Tematiske prosjekt‎ > ‎Sjøfart‎ > ‎

Ole Christian Næss

lagt inn 1. des. 2015, 09:46 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. okt. 2016, 09:56 ]
Ole Christian Næss reiste ut som styrmannsaspirant hos Wilhelmsen i 1968. Det var ein heilt ny måte å reise ut på, som vart introdusert på same tid som dei store nedbemanningane sette inn. Han fortel om nyvinningar innanfor navigasjonsteknikkar - eigentleg laga for fly - og om den nye opplæringsstrukturen i Wilhelmsen. Då ryktane tok til å gå om jobbar for sjøfolk på plattformer og boreriggar, kunne mange ikkje tenkje seg noko slikt. Derfor var det ikkje vanskeleg å få jobb på dei fyrste norske plattformane. Næss fortel fargerikt om dei fyrste åra av norsk rigg-fart. I Del 1 skjem han fram til 1976, då han gjekk frå plattform til forsyningsskip for å få godkjend skipsførarsertifikatet sitt. Det er den verste farten han har vore i, fortel han - meir om det i Del 2 som vert publisert seinare i desember 2015. 
Opptaket av Del 1 vart gjort i Bergen Sjøfartsmuseum sundag 15. november 2015. Intervjuar var Bjørn Enes.

 I munnlege forteljingar som denne kan det lett oppstå "trykkfeil" i form av konkrete opplysningar som etterpå viser seg å vere feil. Næss har i ettertid funne to slike faktafeil: 

*) Riggraten etter ombygginga av Treasure Hunter i 1976 var 40.000 dollar, ikkje 60.000 dollar som det vert sagt under stikkordet "ratene".

**) Den første hyperbariske livbåten (redningsbåt for dykkarar under trykk) kom i 1977, ikke i 1978 som det vert sagt under stikkordet "Dykkarane".  Dykkarane var dermed utan rømmingsutstyr i eitt år, ikkje to. 


Del to av forteljinga er under arbeid.  Direkte adresse til denne sida er http://Ole.Christian.Naess.memoar.no/  


Ole Christian NæssMellomtitlar i forteljinga:

Oppvekst i Eidanger

Ungdomsskule - Gymnas

Offisersaspirant

Fyrstereisa 1968

MS Takara

Nedbemanning

"Sosial trykkkoker"

Skandalekampen

Bulkfart

Lukeproblem

Stykkgods

MS Taimyr

Europa - Austen

Scan-Service

Nye navigasjonsteknologiar

Opplæring på brua

Navigasjonsskulen på Ekeberg, Oslo
 


Marinen

Telegrafistkurs

Kjærleiken

MS Tricolor

Kjærasten ombord

Skipperskulen i Kristiansand

1975 - offshorealderen

Midt-Austen

Rykter om plattformjobbar

Starten i Nordsjøen

Ocean Viking / Ocean Traveler

Amerikansk organisering

Norsk organisasjon

Amerikanarane

Waage2

Aker H3

Treasure Hunter

Jomfruturen Treasure Hunter

Ny blackout i Kanalen

Riggmekanikaren

Slagside i Marokko

"Norge - Amerika 1-1"

H# og Atlanterhavsdønningane

Ratene *)

Opplag

Austersjøen

Svensk olje likevel?

Crane & construction

Franskmenn og skottar

"Boogie Street"

Dykkarane **)

Meir om crane & construction

Treasure Finder - Brent

Over på forsyningsskipComments