Hammerfest - under arbeid


Anne Marie Johannessen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 15. jan. 2020, 05:52 av Bjørn Enes ]

Ingrid Marie Johannesen (f. 1938) kom til verden i Hammerfest, og vokste opp i Kvalsund. Da Finnmark skulle evakueres mot slutten av krigen, var hun eldst i søskenflokken, og moren var høygravid. Familien ble fraktet sørover med båt og tog, og endte opp på en gård på Inderøy i Nord-Trøndelag. Det skulle gå 21 måneder fra de dro til de fikk komme tilbake.


Da hun ble eldre tok Ingrid Marie hyre som messepike på en båt. Her fikk hun egne erfaringer, og fikk høre om andres. En gammel sjømann fra Haugesund var på sin siste tur. Han hadde seilt mesteparten av sitt liv, og overlevd torpedering i begge verdenskrigene. Ingrid Marie visste at han hadde drikkeproblemer, og hun sørget for å gjemme unna mat på lugaren hans, slik at han kunne få i seg noe spisbart når det sto på som verst.


Etter sjøfarten stiftet hun selv familie på østlandet, og på sine eldre dager har hun flyttet tilbake til Hammerfest.


Intervju: Bjørn Enes/ logg: Jonas S. Rudjord


Anne Marie Johannessen


Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)
0:00:00Sjømannshistorie. 1964. Voksen, gift. Mann, mye til sjøs. Messepike. Eventyr.
0:00:25Mann, Haugesund. Sjømann hele livet. Siste tur. 66 år.
0:00:5015 år, første tur. 1. verdenskrig. To ganger torpedert. Stillehavssiden.
0:01:25Etter krigen. Seilte, 1940, ikke komme hjem. Familie, Haugesund. Verdenskrig, torpedert, atlanterhavssiden.
0:01:55Alkoholproblemer, som mange."3/4-dagers raptus". Drakk på lugaren.
0:02:15Bekymret. Tilbø mat. Avslått. Ville ikke bli sett. La mat i skuffer og skap. Lang skygge. 1964.
0:03:10Til sjøs, ung mann. Faren hans, England/Skottland, krigen. Sør-Varanger, 1945.
0:03:45Farens opplevelser, gutten fortalte mye. Levende, oppegående, Vestfold. Finnmark, papirer, dagbok.
0:04:30Båten, opplevd det samme. Sør-Amerika, uro.
0:05:00Georg Michael Bratlie. Nevø, statsminister Bratteli. Georgs far, etternavn annen staving, "Brattélli", låt italiensk.
0:05:50Hammerfest, ikke bodd på lenge. Nesten 40 år, Oslo-, Romeriksområdet.
0:06:00Jobb, gamlehjem, snakke med eldre, historier. Eidsvolls problem, bodd lengst.
0:06:40Hammerfest, begynnelsen og slutten. Realisme.
0:06:50Vet hvor hun kommer fra. Holdt dialekten, også sønnen. Forsvaret. "Ikke knotes sørnorsk".
0:07:40Ung mann, Halsnøy. Arne Austrheim. Jobbet, forsvaret, nord, sør. Kontakt.
0:08:25Folk på dekk. Fjøsarbeid, kveld, melking.
0:08:40Personalia. Spein. Fra Kvalsund. Født Hammerfest. 
0:09:00Oppvekst, Kvalsund. 21 måneder sørpå.
0:09:10F. 1938. Husker fra 1941/42. Mor gråt. Bror, sendt til Tyskland. For liten til å forstå. Langt vekke, farlig.
0:10:15Småsøsken, 1941, to gutter, oktober. Bombardement. Flyalarm. Ta unger, dra. Et barn, misunte, dør, beskyttelsesrom.
0:11:15Avdeling. Skadde. Ikke plass. Lagt på gulvet. Krysse over.
0:11:45Oktober, 1941. To store slag. Også i Kvalsund, byen mest utsatt.
0:12:10Egne stillinger. Kvalsund, strategisk. Batteri. Miner.
0:12:45Tirpitz, bombardert. Evakuert.
0:13:00All sivil trafikk, skysset ut, Tromsø havn. Også deres båt. Akter, hørte kanonaden. 12: november 1944.
0:13:40Sørover. Veldig lite med. 6 år. Eldst, 4 søsken. Klær, utstyr til barna.
0:14:15Mellomlandet, Mosjøen. Bodde, stor kirke. Gråt på dekk. Brant. begge sider.
0:14:55Mosjøen. Leir, kirken, sørover med tog, Steinkjer.
0:15:20Sabotasje. Nord-Trøndelag. Toget, ikke rammet. Tog, hester, trøkk. Vanlig.
0:15:50Leir, Steinkjer. Avlusing. Finne bosted.
0:16:10Familie, ikke populær. Bestefar, over 70. Pappa, mamma, masse unger.
0:16:25Utplassering, foretrukket, hjelpe til, gård. Far, stor familie, et handikapp.
0:16:45Til slutt, snill mann. Tilbudte, ble med. Barna, lei av reise. Båt, tog.
0:17:05To hester, spennende. Halvannen mil. Hesteslede, aldri før.
0:17:30Inderøy, hadde det godt. 21 måneder.
0:18:05Måtte ha alt med seg. Far, auksjon, kjøpt, det nødvendige. Husdyr. Kjøpt, to geiter.
0:18:35Mor, høygravid. Gitter, ikke klatre. Anne måtte melke. Gjort det før.
0:18:55Uvedkommede sto og så. Ekkelt.
0:19:10Tur nordover. Hammerfest. Arthur Simonsen, lastebil. Oppå med geiter, unger, bagasje.
0:19:30Kjørte innover. Uheldig, så ut presenning, Klinkastupet, rett ned,
0:20:01Slutt

Liv Heggelund Aas

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 15. jan. 2020, 05:45 av Bjørn Enes ]

Liv Heggelund Aas (f. 1933) fra Hammerfest forteller hvordan det var å vokse opp under krigen, og brakketiden etterpå. “Vi forsto jo ikke alvoret”, sier hun, og beskriver sin barndom som spennende. Hun kom fra et musikalsk hjem. Faren spilte flygel, og hennes farfar var organist. Liv og storebroren hennes måtte stadig pumpe belgen til orgelet når han skulle spille. Faren hennes var også motstandsmann. Som lege var han velstående nok til å eie en amerikansk grammofonspiller, og denne hadde innebygget radio hvor han kunne lytte til London. Han arrangerte musikkvelder, og der var radioen populær. Dette klarte han å komme seg unna med.


Familien ble evakuert i 1944 og havnet i Oslo, hvor de hadde slektninger. Da krigen var over bar det nordover igjen, og brakketiden tok til. Liv forteller om de forskjellige kårene folk levde i, men også den store innsatsen som ble gjort for å danne fellesskap; om revyer, teater, visesangere og mer. Hun gikk på gymnas i Alta, hvor hun traff sin fremtidige ektemann. Etter gymnaset sto Oslo handelsgym for tur, hvor hun tok sekretærutdannelse. Hun fikk jobb på Hauans materialhandel i Hammerfest, og jobbet der for resten av sitt arbeidsliv. I dag er Liv glad for å se hvordan byen har blitt bygd opp igjen, og for at byen holder fin og levende.


Intervju: Audun Kjus/ Logg: Jonas S. Rudjord.

Liv Heggelund Aas


Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)
0:00:00Personalia, f. 1933.
0:00:20Far, Lege. Kirke. Gård, Hegge. Bakke, borte etter krigen.
0:00:45Tidligere lege, dr. Broch. Krigen, "supakjelleren", saniteten, barn, tran, mattilskudd.
0:01:05Flyttet, 1940/1941, Lundvoll. Ble nazist. Legekontor, bank, leilighet. Tromsø.
0:01:25Folkeskolen, rekvirert, tyskerne. Flytte, Sacrestia, kirke. Sorenskrivergården. Postgården.
0:01:50Begynte, 1940, 7 år. Samme sted som muséet. Husker skolegården.
0:02:30Bodde til evakuasjonen, 1944.
0:02:352 søsken. Knut, 1936-1990, kreft. Trygve jr. oppkalt, f. 1945 Oslo.
0:03:00Mor Astrid, født Amundsen. Begge fra Hammerfest. Far, 13 søsken, aldersforskjell.
0:03:40Tyskerne, rekvirerte hus. Finnmarkens privatbank, 3. etasje. Stor leilighet, tre stuer.
0:40:00Tysk marineoffiser, ubåtbase. Tok ytterste stue. Egen inngang.
0:04:20Hun, bror, oppdrag, karnapp, holde utkikk for offiseren. Beskjed. Flygel. Far tyvlyttet, amerikansk radiogrammofon.
0:04:50Plater. Radio, London. Offiser oppdaget. "Sjekke kaminen". Forstod nok.
0:05:15Glad i musikk. Blendingsgardiner. Musikkaftener. Låne grammofonen. Alle mann, hørte London. Ikke av de fæle tyskerne.
0:05:50Mye musikk, sang. Musikalske søsken. Guttemusikk.
0:06:05Kjøpte flygen før krigen. Evakuert, tyskerne, flygel til Harstad. Skulle tilbake, Tyskland.
0:06:20Etter krigen, Hammerfest, Trondenes leir. Sett flygel, rødt. Ringte, fikk tilbake.
0:06:15Tatt piano, verdisaker, sendes til Tyskland. Bror har flygel nå i Oslo.
0:07:00Gav til kommunen. Furnes menighetshus, konsert. Kjente kunstnere.
0:07:15Far stiftet "Musikkens venner". Brakketiden. Knardal. Kåre Siem. Gode venner.
0:07:35Gammelt flygel. Kulturhus kjøpte nytt. Skadd, omlakkert, nøytral farge.
0:08:05Bror har det, ingen barnebarn spiller. Hadde piano, gitt til niese sørpå.
0:08:20Bror skal flytte, niese vil ha flygel. Tungt.
0:08:30Bodde, leilieghet, byen. Skru fra, opp trapp, 3. etasje. Forferdelig arbeid.
0:08:50Evakuerte på skøyte, hadde med bilder. Viktigste. Verdisaker vekke ved hjemreise.
0:09:10Skøyte, Tromsø, Hurtigruten. Sigurd Jarl. Engelskmenn bombet skipstrafikk.
0:09:30På dekk, redningsvester, Gamle sykehjempasienter, melding til London, beskjed, ikke bombe. Nifst om natta.
0:10:05Bomber, byen. Bodde, hjørne, kjeller. Nært hus, "Skjellgården", Norske skjell, skadd, skummelt.
0:10:30Molla, bomberom, flyalarm.
0:10:40Flere bomberom før, bare ett nå. Nybakken. Brukes ikke. Kommunalt lager.
0:11:00Unger, forstod ikke alvoret. Spennende.
0:11:10Evakuasjon, mange familier. Skøyta, havnen. Dukke i armen, 2 babyer ombord. Sjøsyke, far så til alle.
0:11:55Omsider til Tromsø. Avlusing, test.
0:12:10Hurtigruta, Sigurd Jarl, full av evakuerte.
0:12:20Trondheim. Tog til Oslo.
0:12:25Svigerfar. Far hadde tre brødre, bodde hos dem. Leilighet tilslutt, Oslo, desember 1944. Niels Juels gate.
0:12:40Far, kontor, begynte på legevakten.
0:12:50Begynte på Uranienborg skole. Okkupert. Vitenskapsakademiet, Drammensveien. Freden kom 8. mai, lærerinnen sa "Nå kan dere gå hjem, nå er det fred".
0:13:20Det nærmeste. Skillebekk, ikke mange skrittene.
0:13:30Far, legevakt, broen til Grünerløkka. Enda der.
0:13:45Mor, 1945, høygravid. Trygve jr. 2. oktober.
0:13:55Sommer 1945, evakuerte barn, Danmark, "Fetes opp". Kjente fjes fra Hammerfest.
0:14:10Liten by, Brønderslev. Knut, bondegård. Kjempefin sommer.
0:14:30Mange bodde "kløvelt"(? kummerlig), lite feriemulighet.
0:14:45Rasjonering, mat. Rasjonskort, stemplet, månedsvis.
0:15:00Ingen lege, far flyttet 1946, brakketid. Fulgte etter 1947, Hurtigruten.
0:15:25Brakke, liten. Ingeniør, Ørjan, gjenreisingen. Fikk hans.
0:15:40Stor brakke, Skippergata. Legekontor. Folkebad i kjelleren. Få brakker med bad.
0:15:50Breivik, badstue, folkebad.
0:16:05Skolebrakker. Molla. Anne Marie Lorentzen, minister. Barn i idrett. Barnebarn i ballett.
0:17:05Ingrid Lorentzen, Harald. datter av K.J. Olsen, skogbestyrer. Gruppe mot tyskerne. Fysioterapi. Utdannelse.
0:17:25Møter. Far, sentral. Meningsutveksling, motarbeid.
0:17:351939, skulle til Amerika. Far, bli øyelege. Krigen kom. Far, til Narvik. Lege, Alta-bataljonen.
0:17:50Fortalte aldri. Ytringsforbud, 50 år.
0:18:00Forsøkt å finne. Alle er gått bort. Porsa gjengen.
0:18:10Ubekreftet, Raaby, Kon Tiki-ekspidisjonen. Stasjonert, Alta, følge Tirpitz, rapportere, England.
0:18:35Oppdaget, rømme Alta, fraktet til Hammerfest. Hørt at Raaby ble gjemt på deres loft.
0:18:50Far kunne ikke fortelle Mor, fare for å bli tatt. Mor, matbrett, til loftet. Fikk Raaby ut av byen.
0:19:30Oslo, "Dadda", mor, ta seg av barna om han ble tatt.
0:19:40Tante, Agatha Hansen, sendt til konsentrasjonsleir. Bemerkning, butikk, farvehandel, "Gratulerer med Stalingrad", hørt av nazist, rapportert. Grusomt.
0:20:15Avhør, Wehrwaffe, gjennom byen, mange så, ropte "si til Hans at han må ordne med gardinene". Beskjed til mannen. Radio gjemt bak gardinen.
0:20:35Radio forbudt. Stående i vinduet. Beskjed kom frem, fikk ordnet. Agatha, sendt til Tyskland, satt flere år.
0:20:55Bodd forskjellige steder. Turnuslege, sykehuset, da hun ble født. Koldtsland-gården, tannlege. Suppakjelleren.
0:21:151940. Nazist, Tromsø, Lundgården. Straffet, husker ikke. Far til tidligere DNB-sjef. Ole Lund jr., ikke nazist.
0:21:45Svær gård. Butikk, kjeller. Bank. Kontor. Leilighet. Stort loft, spennende, lekte mye.
0:22:00Boddei Lundgården til evakueringen. November 1944.
0:22:10Brenning begynt. Furnes, Molla, Først verdisaker ut av hus, så brent.
0:22:25Bodde for seg selv. Lange brakker, mange familier, ikke bad. "Kløvelt".
0:22:40Museum, modell av brakkebyen.
0:22:50Første hjemvendte, bodde, sacrestia, gamle kapellet. Alt annet brent. 
0:23:05Gamle kirka. Giftemål. Bestefar, organist. Hun og bror, pumpet belg. Musikalsk. Dirigent, mannsangen.
0:23:501947. Drømmesommer. Juni, regn, gjørmete gater, kaldt, surt. Venninner, kommet året før, tatt 7. klasse der. Begynte på realskolen, fikk igjen.
0:24:15Grusom historie. Ville bli igjen, Oslo. Spurte, bo hos tante, onkel. Ikke gammel nok.
0:24:30Trist syn. Brakker. Ingen butikk. Gårdbruker, Storvannet, kyr. Lillebror, 2 år. Hente melk hver dag.
0:25:00Grusomme gater, veier. Vantrivdes den sommeren.
0:25:10Bedre, begynte skole. Venninner fra folkeskolen.
0:25:20Rar tid. Også koselig. Kino, revy, underholdning. Ordfører, Ørjan Østvik, skrev sanger. Også i Porsa gjengen.
0:25:45Prøvde ringe. Hadde ikke lov å fortelle. 50 års taushet.
0:27:00Femtiårsjubilant. Studentjubileum. Bil, kjørte til Oslo. Hjemveien, Örebro, 2 bedrukne ungdommer, kjørte i dem bakfra.
0:27:20 Mor drept momentant. Far kastet ut av bilen. Sykehus, Örebro, 2 måneder. Død, oktober.
0:27:35Hun, brødre, var der 14 dager hver, sykehuset.
0:27:40Hardt skadd. Ulykkesdagen, Liv i deres leilighet, rydder. Telefon, far ringer. Fortalte om mor. Kunne ikke snakke etter. Rør i halsen.
0:28:10Fæl tid. Skadet. Overvektig, fysisk sterk. Knyttet til mor, tok på. Rullestol på sykehjem, hadde ikke klart.
0:28:45Mors begravelse. Alene. Knut og familie, Sverige. Kjøre kista opp. Far døde, gjøre samme igjen.
0:29:20Mye å gjøre. Prest osv. Følte seg borte, gjorde automatisk.
0:29:401973. Om ikke han døde, ville fått høre om krigen. Far, 68 år. Mor, 67.
0:30:25Brakketid. Skole, Molla. 1956, ny skole ferdig.
0:30:40Rektor Marte Andersen. Nesten 100 år. Danse-, pianolærerinne. Leilighet i skolebrakken.
0:31:00Mange lærere sørfra.
0:31:10Ikke videregående etter realskolen. Finnmark offentlige gymnas, Alta. Også brakke. Flinke lærere dro dit.
0:31:30Hun og brødrene gikk i Alta. Gymnas i Hammerfest, ferdig 1959/1960.
0:32:00Ungdom. Dans, steinbrakken, Storvannet. "Mehusbrakka", for ung, ikke lov.
0:32:35Bror svelgte femøring. Fikk ikke opp. Ambulansefly med far. Harstad, øre nese hals.
0:32:50Fikk opp øringen. Skummelt, kunne blitt kvalt.
0:33:05Sykehusbrakke, Furnes. Far. Kong Haakon, 1946, tidlig. Vist rundt. Har bilde.
0:33:25Borchgrevink(?), kanskje ikke hjemme. Kongen, alene. Marinebåt. Ikke Kongeskip.
0:33:40Kong Olav, prinsesse Astrid, besøkte. 1950-tallet.
0:33:50Så dem. Bror overrakte blomster. Speider til Astrid. Middag, rådhuset.
0:34:00Fortjenestesmedalje til Far. Hilst på Olav, slottet. Snakket sikkert om krigen.
0:34:20Medalje. Tar mange på en gang nå. Før, én og én. 20 min, halvtime.
0:34:40Ny brakke, "Himmelrike" i forhold til gamle. Konfirmert 1949, samtidig som kusine. Stor familie.
0:35:10Flyttet. Legebolig, veterinærbolig, tett. Molla, fin beliggenhet, revet nå. Bak Lorentzen. Utsikt.
0:35:50Park nå. Fin tomt. Vil sperre utsikt. Benker, blomster, utsikt til sjøen.
0:36:10Legebolig. Eget rom. 2. etasje, 4/5 soverom. Stue, spisestue, siderom. Stor kjeller. Veterinærboligen likedan, vegg-i-vegg.
0:36:40Ny bolig 1952/1953. Gymnas, Alta. Rødruss '53, russetur. russefrokost hjemme.
0:36:55Hurtigruta ned, Skjærstad. Russ, bunnen av båten. Trondheim, tog, Oslo. København, Stockholm,
0:37:10Russerevy, spart penger, fin tur.
0:37:25Onkel, krigen, telegrafist. Fangenskap, Afrika. Malaria. Rømte. New York til slutt.
0:37:40Onkel, Oslo 1945. Mor fødte Trygve jr.
0:37:50Reist ut, 15/16 år. Moren hans likte ikke. Opplevd mye. Ringte på døra, "Dette er onkel Helge, jeg passet deg på sykehuset da du var baby".
0:38:10Kommet hjem. Lå på sykehus i New York.
0:38:20Onkel skrev bok. Engelsk. Tungt å lese, spesialbriller, lupe.
0:38:35Havnet også i Hammerfest. Fotograf. Film, reinflytting. Mors yngste bror.
0:38:50Etter russetid. Oslo handelsgym, 1 år. Sekretærlinja. Flinke lærere.
0:39:05Stenografi, engelsk, norsk. Handelstysk. Bokføring. Hauans materialhandel, sekretær. 1954.
0:39:20Stor forretning. Materialer, alle bygg, Øst-Finnmark. Bilfirma, Ford. Sluttet pga. synet, 1977/1978.
0:39:45Nedlagt, synd. Masse folk. Kolleger, gjenlevende.
0:40:001957, giftet seg. Leide, 1. etasje, Nybakken. Storvannet.
0:40:101954, juni, tilbud om jobb, Findus. Valgte Hauans. Glad, fin tid.
0:40:35Bygde hus, Storvannsveien 40. Mannen, derfra, venninne med søsteren.
0:40:50Gikk samme gymnas. Hus. 2 år, Tromsø, sykehus.
0:40:55Lekte med søstra, yngre. 2. gym, Alta, ble sammen. Han reiste, lærerskolen, Troms,
0:41:10Lærer, 1 år, Komagnes, Seiland. Gift '57, bygde hus 1964.
0:41:20Bodde der til 12 år siden. Solgte. Salsiden borettslag. For eldre. Midt i byen.
0:41:40Mannen, 80 år januar, døde februar 2011. Plutselig dødsfall om natta.
0:42:00Krigen. Var barn. "Hadde det godt på en måte". Foreldre. Rom med Knut, Lundgården. Veldig gode venner.
0:42:20Gode nerver. Aldri tabletter, sovemedisin. Tenker tilbake.
0:42:30Gammel. Hvor lenge man har igjen. Redd for sykehjem. Kroppen, skrøpelig. Følger med.
0:43:05God barndom. Ingenting å klage på. Mor, mye syk. Fantastiske foreldre.
0:43:25Mor, hjelpsom. Saniteten. Supakjeller. Alle skrøt.
0:43:40Far, mye travelt. Likevel, spilte musikk.
0:43:50Glad i kino, fikk aldri sitte i fred. "Dr. Hansen må komme ut!", aldri sett ferdig film.
0:44:00Middag, telefon, oppringt. Hjemmebesøk. All slags vær. Sjøsterk. Sørøya. "Doktorbåt", rodd i land.
0:44:45Synte mye var spennende. Forsto ikke. Skolen, koselig. Flinke lærere. Turngruppe.
0:45:20Etter krigen, nye boliger. By til slutt.
0:45:30Findus. Mange finske damer, jobbet.
0:45:40"Skytterhuset". Hotell. Skytekonkurranse. Skirenn, bakkene. Mannen, mye ski som ung.
0:45:50Bakken revet. Mye idrett. Fotball. Håndball. Grupper, ungdom. Sosialt.
0:46:25Brakketid. Kinobrakka. Marion Sætermo, sang fint. Gift, Erling Norvik, stortingsrepresentant, Høyre.
0:46:50Fantastiske revyskuespillere. Gjetord. Mye foregikk.
0:47:05Hammerfest Studiescene, teatergruppe. Fremførte stykker.
0:47:15Hammerfest, kjent for sosialt/aktivt. Honningsvåg, senere.
0:47:30Revyskuespillere. Sang, skrev viser. Synges enda. Møter. Ørjan Østvik.
0:48:10Tenkte, flytte sørover. Bror flyttet. Svigermor, enke, ble syk.
0:48:20 Syk, 5 år på sykehjem. Ikke hjerte til å dra. Mannen, besøkte hver dag. Slag, mistet taleevne, lam.
0:48:40Sang. Husket gamle sanger, fulgte med. Ble i Hammerfest, glad for det. Trivdes.
0:48:50Bodd hele livet. Unntak, Alta, Oslo.
0:49:00Hammerfest. Blitt fin. Gamle bilder. Gatene før, snøvinter. høy snø.
0:49:25Findus, revet, rart. Fantastisk kulturhus. Mye foregår.
0:49:40Italiensk opera, september. Lokale revygrupper. Yngre. Helse.
0:50:00Ikke så mobil. Prøver gå, interessant. Trives.
0:50:10Glad de ble. Få venninner igjen. "Slik er jo livets gang".
0:50:30Slutt

Anne Monsen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 15. jan. 2020, 05:50 av Bjørn Enes ]

Anne Monsen (f. 1942) er datter av en feier og en syerske. Moren hadde et talent for tekstilarbeid, og dette har gått i arv til Anne og hennes videreførelse av slekten. Hun valgte å utdanne seg til kontorarbeid, og som 18 åring dro hun til Trondheim for å gå på Handelsskolen. Trondheim var også første stopp da familien hennes ble evakuert. Hun hadde en tante der som de bodde hos. Dessverre måtte de videre, og da gikk veien til Skjåk, hvor vinternettene kunne bli så kalde at soveteppet frøs fast i veggen. Moren til Anne hadde vært veldig nervøs under krigen. Flere av hennes slektninger var motstandsfolk som hadde blitt tatt til fange, og dessuten var hun av jødisk avstamning, noe som var synlig. Heldigvis var det gode folk de hadde havnet hos. Da de fikk reise nordover igjen, var alt brent. Selv om de ikke fikk lov, så lette Anne og broren hennes etter eiendeler som hadde overlevd ilden. Hun fant en sølvskje, som hun har tatt vare på.

Intervju: Line Esborg/ logg: Jonas S. Rudjord.

Anne Monsen


Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)
0:00:00Personalia. Født Amundsen, 1942.
0:00:05Bilde. Uvisst hvor.
0:00:20Fuglenes. Mollafjæra. Park. Jerngrind. Blomsterseng.
0:01:35Evakuering. Bror, 5 år eldre, kunne fortalt mye.
0:02:00Erindring. Gjentagende drøm, mareritt. Tåler ikke brann. Seilte. Høyre, styrbord, grønt hus, ness, brant. Lukt. Voksen, skyvd bak.
0:03:20Husker ikke om fortalte. Far, fortrolig.
0:03:40Far, feier, kommunalt ansatt. Mor, sydame. Sydde for "bedre stilte", klær til "madammene".
0:04:00Tenårene. Mor, håndarbeidslærer, realskolen. Sydde, strikket. Dessverre arvet evnen.
0:04:5518 år, reiste, Trondheim. Handelsskole. Utvidet pensum. Barnløs tante.
0:05:15Utdannelse. Prøvd forskjellig. Kontor, sikret jobb.
0:05:30Drøm. Gullsmed. Likte å forme, tegne.
0:06:00Sluttet arbeid. Alvorlig sykdom. Strikket, heklet, sydd. Kjoler, sie, korte.
0:06:15To barn. Sydd til dem. Sønn, ny dress, 17. mai, 10 år. Kordfløyel, moderne.
0:06:40 "Motorsykkelsnitt". Jakke, glidelås, helt opp, flik, brettes ned,
0:07:0017. mai-tog, kvinne så ham, spurte hvor dressen kom fra. Kjøpt stoff, sydd selv.
0:07:35Datter syr. Systue. Registrert, næringsdrivende. Arv, tanter, kusiner.
0:08:003 1/2 år, kom hjem. Husker svakt. Alt brent. Brakke, under fjellet, bodde før. Fristet å lete, eiendeler. Ikke lov. Lette, nektet plent, svart over hele.
0:08:45Fant sølvskje, har enda. Bladskaft. Spiss. Brent lite hull. Skål, tyttebærsyltetøy. Mor, tårer.
0:09:30Barnekopp. Spesiell. Broren sin. Tatt sørover.
0:09:45Tilbake etter krigen. Fra Trondheim, storby. Tur, Gudbrandsdalen. Tante. Skjåk, evakuert.
0:10:30Vinter, kaldt. Soveplass, yttervegg, tømmer, kondens, teppet frøs fast i veggen.
0:11:10Ellers godt. Forgudet. Herskapet hadde ingen datter. Liten, lyse krøller, blå øyne.
0:11:30År senere, ringte mora. Møtt Anne i annen person. Lillehammer. Ut av toget, jentunge, prikk lik. Het Ane.
0:12:30Bror, politi. Søkt, UP. Se Gudbrandsdalen igjen. Frisvold levde enda. Sykestue, gamlehjem. Besøkte, så bare uniformen, vettskremt.
0:13:20Gamle, synd. Voksen, "karavanister", campingvogn, kryss og tvers, Norge og Sverige.
0:13:45Samler. Gamle ting. Minner i alt. Sølvskje.
0:14:50Datter, 47 år. Interesse for det gamle. Ikke stort hus. Plass hos henne, kjeller loft. Barnsben, hadde lite.
0:15:30Tilbake, våren 1946. Bunad, mor sydd, brodert, Skjåk. "Graffeldrakt". Fra området. Datter og barnebarn også brukt, senest denne 17. mai.
0:16:35Mor, sy, tilgang på klær. Tante, farmor, 1. etasje. Klær fra tante, sydd om.
0:17:351. skoledag. 7 år. Bestevenninner, tvillinger, brakken ved siden. Deres far, tømrermester, hadde fotoapparat, tok bilde.
0:18:30Skolen, 50 m. bort. Pensjonat. Nå Soria Moria bruktbutikk, hybler, sykehusstudenter.
0:19:00Brakke, front mot sjøen. To andre brakker på tvers.
0:19:20Yndet sted, lekte mye. Molla. Gjemte seg under "B-brakka".
0:19:40Skole i A-brakka, så B-brakka, realskole i C-brakka. Brakke til etter flere barn.
0:20:004 klasser, hvert trinn. 
0:20:25Flyttet våren 1950. Stas. Blant de første, flyttet i hus. Mange under bygging.
0:21:05Stor plass. Springe i trapp. 2 etasjer. Adskilte innganger. Full kjeller.
0:21:40Bestemor, grøt hver lørdag, risengryn. Farmor og tante, spiste ofte først. Lurte til seg mat.
0:22:30Mat. Prioritert. Far hadde bekjente, Feiet.
0:22:55Mange med robåt. havn. Kunne se om båten var tung, billig fisk. "Slikk og ingenting". Sei, torsk.
0:23:20Tørket fisk. Far fisket i vannene. Elvefisker, laks. Repparfjorden. Levde godt, sunt.
0:23:40Færre reinsdyr enn nå. Løse hester.
0:24:10Rein, følger vinden, Ikke gjerder. Slikket salt, stein i fjæra. Spiste tang.
0:24:45Hest, frakt, transport. Få biler. Høst, kull, koks. Potet, grønnsaker. Plog.
0:25:30Snakke om krigen. Mor, jødisk avstamning, likte ikke prate. Morfar født i Warsawa. Slektspapirer. Polsk-russisk, litt tysk.
0:26:25Kom nordover via Sverige. Urmaker, foretning på torget. Døde tidlig, slapp jødeforfølgelsen.
0:26:402 onkler, Grini. 2 fettere, Nordland, Akershus. Freden, ble berget. Jøder. Utseende.
0:27:20Mor, redd. Synlig jødisk avstamning. Mørk, brune øyne, nese.
0:27:50Ikke troende jøder, kun slekt. Goldmann.
0:28:05En fetter tok sin mors navn. Drammen. Onkel, Grini, tok annet navn etterpå.
0:28:55Mormor, tysk opprinnelse. Pape. Weichmann. Tidlig nord, født norsk. Papirer. 1600-tallet.
0:29:50Tyskehat. Slektninger tatt. Krigsseilere, torpedert, berget seg.
0:30:20Prat hjemme. Ikke presentere tysker for mor. Satt dypt. Gestapo, svikere.
0:30:40Holocaust. Mor fortalte.
0:31:00Far, "innvandrer på sitt vis". Flere generasjoner. Fra Løten.
0:31:40Kaller seg innfødt. Eneste på Molla som er født der. Må skryte av noe.
0:32:15Arv. Skjøte på tomt, 1908.
0:32:35Farfar, brannmann. Johan Amundsen. Foto. Kry. Telegraf. Rundt 1920.
0:33:25Far, Albert.
0:33:45Huset før krigen, evakueringen. Fint. Bygge det på nytt. Fikk ikke. Skulle være større.
0:35:10Tok med seg foto, papirer. Besteforeldre sitt hus. Krigsskadeerstatning.
0:35:55Eiendom. Ikke ta fra. Papirer. Tror de tenkte slik.
0:36:20Fikk ta 20 kg. bagasje ned. Adskillig mer opp.
0:36:30Dukkevogn, 1945, jul eller bursdag. Tante, god råd.
0:36:30Bodde bare en stund hos tante i Trondheim, vet ikke hvorfor. Gift med Baker, konditor, foretning. Kan ha blitt beordret.
0:37:25Far jobbet i Trondheim. Mor, nervøs. Utrygge tider.
0:37:50Far ble syk. Skjåk. Sykehus i Lillehammer. "Nyresyke".
0:38:15Hjemovertur, stoppet i Trondheim. Hadde det godt.
0:38:35Barnestol. Tre. Sete av flettet tau. Papirtau. Fått til jul. 1945.
0:39:30Dukkevogn. Mannen kastet. Mannen også født der. Oppvokst, Alta.
0:40:00Halvannet år eldre. Død nå. Evakuering. Lengre sør. Eldst i søskenflokken.
0:40:40Sønn, Nord-Sverige. Historisk interessert. 52 år.
0:41:25Svigermor. Kvensk opprinnelse. Fra Tornedalen. Finsk eller svensk side. Utpreget utseende.
0:42:05Mest lik far. Bror, "hummer og kanari". Tar etter far, men mørk. Barnebarn, Oslo, ligner annet enn nordlending. 24 år, fotograf.
0:43:20Brakka. Soverom mot fjellet. Vinter, hørte snøskred. Dunket i veggen. Flyttet, gatesiden, sov i stua.
0:44:05Gikk skred. Godt voksen. Hus ble tatt. Ingen omkom. Skredgjerder nå. Sikret.
0:44:45Flyktninger. Ser opp til de som intregrerer seg. "Arbeidsfolk til tusen og tilbake igjen".
0:46:10Noen utnytter. Ødelegger for alle andre.
0:46:37Slutt.

1-3 of 3