Prosjekt

Memoar er ein liten organisasjon med store prosjekt.   
Me arbeider saman med frivillige og profesjonelle over heile landet for å fremja visjonen vår: 
At me som lever no skal legga etter oss rike munnlege kjeldesamlingar om vår tid. 
Vår tid er manns minne - dei åra me kan dela livserfaringar om. I praksis dei  siste omlag hundre åra. Det er "vår tid". 

Så har me sett at det å dela livserfaringar og forteljingar mellom oss som lever her og no også er viktig. 
Derfor samlar med for framtida -  på same tid som me deler med notida. 
Det er kjerna i alle våre prosjekt!

www.munnleghistorie.no
Hovudprosjektet i 2019-2022 - mogleg takka være støtte frå #SparebankstiftelsenDNB . Styringskomite: Audun Kjus (NEG), Line Esborg (NFS) , Line Førre Grønstad (prosjektleiar), Anne Marie Kollhus (frivillige) og Bjørn Enes (Memoar)

Delprosjekt:

http://sjofart.memoar.no
Sjøfartsprosjektet har fått støtte frå Norsk Kulturfond - Det inngår også i eit stort felles utviklingsprosjekt der Memoar samarbeider med Norsk Folkemuseum og 12 andre musé om å utvikla verktøyet Minner.no
https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021

er eit forprosjekt for å utvikla eit forslag for kulturbyråd, abm-, utdannings- og kunst - og frivillig sektor i Bergen om samlokalisering av fagmiljø og aktivitetar som arbeider med munnleg historie og immateriell kulturarv.  Forprosjektet er strøtta av Bergen Kommune. 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
  161 k versjon 1 12. sep. 2019, 01:55 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  338 k versjon 1 12. sep. 2019, 01:52 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  154 k versjon 1 12. sep. 2019, 01:56 Bjørn Enes
Comments