Sara Hansen

lagt inn 11. nov. 2019, 02:39 av Barbro Matre   [ oppdatert 9. mar. 2020, 03:07 av Bjørn Enes ]
Da Sara Hansen vokste opp, i en liten bygd på Senjas ytterkant, var det ingen veier som gikk dit, og på skolen gikk første til sjette trinn som én klasse. Da tiden var kommet til å begynne på ungdomsskolen, pendlet hun med båt for å kunne være hjemme i helgene. Uansett hvor dårlig vær det var, reiste hun med den vesle sjarken. Imidlertid var veiarbeidet i gang, og da hun gikk det tredje året kunne hun kjøre buss til og fra skolen. Hun utdannet seg som montør for televerket, og jobbet der til hun fikk sitt første barn. Hun fikk fire barn med sin ektemann, og siden de hadde både husrom og hjerterom, var de i tillegg fosterforeldre i 2,5 år. Da ektemannen plutselig gikk bort, flyttet samtidig de eldste barna for å gå på videregående og huset opplevdes tomt. Sara jobbet som barnevernspedagog, og tok et nytt fosterbarn under sin vinge. Han vokste til, og da det var hans tur til å begynne på ungdomsskolen, flyttet de tilbake tilbake til Senja der hun vokste opp. Han begynte på Montessoriskolen, og Sara ble hjelpelærer på samme skole. I dag brenner Sara stadig for å holde liv i regionen, og for Montessoriskolen og dens pedagogiske prinsipper.

Sara Hansen


Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/376937138/#t=16m44s ) 


00:00Personalia. Senja, yttersiden. Oppvokst, veiløs bygd, 30 mennesker.
00:20Barndom, "bitteliten" skole. Ett klasserom, 1.-6. klasse samlet. Småbruk.
00:40Mange var fiskere, + noe sau og kyr.
00:50Far, jobbet, grafittverket, borte hele uka. Hjem i helgene, på ski over skaret, matvarer i ryggsekken.
01:103 eldre søsken. 5/6/7 år eldre, husker lite av. Realskole, også borte i ukedagene.
01:45Hun og lillesøster, bodde hjemme. Stor søskenflokk, husker dem som "på besøk".
02:05Lokale barn, sammensveiset gjeng. Spenn i alder, alltid ha liten med når lekte. Gjemsel, boksen går.
02:45Begynte 7. klasse, ungdomsskole, nabobygda. Hjertebank, fælt, sjenert. Fremmed familie, fikk soverom. Spise med dem, all mat smakte feil.
03:30Grusomt. Trettenåring. Mange ganger gråten i halsen.
03:40Båt frem og tilbake, uansett vær. Liten sjark. Store "bårer", "trodde jeg skulle dø annenhver gang".
04:15På kai i dag, kjenne lukt, pumper, fisk. Får fortsatt hjertebank.
04:208. klasse, fikk bo hos en tante. Hadde datter. Kjente begge litt. "Litt likar".
04:45Vei til Ersfjorden påbegynt. Nyåret. Drosje kjørte dem rundt nest. Gikk 2/3km. til traktor, kjørte hjem.
05:20Gangavstand kortere og kortere. Vårparten, drosjen kjøre hele veien. Siste året, buss. Skole, Ersfjord, nedlagt.
05:45Liker ikke havet. Reagert på. Båtturene. Måtte uansett.
06:35Én gang, større båt, styggvær.
06:55Første året, 3 som dro. Kaldt, dårlig vær, fikk stå i styrhytta. Høyere oppe, vugget mer. Bedre på dekk.
07:35Komme hjem, sjøsyk, ikke bedre før lørdagen. Grue seg. Herlig å bli kjørt, bo hjemme.
08:05Skolevei. Kvarter i dag, bil. Båt, gå 1,5km. til kaien, 30-60 minutt på sjøen.
08:45Nabobygda, vei, tunnel. Første året, skolebuss.
08:55Skole, flere elever. Skummelt. Jevnaldrende klasser, lære det samme, fint, underlig. Ikke være hjelpelærer for de yngre. Selvsentrert.
09:55Prestasjoner, karakterer. Elever, adferd, gjøgling, banning, problem hos lærerne. Ikke oppdragelse, respekt for lærerne.
10:50Flere, forskjellige bygder, utilpasse. Skoler nedlagt.
11:20Fikk venninne med én gang. Like livredd. Ferge.
11:50Treffe henne som voksen. Prate uanstrengt. Nært forhold. Samme kontakt. Ulike men trygge.
13:10Ungdomskole. Framhaldsskole, slutt noen år før. Siste året, husker lite.
13:35Husker utallige døgn, første året, fremmed hus. Skolen. Halvåret, tante Magda. Utvide vennekrets.
14:15Flyttet, 16 år, Bardufoss vgs. 17 år, Tromsø, utdanning, montør, televerket. Etter halvt år, montør i Hammerfest. Finnsnes. Storsletta, traff mannen. Torsken, Senja.
15:10Ras, Gryllefjorden. Boligfelt "sanert". Kjøpte hus, flyttet det til Torsken. Tilhørte kunstner Rubach, Senjatrollet.
15:30Fikk barn, 4 jenter. Boende 20 år.
15:45Montør, televerket. Automatiserte, la kabler til telefon. Storslett, kabler til folk, snøscooter, stolper. Montører spredd, tilbake til Senja.
16:25Montørskolen, 4 kvinnfolk av 40. 2 i Hammerfest. Jobbet alene etterpå.
17:00Jobbe blant mannfolk, grovprat. Hjemme hos folk, irritert, nedtrykket, tilsidesatt pga. kjønn.
17:35Gamle folk verst. Unge, syntes det var tøft. Eldre montører, patroniserende. Gikk seg til etterhvert.
18:15Stolpesko. Minste størrelse, for stor. Vernesko, vernestøvler. Hempe fast. Tunge sko. Ung og sterk.
18:55Gravid, sluttet som montør. Samtidig, flyttet til Torsken. Hadde måttet pendle. 2 barn "på rappen", uaktuelt, sa opp.
19:25Mye av livet, fostermor. Torsken, stort hus. 4 jenter, 10 års forskjell.
19:50Tilfeldigvis, Barnevernet, spurte om de kunne ta imot 2 småjenter, 8 måneder og 2.5 år.
20:20Psykisk syk der de kom fra. Understimulerte. Jentene bar på dem, "trengte ikke dukker lenger".
20:40Hadde dem i 2,5 år. Begynte på høyskolen, Harstad. Barnevernspedagog.
21:00Barnevernet, 3 måneder. Skrivearbeid, arkivering. Ikke slik hun ville hjelpe barn.
21:20Ny jobb, barnevernsinstittusjon, Sortland. Flyttet dit med barna. Mannen, skole i Harstad, ukependler.
21:40Første uke på Sortland, mannen døde. 2 eldste døtre, flyttet, videregående skole.
22:00Fra 8 i huset, til 3. Stille. Alene. Etter 1 år, meldte seg, fosterhjemstjenesten. Fikk 4-åring, har blitt værende.
23:05Sortland i 6 år. Far, kreft, døde. Mor, gammel. For langt unna, flyttet nord, Sørreisa.
23:40Utdannet seg, barnehage, pedagogisk leder. Institusjon, ettermiddags- & nattevakter.
24:15Kompis til fosterbarn, trengte hjelp, stilte opp. Var hos dem 1,5 år.
24:50Fosterbarn, "Glunten", begynne ungdomsskolen. Venner, erting innad, beskytte andre. "Skuldrene hans gikk høyere og høyere opp".
25:25Foreslo, flytte til Skaland. Montessoriskole. Flytte til "gokk", ikke interessert.
25:40Etter 17. mai, ombestemte seg. Nærmere bestemor. Kontaktet skolen. Facebook, spurte etter hus. Fikset til 1. juni. Skolen ferdig, flyttet.
26:20Erstfjorden, liten bygd, store fjell. Ikke sol før mars. Skaland, sol fra januar. Bodd der siden.
27:00Problemer med kroppen, muskulatur, artrose. Hjelpelærer, Montessoriskolen. Høyere stilling etterhvert.
27:25Nytt fosterbarn i Skaland. Hadde i fire år. Tilbakeført. 30% nok, krevende Glunt, bedre, har økt.
28:00Montessoriskolen, takknemlig, "sånn skulle skolene i Norge ha vært". Sette barna foran planen.
28:25Fostersønn, 2vgs. Matros. Vil bli skipper. Montessori, bra. Senket skuldrene. Ble kalt lutrygget.
28:50Høy, nesten 2m. Rette ryggen, åpent ansikt. Rett beslutning for begge.
29:05Helse. Sørreisa, bodde 5 år før sykemeldt. Arbeidskolleger, alltid på jobb. Hadde ingen, trasig, ble sykere. Usikker på nabo. Flytte, underverker, helse, trivsel.
30:30Alle jentene, gått offentlig skole. Godt utdannet, høyskole, klart seg i livet, gode yrker.
30:50Tilnærming til stoffet. Timer med lekser, tidspress.
31:05Leksefri. Mye material. "Spesialelever" og normale. De flinke blir flinkere.
31:20Fostersønn, videreående, Finnfjordbåten. Skryt. Oppgave, løse "sånn og sånn", studiegruppe vokste rundt ham. Driv til å lære.
32:55Offentlig skole, bare pensum. Montessori, begynner med Big Bang. Melkeveien. Jordas tilblivelse. Planter, hvordan systematisere osv.
33:30Begynner i det store, graver seg nedover. Off. skole, "grave seg opp". Finne og forske etter interesse og presentere for klassen.
34:50Annen vinkling. Meter, sekunder, måle løp. Kilo, baking. Undervisningsmåte, kan ikke få rost nok.
36:00Jentene, samboere. 1 gift. 5 barnebarn, 6. på vei. Bor spredt i Norge.
36:45"Gift" i hennes øyne. Bor sammen, kjøpt hus, har barn.
37:15Skilsmisse før, skandale. Giftet seg, 20årene, "være bra ulike" for å skilles. Flytte, mer lettvint nå.
40:20Tilbake til Skaland, spørre søster hvem som var gift. Ikke tråkke i salaten.
40:55Sørreisa, sykemeldt. Kolleger, slitne etter jobb. Lite å samtale om, ikke med på hva som skjedde.
41:20Liten bygd, vet hvor man kommer fra, prate på annen måte. Folk, ikke truffet på tiår, snakke på butikken.
42:20Flytte hjem, slippe å forklare hvem man er. "Plattform". Annerledes i Vesterålen og Sørreisa.
43:10Politikk, blitt engasjert. Kommunesammenslåing, 01/01. Prøve å motvirke.
43:40Valget, mange fra ytterkant av hele Senja, kommunestyret. Stagnere. Ikke alt sentrert i Finsnes, gå an å bo i distriktene.
44:20Skaland, vekst, bygges nye hus. Grafittverket, nye eiere, planer. Smoltanlegg. Senjaviken, fiskebruk.
44:40Nok arbeidsplasser. Passe på. Ikke bare polakker, litauere, finlendere, sesongarbeidere.
44:50Heldig på Skaland. Familier. Flyktninger, Syria, Eritrea, kjøpt hus, jobb, del av samfunnet.
45:20Torsken, halvert, få vet om hverandre. Skaland, mer integrert. Bodd 4 år, vet hvem som bor i alle husene.
46:55Problem, rike russere, kjøper hus, fisketurisme. Bruker ikke lokalsamfunnet, egen mat, egen bensin.
47:35Snakke med de som selger. Selge til familier. "Bygda må ikke dø".
48:10Klart å stagnere. Boliger solgt, unge, innflyttere. Liv i bygda.
48:55Myndighetene, distrikspolitikk, "nye landsmenn", plasserer dem i store byer. Småsamfunn, best integrering.
49:35Mindre tjenester. Lensmann, lege, prest. Skole forsvant, Montessori drev videre.
49:55Flyttet til Skaland, Montessori, 25 elever. Nå, 29. Neste år, over 30.
50:15Unge flytter tilbake. Har "alt", det man trenger. Utgangspunkt. Kulturskole, idrettslag, skiterreng, fisk hav og fjære. Bygdekino. Time til Finsnes. Resturant.
51:30Har det meste et menneske trenger. Ikke klesbutikker.
52:05Barna, bor i stor by. Boligfelt, blir lite samfunn, naboskap. Turgang, lekeplass, faste tider.
52:50Mer tilbud benyttes her enn både Jessheim og Trondheim.
53:00Har muligheten. Kanskje 2 ganger årlig. Husprisforskjell der og Skaland, kunne dratt på 20 konserter.
53:35[intervju slutt]
Ċ
Bjørn Enes,
9. mar. 2020, 02:52
Comments