Forteljarane

OBS: Denne sida er under redigering. Me seier oss leie for at det kan medføra litt rot i ein periode - 26/10-17-Red.). 
Når ein ny forteljar vert lagt tili Memoar-biblioteket, får ho eller han si eiga side. Der finst ein kort presentasjon, og kvar gong forteljaren deler ei ny forteljing vert den lagt på ei underside. Forteljarar som ynskjer det kan sjølve styre sine eigne sider. 
Forteljarane verte grupperte prosjektvis:

Bergensminne:

Forteljarar - Radøy


Forteljarar - Sund