Ny samlar?‎ > ‎

UpublisertVelkomen til dugnad!Dette er ei side for alle som tar aktivt del i samarbeidet for å samla, dokumentera, ta vare på og formidla munnleg kjeldemateriale. 

I underkategoriane finn du: 
- Fyrsteversjonar av  intervjuopptak. Dei er stengde med passord, og det er  forteljaren - den som er intervjua - som bestemmer kven som kan få passordet. 

Dette arbeidet skal gjerast med dei: 
 1. Logging: Det skal lagast eit oversyn over innhaldet minutt for mitunn. Loggen skal vera stikkordsmessig, og tidskodene (minutt eg sekund frå start) skal førast på saman med stikkorda i eit rekneark, helst Gpoogle Sheets.
 2. Etisk vurdering: Finst det noko i opptaket vil stri mot norsk lov eller prinsippet om god presseskikk dersom det blir publisert? Viss loggaren finn eller er i tvil om noko slikt, skal ho/han føra det på loggen. 
 3. Redaktøren av Memoar.no (for tida Bjørn Enes) og/eller andre med redaksjonelt ansvar på vegner av samarbeidspartnar (f.eks. eit museum) avgjer om det markerte innhaldet skal klippast bort. 
 4. Det skal gjerast ei enkel redigering av videoen der eventuelle sekvensar som skal fjernast blir klipte ut og det blir laga ein ferdig publiseringsklar video i MP4-format som erstattar fyrsteversjonen på upublisert.memoar.no.
 5. Så skal det skrivast eit tekstsamandrag av intervjuet,
 6. Til slutt skal videofil og dokumentasjon lastast opp til www.minner.no. Der skal det gjerast tilgjengeleg for forskarar. 
 7. Dersom forteljaren gir skriftrlig samtykke til publisering, skal innhaldet gjerast offentleg i Minner.no, passordet fjernast på Memoar.no og filen flyttast til riktig  underside. 
Interesserte er hjarteleg velkomne til å delta i dette arbeidet! Det er heilt avgjerande at mange blir med i "Loggarlaget". 
Du kan få kurs og "fjernhjelp" over epost og telefon. Meld di interesse med ein epost til post@memoar.no

Opptak som skal loggast

 • Nikke Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 06:30 av Bjørn Enes
 • Laksevåg - gruppesamtale 1: Kvale - Schnell - Johannessen Memoar: Minnesamtale om Laksevåg i etterkrigstida. Deltakarar er Stein Norvald Kvale, Oskar Schnell og Rolf Johannessen. Intervjuarar er Bjørn Enes, Barbro Matre og Johan Knutsen. Spor frå dramatiske krigsår prega ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:43 av Bjørn Enes
 • Helga Kroka Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:43 av Bjørn Enes
 • Skre Dette intervjuet handlar i stor grad om oppvekst og ungdomsår i Fana. Opptaket ble gjort i oktober 2017. Intervjuar var Bjørn Enes. Ledig for logging Bli med på dugnad! Hjelp ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:44 av Bjørn Enes
 • Skre Dette intervjuet handlar i stor grad om oppvekst og ungdomsår i Fana. Opptaket blie gjort i oktober 2017. Intervjuar var Bjørn Enes. Ledig for logging 
  Lagt inn 19. okt. 2019, 07:56 av Bjørn Enes
 • Slagsvold Dette er eit livslpsintervju som blie gjort i Vest-Telemark i  januar 2019. Det handlar litt om oppvekst i oslo, og mykje om både ungdom og vaksenliv i speidarforbundet. Intervjuar ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:44 av Bjørn Enes
 • Langemyr Dette intervjuet handlar om livsminne og lokal historie i hovudsak frå Drangedal Kommune i Telemark, mellom anna om religiøs historie og vekkjingar.  Intervjuar er Efraim Kanbestrøm Det er ledig for ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 23:31 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland, 27/9-2017 - Del 1 Opptak 27/9-2017 - Intervjuar Bjørn Enes Handlar om livsminner oppvekst og levd liv i Bergen (Svaneviken, Nordnes) tida på sjøen og arbeid som sjåfør.  Logg: Johan Knutsen arbeider med ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:46 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland - del 2 Opptak 27/9-2017 - Intervjuar Bjørn Enes Handlar om livsminner oppvekst og levd liv i Bergen (Svaneviken, Nordnes) tida på sjøen og arbeid som sjåfør.  Logg: Ledig for ny Bli ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:47 av Bjørn Enes
 • Olav V. Isungset Ola V. Isungset vart intervjua av Bjørn Enes  på Ål Bygdearkiv torsdag 11. oktober 2018.  Intervjuet var ein samtale om Odd Isungset sine minne frå eit langt liv: Han kom ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:49 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 10 av 10. Vis mer »

Nikke

lagt inn 14. nov. 2019, 06:29 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 06:30 ]

Embed gadget


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


Laksevåg - gruppesamtale 1: Kvale - Schnell - Johannessen

lagt inn 5. nov. 2019, 23:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:43 ]

Memoar: Minnesamtale om Laksevåg i etterkrigstida. Deltakarar er Stein Norvald Kvale, Oskar Schnell og Rolf Johannessen. Intervjuarar er Bjørn Enes, Barbro Matre og Johan Knutsen. Spor frå dramatiske krigsår prega dette miljøet. 

Opptaket er frå Laksevåg Turn- og idrettsforening 28. oktober 2019. Samtalen handlar mest om barne- og ungdomsår i Vågedalen i 50- og 60-åra. 

Sjå meir om innhaldet på memoar.no/bergen

Laksevåg - Gruppesamtale 1


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


Helga Kroka

lagt inn 25. okt. 2019, 04:03 av Mobilstudio Memoar   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:43 av Bjørn Enes ]

Helga Kroka:


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg

Klar for logging.

Skre

lagt inn 19. okt. 2019, 16:33 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:44 ]

Dette intervjuet handlar i stor grad om oppvekst og ungdomsår i Fana. Opptaket ble gjort i oktober 2017. Intervjuar var Bjørn Enes. 
Ledig for logging 

Oddvar Skre:

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

IntervjuloggSkre

lagt inn 19. okt. 2019, 07:56 av Bjørn Enes

Dette intervjuet handlar i stor grad om oppvekst og ungdomsår i Fana. Opptaket blie gjort i oktober 2017. Intervjuar var Bjørn Enes. 
Ledig for logging 

Oddvar Skre:
Slagsvold

lagt inn 19. okt. 2019, 07:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:44 ]

Dette er eit livslpsintervju som blie gjort i Vest-Telemark i  januar 2019. Det handlar litt om oppvekst i oslo, og mykje om både ungdom og vaksenliv i speidarforbundet. Intervjuar er Bjørn Enes. 
Ledig for logging. 

Arne Slagsvold:


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

IntervjuloggLangemyr

lagt inn 15. okt. 2019, 02:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 23:31 ]

Dette intervjuet handlar om livsminne og lokal historie i hovudsak frå Drangedal Kommune i Telemark, mellom anna om religiøs historie og vekkjingar.  
Intervjuar er Efraim Kanbestrøm 
Det er ledig for logging. 

Oddvar Langemyr:

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg
Ludvig Myrland, 27/9-2017 - Del 1

lagt inn 14. okt. 2019, 05:55 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:46 ]

Opptak 27/9-2017 - Intervjuar Bjørn Enes 
Handlar om livsminner oppvekst og levd liv i Bergen (Svaneviken, Nordnes) tida på sjøen og arbeid som sjåfør.  
Logg: Johan Knutsen arbeider med denne 

Ludvig Myrland - Del 1:


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


Ludvig Myrland - del 2

lagt inn 14. okt. 2019, 05:52 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:47 ]

Opptak 27/9-2017 - Intervjuar Bjørn Enes 
Handlar om livsminner oppvekst og levd liv i Bergen (Svaneviken, Nordnes) tida på sjøen og arbeid som sjåfør.  
Logg: Ledig for ny 

Ludvig Myrland - Del 2:


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


Olav V. Isungset

lagt inn 28. sep. 2019, 00:07 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:49 ]

Ola V. Isungset vart intervjua av Bjørn Enes  på Ål Bygdearkiv torsdag 11. oktober 2018.  Intervjuet var ein samtale om Odd Isungset sine minne frå eit langt liv: Han kom frå garden Isungset på Geilo, der han tidleg måtte ta del i arbeidet på garden. Fram til han var tenåring arbeidde han på setra kvar einaste sommar. Men då han var ferdig med skulegangen, valde han arbeid i industrien. Gjennom heile arbeidslivet  var han på same verksemd - Brødrene Øyo på Geilo.  I starten var hovudprodukta ljåar og knivar. Seinare starta dei produksjon av bestikk og økser.  
Han arbeidde som sjåfør og lagerarbeidar, og fekk tidleg interesse for bil. I 1962 var han kome så langt at han og kona drog til byen for å kjøpa ein Herald Triumph. Selgjaren meinte dei måtte prøva ein Saab og. Kona sat i baksetet på begge prøveturane - og ho var ikkje i tvil: Baksetet i Saabenvr best. Og dermed vart det Saab - frå 1962 til den femte saaben som han hadde då opptaket vart gjort hausten 2018. 
Han fortel elles om opprettinga og utviklinga av hjelpekorpset på Geilo og Motorførernes avholdsforbund. 

I januar 2019 bestemte Ola Isungset seg for å dela intervjuet med Hallingdal Museum og med alle interesserte gjennom nettsida Hallingdal.Memoar.no og Norsk Folkemuseum sin base Minner.no. 

Intervjuet skal no dokumenterast,  slik at det skal bli lettare å finna fram til det ein er interessert i å høyra om.  Det trengst dugnadshjelp for å fortgang i dokumentasjonsarbeidet. Sjå detaljar om kva hjelp som trengst under videoen. 


Ola Isungset


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


1-10 of 10