Gudbrandsdalen - under arbeid

Under arbeid - Gudbrandsdalen:

 • Halldis Myhre Tvete Stikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 04:03 av Bjørn Enes
 • Oddleiv Ringlund Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:53 av Bjørn Enes
 • Jon Ødegård Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:52 av Bjørn Enes
 • Eirik Haugen Stikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 02:40 av Bjørn Enes
 • Torveig Dahl Bli med på dugnad! Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du ...
  Lagt inn 17. mar. 2020, 03:52 av Bjørn Enes
 • Lars Vendelboe Tvete Intervju: Bjørn Enes/ logg: Barbro MatreStikkord om innhaldet i intervjuet:(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. Du kan laga eigne peikarar ...
  Lagt inn 21. feb. 2020, 04:24 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »Halldis Myhre Tvete

lagt inn 20. feb. 2020, 08:13 av Bjørn Enes   [ oppdatert 21. feb. 2020, 04:03 ]
Halldis Myhre Tvete

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/392688673#t=1h35m40s)

00.00 Utvikling fra før strømmen til internett
00.17 Gårdstørrelse med ekstra folk
00.37 vokste opp gård hesten som trekkdyr
01.00 Middels gård fantes ingen digre gårder i Venabu fordi det for bratt
01.48 Støtt noe folk, mange bodde på gården ugifte slektninger etc.
02.00Far odelsgutt annen gård drev ute på anlegg
02.29 far drev på Vinstra anlegget (stort lokalt kraftverk anlegg finnes minst en til med god hukommelse som har arbeida der)
03:11Hvor mange som livnærte seg av gården
04.35 Voldsomt inntrykk på meg når jeg begynte på skolen. Barnetoget 17. mai gikk til krigsminnegraven til de 5 engelske soldatene som ligger på Venabygd kirkegård. Det var alvorlig, men fint musikken spilte "Ja vi elsker". Vi gikk dit hvert år
05.30 Mor fortalte om dans på setrene under krigen, da det var ulovlig å ha offentlig dans, Jeg utveksla historie om min svigermor på dans i Venabygd bygdehus siste offentlige dans gikk fra Hundorp.
06.40 Moren fortalte om knapphet og de måtte ha tillatelser for å reise under krigen
08.08Stor kjøkkenhage
10.00 Vet du hva Murunøkkel er? Marinøkkel en liten grønn bregne , så godt når vi fant den på seteren om våren vi brukte den som salat. Brukte også harerug, raspa av korna og hadde i soll (surmelk med flatbrød smuler eller liknende). Om sanking og bruk av ville vekster
11.00 om ville teer ryllikk, kongslys(mjødurt)
11.15 Einerlaug brukt til mye , kunne ikke drikke mye farlig for nyrene (unik viktig kunnskap hadde vært spennende og finne ut hvor den kom fra og hvor gammel kunnskapen var)
11.50 Far ivrig på fiske
12.00 Bestefar fiska i Frya, skjønner ikke at han orka opp og end de lange bakkene etter lang økt, skjønner ikke at det er fritid. Gjorde ikke noe av å gå før.
13.00 Hva de dyrka i grønnsakshagen, omtrent alt. Naturen satte grenser måtte så bønner inne men de frøys ofte i jernnettene (frostnetter) i august

Oddleiv Ringlund

lagt inn 20. feb. 2020, 08:11 av Bjørn Enes   [ oppdatert 17. mar. 2020, 03:53 ]
Oddleiv Ringlund

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? Jon Ødegård

lagt inn 20. feb. 2020, 08:08 av Bjørn Enes   [ oppdatert 17. mar. 2020, 03:52 ]

Jon Ødegård:

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? Eirik Haugen

lagt inn 20. feb. 2020, 08:06 av Bjørn Enes   [ oppdatert 21. feb. 2020, 02:40 ]
Eirik Haugen

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/392688673#t=1h35m40s)

00:00   Fortelja om seg sjølv, mykje på hjertet, mykje kunnskap
00:34 fødd og oppvokse i Skårvangen i Vågå, starte med begynnelsen
00:55 fødd  på Dombås, kom heim åt Vågå før han var2 år
01:00 bestsemor og bestefar som dreiv garden, mjølkeproduksjon, faren  tømmerhogger
00:25 før han overtok, var 4 gutar, han var nr 2, han som ståka mest i kalvebingen
01:40 ein eldre bror som ikkje var interesert   jordbruk, så han vart vel sett på som gardguten
02.02 eg var ferdig på ungdomsskulen, starta på gymnaset på Vinstra, landbruksskule på Klones, regnskap og skatterett på Innvik
02:31 8 år på Tretten, eige reknsakapskontor på Vågå, til faren pensjonerte seg, tok over garden
02:55 l, tømrahus ville eg ha, var formann i historielaget nogre år
03:10 2013 helseproblem, skulle prøve å drifte garden aleine, beslutta å selja mjølkekua
03:30 Så heldig at eg kom inn ved Gudbrandsdalsmusea, da kunne plutseleg hobbyen bli til yrke
03:40 sp.m tur å japan?, da eg gjekk på gymnaset på vinstra, redd for å bli fanga på garden
04:16 lyt ut i verda, søkte stipend, AFS, tre program, USA, Europa og multinasjnalt, ville så langt som råd, drømte om Australia eller New Zealand, fekk vertsfamilie i Japan, Toyota, dit eg reiste, budde åt ein japansk familie i eit år, laut heim att
05:01 sp.m korleis var det med maten? vart ikkje mykje til vassgraut, ris tre gonger for dagen, ho mor sa at når eg hadde vore der i eit halvår, hadde eg fått mjølk to gonger, dei meinte det var katastrofe at eg ikkje fekk mjølk, men aldri har magen vore betre enn da eg var der. - sp. det kom noko godt ut av det, -- nei eg sleit ikkje ilt av å eta mykje ris.
05:01 sp.m korleis var det med maten? vart ikkje mykje til vassgraut, ris tre gonger for dagen, ho mor sa at når eg hadde vore der i eit halvår, hadde eg fått mjølk to gonger, dei meinte det var katastrofe at eg ikkje fekk mjølk, men aldri har magen vore betre enn da eg var der. - sp. det kom noko godt ut av det, -- nei eg sleit ikkje ilt av å eta mykje ris.
05:57 sp.m npr du kom inn i museumsverda, noko du trives med? - jau, snodig med det - ikkje noko ulempe at oss er godt vaksne, litt gamaldagse, vokse opp med besteforeldre, ei styrke på nemningar, veit kva gamle gjenstandar har vore brukt til og .. 
06:42 sp.m da er det stort sett registrering du driv med ? - er ikkje du også litt vert i Jutulheimen? - jau, sommarstid har det vorte mykje omvising og utleige i Jutulheimen, men vintersttid er det mest på gjenstandsregistrering, og digitalisering, så nå har eg kome opp i over 3700 gjenstandar av - er att eit par hus. kjem og inn nye gjenstandar jamnt, berre i haust har vi fått fine testamentariske gaver, framskåp, stuguklokker og slagbenkar..
07:58 sp.m  da er det viktig å ha gamle hus å plassere dei i? - er det noko vågå historielag er nøgde med, så er det gamle hus. Sp.m dei har og nybygg, kontor, magasin, kan du si noko om det? - Kontor i Ullinsvin, den  gamle prestagarden, magasinet vårt har vore i eit tømmerhus i Jutulheimen, det er på ingen måte godt nok, så tanken var å lage ein betongbunkers, for å få eit magasin som var brannsikkert, bygget skulle eigentleg fyllast ned med jord og stein, for at det skulle vera lite påverka av utetemperatur, 
08:50 så fekk VH ei gave på 8 millionar, frå ei sveitsisk dame, forandra planane, ville bygge oppå bunkersen, så nå har vi fått eit galleribygg på 300 kvm, kjempebra! Legga lista høgt, fyrste året fotografen Morten Krogvold har utstilling, blir i ordne med Håkon Bleken som neste utstillar, og Kjell Erik Killi Olsen som den tredje,på set og vis lagt lista, er ikkje så reint lite kry av det.
09:55 det blir eit galleribygg for regionen, - sp.b. det er vel ikkje så mange - nei, vart ei kjempestor stuggu, og blir brukt til konsertar og dans.

Torveig Dahl

lagt inn 20. feb. 2020, 08:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 17. mar. 2020, 03:52 ]
Torveig Dahl:

Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? Lars Vendelboe Tvete

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 21. feb. 2020, 04:24 av Bjørn Enes ]Intervju: Bjørn Enes/ logg: Barbro Matre

Lars Vendelboe Tvete


Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/392908574#t=1h35m40s)
00:00Presentasjon. Født på Lillehammer sykehus. Vingrom. Hos mor i Nordseterveien. Desember 1945. Etter krigen. Mine foreldre møttes i 1943 på julearrangement i Vingrom. Far vokst opp med et gårdspensjonat. Reiseliv inni bildet allerede den gangen.
00:56Mor fra Oslo. Far til mor var bryggerimester på Lillehammer Bryggeri. 10 år gammel. Begge født i 1917. Mor utdannet. Interiørarkitektur. Tegnet hus under krigen på Lillehammer.
01.33Far hotellfagutdanning. Inspirert av Trygve ??. Gålåseter. Fortsatte med økonomisk gymnas. Fredsåret. Paulsens Hotell. Eid av ?? Reiseliv for fullt. Seilt for passasjerer før krigen. Barkeeper. Tjente gode penger. Alle ville ut og møte andre, nyte friheten.
02:35Giftet seg februar 1945. Jeg født i desember. Bodde i Vingrom. Far hadde familie. Gårdspensjonatet solgt under krigen. Hadde annekset. Besteforeldre bygget eget hus. Farfar døde under krigen. Alfhild levde til 1952.
03:241947 dro de til Ringebufjellet, kjøpte 5 mål. Vært der før. Arbeidet for ?? Bror til far eide Kvikstad (?). Sør-Fron. Hjalp til på setra. Langt inne på fjellet. Fin utsikt. Ville bygge turisthytte.
04:25Mor var fra en Oslo-familie som var opptatt av friluftsliv. Fuglejakt. Importert ?? til Norge. Skismørning. Friluftsmennesker. Godt kjent i hele Gudbrandsdalen. ??fjellet var stedet. Dro til Gausdal. Flyttet opp et hus/ tømmerbygning fra ?? sommeren 1947. Solgte bilen for å ha råd til tømmerhuset. Kjørt opp til tomta, ??setra. Hjelp fra ??bygda. Tømret opp to etasjes tømmerbygg.
05:40Var det vei opp? Gammel vei over fjellet, mye ferdsel fra gammelt av. Ringebu sin herredsgrense gikk på andre siden av fjellet. Sollia ble folkesatt 1700-tallet. Ringebu Sokn (??). Kirka i Sollia bygget i 1739. Lokal kirke. Hovedkirke i Ringebu. Presten dro 5 mil over fjellet for å holde gudstjeneste.
06:28Husker du når det første huset ble satt opp? Var halvannet år. Husker godt i 1949. Optimistisk å få finansiert planene. Byggetillatelse. Far en kløpper på skrivemaskin. Sendte søknad til turistdirektoratet. Fikk aksept. Utvikle næringslivet i Norge etter krigen. Far arbeidet i Oslo, på K.N.A hotellet. Ledelsen i K.N.A (Kongelig Norsk Automobilklub) fullfinansierte Venabu. Styremøte i 1948. Venabu Fjellstue. Åpnet 19. februar 1950.
07:48Det tok 5 år fra han kjøpte til Venabu åpnet. Finansiering. Aksjeselskap. Mor og far 1/3. KNA hadde 2/3. Hyttestyre i KNA. Trivelige. Kostnadsbevisst. Brev fra 1952. Mor og far lurer på å flytte til Amerika. Kjøpe sofa til peisestua på Venabu. Gikk bra. Utvikle gradvis. Mor tegnet. Nøye utnyttet. Stor vekt på kultur, kunstnerisk preg, mange detaljer. Gjennomtenkt.
09:32Smijernet. Bjarne Skurdal på Vinstra, fremragende kunstsmed. Flotte arbeider. Dansepar. Gryter. Nydelig smijern i mange sammenhenger. Hvordan opplevde du det? Oppveksten på Venabu. Sesongene. Første gangen, januar 1950. Min bror Pål, 14 år. ??gammel. Skikkelig debut. Åpning med KNA-styre. Ilddåp. Flink mat. Frisk mat. Grønnsaker. Dyktig kokke.
11:00Einar var 1 mnd. Åpningshøytideligheten. Gamle brev min onkel har tatt vare på. Far skrev til mor. Fått sjekk for arbeidet for å tegne Venabu. Skikkelig påskjønnelse. Spennende tider for en 5-åring? Ja, kjempegøy. Bære ved. Kontakt med gjestene. 13 soverom. 25 i spisesalen. Vedkomfyr på kjøkkenet. Utfordring å steke brød. Små forhold. Trivelige folk. Ett rom for personalet, ett rom for vertskapet. Køyesenger.
13:13Banka rette spiker. ??rommet i 1945. Leikvang (??). Helt annen tid. Ta vare på. Gjesteboka. Blyant bundet fast til boka. Føre inn gjestenes navn. Matrise. Hellig. Blyanten og pussegummi.
14:10Hadde dere strøm/ elektrisitet? Nei. Ikke i Venabygda heller, kom i 1953. Ikke biler. Hest. Når du driver med reiseliv, er det om å gjøre å formidle. Identitet. Få frem spesielle ting. Følelser. Bli kjent med stedet de er på. Gjester som vet hvor de er hen. Stor oppgave. Lokalhistorie er helt sentralt. Stavkirken. Landskapet; geologihistorie, Rondane. Avrundede fjell, spisse fjell. Istiden. Detaljer er interessant. Fjordene. Mellomistidene. Terrasser av sand.
17:13Overtatt interessen etter din far? Jeg overtok etter mor og far. Kvinnene er krumtappen i reiselivet, får folk til å trives. Mennene gjør andre ting enn å sørge for at hotellet gikk. Far sørget for transport, energiforsyning, vannforsyning, kloakk??system, vedlikehold. Gjelder alle hotellene i distriktene.
18:08Lite hotell, ligger for seg selv, Fenomenal flott posisjon. Gjester kommer av egen fri vilje. Distriktet. Opplevelser. Hotell i en by, flyplass. Seng og mat betyr noe. Mange hoteller fortsatt. Par/ familier driver noen steder, da går det bra. Folk som mener de skal gjøre penger på å drive hotell, får problemer. Mange hotell er borte av den grunn.
19:45Lever tett på gjester? Organisert, forventinger, ha sitt eget liv, gjøre det de vil. Frisk luft. Trivelig opphold. Muligheter til turer og opplevelser. Fasinerende opplevelser i spisesalen?
21:10Usikker på intervjusituasjonen. Formålet. Jeg kan fortelle mye. Innfallsmetoden. Tema. Reiseliv i Gudbrandsdalen.
22:00Fenomenale bedrifter. Sjusjøen. Familiebedrifter. Klaus Lien. ??. Nilsson på Panorama. Rusta. En bedrift igjen. Sjusjøen er blitt hytteby.
22:20Reiselivstudie på Lillehammer. Ille. Distriktshøyskolen. Pedagogikk. Skape et miljø for å styrke reiselivet i vårt område. Større bevissthet. Mange ville studere reiseliv. Inntil oljen fikk for stor makt. Avhengig av turister fra utlandet. Sterk krone. Høy levestandard. Nordmenn reiste ut.
23:39Jeg underviste i reiseliv i fire år. Distriktshøyskolen. 1972-1977. Spennende. Nordmenn reiste på fjellet i påska, feriei Norge. Endret seg fullstendig i løpet av en generasjon. Syden. Andre vaner. Fjellhoteller i Norge trenger gjester fra utlandet. Dansker på 1970-80-tallet. Dansketrafikk. Redusert. Nordmenn falt ut. Påsken. Ni dager til halv påske. Stor endring. Hoteller faller sammen. Nordseter. Ett hotell.
25:30Var det på 1980-tallet dette skjedde? Nei, i 2000. Omstilling i økonomi. Konkurser. Frislipp av økonomien. Renten steg 18-19%. Akkord. Jappetiden. Krav om å knytte oss til kloakkanlegg. Betydelige kostnader. Solgte eiendom. Oljeprisen stiger til 100 dollar fatet. Euro for 7 kroner. Annen situasjon for utlendingene og for nordmennene. Eksportindustrien faller sammen. Håvard Teigen. Skeikampen. Olav Thon. Leilighetshoteller. Hytter.
28:10Tidligste barneårene? Skiftet skole, stor forskjell på Venabygdskolen og ??skolen. Vingrom. Oslo. Barnehage i Oslo. Mellomsesongene. Sesong på ??. Februar. Mars. April. Så reise ned igjen. Privatlærer (mor) 1. klasse. Mye transport. 2. klasse stod jeg på ski til skolen. Brøytet. Ingen biler. Lars Lundbakken med hesten. Ble hentet sammen med post, varer og melk. Ventet i Venabygda. Per og Jens fra Øygarden. Gode busser med dem. Butikken. Fru Dalen vinket meg ut, synes jeg var der litt mye.
31:30Vintersesongen over. Dro til Vingrom. Pakket blomst. Trykkokeren. Vendabu stenges ned. Trykkvann. 3000 liter på loftet. KNA. Utrangert tank. Bensintank. Tappes ned. Kjørte ned med visel (beltebil). Militær visel. Beltene repareres. Motorsykkelkjede. Hånddrill. Spare penger. 8 km med visel på riksvei 50.
33:25Bodde fint i Vingrom. Speider. Kamerater. Skiløping. Håkon ?? Stort ideal. Tråkket skiløyper. Gikk opp stavtak (??) for skirenn. Reise opp til fjells når skolen var slutt på våren. Gjester fra Oslo, klingende riksmål. Frogner. Holmenkollen. Hytter. Skole i august. Tre dager.
34:45Vi hadde Ford 1931-modell. Bea?? Kjørte første gang når jeg var 8. Clutch. Kjørte i veggen. Hentet gjester i 15-års alderen over fjellet. Desoto. Fjellstua.
35:45Formskrift. Løkkeskrift. Skråskrift. Sammenhengende. Ulikt på skolene. Skiftet skole fire ganger i året. Mennesket er fleksibelt. Omstilling fra sesong til sesong. St. Hans. Rypejakt. Vingrom. Ski. Sykle til Lillehammer. Realskolen. Elektrisistet i 1963. Fikk inn ?? Julesesong.
37:20Når du ble større, kunne ikke skifte skole hele tiden? Engelsk i 6. klasse. Bo hos tante. Kari og Paul. Vingrom. Hele tiden på videregående. Mor og far kom ned. Kort vintersesong. Hybel på Lillehammer, 15 år, realskole. gymnas. Var endel på fjellet da også, mest i ferier. Lekser, mye som skjedde. Gode venner. Godt miljø.
39:00Innstilt på å være i reiselivet? Trivelig, møter masse mennesker. Interessant bedrift. Naturlig for meg å fortsette. Jobb på Amerikalinjen to sommersesonger. Crossing (??). Oslofjord. Bergensfjord. Siste crossing. Stor trussel: supersoniske flyene. Concordeflyene. De gikk for fort. Brøt lydmuren. Cruise.
40:50Hva gjorde du ombord? Jeg var purser. 5. assistent. Siste-assistenten. Første klasse. Minst å gjøre. Passasjermanifest. Stor jobb. 800 passasjerer. Store ark. Sprit(??)duplikator. Immigration USA trengte nøyaktige papirer. Pass. Immigration. Visitor.
42:00To dager i New York. Oppleve nattelivet. Etter gymnaset. Etter militæret. Utvidet i 1964. Rom med dusj og toallett. Overtok/løste ut KNA/ fjellstuen fullt ut i 1962. Militæret i Bardufoss. Sambandet. Venabu vintersesong. Oslo. Amerikalinjen. Purserassistent. (??) på Hamar. Økonomisk utdanning. Gymnas. Realfag. Bergensfjord. Crossinger.
43:45Handelshøyskolen 4 år. Reiselivstudie. Studietur til Sveits. Sudenter. Eget miljø. NHH Bergen. Utvalg for reiselivsforskning. Nyetablert. Analysere reiseliv i Norge. Vinterundersøkelse. Reiselivsplan for Ryfylket. Sommerundersøkelse på Sørlandet. Spørreskjema og intervju med folk. Forskning.
44:50Distriksthøyskolen etablert på Lillehammer. Far i styret. Reiselivstudie. Stavanger konkurrent. Skrev studieplan. Spennende. Universitetet i Roskilde. Problemorientert studium. Gruppearbeid, mindre eksamener. Moderne studieopplegg. Tilpasse næringslivsstudium. Økonomi. Markedsføring. Høyskolelektor der i 4 år.
46:30Konkurranseforhold mellom problemfokusert og næringsfokusert? Gruppearbeid. Trenger grunnleggende forståelse innenfor økonomi, statistikk, metode. Utfordring. Basalfag. Brytning mellom siviløkonomer, økonomer og pedagogene. Problemorientert. Motivasjon. Når? Begynnelsen av 1970-tallet. Distriktshøyskolen. Lillehammer mest radikale skolen.
46:10Mor og far trengte hjelp hjemme. Steppet inn. Odelsgutthistorie? Familiebedrift. Naturlig å forsøke å videreføre. Reiseliv. Morsmjølk. Stimulerende at folk kommer på besøk.
49:20Studieturen til Sveits? Gammelt turistland. 1900-tallet. Reduserte antall hoteller. 1960-tallet var vi der. Entrepenører. Turistsentre. Leilighetshoteller. Bygge, trekke seg ut. Næringsdrivende gikk inn med butikker. Souvenirbutikk. Bokhandel. Sportsbutikk. Investering. Eiendom trumfer drift. Ble aktuelt i Norge. Hoteller kjøpt opp. Litt leiligheter, litt hotell vanskelig. Idealister. Holder ikke i lengden.
52:40Venabu etter Distriksthøyskolen, tradisjonell drift? Ja, gikk bra. Skape opplevelser. Flinke folk. Rutiner går bra i bunn. De første som kjørte tur-retur Oslo, full pakke. Transport og opplevelse. Turbuss til Gardermoen hver lørdag den dag i dag. Opplegg på steder. Turer med leder.
54:30Første opplevelsen dere satt i gang? Naturopplevelser. Merker stier, skiløyper. Fosser, Trange juv. Fjelltopper. Ramshøgda. Kjører og henter. Beskjeden pris. Folk skal føle tilknytning.
56:00Når overtok du? 1977. Akkorden. Renten spratt opp. Jeg tok over aksjemajoriteten. Min søster Line aksjonær. Nyutdannet fra hotellfagskolen. Jeg daglig leder. Hun avdelingsleder. Hestetilbud. Innkjøp.
56:57Endring av gjester, dansker? Dansker til slutten av 1980-tallet. Danskemarkedet. Konkurser. Priskonkurranse. Folk fra England. Operatør. Privateid turoperatør. Frankrike på sommeren. Vinterprodukt. Klimakrise. Norge meldte seg på. Vinterlekene. Turoperatører i utlandet så mot Norge. Gå med guide, hvem har det tilbudet. Vi hadde det. Stor suksess. Briter. Internasjonal turoperatør. Turi (??). Største turoperatør i Europa.
59:05Nederlandsk familie kom første gang i vinteren 1977. Nå er de 20 stykker. Unik situasjon å være på fjellet. Italia. Spania. Amerika. Norsk natur. Heldig. Villrein. Nasjonalpark. Ta vare disse hotellene. Motor for å sikre opplevelser. Unngå hyttefelt. Inngrep spiser opp naturen. Høre rypen. Rypespor. Hare.
1:01:27Daglig leder på Vendabu er min søster. Jeg er pensjonist. Ny generasjon som skal ta over, vet ikke hvem. Våre barn synes det er verdifullt. Min bror har bygget utleiehytter i tømmer. Fint tilskudd. Vanskelig å leve av turister fra utlandet, nordmenn reiser til utlandet. Kurs, olje. Drept grunnlaget for vår eksportindustri. Reiseliv er eksport. Behov for differensiert næringsliv. Vi burde produsere hjemme det vi kan. Maten. Lokale forutsetninger.
1:03:55Jeg har vært Høyremann. Venstremann. Kommunestyret. Miljøpartiet. Ta vare på matproduksjonen vår og naturen.
1:04:35Fri stilling på hotellet, gjøre det du vil. Samlet maleriet. Internet. Nettauksjoner. Kunst. Utbudet. 100 malerier hver uke å by på. Ringebu, Venabygdsfjellet. Motiv eller historie. Karl Løkke. Levde oppi bakken her, 120 år tilbake. Samling. Maleri på alle rom. Startet rundt 2000. Spisesal. Oppholdsrom. Innføring i malerier på Vendabu.
1:06:25Karl Løkke. Flyttet til Ringebu med jernbanen. Amtsskolen. Ringebu folkehøyskole. Karl Løkke flyttet hit. Fått undervisning. Godt kjent med lærerne. De bodde her. Anerkjent mange steder. Ikke med Oslo-fiffen. Ikke gode kritikker rundt 1.verdenskrig. Malekunsten. Preget av akademisk tenkning i mellomkrigstiden. Løkke gikk egne veier. Utrykksfulle bilder. Kunsten hadde sine dogmer. Snu dogmatismen.
1:08:15Historien blir skrevet av noen få. Snevert utvalg. Åpne historien er en oppgave.
1:08:33Slutt.

1-6 of 6