Samarbeid‎ > ‎

Senter for munnleg historie

Våren 2019 starta eit systematisk arbeid for ideen om et Senter for munnleg historie i Noreg. Memoar - og mange med oss - meiner at dei fagmiljøa som i andre land har bidratt til utvikling av  munnleg historie (oral history),  treng ei samkøyring i Noreg.                (Fylgj utviklinga av  arbeidet i bloggen Muntlig.Blogspot.com)

Denne sida starta som  ei idéskisse i april 2019.  I beste fall har ho blitt eit (eller tre alternative) konkret forslag i løpet av august. 
Eit forskingssenter :       

Arkiv
Infrastruktur og lokale for forskingsprosjekt, PhD- og masterprosjekt.
 Seminarrekke,
blogg / tidsskrift
Eit kraftsenter :

Ressurssenter for frivillig sektor og ABM-sektor. 
Kurs og opplæring. Prosjektarbeid. 
Organisasjon  av dugnadar og samarbeid. 
Telefon- og nettstøtte til lokale prosjekt.
Eit formidlingssenter: 

Redaksjon - blogg, podcast, tidsskrift.
Kreativt samarbeid med Teater, film, etc. 
Mediearbeid og -produksjon.
Formidlingsprosjekt i musé. bibliotek og arkiv. Kurs og opplæring.
Kommersialisering.
Comments