Om Memoar

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie  er ein ideell organisasjon som bygger eit ressurssenter for munnleg historie i Noreg. Me arbeider saman med institusjonar og frivillige organisasjonar for å samla inn, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale om vår tid. Formålet vårt er "å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv" (Vedtektene pkt.2)

Om Memoar (2018)
Historia vår - Sjå 2014  -  2015  -  2016  -  2017 - 2018 - 2019


Offisiell nettside er www.memoar.no 

Hovudkontoret finst i Dankert Krohnsgate 1, 5018 Bergen.  
Postadresse er Postboks 417, 5832 Bergen.
Epostadresse er post@memoar.no

Medlemmer: Alle som støttar visjonen om å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv, er velkomne som medlemmer
Medlemsskap kostar 300,- per år, og kan betalast med Vipps, kort eller bankgiro - sjå meir her  
(Hugs å skriva inn namn, tlfnr og epost!) 

Me tek imot medlemmer frå heile landet. 
Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Memoar er medlem i:

Stiftingsdatoen er 2. juli 2015. Stiftarane var fem privatpersonar i Bergen.
Vedtektene finst her
Stiftingsdokument finst her


Innmelding i Memoar

Organisasjonsnummer er  915 636 926

Dagleg leiar og styreleiar er i 2020 Bjørn Enes
Nordbøveien 16, 5009 Bergen
Tlf: +47 41516745 

Styret er i 2020:
  • Leiar: Bjørn Enes 
  • Nestleiar: Jostein Saakvitne 
  • Styremedlem: Ada Freng  
  • Styremedl: Marie Nicolaisen  
  • Styremedl: Birger Haugdal (utpeikt av Bergen Byarkiv)

Bankkonto: 3633.5541086 (kontingent, gåver etc) 
Vipps #118993  - Memoar 

(Driftskonto: 3633.41.87769)


Interne sider:

Upublisert - (berre for aktive minnesamlarar)