Om Memoar

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie  er ein ideell organisasjon som bygger eit ressurssenter for munnleg historie i Noreg. Me arbeider saman med institusjonar og frivillige organisasjonar for å samla inn, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale om vår tid. Formålet vårt er "å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljiongar om levd liv" (Vedtektene pkt.2)

Om Memoar (2018)
Historia vår - Sjå 2014  -  2015  -  2016  -  2017 - 2018 - 2019


Offisiell nettside er www.memoar.no 

Hovudkontoret finst i Dankert Krohnsgate 1, 5018 Bergen.  
Postadresse er Postboks 417, 5832 Bergen.
Epostadresse er post@memoar.no

Medlemmer: Alle som støttar visjonen om å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv, er velkomne som medlemmer. 
Medlemsskap kostar 300,- per år, og kan teiknast via TicketCo.no, Vipps #118993- eller ved å setja inn 300 kr. på konto 3633.5541086. 
(Hugs å skriva inn namn, tlfnr og epost!) 

Me tek imot medlemmer frå heile landet. 926  
Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Memoar er medlem i:

Stiftingsdatoen er 2. juli 2015. Stiftarane var fem privatpersonar i Bergen.
Vedtektene finst her
Stiftingsdokument finst her

Dagleg leiar og styreleiar er i 2019:
Bjørn Enes
Nordbøveien 16, 5009 Bergen
Tlf: +47 41516745 

Om Bjørn Enes:


 • Fødd i 1951
 • Tidlegare industriarbeidar (1970-93), 
 • Journalist i Fædrelandsvennen og TV Sør (1993-2002), 
 • Frilansjorunalist i eiga verksemd (2003 til i dag)
 • Tidlegare arbeid med munnleg historie i Neveragain.no (2006-2009)
 • Nettside: www.enes.no 

Styret er i 2020:
 • Leiar: Bjørn Enes 
 • Nestleiar: Jostein Saakvitne 
 • Styremedlem: Ada Freng  
 • Styremedl: Marie Nicolaisen  
 • Styremedl: Birger Haugdal (utpeikt av Bergen Byarkiv)

Bankkonto: 3633.5541086 (kontingent, gåver etc) 
Vipps #118993  - Memoar 

(Driftskonto: 3633.41.87769)


Bli medlem!Presentasjpon-Memoar-16-10-13

Bli medlem i Memoar


Innmelding i Memoar

Interne sider:

Upublisert - (berre for aktive minnesamlarar)https://memoar.ticketco.nohttps://fcebook.com/groups/memoar.no

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/medlemskap_i_memoar_2020