Om Memoar‎ > ‎

Forslag til val

Leiar:                              Bjørn Enes (attrval)
Styremedlemmer:        Jostein Saakvitne (attval)
                                        Ada Freng (attval)
                                        Birger Haugdal (attval)
                                        Silje Cathrin Fylkesnes (ny)
Revisor:                          Mari-Ann Juvik,  Advisor Revisjon AS 

Valkomite:                      (Forslag kjem) 
Comments