Om Memoar‎ > ‎

Årsmelding 2016

Prosjektutvikling 2015:


Arbeidet til Memoar veks raskt.  
I 2016 har aktiviteten i Memoar auka raskt. Det har utvikla seg eit mønster der førebuing og gjennomføring av innsamlingar vert organisert som prosjekt, stort sett saman med andre organisasjonar. Til eit styremøte I fyrste vart denne visualiseringa laga. 

Comments