette materialet til noko offentleg arkiv slik han ynskte, men i 2009 overleverte han det til Bjørn Enes som då var leiar av Stiftelsen Neveragain, som samla og dokumenterte munnleg kjeldemateriale om norsk og europeisk krigshistorie. Heller ikkje Stiftelsen Neveragain fekk avlevert sitt materiale, og stiftinga vart avvikla i 2010. Alt materialet var overlevert til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Memoar vil gjerne gjera alt dette materialet tilgjengeleg på nett og avlevert til offentleg arkiv, slik avtalen var med Jan Eidi, og slik han hadde lova dei han intervjua.