Midt-Troms - under arbeid

Tormod Bomstad

lagt inn 6. des. 2019, 03:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 6. mar. 2020, 07:00 av Barbro Matre ]


Tormod Bomstad fødtes i et telt, september 1947. Han vokste opp i Tromsø, og bortsett fra noen år i hovedstaden som ung voksen, har han bodd nordpå. I arbeidslivet har Tormod jobbet som bonde, mekaniker, og digitaliseringstekniker for muséer, og etter egne ord kan han reparere en lastebil like lett som en laptop.


Tormod hadde brokk som barn, og måtte opereres. En komplikasjon underveis medførte at han hadde hva vi kaller en “nær-døden-opplevelse”. Han forteller at han kunne se sin egen kropp utenfra, og en tunnel av flammer ledet ham ut av denne verden og til en annen, hvor han møtte noe som ikke var noen gjenkjennelig gud, men likevel et “Livsvesen”. Vesenet hadde syv spørsmål som måtte besvares, men da de var kommet til det tredje, besluttet vesenet seg for at at Tormod enda ikke “var klar”, og han våknet fra operasjonen. Innholdet i denne opplevelsen har preget ham livet ut, hvordan han tenker om medmenneskelighet og religion. Tormod kommer også med en original tolkning av omstendighetene rundt Jesu korsfestelse.

Logg: Jonas Rudjord.

              

Tormod Bomstad:

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/377762149#t=1h35m40s)
00:00Personalia. Vardsfjord. 1947, september, født i telt. Bygde hus, ikke med.
00:20Ikke evakuerte. Oppgangstid. Bygge hus, passet. Forrige hus, 1810 eller eldre.
00:45Liten, sykdom, "calvé-legg-perthes", hoftelidelse. Blir halt. Operert, 6/7 år.
01:20Ifølge mor, lærte aldri gå, bare sprang.
01:307 år, operert, brokk. Miriam Wicklund, NRK, gjorde opptak senere. Ikke tilgjengelig.
01:55Døde under operasjon. Personalet, panikk. Så seg selv utenfra. Uinteressant syn. Være der han tenkte seg, hjem, Japan, på sekundet. Tid ikke begrep.
02:45Ta stegvis. Forandre retning. Åndeverden, utenfor eksistens. Tunnel, forskrekkende, virvlende flammer. Dra fra siden og innover,
03:35Ut av tunnel, intet lys. Reiste fort mot punkt. Tilslutt bare lys.
04:00Fremme, traff "livsvesen", ingen gud. Stilte spørsmål. Husker ikke 1. & 2.
04:20Samtaler om hvem man er. Forferdelige mennesker, også i åndeverdenen. De som ikke kunne anerkjenne seg selv, var der ikke.
04:45Ikke alvorstungt. Lattermildt, vennskapelig. Ingen fordømmelse.
05:003. spørsmål, hvem han var. Vann, kaste stein, hvor bølgen først treffer vann, "sånn er jeg".
05:20"Nei, sa vesenet, det var der du tok steinen". Konsekvens og følge, noe helt annet, bakenforliggende.
05:407 spørsmål. Ikke klar, måtte tilbake. Sykehus, sykepleier, "nå våknet han".
06:00Spurte senere, journal på operasjon, dødsfall. Ikke notert. Vet ikke om det faktisk skjedde. Husker som utrolig konkret.
06:40Wicklund, gjort intervju. 1. del, ut-av-kroppen, mange. 2. del, forflyttelse, tynnere. 3. del, tunnelen, veldig få. Skrevet om i bøker.
07:10Forskere, fantasi, idé, hjerne i panikk.
07:35Bildene klare etterpå. Barnesal, 14 stykker, diskuterte hendelsen.
08:00Neste operasjon, dobbel-brokk, panikk for tunnelen. Lært senere at neste gang, betyr slutt.
08:25Valgte tunnelen, kom til et punkt, måtte. Døde sakte men sikkert, tunnel uansett.
09:00Vet ikke hvor lenge han var borte. Hadde hatt mer konkrete data i dag.
09:25Sykehus, gjort studier. Narkose. Ikke lokalbedøvelse.
10:00Annen tid, annen praksis. Ville blitt notert om pasienten forble død.
10:30Gjenopplivningsforsøk, tror det.
10:55Sovesal, bare gutter, lignende opplevelser. Ikke diskusjon. Tromsø regionssykehus.
11:30Fortalte ikke de voksne. Vanskelig å snakke om, få forståelse.
12:00Husker helt klart. Fortalte ikke mange før Wicklund. Radioserie.
12:30Sønn, 6 år ved intervjuet. Lekte med bil. Kjørte sønnen til mora. Gjorde intervjuet på nytt.
13:20Ringte Wicklund, tipset om seg selv.
13:50Diskusjoner, begrep om Gud, død. Blant interesserte. Ikke krenke livsoppfattelse.
14:20Religion. Barndom, ungdom. Bygdesamfunn. Søndagsskole.
14:4012/13/14-åring, kvittet seg med gudsbegrep. Sterk opplevelse. Human-etiker siden.
15:00Nær-døden-opplevelsen; Oppfattet ikke som Gud. Livsvesen.
15:30Rommet/universet, tilgang til informasjon, "hendelser bakover". Men kunne ikke fortelle fremtiden. "Superdatamaskin".
16:10Livsvesen, menneskeskikkelse. Sterkt lys, ikke blendende. Kommuniserte uten tale.
18:00Bildet med steinen & bølgen. Forståelse av konsekvens. Hvordan man formes.
19:00Det som tok steinen. Væremåten.
19:40Ikke dvelt mye ved det. Mentalt stort. Mangler sammenligning. Preger fremdeles.
20:10Akseptere mennesker. Fiende kan også være venn.
20:55Håper andre kan fotelle samme historie. Database.
21:10Fikk ingen henvendelser. Programmet sendt 2 ganger, søndager. Data, lettere i dag.
22:15Religion. Fordømmelse, skjærsild, gode/dårlige mennesker. Var feil. Medmenneskelighet.
23:10"Kaste religionen over bord", sterkt. Konfirmerte seg ikke. Besteforeldre reagerte. Human-etisk alternativ, ikke kommet enda. Tidlig medlem av Human-etisk forbund.
24:30Opplevelsen førte til religionsbruddet. Ung. Tenkte, manglet "knagger".
26:30"Hvorfor har vi laget våre guder?" Foreldre-erstattning, åndelig overhode, passer på. Eller forklare nær-døden-opplevelse.
27:10Sterk opplevelse. Formidling og forklaring skaper gudsbegrep.
27:25Liten interesse fra samfunnet generelt. Irriterer ikke. Viktig og pregende personlig.
28:10Mennesker kan virke ubehagelig. Væremåte, aksept. Ikke rettlede, påvirke negativt. Hjelper andre, men "løfter" ikke.
29:15Venner. Hjelpe. Opptar ikke tid. Deler vennskap, ikke belastning. Bruker tid, tilstedeværelse.
30:45Bestevenn, "kjenner ut og inn". Går til og fra.
31:05Religionskritikk. Jesus og Jesu lidelse. Prediker. Bibelen, skrevet 300 år etter, Nikea.
31:55Korsfestelsen. Midtøsten. Vårtid, mørkt om natten. Jesu inntog, Jerusalem, kvinnfolk med palmeblader, vårfest.
32:20Jesus, kalte seg "Lammet". Offeret. Getsemane, diskuterer. Jesus og Judas, uenige om retningen.
33:00Judas fikk "ta rollen", bevise seg. Soldatene kommer, spør etter lederen. Tar Judas.
33:30Judaskysset, tvilende. 30 sølvpenger, rart. Begrepet "karens" = 40. Karensdager. Svartedauden, skip ligge ute 40 dager (karens).
34:05Romerne fengsler Judas. Forhøres. Tatt feil. Tatt på balkongen med Barabas, la folket dømme.
34:25Folket ser det ikke er Jesus. Frigjør Barabas. Judas må sleppes fri uansett.
34:40Judas tortureres. Vise lidelse så folket setter ham fri. Roper likevel "korsfest!"
35:25Judas korsfestes. Folket får ikke komme nær. Etter skriften, visstnok "søskenlik".
35:45Nær døden, soldat el. tigger, stikker spyd. Blind. Tas ned, svøpes, lagt i graven.
36:05Dilemma. Skulle vaskes neste dag. Romerne gjemte liket.
36:40Fabrikerer historie: Judas hengte seg. Jesus viser seg, sårene har grodd.
37:05Jesus fradømmes sitt navn. Fikk navnet Paulus. Henrettet i Roma, 22 år senere.
38:00Svensk forsker. Undersøkelser. Navnfradømmelse, "intet-person". Forklare hvordan Jesus overlevde korsfestelsen. Plutselig innsikt, 30/40 år siden.
40:00Ganske overbevist. Interessant teori. Hvis riktig, forferdelig for vår religionshistorie. Artig tillegg.
40:30Ikke behov for å skape bevegelse. Folk lever sine liv, tar sine valg, trekker sine konklusjoner.
41:50Dette intervjuet. Bevare for ettertiden. Noen, interesserte i religion, liv etter døden.
42:30Religion viktigere før. Kirkearrangement, bygdefolket gikk. Motsatt problem i dag. Brytningstid. Store endringer i Skandinavia.
43:00Jobbet, Midt-Troms museum, siste 15 år. Bonde da barna var små.
43:30Før jordbruk, mekaniker, bil og lastebil. Før mekaniker, Oslo, "endret bybildet", Aker brygge.
44:05Overtok hjemgården ca. 30 år gammel. Oppvokst, kunne faget delvis.
44:20Gift med agronom. 70 geiter. Bygde hus, fjøs og seter. Fri hele sommeren. Herlig.
45:10Gården lagt ned. Bor der enda. Seteren, vanskelig å bli kvitt. For få bønder.
45:45Muséet, begynte med digitalisering, bygge database. Skannet bilder, dokumentasjon.
46:15Pensjonert. Fortsatte, fri basis. Bruk for ham hos Midt-Troms. Prosjekt.
46:40Data, begynte 30/40 år siden. DOS-maskin. Kjøpte for slektsforskning.
47:00Fulgte med enkle dataspill. Barna lærte å skrive & lese raskt.
47:40Oslo. Jobbet, Aker, Nyland Vest. Helgeskift, annenhver. Mandag til fredag, 12 dager. Tjene penger. Ung. Lite endte i pengeboka.
48:20Frihelgene, på byen.
48:30Nyland Vest, brytningstid. Sammenslåing, ble "Aker mek.", planer, bygge ut, verksted, yttersiden av byen.
48:45Begge verksted lagt ned noen år senere. Sårt for de ansatte. Skjedde over hele landet.
49:00Båter fra Kina, Japan, Korea. Kunne ikke konkurrere. Reparasjon
49:10Baugen, Kongeskipet Norge. Messingkule, laget for hånd. Vet ikke om den er byttet ut.
49:30Vant til livet i Tromsø. Oslo, "når det var stengt så var det stengt", ungdommene gikk hjem.
49:50De satt 3 stykker i Karl Johans gate, pratet. Åpne nordlendinger. Flere satte seg. Lite slåssing.
50:30Inntrykk, utelivet forandret seg i ettertid. Tromsø, annet uteliv, dansesteder, spisesteder.
51:00Kan være de startet for tidlig på våren.
52:10Arbeid, åndelig liv. Bøker, idéer, viten. Viktig del.
52:30Løse tekniske problem, også viktig del. Reparerer lastebil like lett som laptop. Givende.
53:00Det tekniske, ikke del av det religiøse. Forskjellige ting.
53:45Vennskap, også hos politiske motstandere. "De tekniske vennene, de har bruk for meg, mens mine politiske motstandere har jeg bruk for".
54:25Glede av begge sider. Ber sjelden om hjelp, løser selv. Tekniske venner, "litt forbi", men ikke bastant.
55:00Politiske motstandere. Se deres synsvinkel. påpeke alternativ.
55:15Innvandring. Religion. Lik det kristne. Sunni, Shia, IS, blandet i en "grøt". Vanskelig, plukke fra hverandre.
55:50"Norske verdier". Robåten, tildels. Ikke tømmerhuset, folkedrakten. Importert, mye fra Øst-Europa.
56:20Demokratisk verdi, eldre enn 1800-tallet. 2000 år. Kvinnefrigjøring, også viktig del. Frem til "det religiøse", mannen tok mer plass, 1200-tallet.
57:05Politiske motstandere, del av samfunnsforståelse. Sterk rettferdighetssans. Ikke dømme etter bakgrunn.
58:55Lett å sette folk i båser, ikke se mennesket. Generelt for samfunnet.
59:30[intervju slutt]

Dag Bjørn Martinsen

lagt inn 2. des. 2019, 12:01 av Bjørn Enes   [ oppdatert 17. mar. 2020, 03:54 ]

Embed gadget


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? Oddlaug Lakseide

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 9. mar. 2020, 08:25 ]

Oddlaug Lakseide (f. 1954) vokste opp på et småbruk i Malangen. Etter syv år med folkeskole, var hun sugen på mer læring, og kom inn på den kommunale realskolen. Hun hadde det travelt, og gikk to år der, før hun søkte og kom inn på gymnas. Etter noe og litt fant hun ut at hun ville utdanne seg til å bli husstell-lærer, og dermed endte hun opp på Statens lærerskole i husstell på Stabekk. Oddlaug var gravid med sitt første barn da hun flyttet ned. Barnefaren var ikke involvert, og dette ble ikke møtt med velvilje fra skolens rektor. Hun sto likevel i det, fullførte sine studier, og flyttet nordover igjen. I Bardufoss fikk hun jobb på husmorskolen, og etterhvert som skolevesenet forandret seg med tiden, jobbet hun på videregående skole, og senere også med voksenopplæring. Nå har Oddlaug blitt pensjonist, men hun ivrer fortsatt for praktisk kunnskap og lokalhistorie. 


Logg: Jonas Rudjord.


Oddlaug Lakseide


00:00Personalia. Fra Malangen. Lakseide, gårdsnavn. F. 1954. 65 år, blitt pensjonist.
00:30Malangen. Fjord, inn fra Tromsø. Innerst, Nordfjordbotn.
01:00Oppvokst, vanlig småbruk. Mor driftet. Far, sjåfør, lastebil. 4 kyr, sauer. Hest, "Tallak", fjording, lys.
01:451950-tallet. Gårdsliv preget. Far, lastebil, brøytet om vinteren, grus om sommeren. Kunstgjødsel. Sement.
02:30Fikk være med. Heldig. Kjørte med mannen, husket gårdsnavn.
03:00Ikke sikkerhetsbelte. "Brøyteroden", var med av og til. Dårlig vær, veistikka skulle være på høyre side. Lå på setet, kunne sovne. Trille ned i dørsken.
03:40Interesse, lokalhistorie, kom i godt voksen alder. Ikke spennende på skolen.
04:007 år folkeskole, Hamnvåg. Tredelt skole. Storskolen, alene i bygget, skjedde mye.
04:30Etter grunnskolen. Fått interesse, regning. Kommunal realskole, Balsfjord. Statsrealskole, Olsborg, Moen.
04:55Ga beskjed hjemme. Opptaksprøve, Moen. Hybel 3 dager, våren hun fylte 14.
05:20Spent, husker spørsmålene. "Hvor ligger Malaysia?", mente det var fjellkjede. Var øygruppe.
05:40Kom inn i Olsborg. Kommunal realskole i Storsteinnes likevel. Skolebuss. 2 år.
05:55Travelt. Søkte gymnas, uten å avslutte. Manglet tysk. Finnfjordbotn, reallinja, måtte lese tysk om kveldene.
06:45Hva man skal bli. Realfagene gikk dårlig. Praktisk regning, noe annet. Matematikk, fysikk, kjemi, utfordring. Kom gjennom.
07:151970-tallet, utdanning, mange muligheter. Studiekatalog. Husstell-lærer.
07:30Jordnær. Dagliglivet, interessert. Hus, hjem & barn. Krav, allmennfag, husmorskole. Søkte Tromsø, tok 1 år.
08:05Opptur. 3 år vgs. fra før. Ble tillitsvalgt, var litt eldre, fikk litt status. Ungdom.
08:35Tromsø, mer selvtillit. Privatist, norsk, opp 2 karakterer. Selvstendig, tenke. Skrive stil, historie & refleksjon. Mer voksen. 20 år.
09:05Statens lærerskole i husstell, Stabekk. Ikke lett å komme inn. 1 års praksis. Huspost.
09:20Hushjelp, begynte hos broren. Drosjesjåfør. Lakseidet. Fått 5 sønner. var der 2 måneder.
09:45Ledig stilling, husmorvikar for 1 år, Målselv.
10:00Givende år. Lokalkunnskap. Innerst i dal, nederst ved kyst. Mange eldre. Skrøpelige. Avlaste døtre.
10:45Spurt om hva hun gjorde, "bare husmorvikar". Viktig jobb, forstod senere.
11:20Forskjellige hjem. Alle sosiale lag.
11:40Lærerutdanning, Kom inn, dro til Stabekk, Oslo, "og skulle bli noe annet enn husmorvikar".
12:00Oslo, 1975. Sommer, dårlig vær. Moen, banen, votter og stoppeklokke. Innmari kaldt. Reiste, Bærum, avsvidd, tørt, "ikke én grønn tust". Tørke.
12:55Aldri vært i Oslo. Alt var mektig. Ikke begrepet "tre", sa bare "busk". Store eiketrær, Stabekk.
13:25Hadde med oppveksten. Savnet naturen. Folk, tett, biler. Oslo, bare butikker. Majorstua, leiligheter. Østensjøbanen, boligstrøk.
14:10En hadde opplevd Oslo folketom, 1960-tallet.
14:20Oslo, påsken 1977. Kveldstid, bare pakistanere. Nordmenn utenbys, på fjellet.
14:45Starten, pakistansk innvandring.
15:10Oslo, var gravid. Voksende mage. Godta livet man har levd.
15:40Spesiell historie. Internat. Første dag, rektor sa de bare måtte komme til henne om det var noe.
16:20Etter noen måneder, fortelle rektor, "var i omstendigheter". Skulle gjennomføre, måtte ut av internatet.
16:45Spurte om hun hadde mann. "Av lærere og prester måtte man kunne forvente mer enn at de gikk hen og fikk bar, uten å ha en pappa som de kunne være i lag med".
17:15Sa hun risikerte å få "nevrosebarn", farløs.
17:40Ingen hjelp. Inn i forkontor, ut baksiden av rektors kontor. Rektor hilset ikke på henne på 1,5 år. Matkø, helt stille.
18:05Gråt, men skulle klare det. Internatet, fortalte ei på naborommet. Sett igjen i år, Rosendal, etter 42 år.
18:30Takke for støtten. Treff. Baroniet, rosehagen, flott.
18:55Kjøkkenlærer, av Smiths venner. Gikk i skjørt. Behandlet profesjonelt. Brytningstid.
19:30Fikk datter i Mars, første året. Annonse, Aftenposten, hus, Snarøya. "Ei mamma" som hjalp.
20:00Ingen telefon. Visste ikke hvor offentlig kontor lå. Gikk fra Stabekk til Sandvika. Gnagsår.
20:30Lærte amming. Skolefag. Byen, lånte pumpeutstyr. Mor gav melk med teskje. Hvis flaske, ville ikke ta bryst.
21:15Siste opprørsgenerasjon. 77/78. Aktivt studentsamfunn. Opponerte. Lærte bærekraft, nasjonaløkonomi. Liv og lære "gikk ikke hånd i hånd".
21:55Siste selskapsmiddag. Ikke pusse mer sølvtøy & krystall, stiver ikke flere duker. Ville bruke teorilæren.
22:10Selvbestemt middag, egne råvarer. Deres kjøkkengruppe. Geit, minst ressurskrevende.
22:40Resturant Engebret. Grillet kje. Kuttet i småbiter. Spurte om sausen.
23:05Få tak i. Vår. Ringte slakteri, Gudbrandsdalen. Ingen geit.
23:15Skulle nord. Ringte Tromsø, ingen geit. Teleløsning. Ringte Botner, Harstad. 4 år gamle geiteslakt. Ta ut stek.
23:50Kjenning i Harstad, tok imot, søppelsekk. Tok dem sør med fly, rundt 17. mai.
24:05"Beina ut" geitestekene, rosmarin. Forrett, neslesuppe, plukket selv. Dessert, kake, "ekteskapslykke", havregryn og epler.
24:25Epler modne. Mye havregryn dyrket til hest. Spise selv, ikke bare "putte gjennom grisen".
24:50Middag. Rektor ville ikke komme pga. protestene. Kjøkkenlærer velsignet. Luktet geit, smakte nydelig.
25:10Avslutningsfest. Fikk ikke være inne. Leie selskapslokale. Éi ung lærer turte komme.
25:50Forferdet. Geitekjøtt ikke blitt handelsvare. Bærekraft, borte fra skolen.
26:10Jobbet i videregående skole. Ung elev. Hive ringpermer i restavfall. Ring, spiral, av metall. Kildesortere. Ikke praksis på skolen. Ble svar skyldig.
26:50Spurte rektor om kildesortering. Miljøfyrtårn, predikerer bærekraft, gjennomfører ikke.
27:30Begynte som lærer. Kjøkkenundervisning 4 dager i uken, 16 timer. Siste 20 år, praktisk lære borte.
27:50Ny læreplan nå. Ivaretar håndbåren kunnskap, praktiske fag. Ny skole, bittelite kjøkken. Pendelen svinger.
28:15Pensjonist, "takkes av" 13. desember. Stive uniformen fra Stabekk. Lage historie om yrkesliv.
28:40Fått forkle, skrift "stolt lærer". Stolt, lære bort praktiske ferdigheter. Har verdi.
29:0023 år, lærerjobb, "Barduen" filialklasse, Breivang, Tromsø. Husstell-fag. Husmorskole.
29:30Filial, mye ansvar. Finne lærere. Tekstil, norsk, kroppsøving.
29:50Lånte kommunens lokaler. Teori 12-15, praktisk 15-19. Sene kvelder.
30:10Sent. Trengte kjøkken. Samme som heimkunnskap. Spennende minner.
30:30Elevene, jenter, ferdig ungdomsskole. Mange ville bli hjelpe- og barnepleier. Også år til å finne ut hva de ville.
31:20Husmorskolen fra '77, filialen lagt under Bardufoss vgs. 1981. Stadig skifte læreplan.
32:05Mer bussing. Ble på Bardufoss. Fikk mann, 2 barn til.
32:3040 år, ble utbrent. "Ja-menneske". Mistet konsentrasjon. Husmor hjemme, buss til Tromsø, seminar. Auditorium, 1. benk, skrive. Klarte ikke holde linjen. Tekst gikk oppover. Foreleser sto på skrå.
33:25Gikk ut. Få luft. Gikk tur. Kunne ikke gå inn igjen. Dro hjem, ringte mann, forklarte.
34:05August, ringte rektor, forklarte. Klarte ikke være lærer. Ser jobben som 4 jobber. Hovedlærer. Klassestyrer. Indivduelle læreplaner, funskjonshemmede. Videregåendekurs.
34:40"Jeg må være fire personer for å begynne på jobb igjen, og det er jeg ikke".
35:00Etter 1 måned, Opus, kursavdeling, ringte. Ansvar, renholdsoperatørfaget, kurs for forsvaret, 10 uker. Ble veien tilbake til arbeidslivet.
35:20Administrere 1 konkret oppgave. Mindre frontarbeid.
35:40Tilfeldig. Lite inkluderende arbeidsliv da. Skolen, statisk. Ytterside.
36:00Videreutdanning, skolearbeidsliv, utvidet horisont. Se skolen utenfra. Bastion for de med dårlige erfaringer. Foreslo voksenopplæring utenfor skolens lokaler.
36:50Følte det samme selv. Utenfor. Har jobbet med voksne siden.
37:05Yrkesstolthet. Renholdere, lavest på rangstigen. Viktig arbeidskraft.
37:35Eksamen, lærerutdanning, Oppgave, rense sofa, vaske vindu. Konkret.
38:15Det formelle. Mange interesser. Syketiden, 2 døtre i skolekorps. Lærte klarinett med Ragnhild.
38:45Musikk og kultur, "etterhvert balansert meg". Korps, kulturskole. Undervisning i 15 år.
39:10Fritidsaktiviteter, ikke tilbud før. Søndagsskole, baptistmenighet. Gikk til konfirmasjon.
39:30Samlet penger til vanførehjemmet, Tromsø. Samlet briller til Kongomisjonen. Perspektiv.
39:50Gikk i fjæra, gikk på ski med søndagskolelæreren. Fritidstilbud hver søndag.
40:05Det religiøse, påvirket, bare på godt. Sitter igjen med medmenneskelighet fra kristendommen.
40:30Sang, samlet penger, reiste på tur, skog, fjell, fjære. Lærte ikke å spille.
40:40Korps, spilte forrige 17. mai. Idrettsaktiv, tar enda merker. 40 år.
41:05Aktivt barn, ikke tilbud. Fikk barn, lærte med dem.
41:25Lekte sammen. Skogen, gutter, bygd hytte. Klatret i trær.
42:00"Dessertgenerasjonen". Eldre søsken, hjalp til hjemme. Bror, født 1936. Søster, født 1946. Kalte henne bortskjemt, attpåklatt, bært på gullstol.
43:00"Høyamarka"(?), var med. Tjente første penger, plukke "høymugle", høymole.
43:10Tjente til første klokke, fotoapparat. Slått i skårgang, høymole lå oppå. Plukke, telle, fikk etter antall.
43:35Skogplanting, 10 øre pr. stk. Morgen, syklet, lag, plantet.
44:0014/15 år, sommer. Med far, hjelpekokk. Veivesenet. Hjalp sjefskokka, vask.
44:20Huslige oppgaver utenfor hjemmet. Dyr på gården, redd, sart, klarte ikke melke.
44:50Leie kvige, bås om vinter, opp til sommerfjøsen. Hjelpe, holde bånd. Knapt ute av fjøsen, "Mamma, kua ser på meg!", slapp tauet og forsvant. Kåt kvige, hoppet & sprang.
45:15Hesten, rolig. På deling, nabo. Formiddagen. Klarte å leie den. Stolt.
45:45Redd hunder. Barna har hunder. Passer gjerne barnebarn.
46:05Historie. Annet studie, nyere tid. Høyskole, Hedmark. Guide-utdanning. Samarbeid, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen. Satse på reiseliv. 10 år siden.
47:00Enhet, naturkunnskap, kulturkunnskap, entreprenørkunnskap, formidling/fortelling. Praktisk eksamen, prosjektrapport.
47:20Bardu, Målselv, naturgrunnlag, lært mye. "Kunne ha eksamensoppgaven hjemme på trappa", Finnsund.
47:35Guidet ovet Barduelven. Historie, Ingenmannsland, gammel ferdselsåre, før beredskapsvei, 1952. All trafikk, gårdene, åsen. Båt.
48:10Sagn, gårdshistorie, før Døland(?). Bruk & nytte. Historielag, ligget brakk i 19 år.
48:55Historielag, 2009. Leder 10 år. Guidet tur hvert år. Leder, bygdebokkommitéen, "tullet på seg".
49:25Fått avlastning. Skal skrive historie for siste 100 år.
49:40Arkeologi som grunnlag. Masse gode bygdebøker. Ikke tatt med naturgrunnlag. Snappe opp ubelyste tema.
50:10Ny forskning, Blåtindmerken(?), arr. 10.000års historie. Nevnt, men ikke mye.
50:30Regionshistorie. Møte, Barsfjord, Bardu. Nybrotsarbeid.
50:55[intervju slutt]

Gry Kristina Fors Spein

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 17. mar. 2020, 03:53 av Bjørn Enes ]

Denne sida er under bygging. 

Midt-Troms 02.12.2019Gry Kristina Fors Spein


Bli med på dugnad! 
Hjelp til å utarbeida innhaldslogg og tekstsamandrag av opptaket over!
Viss opptaket er sperra med passord må du fyrst vurdera og signera eit taushetsløfte som du så må senda til post@memoar.no.   Sjå meir om logging under Ny samlar? Sara Hansen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 9. mar. 2020, 03:07 ]

Da Sara Hansen vokste opp, i en liten bygd på Senjas ytterkant, var det ingen veier som gikk dit, og på skolen gikk første til sjette trinn som én klasse. Da tiden var kommet til å begynne på ungdomsskolen, pendlet hun med båt for å kunne være hjemme i helgene. Uansett hvor dårlig vær det var, reiste hun med den vesle sjarken. Imidlertid var veiarbeidet i gang, og da hun gikk det tredje året kunne hun kjøre buss til og fra skolen. Hun utdannet seg som montør for televerket, og jobbet der til hun fikk sitt første barn. Hun fikk fire barn med sin ektemann, og siden de hadde både husrom og hjerterom, var de i tillegg fosterforeldre i 2,5 år. Da ektemannen plutselig gikk bort, flyttet samtidig de eldste barna for å gå på videregående og huset opplevdes tomt. Sara jobbet som barnevernspedagog, og tok et nytt fosterbarn under sin vinge. Han vokste til, og da det var hans tur til å begynne på ungdomsskolen, flyttet de tilbake tilbake til Senja der hun vokste opp. Han begynte på Montessoriskolen, og Sara ble hjelpelærer på samme skole. I dag brenner Sara stadig for å holde liv i regionen, og for Montessoriskolen og dens pedagogiske prinsipper.

Sara Hansen


Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/376937138/#t=16m44s ) 


00:00Personalia. Senja, yttersiden. Oppvokst, veiløs bygd, 30 mennesker.
00:20Barndom, "bitteliten" skole. Ett klasserom, 1.-6. klasse samlet. Småbruk.
00:40Mange var fiskere, + noe sau og kyr.
00:50Far, jobbet, grafittverket, borte hele uka. Hjem i helgene, på ski over skaret, matvarer i ryggsekken.
01:103 eldre søsken. 5/6/7 år eldre, husker lite av. Realskole, også borte i ukedagene.
01:45Hun og lillesøster, bodde hjemme. Stor søskenflokk, husker dem som "på besøk".
02:05Lokale barn, sammensveiset gjeng. Spenn i alder, alltid ha liten med når lekte. Gjemsel, boksen går.
02:45Begynte 7. klasse, ungdomsskole, nabobygda. Hjertebank, fælt, sjenert. Fremmed familie, fikk soverom. Spise med dem, all mat smakte feil.
03:30Grusomt. Trettenåring. Mange ganger gråten i halsen.
03:40Båt frem og tilbake, uansett vær. Liten sjark. Store "bårer", "trodde jeg skulle dø annenhver gang".
04:15På kai i dag, kjenne lukt, pumper, fisk. Får fortsatt hjertebank.
04:208. klasse, fikk bo hos en tante. Hadde datter. Kjente begge litt. "Litt likar".
04:45Vei til Ersfjorden påbegynt. Nyåret. Drosje kjørte dem rundt nest. Gikk 2/3km. til traktor, kjørte hjem.
05:20Gangavstand kortere og kortere. Vårparten, drosjen kjøre hele veien. Siste året, buss. Skole, Ersfjord, nedlagt.
05:45Liker ikke havet. Reagert på. Båtturene. Måtte uansett.
06:35Én gang, større båt, styggvær.
06:55Første året, 3 som dro. Kaldt, dårlig vær, fikk stå i styrhytta. Høyere oppe, vugget mer. Bedre på dekk.
07:35Komme hjem, sjøsyk, ikke bedre før lørdagen. Grue seg. Herlig å bli kjørt, bo hjemme.
08:05Skolevei. Kvarter i dag, bil. Båt, gå 1,5km. til kaien, 30-60 minutt på sjøen.
08:45Nabobygda, vei, tunnel. Første året, skolebuss.
08:55Skole, flere elever. Skummelt. Jevnaldrende klasser, lære det samme, fint, underlig. Ikke være hjelpelærer for de yngre. Selvsentrert.
09:55Prestasjoner, karakterer. Elever, adferd, gjøgling, banning, problem hos lærerne. Ikke oppdragelse, respekt for lærerne.
10:50Flere, forskjellige bygder, utilpasse. Skoler nedlagt.
11:20Fikk venninne med én gang. Like livredd. Ferge.
11:50Treffe henne som voksen. Prate uanstrengt. Nært forhold. Samme kontakt. Ulike men trygge.
13:10Ungdomskole. Framhaldsskole, slutt noen år før. Siste året, husker lite.
13:35Husker utallige døgn, første året, fremmed hus. Skolen. Halvåret, tante Magda. Utvide vennekrets.
14:15Flyttet, 16 år, Bardufoss vgs. 17 år, Tromsø, utdanning, montør, televerket. Etter halvt år, montør i Hammerfest. Finnsnes. Storsletta, traff mannen. Torsken, Senja.
15:10Ras, Gryllefjorden. Boligfelt "sanert". Kjøpte hus, flyttet det til Torsken. Tilhørte kunstner Rubach, Senjatrollet.
15:30Fikk barn, 4 jenter. Boende 20 år.
15:45Montør, televerket. Automatiserte, la kabler til telefon. Storslett, kabler til folk, snøscooter, stolper. Montører spredd, tilbake til Senja.
16:25Montørskolen, 4 kvinnfolk av 40. 2 i Hammerfest. Jobbet alene etterpå.
17:00Jobbe blant mannfolk, grovprat. Hjemme hos folk, irritert, nedtrykket, tilsidesatt pga. kjønn.
17:35Gamle folk verst. Unge, syntes det var tøft. Eldre montører, patroniserende. Gikk seg til etterhvert.
18:15Stolpesko. Minste størrelse, for stor. Vernesko, vernestøvler. Hempe fast. Tunge sko. Ung og sterk.
18:55Gravid, sluttet som montør. Samtidig, flyttet til Torsken. Hadde måttet pendle. 2 barn "på rappen", uaktuelt, sa opp.
19:25Mye av livet, fostermor. Torsken, stort hus. 4 jenter, 10 års forskjell.
19:50Tilfeldigvis, Barnevernet, spurte om de kunne ta imot 2 småjenter, 8 måneder og 2.5 år.
20:20Psykisk syk der de kom fra. Understimulerte. Jentene bar på dem, "trengte ikke dukker lenger".
20:40Hadde dem i 2,5 år. Begynte på høyskolen, Harstad. Barnevernspedagog.
21:00Barnevernet, 3 måneder. Skrivearbeid, arkivering. Ikke slik hun ville hjelpe barn.
21:20Ny jobb, barnevernsinstittusjon, Sortland. Flyttet dit med barna. Mannen, skole i Harstad, ukependler.
21:40Første uke på Sortland, mannen døde. 2 eldste døtre, flyttet, videregående skole.
22:00Fra 8 i huset, til 3. Stille. Alene. Etter 1 år, meldte seg, fosterhjemstjenesten. Fikk 4-åring, har blitt værende.
23:05Sortland i 6 år. Far, kreft, døde. Mor, gammel. For langt unna, flyttet nord, Sørreisa.
23:40Utdannet seg, barnehage, pedagogisk leder. Institusjon, ettermiddags- & nattevakter.
24:15Kompis til fosterbarn, trengte hjelp, stilte opp. Var hos dem 1,5 år.
24:50Fosterbarn, "Glunten", begynne ungdomsskolen. Venner, erting innad, beskytte andre. "Skuldrene hans gikk høyere og høyere opp".
25:25Foreslo, flytte til Skaland. Montessoriskole. Flytte til "gokk", ikke interessert.
25:40Etter 17. mai, ombestemte seg. Nærmere bestemor. Kontaktet skolen. Facebook, spurte etter hus. Fikset til 1. juni. Skolen ferdig, flyttet.
26:20Erstfjorden, liten bygd, store fjell. Ikke sol før mars. Skaland, sol fra januar. Bodd der siden.
27:00Problemer med kroppen, muskulatur, artrose. Hjelpelærer, Montessoriskolen. Høyere stilling etterhvert.
27:25Nytt fosterbarn i Skaland. Hadde i fire år. Tilbakeført. 30% nok, krevende Glunt, bedre, har økt.
28:00Montessoriskolen, takknemlig, "sånn skulle skolene i Norge ha vært". Sette barna foran planen.
28:25Fostersønn, 2vgs. Matros. Vil bli skipper. Montessori, bra. Senket skuldrene. Ble kalt lutrygget.
28:50Høy, nesten 2m. Rette ryggen, åpent ansikt. Rett beslutning for begge.
29:05Helse. Sørreisa, bodde 5 år før sykemeldt. Arbeidskolleger, alltid på jobb. Hadde ingen, trasig, ble sykere. Usikker på nabo. Flytte, underverker, helse, trivsel.
30:30Alle jentene, gått offentlig skole. Godt utdannet, høyskole, klart seg i livet, gode yrker.
30:50Tilnærming til stoffet. Timer med lekser, tidspress.
31:05Leksefri. Mye material. "Spesialelever" og normale. De flinke blir flinkere.
31:20Fostersønn, videreående, Finnfjordbåten. Skryt. Oppgave, løse "sånn og sånn", studiegruppe vokste rundt ham. Driv til å lære.
32:55Offentlig skole, bare pensum. Montessori, begynner med Big Bang. Melkeveien. Jordas tilblivelse. Planter, hvordan systematisere osv.
33:30Begynner i det store, graver seg nedover. Off. skole, "grave seg opp". Finne og forske etter interesse og presentere for klassen.
34:50Annen vinkling. Meter, sekunder, måle løp. Kilo, baking. Undervisningsmåte, kan ikke få rost nok.
36:00Jentene, samboere. 1 gift. 5 barnebarn, 6. på vei. Bor spredt i Norge.
36:45"Gift" i hennes øyne. Bor sammen, kjøpt hus, har barn.
37:15Skilsmisse før, skandale. Giftet seg, 20årene, "være bra ulike" for å skilles. Flytte, mer lettvint nå.
40:20Tilbake til Skaland, spørre søster hvem som var gift. Ikke tråkke i salaten.
40:55Sørreisa, sykemeldt. Kolleger, slitne etter jobb. Lite å samtale om, ikke med på hva som skjedde.
41:20Liten bygd, vet hvor man kommer fra, prate på annen måte. Folk, ikke truffet på tiår, snakke på butikken.
42:20Flytte hjem, slippe å forklare hvem man er. "Plattform". Annerledes i Vesterålen og Sørreisa.
43:10Politikk, blitt engasjert. Kommunesammenslåing, 01/01. Prøve å motvirke.
43:40Valget, mange fra ytterkant av hele Senja, kommunestyret. Stagnere. Ikke alt sentrert i Finsnes, gå an å bo i distriktene.
44:20Skaland, vekst, bygges nye hus. Grafittverket, nye eiere, planer. Smoltanlegg. Senjaviken, fiskebruk.
44:40Nok arbeidsplasser. Passe på. Ikke bare polakker, litauere, finlendere, sesongarbeidere.
44:50Heldig på Skaland. Familier. Flyktninger, Syria, Eritrea, kjøpt hus, jobb, del av samfunnet.
45:20Torsken, halvert, få vet om hverandre. Skaland, mer integrert. Bodd 4 år, vet hvem som bor i alle husene.
46:55Problem, rike russere, kjøper hus, fisketurisme. Bruker ikke lokalsamfunnet, egen mat, egen bensin.
47:35Snakke med de som selger. Selge til familier. "Bygda må ikke dø".
48:10Klart å stagnere. Boliger solgt, unge, innflyttere. Liv i bygda.
48:55Myndighetene, distrikspolitikk, "nye landsmenn", plasserer dem i store byer. Småsamfunn, best integrering.
49:35Mindre tjenester. Lensmann, lege, prest. Skole forsvant, Montessori drev videre.
49:55Flyttet til Skaland, Montessori, 25 elever. Nå, 29. Neste år, over 30.
50:15Unge flytter tilbake. Har "alt", det man trenger. Utgangspunkt. Kulturskole, idrettslag, skiterreng, fisk hav og fjære. Bygdekino. Time til Finsnes. Resturant.
51:30Har det meste et menneske trenger. Ikke klesbutikker.
52:05Barna, bor i stor by. Boligfelt, blir lite samfunn, naboskap. Turgang, lekeplass, faste tider.
52:50Mer tilbud benyttes her enn både Jessheim og Trondheim.
53:00Har muligheten. Kanskje 2 ganger årlig. Husprisforskjell der og Skaland, kunne dratt på 20 konserter.
53:35[intervju slutt]

1-5 of 5