Om Memoar‎ > ‎

Årsrapport 2018 - Rekneskap

DriftsinntekterDenne periodenForrige periode
3120Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 16 088,85 0,00
31Salgsinntekt, avgiftsfri 16 088,85 0,00
3200Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 0,00 593,25
3220Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 140 289,80 123 702,00
3290Refunderbare utlegg for kjøpers regning (utenfor avgiftsområdet) 29 351,00 31 199,52
32Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 169 640,80 155 494,77
3440Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 392 439,00 345 498,00
34Offentlig tilskudd/refusjon 392 439,00 345 498,00
3900Annen driftsrelatert inntekt 4 456,25 22 473,00
39Annen driftsrelatert inntekt 4 456,25 22 473,00
Sum driftsinntekter 582 624,90 523 465,77
DriftsutgifterDenne periodenForrige periode
4060Frakt, toll og spedisjon på innkjøp av råvarer og halvfabrikata− 1 641,00 0,00
40Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata− 1 641,00 0,00
4550Fremmedytelse og underentreprise, oppgavepliktig− 2 375,00− 1 500,00
45Fremmedytelse og underentreprise− 2 375,00− 1 500,00
5001Lønn til ansatte− 128 243,00− 204 881,00
5092Feriepenger− 15 389,16− 24 412,16
50Lønn til ansatte− 143 632,16− 229 293,16
5401Arbeidsgiveravgift− 18 082,00− 28 882,00
5405Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger− 2 169,00− 3 442,15
54Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad− 20 251,00− 32 324,15
6300Leie lokale− 25 000,00− 13 687,00
63Kostnad lokaler− 25 000,00− 13 687,00
6440Leie transportmidler− 986,00 0,00
6490Annen leiekostnad− 1 200,00− 1 510,00
64Leie maskiner, inventar mv.− 2 186,00− 1 510,00
6530Spesialverktøy− 22 344,30− 1 496,00
6540Inventar− 479,00 0,00
6551Datautstyr− 4 191,00− 3 101,25
6552Programvare anskaffelse− 320,00 0,00
6553Programvare årlig vedlikehold− 11 173,75− 23 734,73
65Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres− 38 508,05− 28 331,98
6795Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig− 4 200,00 0,00
67Fremmed tjeneste− 4 200,00 0,00
6800Kontorrekvisita− 1 928,80− 2 203,00
6820Trykksak− 1 612,50 0,00
6860Møte, kurs, oppdatering o.l.− 47 633,75− 2 497,26
6890Annen kontorkostnad− 368,00 0,00
68Kontorkostnad, trykksak o.l.− 51 543,05− 4 700,26
6901Telefon− 1 038,82 0,00
6940Porto 0,00− 1 080,00
69Telefon og porto o.l.− 1 038,82− 1 080,00
7130Reisekostnad, oppgavepliktig− 640,00 0,00
7140Reisekostnad, ikke oppgavepliktig− 147 728,19− 45 184,02
7160Diettkostnad, ikke oppgavepliktig− 404,00 0,00
71Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.− 148 772,19− 45 184,02
7321Reklameannonser− 4 722,94− 401,29
7322Reklameavis/-katalog mv. 0,00− 2 475,00
73Salgs-, reklame- og representasjonskostnad− 4 722,94− 2 876,29
7400Kontingent, fradragsberettiget− 500,00− 1 273,68
7410Kontingent, ikke fradragsberettiget 0,00− 500,00
74Kontingent og gave− 500,00− 1 773,68
7770Bank- og kortgebyr− 203,00− 186,50
77Annen kostnad− 203,00− 186,50
Sum driftsutgifter− 444 573,21− 362 447,04
DriftsresultatDenne periodenForrige periode
Driftsresultat 138 051,69 161 018,73
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære posterDenne periodenForrige periode
8051Renteinntekt bankinnskudd 152,00 113,00
80Finansinntekt 152,00 113,00
8140Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 0,00− 157,00
81Finanskostnad 0,00− 157,00
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 152,00− 44,00
ResultatDenne periodenForrige periode
Resultat 138 203,69 160 974,73
Comments