Tormod Bomstad

lagt inn 6. des. 2019, 03:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 6. mar. 2020, 07:00 ]

Tormod Bomstad fødtes i et telt, september 1947. Han vokste opp i Tromsø, og bortsett fra noen år i hovedstaden som ung voksen, har han bodd nordpå. I arbeidslivet har Tormod jobbet som bonde, mekaniker, og digitaliseringstekniker for muséer, og etter egne ord kan han reparere en lastebil like lett som en laptop.


Tormod hadde brokk som barn, og måtte opereres. En komplikasjon underveis medførte at han hadde hva vi kaller en “nær-døden-opplevelse”. Han forteller at han kunne se sin egen kropp utenfra, og en tunnel av flammer ledet ham ut av denne verden og til en annen, hvor han møtte noe som ikke var noen gjenkjennelig gud, men likevel et “Livsvesen”. Vesenet hadde syv spørsmål som måtte besvares, men da de var kommet til det tredje, besluttet vesenet seg for at at Tormod enda ikke “var klar”, og han våknet fra operasjonen. Innholdet i denne opplevelsen har preget ham livet ut, hvordan han tenker om medmenneskelighet og religion. Tormod kommer også med en original tolkning av omstendighetene rundt Jesu korsfestelse.

Logg: Jonas Rudjord.

              

Tormod Bomstad:

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/377762149#t=1h35m40s)
00:00Personalia. Vardsfjord. 1947, september, født i telt. Bygde hus, ikke med.
00:20Ikke evakuerte. Oppgangstid. Bygge hus, passet. Forrige hus, 1810 eller eldre.
00:45Liten, sykdom, "calvé-legg-perthes", hoftelidelse. Blir halt. Operert, 6/7 år.
01:20Ifølge mor, lærte aldri gå, bare sprang.
01:307 år, operert, brokk. Miriam Wicklund, NRK, gjorde opptak senere. Ikke tilgjengelig.
01:55Døde under operasjon. Personalet, panikk. Så seg selv utenfra. Uinteressant syn. Være der han tenkte seg, hjem, Japan, på sekundet. Tid ikke begrep.
02:45Ta stegvis. Forandre retning. Åndeverden, utenfor eksistens. Tunnel, forskrekkende, virvlende flammer. Dra fra siden og innover,
03:35Ut av tunnel, intet lys. Reiste fort mot punkt. Tilslutt bare lys.
04:00Fremme, traff "livsvesen", ingen gud. Stilte spørsmål. Husker ikke 1. & 2.
04:20Samtaler om hvem man er. Forferdelige mennesker, også i åndeverdenen. De som ikke kunne anerkjenne seg selv, var der ikke.
04:45Ikke alvorstungt. Lattermildt, vennskapelig. Ingen fordømmelse.
05:003. spørsmål, hvem han var. Vann, kaste stein, hvor bølgen først treffer vann, "sånn er jeg".
05:20"Nei, sa vesenet, det var der du tok steinen". Konsekvens og følge, noe helt annet, bakenforliggende.
05:407 spørsmål. Ikke klar, måtte tilbake. Sykehus, sykepleier, "nå våknet han".
06:00Spurte senere, journal på operasjon, dødsfall. Ikke notert. Vet ikke om det faktisk skjedde. Husker som utrolig konkret.
06:40Wicklund, gjort intervju. 1. del, ut-av-kroppen, mange. 2. del, forflyttelse, tynnere. 3. del, tunnelen, veldig få. Skrevet om i bøker.
07:10Forskere, fantasi, idé, hjerne i panikk.
07:35Bildene klare etterpå. Barnesal, 14 stykker, diskuterte hendelsen.
08:00Neste operasjon, dobbel-brokk, panikk for tunnelen. Lært senere at neste gang, betyr slutt.
08:25Valgte tunnelen, kom til et punkt, måtte. Døde sakte men sikkert, tunnel uansett.
09:00Vet ikke hvor lenge han var borte. Hadde hatt mer konkrete data i dag.
09:25Sykehus, gjort studier. Narkose. Ikke lokalbedøvelse.
10:00Annen tid, annen praksis. Ville blitt notert om pasienten forble død.
10:30Gjenopplivningsforsøk, tror det.
10:55Sovesal, bare gutter, lignende opplevelser. Ikke diskusjon. Tromsø regionssykehus.
11:30Fortalte ikke de voksne. Vanskelig å snakke om, få forståelse.
12:00Husker helt klart. Fortalte ikke mange før Wicklund. Radioserie.
12:30Sønn, 6 år ved intervjuet. Lekte med bil. Kjørte sønnen til mora. Gjorde intervjuet på nytt.
13:20Ringte Wicklund, tipset om seg selv.
13:50Diskusjoner, begrep om Gud, død. Blant interesserte. Ikke krenke livsoppfattelse.
14:20Religion. Barndom, ungdom. Bygdesamfunn. Søndagsskole.
14:4012/13/14-åring, kvittet seg med gudsbegrep. Sterk opplevelse. Human-etiker siden.
15:00Nær-døden-opplevelsen; Oppfattet ikke som Gud. Livsvesen.
15:30Rommet/universet, tilgang til informasjon, "hendelser bakover". Men kunne ikke fortelle fremtiden. "Superdatamaskin".
16:10Livsvesen, menneskeskikkelse. Sterkt lys, ikke blendende. Kommuniserte uten tale.
18:00Bildet med steinen & bølgen. Forståelse av konsekvens. Hvordan man formes.
19:00Det som tok steinen. Væremåten.
19:40Ikke dvelt mye ved det. Mentalt stort. Mangler sammenligning. Preger fremdeles.
20:10Akseptere mennesker. Fiende kan også være venn.
20:55Håper andre kan fotelle samme historie. Database.
21:10Fikk ingen henvendelser. Programmet sendt 2 ganger, søndager. Data, lettere i dag.
22:15Religion. Fordømmelse, skjærsild, gode/dårlige mennesker. Var feil. Medmenneskelighet.
23:10"Kaste religionen over bord", sterkt. Konfirmerte seg ikke. Besteforeldre reagerte. Human-etisk alternativ, ikke kommet enda. Tidlig medlem av Human-etisk forbund.
24:30Opplevelsen førte til religionsbruddet. Ung. Tenkte, manglet "knagger".
26:30"Hvorfor har vi laget våre guder?" Foreldre-erstattning, åndelig overhode, passer på. Eller forklare nær-døden-opplevelse.
27:10Sterk opplevelse. Formidling og forklaring skaper gudsbegrep.
27:25Liten interesse fra samfunnet generelt. Irriterer ikke. Viktig og pregende personlig.
28:10Mennesker kan virke ubehagelig. Væremåte, aksept. Ikke rettlede, påvirke negativt. Hjelper andre, men "løfter" ikke.
29:15Venner. Hjelpe. Opptar ikke tid. Deler vennskap, ikke belastning. Bruker tid, tilstedeværelse.
30:45Bestevenn, "kjenner ut og inn". Går til og fra.
31:05Religionskritikk. Jesus og Jesu lidelse. Prediker. Bibelen, skrevet 300 år etter, Nikea.
31:55Korsfestelsen. Midtøsten. Vårtid, mørkt om natten. Jesu inntog, Jerusalem, kvinnfolk med palmeblader, vårfest.
32:20Jesus, kalte seg "Lammet". Offeret. Getsemane, diskuterer. Jesus og Judas, uenige om retningen.
33:00Judas fikk "ta rollen", bevise seg. Soldatene kommer, spør etter lederen. Tar Judas.
33:30Judaskysset, tvilende. 30 sølvpenger, rart. Begrepet "karens" = 40. Karensdager. Svartedauden, skip ligge ute 40 dager (karens).
34:05Romerne fengsler Judas. Forhøres. Tatt feil. Tatt på balkongen med Barabas, la folket dømme.
34:25Folket ser det ikke er Jesus. Frigjør Barabas. Judas må sleppes fri uansett.
34:40Judas tortureres. Vise lidelse så folket setter ham fri. Roper likevel "korsfest!"
35:25Judas korsfestes. Folket får ikke komme nær. Etter skriften, visstnok "søskenlik".
35:45Nær døden, soldat el. tigger, stikker spyd. Blind. Tas ned, svøpes, lagt i graven.
36:05Dilemma. Skulle vaskes neste dag. Romerne gjemte liket.
36:40Fabrikerer historie: Judas hengte seg. Jesus viser seg, sårene har grodd.
37:05Jesus fradømmes sitt navn. Fikk navnet Paulus. Henrettet i Roma, 22 år senere.
38:00Svensk forsker. Undersøkelser. Navnfradømmelse, "intet-person". Forklare hvordan Jesus overlevde korsfestelsen. Plutselig innsikt, 30/40 år siden.
40:00Ganske overbevist. Interessant teori. Hvis riktig, forferdelig for vår religionshistorie. Artig tillegg.
40:30Ikke behov for å skape bevegelse. Folk lever sine liv, tar sine valg, trekker sine konklusjoner.
41:50Dette intervjuet. Bevare for ettertiden. Noen, interesserte i religion, liv etter døden.
42:30Religion viktigere før. Kirkearrangement, bygdefolket gikk. Motsatt problem i dag. Brytningstid. Store endringer i Skandinavia.
43:00Jobbet, Midt-Troms museum, siste 15 år. Bonde da barna var små.
43:30Før jordbruk, mekaniker, bil og lastebil. Før mekaniker, Oslo, "endret bybildet", Aker brygge.
44:05Overtok hjemgården ca. 30 år gammel. Oppvokst, kunne faget delvis.
44:20Gift med agronom. 70 geiter. Bygde hus, fjøs og seter. Fri hele sommeren. Herlig.
45:10Gården lagt ned. Bor der enda. Seteren, vanskelig å bli kvitt. For få bønder.
45:45Muséet, begynte med digitalisering, bygge database. Skannet bilder, dokumentasjon.
46:15Pensjonert. Fortsatte, fri basis. Bruk for ham hos Midt-Troms. Prosjekt.
46:40Data, begynte 30/40 år siden. DOS-maskin. Kjøpte for slektsforskning.
47:00Fulgte med enkle dataspill. Barna lærte å skrive & lese raskt.
47:40Oslo. Jobbet, Aker, Nyland Vest. Helgeskift, annenhver. Mandag til fredag, 12 dager. Tjene penger. Ung. Lite endte i pengeboka.
48:20Frihelgene, på byen.
48:30Nyland Vest, brytningstid. Sammenslåing, ble "Aker mek.", planer, bygge ut, verksted, yttersiden av byen.
48:45Begge verksted lagt ned noen år senere. Sårt for de ansatte. Skjedde over hele landet.
49:00Båter fra Kina, Japan, Korea. Kunne ikke konkurrere. Reparasjon
49:10Baugen, Kongeskipet Norge. Messingkule, laget for hånd. Vet ikke om den er byttet ut.
49:30Vant til livet i Tromsø. Oslo, "når det var stengt så var det stengt", ungdommene gikk hjem.
49:50De satt 3 stykker i Karl Johans gate, pratet. Åpne nordlendinger. Flere satte seg. Lite slåssing.
50:30Inntrykk, utelivet forandret seg i ettertid. Tromsø, annet uteliv, dansesteder, spisesteder.
51:00Kan være de startet for tidlig på våren.
52:10Arbeid, åndelig liv. Bøker, idéer, viten. Viktig del.
52:30Løse tekniske problem, også viktig del. Reparerer lastebil like lett som laptop. Givende.
53:00Det tekniske, ikke del av det religiøse. Forskjellige ting.
53:45Vennskap, også hos politiske motstandere. "De tekniske vennene, de har bruk for meg, mens mine politiske motstandere har jeg bruk for".
54:25Glede av begge sider. Ber sjelden om hjelp, løser selv. Tekniske venner, "litt forbi", men ikke bastant.
55:00Politiske motstandere. Se deres synsvinkel. påpeke alternativ.
55:15Innvandring. Religion. Lik det kristne. Sunni, Shia, IS, blandet i en "grøt". Vanskelig, plukke fra hverandre.
55:50"Norske verdier". Robåten, tildels. Ikke tømmerhuset, folkedrakten. Importert, mye fra Øst-Europa.
56:20Demokratisk verdi, eldre enn 1800-tallet. 2000 år. Kvinnefrigjøring, også viktig del. Frem til "det religiøse", mannen tok mer plass, 1200-tallet.
57:05Politiske motstandere, del av samfunnsforståelse. Sterk rettferdighetssans. Ikke dømme etter bakgrunn.
58:55Lett å sette folk i båser, ikke se mennesket. Generelt for samfunnet.
59:30[intervju slutt]
Ċ
Bjørn Enes,
6. mar. 2020, 06:59
Comments