Samarbeid‎ > ‎

Tagging

Slik lagar du peikarar direkte til den staden i videoen som du vil framheva: 


1:

Finn videoadressa ved å peike på "Share"-symbolet i videovindauget: 


Noter / kopier adressa til videoen - f.eks. https://vimeo.com/170851189 


2: Finn tidskoden der du vil inn:


OBS: På dei eldste videoane må du leite deg fram til tidskoden.  
(Bruk stikkordslista til hjelp). 
På dei nyare videoane er tidskodene lagra saman med stikkorda

I eksemplelet over er tidskoden 17. min og 41 sekund frå start. 

3:
Legg tidskoden til nettadressa med denne forlenginga: 

#t=17m41s

Heile direkteadressa vert då slik: 

'
(Dersom tidskoden er meir enn ein time, vert tillegget slik: 

#t=1h06m50s

Heile direkteadressa vert då slik: 


Lukke til!
Comments