Om Memoar‎ > ‎

Økonomisk støtte til Memoar

https://www.vipps.no/privat.html
Medlemskap i Memoar:
 
Alle som støttar Memoar sitt formål er volkomne som medlem.. Medlemskap kostar kr. 300,- per år 

Prosjektstøtte:
Bedrifter, kommunar, stiftingar og enkeltpersonar er velkomne til å støtte Memoar sitrt arbeid generelt eller konkrete prosjekt

Kursstøtte:
Ein hovudaktivitet i Memoar sitt arbeid er kurs for å dyktiggjera fleire forteljarar, intervjuarar, dokumentaristar, formidlarar og prosjektmedarbiedarar. All ekstra støtte til dette gjer at me kan utvida kursprogrammet.

Gåver:
Me er glade for alle gåver, og lovar å bruke dei mest mogleg effektivt til å samla inn,. ta vare på, dela og formidla munnleg kjeldemateriale om levd liv! 

Vipps:   # 118993

Bank: Konto 3633.5541086

Comments