Liv Heggelund Aas

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 15. jan. 2020, 05:45 av Bjørn Enes ]

Liv Heggelund Aas (f. 1933) fra Hammerfest forteller hvordan det var å vokse opp under krigen, og brakketiden etterpå. “Vi forsto jo ikke alvoret”, sier hun, og beskriver sin barndom som spennende. Hun kom fra et musikalsk hjem. Faren spilte flygel, og hennes farfar var organist. Liv og storebroren hennes måtte stadig pumpe belgen til orgelet når han skulle spille. Faren hennes var også motstandsmann. Som lege var han velstående nok til å eie en amerikansk grammofonspiller, og denne hadde innebygget radio hvor han kunne lytte til London. Han arrangerte musikkvelder, og der var radioen populær. Dette klarte han å komme seg unna med.


Familien ble evakuert i 1944 og havnet i Oslo, hvor de hadde slektninger. Da krigen var over bar det nordover igjen, og brakketiden tok til. Liv forteller om de forskjellige kårene folk levde i, men også den store innsatsen som ble gjort for å danne fellesskap; om revyer, teater, visesangere og mer. Hun gikk på gymnas i Alta, hvor hun traff sin fremtidige ektemann. Etter gymnaset sto Oslo handelsgym for tur, hvor hun tok sekretærutdannelse. Hun fikk jobb på Hauans materialhandel i Hammerfest, og jobbet der for resten av sitt arbeidsliv. I dag er Liv glad for å se hvordan byen har blitt bygd opp igjen, og for at byen holder fin og levende.


Intervju: Audun Kjus/ Logg: Jonas S. Rudjord.

Liv Heggelund Aas


Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/358595357#t=35m40s)
0:00:00Personalia, f. 1933.
0:00:20Far, Lege. Kirke. Gård, Hegge. Bakke, borte etter krigen.
0:00:45Tidligere lege, dr. Broch. Krigen, "supakjelleren", saniteten, barn, tran, mattilskudd.
0:01:05Flyttet, 1940/1941, Lundvoll. Ble nazist. Legekontor, bank, leilighet. Tromsø.
0:01:25Folkeskolen, rekvirert, tyskerne. Flytte, Sacrestia, kirke. Sorenskrivergården. Postgården.
0:01:50Begynte, 1940, 7 år. Samme sted som muséet. Husker skolegården.
0:02:30Bodde til evakuasjonen, 1944.
0:02:352 søsken. Knut, 1936-1990, kreft. Trygve jr. oppkalt, f. 1945 Oslo.
0:03:00Mor Astrid, født Amundsen. Begge fra Hammerfest. Far, 13 søsken, aldersforskjell.
0:03:40Tyskerne, rekvirerte hus. Finnmarkens privatbank, 3. etasje. Stor leilighet, tre stuer.
0:40:00Tysk marineoffiser, ubåtbase. Tok ytterste stue. Egen inngang.
0:04:20Hun, bror, oppdrag, karnapp, holde utkikk for offiseren. Beskjed. Flygel. Far tyvlyttet, amerikansk radiogrammofon.
0:04:50Plater. Radio, London. Offiser oppdaget. "Sjekke kaminen". Forstod nok.
0:05:15Glad i musikk. Blendingsgardiner. Musikkaftener. Låne grammofonen. Alle mann, hørte London. Ikke av de fæle tyskerne.
0:05:50Mye musikk, sang. Musikalske søsken. Guttemusikk.
0:06:05Kjøpte flygen før krigen. Evakuert, tyskerne, flygel til Harstad. Skulle tilbake, Tyskland.
0:06:20Etter krigen, Hammerfest, Trondenes leir. Sett flygel, rødt. Ringte, fikk tilbake.
0:06:15Tatt piano, verdisaker, sendes til Tyskland. Bror har flygel nå i Oslo.
0:07:00Gav til kommunen. Furnes menighetshus, konsert. Kjente kunstnere.
0:07:15Far stiftet "Musikkens venner". Brakketiden. Knardal. Kåre Siem. Gode venner.
0:07:35Gammelt flygel. Kulturhus kjøpte nytt. Skadd, omlakkert, nøytral farge.
0:08:05Bror har det, ingen barnebarn spiller. Hadde piano, gitt til niese sørpå.
0:08:20Bror skal flytte, niese vil ha flygel. Tungt.
0:08:30Bodde, leilieghet, byen. Skru fra, opp trapp, 3. etasje. Forferdelig arbeid.
0:08:50Evakuerte på skøyte, hadde med bilder. Viktigste. Verdisaker vekke ved hjemreise.
0:09:10Skøyte, Tromsø, Hurtigruten. Sigurd Jarl. Engelskmenn bombet skipstrafikk.
0:09:30På dekk, redningsvester, Gamle sykehjempasienter, melding til London, beskjed, ikke bombe. Nifst om natta.
0:10:05Bomber, byen. Bodde, hjørne, kjeller. Nært hus, "Skjellgården", Norske skjell, skadd, skummelt.
0:10:30Molla, bomberom, flyalarm.
0:10:40Flere bomberom før, bare ett nå. Nybakken. Brukes ikke. Kommunalt lager.
0:11:00Unger, forstod ikke alvoret. Spennende.
0:11:10Evakuasjon, mange familier. Skøyta, havnen. Dukke i armen, 2 babyer ombord. Sjøsyke, far så til alle.
0:11:55Omsider til Tromsø. Avlusing, test.
0:12:10Hurtigruta, Sigurd Jarl, full av evakuerte.
0:12:20Trondheim. Tog til Oslo.
0:12:25Svigerfar. Far hadde tre brødre, bodde hos dem. Leilighet tilslutt, Oslo, desember 1944. Niels Juels gate.
0:12:40Far, kontor, begynte på legevakten.
0:12:50Begynte på Uranienborg skole. Okkupert. Vitenskapsakademiet, Drammensveien. Freden kom 8. mai, lærerinnen sa "Nå kan dere gå hjem, nå er det fred".
0:13:20Det nærmeste. Skillebekk, ikke mange skrittene.
0:13:30Far, legevakt, broen til Grünerløkka. Enda der.
0:13:45Mor, 1945, høygravid. Trygve jr. 2. oktober.
0:13:55Sommer 1945, evakuerte barn, Danmark, "Fetes opp". Kjente fjes fra Hammerfest.
0:14:10Liten by, Brønderslev. Knut, bondegård. Kjempefin sommer.
0:14:30Mange bodde "kløvelt"(? kummerlig), lite feriemulighet.
0:14:45Rasjonering, mat. Rasjonskort, stemplet, månedsvis.
0:15:00Ingen lege, far flyttet 1946, brakketid. Fulgte etter 1947, Hurtigruten.
0:15:25Brakke, liten. Ingeniør, Ørjan, gjenreisingen. Fikk hans.
0:15:40Stor brakke, Skippergata. Legekontor. Folkebad i kjelleren. Få brakker med bad.
0:15:50Breivik, badstue, folkebad.
0:16:05Skolebrakker. Molla. Anne Marie Lorentzen, minister. Barn i idrett. Barnebarn i ballett.
0:17:05Ingrid Lorentzen, Harald. datter av K.J. Olsen, skogbestyrer. Gruppe mot tyskerne. Fysioterapi. Utdannelse.
0:17:25Møter. Far, sentral. Meningsutveksling, motarbeid.
0:17:351939, skulle til Amerika. Far, bli øyelege. Krigen kom. Far, til Narvik. Lege, Alta-bataljonen.
0:17:50Fortalte aldri. Ytringsforbud, 50 år.
0:18:00Forsøkt å finne. Alle er gått bort. Porsa gjengen.
0:18:10Ubekreftet, Raaby, Kon Tiki-ekspidisjonen. Stasjonert, Alta, følge Tirpitz, rapportere, England.
0:18:35Oppdaget, rømme Alta, fraktet til Hammerfest. Hørt at Raaby ble gjemt på deres loft.
0:18:50Far kunne ikke fortelle Mor, fare for å bli tatt. Mor, matbrett, til loftet. Fikk Raaby ut av byen.
0:19:30Oslo, "Dadda", mor, ta seg av barna om han ble tatt.
0:19:40Tante, Agatha Hansen, sendt til konsentrasjonsleir. Bemerkning, butikk, farvehandel, "Gratulerer med Stalingrad", hørt av nazist, rapportert. Grusomt.
0:20:15Avhør, Wehrwaffe, gjennom byen, mange så, ropte "si til Hans at han må ordne med gardinene". Beskjed til mannen. Radio gjemt bak gardinen.
0:20:35Radio forbudt. Stående i vinduet. Beskjed kom frem, fikk ordnet. Agatha, sendt til Tyskland, satt flere år.
0:20:55Bodd forskjellige steder. Turnuslege, sykehuset, da hun ble født. Koldtsland-gården, tannlege. Suppakjelleren.
0:21:151940. Nazist, Tromsø, Lundgården. Straffet, husker ikke. Far til tidligere DNB-sjef. Ole Lund jr., ikke nazist.
0:21:45Svær gård. Butikk, kjeller. Bank. Kontor. Leilighet. Stort loft, spennende, lekte mye.
0:22:00Boddei Lundgården til evakueringen. November 1944.
0:22:10Brenning begynt. Furnes, Molla, Først verdisaker ut av hus, så brent.
0:22:25Bodde for seg selv. Lange brakker, mange familier, ikke bad. "Kløvelt".
0:22:40Museum, modell av brakkebyen.
0:22:50Første hjemvendte, bodde, sacrestia, gamle kapellet. Alt annet brent. 
0:23:05Gamle kirka. Giftemål. Bestefar, organist. Hun og bror, pumpet belg. Musikalsk. Dirigent, mannsangen.
0:23:501947. Drømmesommer. Juni, regn, gjørmete gater, kaldt, surt. Venninner, kommet året før, tatt 7. klasse der. Begynte på realskolen, fikk igjen.
0:24:15Grusom historie. Ville bli igjen, Oslo. Spurte, bo hos tante, onkel. Ikke gammel nok.
0:24:30Trist syn. Brakker. Ingen butikk. Gårdbruker, Storvannet, kyr. Lillebror, 2 år. Hente melk hver dag.
0:25:00Grusomme gater, veier. Vantrivdes den sommeren.
0:25:10Bedre, begynte skole. Venninner fra folkeskolen.
0:25:20Rar tid. Også koselig. Kino, revy, underholdning. Ordfører, Ørjan Østvik, skrev sanger. Også i Porsa gjengen.
0:25:45Prøvde ringe. Hadde ikke lov å fortelle. 50 års taushet.
0:27:00Femtiårsjubilant. Studentjubileum. Bil, kjørte til Oslo. Hjemveien, Örebro, 2 bedrukne ungdommer, kjørte i dem bakfra.
0:27:20 Mor drept momentant. Far kastet ut av bilen. Sykehus, Örebro, 2 måneder. Død, oktober.
0:27:35Hun, brødre, var der 14 dager hver, sykehuset.
0:27:40Hardt skadd. Ulykkesdagen, Liv i deres leilighet, rydder. Telefon, far ringer. Fortalte om mor. Kunne ikke snakke etter. Rør i halsen.
0:28:10Fæl tid. Skadet. Overvektig, fysisk sterk. Knyttet til mor, tok på. Rullestol på sykehjem, hadde ikke klart.
0:28:45Mors begravelse. Alene. Knut og familie, Sverige. Kjøre kista opp. Far døde, gjøre samme igjen.
0:29:20Mye å gjøre. Prest osv. Følte seg borte, gjorde automatisk.
0:29:401973. Om ikke han døde, ville fått høre om krigen. Far, 68 år. Mor, 67.
0:30:25Brakketid. Skole, Molla. 1956, ny skole ferdig.
0:30:40Rektor Marte Andersen. Nesten 100 år. Danse-, pianolærerinne. Leilighet i skolebrakken.
0:31:00Mange lærere sørfra.
0:31:10Ikke videregående etter realskolen. Finnmark offentlige gymnas, Alta. Også brakke. Flinke lærere dro dit.
0:31:30Hun og brødrene gikk i Alta. Gymnas i Hammerfest, ferdig 1959/1960.
0:32:00Ungdom. Dans, steinbrakken, Storvannet. "Mehusbrakka", for ung, ikke lov.
0:32:35Bror svelgte femøring. Fikk ikke opp. Ambulansefly med far. Harstad, øre nese hals.
0:32:50Fikk opp øringen. Skummelt, kunne blitt kvalt.
0:33:05Sykehusbrakke, Furnes. Far. Kong Haakon, 1946, tidlig. Vist rundt. Har bilde.
0:33:25Borchgrevink(?), kanskje ikke hjemme. Kongen, alene. Marinebåt. Ikke Kongeskip.
0:33:40Kong Olav, prinsesse Astrid, besøkte. 1950-tallet.
0:33:50Så dem. Bror overrakte blomster. Speider til Astrid. Middag, rådhuset.
0:34:00Fortjenestesmedalje til Far. Hilst på Olav, slottet. Snakket sikkert om krigen.
0:34:20Medalje. Tar mange på en gang nå. Før, én og én. 20 min, halvtime.
0:34:40Ny brakke, "Himmelrike" i forhold til gamle. Konfirmert 1949, samtidig som kusine. Stor familie.
0:35:10Flyttet. Legebolig, veterinærbolig, tett. Molla, fin beliggenhet, revet nå. Bak Lorentzen. Utsikt.
0:35:50Park nå. Fin tomt. Vil sperre utsikt. Benker, blomster, utsikt til sjøen.
0:36:10Legebolig. Eget rom. 2. etasje, 4/5 soverom. Stue, spisestue, siderom. Stor kjeller. Veterinærboligen likedan, vegg-i-vegg.
0:36:40Ny bolig 1952/1953. Gymnas, Alta. Rødruss '53, russetur. russefrokost hjemme.
0:36:55Hurtigruta ned, Skjærstad. Russ, bunnen av båten. Trondheim, tog, Oslo. København, Stockholm,
0:37:10Russerevy, spart penger, fin tur.
0:37:25Onkel, krigen, telegrafist. Fangenskap, Afrika. Malaria. Rømte. New York til slutt.
0:37:40Onkel, Oslo 1945. Mor fødte Trygve jr.
0:37:50Reist ut, 15/16 år. Moren hans likte ikke. Opplevd mye. Ringte på døra, "Dette er onkel Helge, jeg passet deg på sykehuset da du var baby".
0:38:10Kommet hjem. Lå på sykehus i New York.
0:38:20Onkel skrev bok. Engelsk. Tungt å lese, spesialbriller, lupe.
0:38:35Havnet også i Hammerfest. Fotograf. Film, reinflytting. Mors yngste bror.
0:38:50Etter russetid. Oslo handelsgym, 1 år. Sekretærlinja. Flinke lærere.
0:39:05Stenografi, engelsk, norsk. Handelstysk. Bokføring. Hauans materialhandel, sekretær. 1954.
0:39:20Stor forretning. Materialer, alle bygg, Øst-Finnmark. Bilfirma, Ford. Sluttet pga. synet, 1977/1978.
0:39:45Nedlagt, synd. Masse folk. Kolleger, gjenlevende.
0:40:001957, giftet seg. Leide, 1. etasje, Nybakken. Storvannet.
0:40:101954, juni, tilbud om jobb, Findus. Valgte Hauans. Glad, fin tid.
0:40:35Bygde hus, Storvannsveien 40. Mannen, derfra, venninne med søsteren.
0:40:50Gikk samme gymnas. Hus. 2 år, Tromsø, sykehus.
0:40:55Lekte med søstra, yngre. 2. gym, Alta, ble sammen. Han reiste, lærerskolen, Troms,
0:41:10Lærer, 1 år, Komagnes, Seiland. Gift '57, bygde hus 1964.
0:41:20Bodde der til 12 år siden. Solgte. Salsiden borettslag. For eldre. Midt i byen.
0:41:40Mannen, 80 år januar, døde februar 2011. Plutselig dødsfall om natta.
0:42:00Krigen. Var barn. "Hadde det godt på en måte". Foreldre. Rom med Knut, Lundgården. Veldig gode venner.
0:42:20Gode nerver. Aldri tabletter, sovemedisin. Tenker tilbake.
0:42:30Gammel. Hvor lenge man har igjen. Redd for sykehjem. Kroppen, skrøpelig. Følger med.
0:43:05God barndom. Ingenting å klage på. Mor, mye syk. Fantastiske foreldre.
0:43:25Mor, hjelpsom. Saniteten. Supakjeller. Alle skrøt.
0:43:40Far, mye travelt. Likevel, spilte musikk.
0:43:50Glad i kino, fikk aldri sitte i fred. "Dr. Hansen må komme ut!", aldri sett ferdig film.
0:44:00Middag, telefon, oppringt. Hjemmebesøk. All slags vær. Sjøsterk. Sørøya. "Doktorbåt", rodd i land.
0:44:45Synte mye var spennende. Forsto ikke. Skolen, koselig. Flinke lærere. Turngruppe.
0:45:20Etter krigen, nye boliger. By til slutt.
0:45:30Findus. Mange finske damer, jobbet.
0:45:40"Skytterhuset". Hotell. Skytekonkurranse. Skirenn, bakkene. Mannen, mye ski som ung.
0:45:50Bakken revet. Mye idrett. Fotball. Håndball. Grupper, ungdom. Sosialt.
0:46:25Brakketid. Kinobrakka. Marion Sætermo, sang fint. Gift, Erling Norvik, stortingsrepresentant, Høyre.
0:46:50Fantastiske revyskuespillere. Gjetord. Mye foregikk.
0:47:05Hammerfest Studiescene, teatergruppe. Fremførte stykker.
0:47:15Hammerfest, kjent for sosialt/aktivt. Honningsvåg, senere.
0:47:30Revyskuespillere. Sang, skrev viser. Synges enda. Møter. Ørjan Østvik.
0:48:10Tenkte, flytte sørover. Bror flyttet. Svigermor, enke, ble syk.
0:48:20 Syk, 5 år på sykehjem. Ikke hjerte til å dra. Mannen, besøkte hver dag. Slag, mistet taleevne, lam.
0:48:40Sang. Husket gamle sanger, fulgte med. Ble i Hammerfest, glad for det. Trivdes.
0:48:50Bodd hele livet. Unntak, Alta, Oslo.
0:49:00Hammerfest. Blitt fin. Gamle bilder. Gatene før, snøvinter. høy snø.
0:49:25Findus, revet, rart. Fantastisk kulturhus. Mye foregår.
0:49:40Italiensk opera, september. Lokale revygrupper. Yngre. Helse.
0:50:00Ikke så mobil. Prøver gå, interessant. Trives.
0:50:10Glad de ble. Få venninner igjen. "Slik er jo livets gang".
0:50:30Slutt
Ċ
Bjørn Enes,
14. jan. 2020, 08:29
Comments