Ny samlar?‎ > ‎

Upublisert

VELKOMEN TIL DUGNAD! 


Dette er ei side for alle som tar aktivt del i samarbeidet for å samla,
dokumentera, ta vare på og formidla munnleg kjeldemateriale. 
Takk for hjelpa.

I underkategoriane finn du: 
- Fyrsteversjonar av  intervjuopptak. Dei er stengde med passord, og det er  forteljaren - den som er intervjua - som bestemmer kven som kan få passordet. 

Dette arbeidet skal gjerast med dei: 
 1. Logging: Det skal lagast eit oversyn over innhaldet minutt for mitunn. Loggen skal vera stikkordsmessig, og tidskodene (minutt eg sekund frå start) skal førast på saman med stikkorda i eit rekneark, helst Gpoogle Sheets.
 2. Etisk vurdering: Finst det noko i opptaket vil stri mot norsk lov eller prinsippet om god presseskikk dersom det blir publisert? Viss loggaren finn eller er i tvil om noko slikt, skal ho/han føra det på loggen. 
 3. Redaktøren av Memoar.no (for tida Bjørn Enes) og/eller andre med redaksjonelt ansvar på vegner av samarbeidspartnar (f.eks. eit museum) avgjer om det markerte innhaldet skal klippast bort. 
 4. Det skal gjerast ei enkel redigering av videoen der eventuelle sekvensar som skal fjernast blir klipte ut og det blir laga ein ferdig publiseringsklar video i MP4-format som erstattar fyrsteversjonen på upublisert.memoar.no.
 5. Så skal det skrivast eit tekstsamandrag av intervjuet,
 6. Til slutt skal videofil og dokumentasjon lastast opp til www.minner.no. Der skal det gjerast tilgjengeleg for forskarar. 
 7. Dersom forteljaren gir skriftrlig samtykke til publisering, skal innhaldet gjerast offentleg i Minner.no, passordet fjernast på Memoar.no og filen flyttast til riktig  underside. 
Interesserte er hjarteleg velkomne til å delta i dette arbeidet! Det er heilt avgjerande at mange blir med i "Loggarlaget". 
Du kan få kurs og "fjernhjelp" over epost og telefon. Meld di interesse med ein epost til post@memoar.no

Midt-Troms - under arbeid

 • Tormod Bomstad
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:54 av Barbro Matre
 • Dag Bjørn Martinsen
  Lagt inn 14. jan. 2020, 01:41 av Barbro Matre
 • Oddlaug Lakseide Denne sida er under bygging. Midt-Troms 02.12.2019
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:49 av Barbro Matre
 • Gry Kristina Fors Spein Denne sida er under bygging. Midt-Troms 02.12.2019
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:53 av Barbro Matre
 • Sara Hansen Denne sida er under bygging. Midt-Troms 02.12.2019
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:52 av Barbro Matre
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Bergen - under arbeid

 • Roald Rosenlund Intervju: Ada FrengSammendrag/ logg: Jonas S. RudjordStikkord om  innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan ...
  Lagt inn 23. jan. 2020, 02:09 av Barbro Matre
 • Hernes & Hjelle Memoar: Odd Arne Hernes og Harald Hjelle vart intervjua av Bjørn Enes den 18/11-2019. Samtalen handla hovudsakeleg om oppvekst og ungdomsår i Damsgårdsundet. Videoen er inntil vidare sperra ...
  Lagt inn 14. jan. 2020, 01:51 av Barbro Matre
 • Oddvar Skre Dette intervjuet handlar i stor grad om oppvekst og ungdomsår i Fana. Opptaket ble gjort i oktober 2017. Intervjuar var Bjørn Enes. Ledig for logging 
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:58 av Barbro Matre
 • Gullborg Holvik Toftegaard - del 2: London                                                                 Forteljinga handlar om opplevingane ho hadde som barn etter å ha flyktet til London etter Måløyraidet 3. juledag 1941. Intervjuar: Bjørn Enes. Logg: Barbro Matre.00:00Starter med da ...
  Lagt inn 23. jan. 2020, 04:37 av Bjørn Enes
 • Gullborg Holvik Toftegaard - del 1: Måløyraidet Tidlig på morgenen 3. juledag 1941 våkner familien Holvik av et forferdelig rabalder. Gjennom isen på vinduene i huset skimter de merkelige lys som blafrer uti Kukulurvika. Gullborg er 11 ...
  Lagt inn 23. jan. 2020, 04:38 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Opptak som skal loggast

 • Ole Jacob Tomter Ole Jacob Tomter er født i 1943 i gamle Vang kommune. Han vokser opp på Søndre Tomter som enebarn og starter etter hvert som gardskar i 1970. Han forpakter gården ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 02:40 av Barbro Matre
 • Viola Marie Karlsen Denne sida er under bygging.
  Lagt inn 31. des. 2019, 09:19 av Bjørn Enes
 • Marenius Karlsen Denne sida er under bygging. 
  Lagt inn 31. des. 2019, 09:16 av Bjørn Enes
 • Laksevåg - gruppesamtale 1: Kvale - Schnell - Johannessen Memoar: Minnesamtale om Laksevåg i etterkrigstida. Deltakarar er Stein Norvald Kvale, Oskar Schnell og Rolf Johannessen. Intervjuarar er Bjørn Enes, Barbro Matre og Johan Knutsen. Spor frå dramatiske krigsår prega ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:43 av Bjørn Enes
 • Slagsvold Dette er eit livslpsintervju som blie gjort i Vest-Telemark i  januar 2019. Det handlar litt om oppvekst i oslo, og mykje om både ungdom og vaksenliv i speidarforbundet. Intervjuar ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 02:44 av Bjørn Enes
 • Langemyr Dette intervjuet handlar om livsminne og lokal historie i hovudsak frå Drangedal Kommune i Telemark, mellom anna om religiøs historie og vekkjingar.  Intervjuar er Efraim Kanbestrøm Det er ledig for ...
  Lagt inn 14. nov. 2019, 23:31 av Bjørn Enes
 • Olav V. Isungset Ola V. Isungset vart intervjua av Bjørn Enes  på Ål Bygdearkiv torsdag 11. oktober 2018.  Intervjuet var ein samtale om Odd Isungset sine minne frå eit langt liv: Han kom ...
  Lagt inn 13. jan. 2020, 02:03 av Barbro Matre
Viser innlegg 1 - 7 av 7. Vis mer »

Sunnhordland - under arbeid

 • Kjellbjørg Lunde
  Lagt inn 21. jan. 2020, 08:27 av Barbro Matre
 • Jan Willy Folgerø-Holm (Under arbeid)
  Lagt inn 23. jan. 2020, 02:06 av Barbro Matre
 • Rikka Ramstad (Under arbeid)
  Lagt inn 13. jan. 2020, 06:32 av Barbro Matre
 • Dagfinn Hellen (Under arbeid)
  Lagt inn 21. jan. 2020, 08:22 av Barbro Matre
 • Thor Jensen Under arbeid.Stikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt ...
  Lagt inn 21. jan. 2020, 08:25 av Barbro Matre
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

Hammerfest - under arbeid

 • Anne Marie Johannessen Ingrid Marie Johannesen (f. 1938) kom til verden i Hammerfest, og vokste opp i Kvalsund. Da Finnmark skulle evakueres mot slutten av krigen, var hun eldst i søskenflokken, og moren ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:52 av Barbro Matre
 • Liv Heggelund Aas Liv Heggelund Aas (f. 1933) fra Hammerfest forteller hvordan det var å vokse opp under krigen, og brakketiden etterpå. “Vi forsto jo ikke alvoret”, sier hun, og beskriver sin barndom ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:45 av Barbro Matre
 • Anne Monsen Anne Monsen (f. 1942) er datter av en feier og en syerske. Moren hadde et talent for tekstilarbeid, og dette har gått i arv til Anne og hennes videreførelse av ...
  Lagt inn 15. jan. 2020, 05:50 av Barbro Matre
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Ole Jacob Tomter

lagt inn 23. nov. 2019, 00:23 av Bjørn Enes   [ oppdatert 15. jan. 2020, 02:40 av Barbro Matre ]

Ole Jacob Tomter er født i 1943 i gamle Vang kommune. Han vokser opp på Søndre Tomter som enebarn og starter etter hvert som gardskar i 1970. Han forpakter gården som 23 år gammel familiefar og sammen med kona fra Bergen, driver han den i 5 år før de tar over.

Trianglet Jacob Tomter; bestefar, Jacob lærer og Ole Jacob leser både gamle dokumenter fra 1700-tallet og slektshefter og interessen for historie avtar ikke med årene. Som 29-åring blir Ole Jacob formann i Vang historielag, hvor han sitter fra 1979-1994.

Aller først starter den pensjonerte forsøkslederen Sevald Skåre arbeidet med bygdeboka, etterhvert engasjerer historielaget læreren Odd Stensrud til å skrive den. Det unike er at bygdeboka skal være en slektshistorie der alle skal med. Stensrud registrerer og skriver av alle kirkebøker og lager et kartotek av lapper. Opplysninger om dåp, konfirmasjon, vielser, dødsfall, alt samlet i familier. De 170.000 lappene er en fullstendig registrering av hver eneste innbygger i Vang fra 1700-tallet og frem til 1917.

Ole Jacob og Odd Stensrud har nær kontakt om fremdriften i prosjektet, bind 1 blir skrevet på skrivemaskin fra 1976-1982 og har hele 2000 forhåndsbestillinger. Det er en vellykket bok med god fortjeneste. Bind 2 kommer i 1988. Det blir videre avtalt at Ole Jacob skal sluttføre bind 3 og Stensrud gir ham manus, gard for gard, i hovedsak det som skjedde etter 1900-tallet. Foruten i to perioder hvor Ole Jacob er fungerende kirkeverge, skriver han bygdeboka på fulltid. I 2004 blir bind 3 gitt ut.

Vang historielag har midler også til bind 4, og Ole Jacob sier ja til oppdraget. Han får utlevert arkivet til Stensrud som ligger i fjernarkivet til kommunen i 3 år, og starter arbeidet mars 2008. Arbeidet innebærer korrekturlesing og digitalisering av de eldste kirkebøkene fra 1687-89. Alle bøkene rekonstrueres og digitaliseres i Busetnadssoge (BSS). Tingbøker, rettsaker, gardshistorie, pantebøker, rettsprotokoller og branntakster skrives av og det skapes et vanntett system. Et råmateriale på 5 sider blir gjerne 50 sider når det settes sammen med kildeinformasjon. Det er avgjørende å få med det sosiale livet i bøkene, gjerne som avskrift av muntlig fortelling. Det blir gjennomført intervjuer fra 1970-1980, i hovedsak gardbrukere. Det er essensielt å få med alle som lever opptil i dag, tjenestejenta, budeia, gardbrukeren, bygdeoriginalen, ekte og uekte barn.

Strukturen i verket tar utgangspunkt i gårds-, bruks- og løpenummer. I og med at gardsnummer 1, Storhamar, allerede har sin nasjonalhistorie og gardsnummer 1-4 stort sett er Hamargrunn i dag. Per-Øyvind Sandberg har skrevet 3 bind om Åker gard, gårdsnummer 7. Historien om Magnus den Gode og Harald Hardråde år 1045-1047, forandret norgeshistorien. Valget faller på å starte i motsatt ende, på det høyeste gardsnummeret, 194, i Bjørke.

Bosettinga øverst i bygda kom i middelalderen, den aller eldste ligger ved Mjøsa. Det fins skriftlige kilder helt ned på 1300-tallet. Bind 4 viser bosetningshistorie også med boligfelt og enkelthus. Slemsrud gard trekkes frem som et eksempel på ny samfunnsstruktur. Den har samme gardsnummer, men har 200 forskjellige bruksnummer. I dag har ikke nyere hus navn, men gateadresse.

Det er videre en plan for bind 5, som ender på gardsnummer 79. Historielaget går for en heldigital Wikipedia løsning, hvor stort sett frivillige samler opplysninger. Deler av bind 4 er også gjort på frivillig basis og slik ser det ut for bygdebøker i fremtiden, at det er frivillige som gjør arbeidet. På Hedmarken har alle gamle kommuner sin egen bygdebok, eksempelvis i Nes og i Veldre sitter frivillige og redigerer de gamle bøkene. Den profesjonelle bygdebokforfatteren blir for dyr for kommuner og historielag og er antakelig en del av historien.

Intervjuopptaket ble gjort på Norsk Utvandrermuseum den 22. september 2019. Intervjuer var Bjørn Enes. Logg og sammendrag er skrevet av Barbro Matre.


Ole Jakob Tomter:

Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  timar (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:  

00:00Jeg er født i 1943 i gamle Vang kommune. Vokste opp Søndre Tomter som enebarn.
01:00Skulle overta garden etter faren min. Fikk ikke staket ut min egen livskurs.
01:43Etter ungdomsskolen var jeg hjemme et år, hjalp til på garden.
02:00Bjerkely folkehøyskole. Landbruksskolen i Råde i Østfold. Tomb landbruksskole.
02:20Starter som gardskar i 1970. Forpakter garden som 23 år gammel familiefar. Lita datter.
03:13Fant meg en bergenser på folkehøyskolen. Nytt i slektssammenheng, alle er tidligere fra Vang.
03:32Drev garden i 5 år før overtakelse. Hovedhus. Restaurering. Gardsbruk.
03:52Fritidsinteresse for historie. God kontakt med bestefar Jacob. Triangelet Jacob Tomter.
04:33Jacob Lærer hadde interesse for slekta, skrev et slektshefte. Nøye lest.
05:08Bestefar hadde en ask (eske) med gamle dokumenter fra 1700-tallet under sofa.
05:24Tomter. Andre garder. Kart på veggen med garder vi slektet til. Slektsgransking.
05:52Helt spesiell lukt av dokumentene. Kjenner igjen på statsarkivet. Bla med verdighet.
06:42Jeg ble som 29 åring formann i historielaget på et benkeforslag, satt i vervet i 16 år, 1979-1994.
07:52Historielaget hadde engasjert Odd Stensrud til å skrive bygdebok.
08:08Vedtak i kommunestyret. Interpellasjon fra Oddbjørn Tomter. Slektshistorie der alle skal med.
09:05Stensrud registrerte og skrev av alle kirkebøker. Lagde kartotek.
09:30Opplysninger om dåp, konfirmasjon, vielser, dødsfall. Samlet i familier.
09:48Unikt system. Henvisningssystem.
10:15Fullstendig registrering av hver eneste innbygger fra 1700-tallet til 1917. 170000 lapper.
10:50Odd Stensrud utdannet lærer. Ener ungdomsskole. Småbruk på Espa.
11:25Kåre Sveen. Museumsverket. Glomdalsmuseet.
12:00Stensrud ble ansatt av Vang historielag i 1976. Fulltid sammen med kona si.
12:45Pensjonert forsøksleder Sevald Skåre startet bygdebokarbeidet. Døde brått.
13:17Historiker Dagfinn Storrvik (?) og Stensrud hadde like ideer.
14:15Nær kontakt mellom meg og Stensrud om fremdriften i prosjektet.
14:52Historielaget var oppdragsgiver. Vang kommune lønnet Stensrud. Utålmodighet.
15:34Stensrud holdt bygdebok-korta tett til brystet. Stensrud blir bedt om å konkretisere.
16:50Det ble en vellykket bok.
17:15Brosjyrer. Hedmarken. Ringsaker. Løten. Stange. Vang. Hamar. Bestillingsslipp.
17:402000 forhåndsbestillinger på bygdeboka bind 1 var ferdig. God fortjeneste.
18:56Bind 1 ble skrevet i 1976-1982. Manuset ble skrevet på skrivemaskin.
20:05Stensrud og historielaget spleiser på datamaskin. Elektronisk skrivemaskin
20:38Bind 2 kom i 1988. Stensrud fikk helseproblemer. Skrivinga stoppet opp.
21:37Jeg leverte fra meg garden til dattera mi i 1997. Deltidsstilling et par år hos kirkevergen.
22:25Kirkevergekontoret i Hamar var samlokalisert med kulturkontoret.
22:38Jeg avtalte at jeg kunne sluttføre Bind 3. Stensrud ga meg manus, gard for gard.
23:30Stensrud drev eget forlag, Bokloftet. Antikvariat.
24:12Jeg jobbet med det som skjedde etter 1900-tallet.
24:40Jeg var fungerende kirkeverge i to perioder. La da bygdeboka vekk.
24:53I 2004 ga vi ut Bind 3.
26:00Stensrud hovedforfatter. Jeg "i samarbeid med".
26:52Arkivet til Stensrud lå i fjernarkivet til kommunen i 3 år.
27:30Vang historielag har midler til bygdebokprosjektet. Vil ha Bind 4. Jeg sa ja.
29:00I 2007 får jeg utlevert arkivet, starter arbeidet mars 2008, hjemmekontor.
31:00Korrekturlesing og digitalisering av de eldste kirkebøkene fra 1689. 1687.
32:38Leder i historielaget og jeg reiser til Lesja. Busetnassoge (BSS). Alle bøker lagt inn.
33:18Rekonstruering og digitalisering av alle familier.
35:20Arnfinn Kjelland. Høgskolen i Volda. Linje for slektsforskning.
36:35Tingbøker. Rettsaker. Vanntett system.
37:295 sider råmateriale blir til 50 sider. Kilder.
38:00Gardshistorie. Pantebøker. Rettsprotokoller. Branntakster.
38:45Driver med Bind 5 nå. Ferdig våren 2020. Da avslutter jeg.
39:14Strukturen i verket? Matrikulering. Gårdsnummer. Bruksnummer. Løpenummer.
40:22Gardsnummer 1 i gamle Vang kommune var Storhamar. Nasjonalhistorie.
41:00Gardsnummer 1, 2, 3 og 4 er Hamargrunn i dag, oppstått på Vangsgrunn.
41:43Starter med det høyeste gardsnummeret: 194, i Bjørke.
42:10Vanskelig å følge bygdelag og grender
43:00Bosetting øverst i bygda kom i middelalderen. Den eldste ligger ved Mjøsa.
43:24Navnestruktur. Usammensatte naturnavn. Åker. Frogner. Gile.
43:43Stadnavn. Garder som ender på -stad, -set, -rud. Rud-garder er fra middelalderen.
44:01Jordbrukskultur. Skriftlige kilder helt ned på 1300-tallet.
45:05Bind 4. Boligfelt. Enkelthus. Samfunnsutvikling. Bosetningshistorie.
46:20Slemsrud gard eksempel på ny samfunnsstruktur.
47:52Samme gardsnummer. 200 forskjellige bruksnummer.
48:15Nyere hus har ikke navn. Vegadresse.
49:00Opptatt av å få med det sosiale livet. Matstell. Tjenestejente. Budeie
50:27Intervjuer fra 1970-1980-tallet. Avskrift av muntlig fortelling. Gardbrukeren.
51:46Bygdeorginal. Snartenkt. Sliul. Fugleband.
53:08Endring i holdninger til hva som kan skrives?
54:24Intervjuer og historier rundt gir boka liv.
55:11Viktig å få med alle som lever opptil i dag. Se at de står i en sammenheng.
57:14Ekte og uekte barn. Født utenfor ekteskap.
58:14Medarbeider Inger Johanne Kristoffersen var rette personen.
59:11Plan for Bind 5. Ender på gardsnummer 79.
01:00:36Historielaget går for en heldigital Wikipedia løsning. Frivillige samler opplysninger.
01:01:20Mye historie om gardsnummer 1. Storhamar. Åker gård.
01:01:45Professor Ragnar Pedersen, leder for Hedmarkmuseet. Domkrikeodden.
01:01:563 bind om Åker gård, gårdsnummer 7. Åker i Vang. Gard med nasjonalhistorie.
01:02:30Gard nummer 20, Sælid gard. Hyllemeter med bevart historie på statsarkivet.
01:03:0550-60 garder er ikke blitt skrevet om enda.
01:03:40Deler av Bind 4 og Bind 5 gjøres på frivillig basis. Prisverdig.
01:05:35Viktig å gjøre det som skrives forståelig. Kona mi er korrekturleser.
01:06:22Bygdebokas framtid? Gamle kommuner på Hedmarken har alle sin bygdebok.
01:06:50De sitter i Nes og i Veldre og redigerer den gamle boka. Frivillig basis.
01:07:25Den profesjonelle bygdebokforfatteren er en del av historien. Blir for dyr.
01:08:25Åker var et sentrum i Innlandet. Høvdingene møttes på Åker gard.
01:09:09Harald Hardråde og Magnus den Gode delte kongeriket i år 1045.
01:09:33Per-Øyvind Sandberg har skrevet om Åker. Forandret norgeshistorien.
01:10:15Magnus dør, Harald Hardråde blir enerådende. Samlet egentlig hele Norge.
01:10:38Området rundt Åker var Ridabu. Skriver egentlig om Ridabu kommune.
01:11:10Vang er navnet på prestgarden. Hamar er en liten bi-ting. Gjøkungen. 1849.
01:12:30Alt har vokst ut i fra Vang. Det kirkelige soknet. Vangsokning.
01:13:20Gravhaug. Historie mellomfag. Være i nåtida avogtil.
01:14:54Slutt.

Viola Marie Karlsen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:40 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. des. 2019, 09:19 ]

Denne sida er under bygging.


Marenius Karlsen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. des. 2019, 09:16 ]

Denne sida er under bygging. 


Laksevåg - gruppesamtale 1: Kvale - Schnell - Johannessen

lagt inn 5. nov. 2019, 23:20 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:43 ]

Memoar: Minnesamtale om Laksevåg i etterkrigstida. Deltakarar er Stein Norvald Kvale, Oskar Schnell og Rolf Johannessen. Intervjuarar er Bjørn Enes, Barbro Matre og Johan Knutsen. Spor frå dramatiske krigsår prega dette miljøet. 

Opptaket er frå Laksevåg Turn- og idrettsforening 28. oktober 2019. Samtalen handlar mest om barne- og ungdomsår i Vågedalen i 50- og 60-åra. 

Sjå meir om innhaldet på memoar.no/bergen

Laksevåg - Gruppesamtale 1


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg


Slagsvold

lagt inn 19. okt. 2019, 07:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 02:44 ]

Dette er eit livslpsintervju som blie gjort i Vest-Telemark i  januar 2019. Det handlar litt om oppvekst i oslo, og mykje om både ungdom og vaksenliv i speidarforbundet. Intervjuar er Bjørn Enes. 
Ledig for logging. 

Arne Slagsvold:


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

IntervjuloggLangemyr

lagt inn 15. okt. 2019, 02:51 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. nov. 2019, 23:31 ]

Dette intervjuet handlar om livsminne og lokal historie i hovudsak frå Drangedal Kommune i Telemark, mellom anna om religiøs historie og vekkjingar.  
Intervjuar er Efraim Kanbestrøm 
Det er ledig for logging. 

Oddvar Langemyr:

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 

Intervjulogg
Olav V. Isungset

lagt inn 28. sep. 2019, 00:07 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. jan. 2020, 02:03 av Barbro Matre ]

Ola V. Isungset vart intervjua av Bjørn Enes  på Ål Bygdearkiv torsdag 11. oktober 2018.  Intervjuet var ein samtale om Odd Isungset sine minne frå eit langt liv: Han kom frå garden Isungset på Geilo, der han tidleg måtte ta del i arbeidet på garden. Fram til han var tenåring arbeidde han på setra kvar einaste sommar. Men då han var ferdig med skulegangen, valde han arbeid i industrien. Gjennom heile arbeidslivet  var han på same verksemd - Brødrene Øyo på Geilo.  I starten var hovudprodukta ljåar og knivar. Seinare starta dei produksjon av bestikk og økser.  
Han arbeidde som sjåfør og lagerarbeidar, og fekk tidleg interesse for bil. I 1962 var han kome så langt at han og kona drog til byen for å kjøpa ein Herald Triumph. Selgjaren meinte dei måtte prøva ein Saab og. Kona sat i baksetet på begge prøveturane - og ho var ikkje i tvil: Baksetet i Saabenvr best. Og dermed vart det Saab - frå 1962 til den femte saaben som han hadde då opptaket vart gjort hausten 2018. 
Han fortel elles om opprettinga og utviklinga av hjelpekorpset på Geilo og Motorførernes avholdsforbund. 

I januar 2019 bestemte Ola Isungset seg for å dela intervjuet med Hallingdal Museum og med alle interesserte gjennom nettsida Hallingdal.Memoar.no og Norsk Folkemuseum sin base Minner.no. 

Intervjuet skal no dokumenterast,  slik at det skal bli lettare å finna fram til det ein er interessert i å høyra om.  Det trengst dugnadshjelp for å fortgang i dokumentasjonsarbeidet. Sjå detaljar om kva hjelp som trengst under videoen. 


Ola Isungset


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? 1-7 of 7