Om Memoar‎ > ‎

Styret

På generalforsamling 6/12 2016 vart dette styret vald: 

Kontaktinformasjon til styret:
Epost: post@memoar.no
Telefon: Bjørn Enes, tlf 41516745 

Postadresse:
        Postboks 417 Marken,  
        5832 Bergen 

Bankkonto: 3633 41 87769

Nettside:  www.memoar.no 

Facebook informasjonsside:  https://www.facebook.com/Memoar.no/

Facebook gruppeside: https://www.facebook.com/groups/memoar.no
Tidlegare styresamansetjing: 

På generalforsamling 14/12-2015 vart dette styret vald. 

Bjørn Enes - Bergen,  er leiar. 
Frilansjournalist,  privat epost bjorn@enes.no, tlf. 41516745, nettside www.enes.no
Jostein Saakvitne - Bergen, er nestleiar
Medieforskar - jossen99@gmail.com
Per Gustav Steimler, Bergen, er styremedlem 
Sjøkaptein - pg@steimler-offshore.no
Wigdis Jorunn Espeland, Bergen er styremedlem
Kulturvitar  - wigdis.espeland@uib.no
Astrid Helene Olsen - Bergen er styremedlem
Historikar/lærar - astrid.helene.olsen@gmail.com


På stiftingsmøte 2/7 2015 vart fylgjande interimstyre nedsett for å fungere fram til fyrste ordinære årsmøte: 
Bjørn Enes - Bergen,  leiar. 
Frilansjournalist,  privat epost bjorn@enes.no, tlf. 41516745, nettside www.enes.no
Jostein Saakvitne - Bergen, nestleiar
Medieforskar
Lars Ole Hafsmo -  Snillfjord, styremedlem 
Kulturarbeidar 
Gunn Marit Sæbø Meyer - Bergen styremedlem
Forfattar 
Astrid Helene Olsen - Bergen styremedlem
Historikar/lærar

Comments