Forskingssenter- Knytte MA-programmet til et slikt senter. 
- Knytte en dokumentasjonsberedskap til 
masterutdanningen,
- Samarbeid mellom masterutdanningen og NEG. Dette blei prøvd med hell i 2018.  Studentene likte å gjøre en dokumentasjonsjobb som ikke bare var en elevøvelse.

Comments