Askøy

Dag Arne Danielsen

lagt inn 12. nov. 2016, 09:54 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. nov. 2016, 10:42 ]

Dag Arne Danielsen er bygningsingeniør av utdannelse. Han var nytilsatt ingeniør i Husbanken da han første gang kom i kontakt med Otto Høvig og hans Selvbyggerorganisasjon. I dette opptaket fra 7/11-2016 forteller Danielsen både om hvordan han lærte Otto Høvig å kjenne, om sin egen erfaring som selvbygger på Thorsenfeltet på Askøy, og om arbeidet   i senere år med å ordne det skriftlige arkivet etter Høvig, og å starte innsamlingen av muntlige minner om selvbyggerperioden. 

Også etter at han selv var ferdig med huset, fulgte Dag Arnef  godt med på utviklingen av Høvig Selvbyggerorganisasjons - ikke minst fra sidelinjen som ingeniør i Husbanken.
Våren 2016 ordnet han arkivet etter Høvig Selvbyggerorganisasjon og laget en oppsummering, da dette arkivet ble levert til Hordaland Fylkesarkiv.

I selvbyggerperioden på Thorsenfeltet utførte han utstikking, prosjektering og byggeledelse fra 1975-79. I denne perioden la han ned over 2.500 timer som selvbygger.
I november 2016 bor Dag Arne fortsatt på Thorsenfeltet, hele 36 år etter at han i 1980 flyttet inn i eget hus på dette selvbyggerfeltet.    

Opptaket ble gjort 7/11 2016. Intervjuer var Bjørn Enes 

Les mer under Sjolvbyggarane.Memoar.no Dag Arne Danielsen - selvbygger:

Stikkord og tidskoder til innholdet i intervjuet komm her:

Erik Ellertsen

lagt inn 12. nov. 2016, 09:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2016, 04:14 ]

Memoar: Erik Ellertsen forteller her om sin deltakelse i Askøy Selvbyggerlag fra 1974 til 1979. I denne perioden la han ned over 1.500 timer som selvbygger, under opparbeidelsen av Thorsenfeltet på Øvre Florvåg på Askøy. Han var medlem av selvbyggerlaget fra det ble opprettet i januar 1974, og satt fra 1974 til 1979 i styret i laget. 
I anleggsperioden fra 1977 til 1979 på Thorsenfeltet, kjørte Erik lastebil og var i tillegg ansvarlig for lagets innkjøp. 
I november 2016 bor Erik fortsatt på Thorsenfeltet, hele 36 år etter at han i 1980 flyttet inn i eget hus på dette selvbyggerfeltet.

Opptaket ble gjort 8. november 2016 i Studio 1 i Bergen Bibliotek. 
Intervjuer var Dag Arne Danielsen.

les mer under Sjølvbyggarane.Memoar.no


Erik Ellertsen - Selvbygger:


Stikkord og tidskoder:

1-2 of 2