Samarbeid‎ > ‎

Upublisert / under arbeid


VELKOMEN TIL DUGNAD! Dette er ei side for alle som tar aktivt del i samarbeidet for å samla,
dokumentera, ta vare på og formidla munnleg kjeldemateriale. 
Takk for hjelpa.

I underkategoriane finn du: 
- Fyrsteversjonar av  intervjuopptak. Dei er stengde med passord, og det er  forteljaren - den som er intervjua - som bestemmer kven som kan få passordet. 

Dette arbeidet skal gjerast med dei: 
 1. Logging: Det skal lagast eit oversyn over innhaldet minutt for mitunn. Loggen skal vera stikkordsmessig, og tidskodene (minutt eg sekund frå start) skal førast på saman med stikkorda i eit rekneark, helst Gpoogle Sheets. (du finn mal for logg her)
 2. Etisk vurdering: Finst det noko i opptaket vil stri mot norsk lov eller prinsippet om god presseskikk dersom det blir publisert? Viss loggaren finn eller er i tvil om noko slikt, skal ho/han føra det på loggen. 
 3. Redaktøren av Memoar.no (for tida Bjørn Enes) og/eller andre med redaksjonelt ansvar på vegner av samarbeidspartnar (f.eks. eit museum) avgjer om det markerte innhaldet skal klippast bort. 
 4. Det skal gjerast ei enkel redigering av videoen der eventuelle sekvensar som skal fjernast blir klipte ut og det blir laga ein ferdig publiseringsklar video i MP4-format som erstattar fyrsteversjonen på upublisert.memoar.no.
 5. Så skal det skrivast eit tekstsamandrag av intervjuet,
 6. Til slutt skal videofil og dokumentasjon lastast opp til www.minner.no. Der skal det gjerast tilgjengeleg for forskarar. 
 7. Dersom forteljaren gir skriftrlig samtykke til publisering, skal innhaldet gjerast offentleg i Minner.no, passordet fjernast på Memoar.no og filen flyttast til riktig  underside. 
Interesserte er hjarteleg velkomne til å delta i dette arbeidet! Det er heilt avgjerande at mange blir med i "Loggarlaget". 
Du kan få kurs og "fjernhjelp" over epost og telefon. Meld di interesse med ein epost til post@memoar.no

Midt-Troms - under arbeid

 • Tormod Bomstad Tormod Bomstad fødtes i et telt, september 1947. Han vokste opp i Tromsø, og bortsett fra noen år i hovedstaden som ung voksen, har han bodd nordpå. I arbeidslivet har ...
  Lagt inn 6. mar. 2020, 07:00 av Bjørn Enes
 • Dag Bjørn Martinsen Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:54 av Bjørn Enes
 • Oddlaug Lakseide Oddlaug Lakseide (f. 1954) vokste opp på et småbruk i Malangen. Etter syv år med folkeskole, var hun sugen på mer læring, og kom inn på den kommunale realskolen. Hun ...
  Lagt inn 6. aug. 2020, 23:17 av Bjørn Enes
 • Gry Kristina Fors Spein Denne sida er under bygging. Midt-Troms 02.12.2019Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:53 av Bjørn Enes
 • Sara Hansen Da Sara Hansen vokste opp, i en liten bygd på Senjas ytterkant, var det ingen veier som gikk dit, og på skolen gikk første til sjette trinn som én klasse ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 03:07 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Bergen - under arbeid

 • Roald Rosenlund Intervju: Ada FrengSammendrag/ logg: Jonas S. RudjordStikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan ...
  Lagt inn 23. jan. 2020, 02:09 av Bjørn Enes
 • Hernes & Hjelle Memoar: Odd Arne Hernes og Harald Hjelle vart intervjua av Bjørn Enes den 18/11-2019. Samtalen handla hovudsakeleg om oppvekst og ungdomsår i Damsgårdsundet. Videoen er inntil vidare sperra ...
  Lagt inn 14. jan. 2020, 01:51 av Bjørn Enes
 • Laksevåg - gruppesamtale 1: Kvale - Schnell - Johannessen Minnesamtale om Laksevåg i etterkrigstida. Deltakarar er Stein Norvald Kvale, Oskar Schnell og Rolf Johannessen.  Spor frå dramatiske krigsår prega dette miljøet. Opptaket er frå Laksevåg Turn- og idrettsforening 28 ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 04:15 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Gudbrandsalen - under arbeid

 • Halldis Myhre Tvete Stikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 04:03 av Bjørn Enes
 • Oddleiv Ringlund Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:53 av Bjørn Enes
 • Jon Ødegård Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:52 av Bjørn Enes
 • Eirik Haugen Stikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 02:40 av Bjørn Enes
 • Torveig Dahl Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:52 av Bjørn Enes
 • Lars Vendelboe Tvete Intervju: Bjørn Enes/ logg: Barbro MatreStikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 04:24 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »

Askrova - under arbeid


Grenland - under arbeid


Møre/ Tingvoll - under arbeid


Motorsykkelmemoarer - under arbeid


Telemark - under arbeid

 • Slagsvold Dette er eit livslpsintervju som blie gjort i Vest-Telemark i  januar 2019. Det handlar litt om oppvekst i oslo, og mykje om både ungdom og vaksenliv i speidarforbundet. Intervjuar ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 04:17 av Bjørn Enes
 • Langemyr Dette intervjuet handlar om livsminne og lokal historie i hovudsak frå Drangedal Kommune i Telemark, mellom anna om religiøs historie og vekkjingar.  Intervjuar er Efraim Kanbestrøm Det er ledig for ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 07:26 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Kristiansand - under arbeid


Karmøy - under arbeid


Innlandet - under arbeid

 • Ole Jacob Tomter Ole Jacob Tomter er født i 1943 i gamle Vang kommune. Han vokser opp på Søndre Tomter som enebarn og starter etter hvert som gardskar i 1970. Han forpakter gården ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 07:25 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »

Andre opptak - under arbeid

Sunnhordland - under arbeid

 • Rikka Ramsdal
  Lagt inn 24. feb. 2020, 23:02 av Bjørn Enes
 • Thor Jensen Stikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 08:58 av Bjørn Enes
 • Johanne Øvstebø Tvedten Klar for logging og/eller publisering:
  Lagt inn 31. mar. 2020, 04:13 av Bjørn Enes
 • Helga Kroka Helga Kroka fra Lervik har gjennom hele livet brent for barn og unge. Hun ble tidlig medlem av Speideren, og har holdt det gående siden. Hun deler sine erfaringer som ...
  Lagt inn 7. feb. 2020, 05:24 av Bjørn Enes
 • Kjellbjørg Lunde I 1944 ble Kjellbjørg Lunde født på sin onkels loft i Naustdal, Sogn og Fjordane. Hun var for ung til å huske noe av selve krigen, men siden den ofte ...
  Lagt inn 9. mar. 2020, 09:36 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 9. Vis mer »

Hammerfest - under arbeid

 • Anne Marie Johannessen Ingrid Marie Johannesen (f. 1938) kom til verden i Hammerfest, og vokste opp i Kvalsund. Da Finnmark skulle evakueres mot slutten av krigen, var hun eldst i søskenflokken, og moren ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:52 av Bjørn Enes
 • Liv Heggelund Aas Liv Heggelund Aas (f. 1933) fra Hammerfest forteller hvordan det var å vokse opp under krigen, og brakketiden etterpå. “Vi forsto jo ikke alvoret”, sier hun, og beskriver sin barndom ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:45 av Bjørn Enes
 • Anne Monsen Anne Monsen (f. 1942) er datter av en feier og en syerske. Moren hadde et talent for tekstilarbeid, og dette har gått i arv til Anne og hennes videreførelse av ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:50 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Arendal - under arbeid

 • Olav Ulltveit-Moe Olav Ulltveit-Moe (1939) ble født på en gård på Moe i Gjerstad, Aust-Agder. Han har i livet arbeidet som lærer, arbeidet på Agder Data, vært skolekonsulent, jobbet på ...
  Lagt inn 13. mar. 2020, 06:15 av Bjørn Enes
 • Asbjørn Ribe Asbjørn Ribe er født i Arendal i 1950, like ved Lagsævatnet. Han forteller om en påkjørsel som førte til utsatt skolegang, om utklipte tegneserier som ble limt på senga til ...
  Lagt inn 11. mar. 2020, 01:07 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Romani - under arbeid

 • Viola Marie Karlsen Denne sida er under bygging.
  Lagt inn 17. mar. 2020, 06:59 av Bjørn Enes
 • Marenius Karlsen Denne sida er under bygging. 
  Lagt inn 17. mar. 2020, 07:23 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Industri - under arbeid


Flora - under arbeid


Sør-Troms - under arbeid


Mjøsaksjonen - under arbeid


Kvalfangst - under arbeid


Sjøfart - under arbeid


Varanger - under arbeid


Hallingdal - under arbeid

 • Olav V. Isungset Ola V. Isungset vart intervjua av Bjørn Enes  på Ål Bygdearkiv torsdag 11. oktober 2018.  Intervjuet var ein samtale om Odd Isungset sine minne frå eit langt liv: Han kom ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 07:27 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »