Om Memoar‎ > ‎

Årsmøtet 2020

Årsmøte i Memoar - torsdag 26. mars 2020 kl 18:00. 
Direkte sending frå Memoar-kontoret i Dankert Krohns gate 1 i Bergen. 


Opptak av årsmøtet:


Saksliste og saksdokument: 

1. Konstituering: Årsmøtet blir gjennomført som fjernmøte. Det kan fylgjast på www.memoar.no og på Facebook.com/memoar.no. Medlemmer som ynskjer å ta ordet på årsmøtet kan ringa +47 41516745 under møtet.. 

2. Årsmelding 2019 (vedlagt))


4. Val av styre, valkomite og revisor. Årsmøtet får fylgjande forslag: . 
Styreleiar: Bjørn Enes 
Styremedlem: Jostein Saakvitne, Ada Freng, Birger Haugdal, Marie Nicolaisen (ny). 
Revisor: Mari-Ann Juvik, Advisor Revisjon 
Valkomite: Audun Kjus (ny), Aud Mikkelsen Tretvik (ny) , Line Førre Grønstad (ny)
(PDF)

.Comments