Eirik Haugen

lagt inn 20. feb. 2020, 08:06 av Bjørn Enes   [ oppdatert 21. feb. 2020, 02:40 ]Eirik Haugen

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/392688673#t=1h35m40s)

00:00   Fortelja om seg sjølv, mykje på hjertet, mykje kunnskap
00:34 fødd og oppvokse i Skårvangen i Vågå, starte med begynnelsen
00:55 fødd  på Dombås, kom heim åt Vågå før han var2 år
01:00 bestsemor og bestefar som dreiv garden, mjølkeproduksjon, faren  tømmerhogger
00:25 før han overtok, var 4 gutar, han var nr 2, han som ståka mest i kalvebingen
01:40 ein eldre bror som ikkje var interesert   jordbruk, så han vart vel sett på som gardguten
02.02 eg var ferdig på ungdomsskulen, starta på gymnaset på Vinstra, landbruksskule på Klones, regnskap og skatterett på Innvik
02:31 8 år på Tretten, eige reknsakapskontor på Vågå, til faren pensjonerte seg, tok over garden
02:55 l, tømrahus ville eg ha, var formann i historielaget nogre år
03:10 2013 helseproblem, skulle prøve å drifte garden aleine, beslutta å selja mjølkekua
03:30 Så heldig at eg kom inn ved Gudbrandsdalsmusea, da kunne plutseleg hobbyen bli til yrke
03:40 sp.m tur å japan?, da eg gjekk på gymnaset på vinstra, redd for å bli fanga på garden
04:16 lyt ut i verda, søkte stipend, AFS, tre program, USA, Europa og multinasjnalt, ville så langt som råd, drømte om Australia eller New Zealand, fekk vertsfamilie i Japan, Toyota, dit eg reiste, budde åt ein japansk familie i eit år, laut heim att
05:01 sp.m korleis var det med maten? vart ikkje mykje til vassgraut, ris tre gonger for dagen, ho mor sa at når eg hadde vore der i eit halvår, hadde eg fått mjølk to gonger, dei meinte det var katastrofe at eg ikkje fekk mjølk, men aldri har magen vore betre enn da eg var der. - sp. det kom noko godt ut av det, -- nei eg sleit ikkje ilt av å eta mykje ris.
05:01 sp.m korleis var det med maten? vart ikkje mykje til vassgraut, ris tre gonger for dagen, ho mor sa at når eg hadde vore der i eit halvår, hadde eg fått mjølk to gonger, dei meinte det var katastrofe at eg ikkje fekk mjølk, men aldri har magen vore betre enn da eg var der. - sp. det kom noko godt ut av det, -- nei eg sleit ikkje ilt av å eta mykje ris.
05:57 sp.m npr du kom inn i museumsverda, noko du trives med? - jau, snodig med det - ikkje noko ulempe at oss er godt vaksne, litt gamaldagse, vokse opp med besteforeldre, ei styrke på nemningar, veit kva gamle gjenstandar har vore brukt til og .. 
06:42 sp.m da er det stort sett registrering du driv med ? - er ikkje du også litt vert i Jutulheimen? - jau, sommarstid har det vorte mykje omvising og utleige i Jutulheimen, men vintersttid er det mest på gjenstandsregistrering, og digitalisering, så nå har eg kome opp i over 3700 gjenstandar av - er att eit par hus. kjem og inn nye gjenstandar jamnt, berre i haust har vi fått fine testamentariske gaver, framskåp, stuguklokker og slagbenkar..
07:58 sp.m  da er det viktig å ha gamle hus å plassere dei i? - er det noko vågå historielag er nøgde med, så er det gamle hus. Sp.m dei har og nybygg, kontor, magasin, kan du si noko om det? - Kontor i Ullinsvin, den  gamle prestagarden, magasinet vårt har vore i eit tømmerhus i Jutulheimen, det er på ingen måte godt nok, så tanken var å lage ein betongbunkers, for å få eit magasin som var brannsikkert, bygget skulle eigentleg fyllast ned med jord og stein, for at det skulle vera lite påverka av utetemperatur, 
08:50 så fekk VH ei gave på 8 millionar, frå ei sveitsisk dame, forandra planane, ville bygge oppå bunkersen, så nå har vi fått eit galleribygg på 300 kvm, kjempebra! Legga lista høgt, fyrste året fotografen Morten Krogvold har utstilling, blir i ordne med Håkon Bleken som neste utstillar, og Kjell Erik Killi Olsen som den tredje,på set og vis lagt lista, er ikkje så reint lite kry av det.
09:55 det blir eit galleribygg for regionen, - sp.b. det er vel ikkje så mange - nei, vart ei kjempestor stuggu, og blir brukt til konsertar og dans.
Ċ
Bjørn Enes,
21. feb. 2020, 02:39
Comments