Kjellbjørg Lunde

lagt inn 24. sep. 2019, 13:28 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:36 ]

I 1944 ble Kjellbjørg Lunde født på sin onkels loft i Naustdal, Sogn og Fjordane. Hun var for ung til å huske noe av selve krigen, men siden den ofte var samtaleemne blant de voksne, fikk den en tilstedeværelse likevel. Hun lyttet til og overhørte de voksne, hva de pratet om og hvordan, og slik lærte tidlig hun at det var forskjell mellom hvem et menneske er, og hvem det fremstiller seg og sine bragder. Denne lærdommen har hun hatt nytte av på flere plan i sin politiske karriere. 


Som syttenåring flyttet Kjellbjørg til Stord i Sunnhordland for å gå på lærerskole. Der traff hun sin mann, og var høygravid da hun uteksaminerte som spesialpedagog. Det var i denne tiden hun fant gløden for politikk og organisasjonsarbeid. Til tross for en sterk fagforeningsbevegelse, var det ikke mye oppmerksomhet vist der for det annet kjønn. Det var mange kvinner som arbeidet i yrker med underbetalte deltidsstillinger, uten verken overtidsbetaling eller feriepenger. Kjellbjørg var med på å starte Stord Kvinnelag, som jobbet for å organisere kvinner i alle bransjer. De involverte seg også i lokalpolitikken, og da sykehuset på Stord truet med å legge ned fødeklinikken, klarte de med høyt kvinnetall og stort pågangsmot å sørge for at den ble holdt åpen.


Selv om Kjellbjørg opprinnelig ikke hadde ambisjoner om det, ble hun valgt inn på Stortinget som medlem av Sosialistisk Venstreparti i 1981. I og med at hun var kvinne var ikke valgprosessen noen lett sak, men hun var blitt lagt merke til for sitt engasjement, så slik ble det. Som stortingspolitiker jobbet hun i hovedstaden, og besøkte familien på Stord i helgene. Hun beskriver pendlingen som en ordning som fungerte bra, og selve politikerlivet som hektisk, krevende og givende. I 1998 begynte hun som utdanningsdirektør i Hordaland, en stilling som senere falt inn under Fylkesmannen. Med erfaring og fagkunnskap fra spesialskolene, brant hun for at skolene skulle overholde sin plikt til inkludere alle sine elever, også de med særskilte behov, i stedet for å avlukke dem i egne seksjoner.


Lunde forteller innsiktsfullt og detaljrikt om liv, arbeid og verdier.


Logg: Jonas Rudjord.


Kjellbjørg Lunde

Stikkord om innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare.
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:
https://vimeo.com/393652303#t=1h35m40s)
00:00Født november 1944, Naustdal, Sogn og Fjordane, på et loft.
00:10Hos onkel, mor & far bodde, før de bygde hus.
00:20Tidlig født. Prematur. Jordmor. Gått bra etterpå.
00:40Mor fortalte, krigen, største luftslag, allierte & tyskerne, utenfor Sunnfjord, vår 1945.
01:00Spedbarn, vugge, loft. Andre ute og så, spektakulært slag.
01:15Fly styrtet, begge sider, flere omkom, få overlevde.
01:25"Var dere ikke redde?", "Nei det hadde vi ikke vett til".
01:302 fly falt i nærheten. Dramatisk, husker ingenting. Bodde i 1 år, flyttet, leid hus, Reina.
02:00Reina, husmannsplass, gård. Bodde til 1955.
02:10Far trodde, billigere bygge hus. Dyrt etter krigen. Kjøpte tomt, nærheten onkel, bygde '55. 11. år.
02:35Hus, Reina. Framside, høy steintrapp. Gang, stue, kjøkken, spisekammer. Bratt trapp, utelem. Étt soverom.
02:55Torvtak. Regn, drypte. Husker lyd, bøtte under dråpen.
03:05Mor sydde for folk, sykurs, Florø. Ellers løsarbeider.
03:20Mye besøk. Tråsymaskin, "Singer", i stuen. Gjester, syntes koselig, mor svarte "Kjøss meg i rævva, du skulle visst hvordan det er å bo her!"
03:30ikke innlagt vann, langt uthus, løe, flor, sauer, veahus, utedo.
04:00Utenfor, steingulv, rosetrær. Carl Larsson-aktig. Enkelt.
04:15Likten skolen. Tredelt. Hårstad. Bygd, århundreskiftet. 2 klasserom. Oppe, sal & kjøkken. Samfunnshus.
04:35Lærer, 1. klasse, Sofia Einevold, skolerte 2 skolekretser.
04:45Lærer, Sigurd Huus. Begavet. Studert. Skulle bli prest. Opptatt av natur. Fotograferte. Fortalte, lysbilder.
05:15Elever, teoretisk flinke. Sigurd, likevel godt grep om de med læringsvansker.
05:35Kamerat, kunne ikke lese. Oppdaget ikke før vikar.
05:40Flink på ski. Vintre, skoletime. Noen gutter, fri til å gå på ski.
06:00Øve hopp. Konkurranse hvert år, skolene i bygda. Opptatt, gjøre det godt.
06:20Psykiske problemer, vekke uker av gangen.
06:30Kvinnelig lærer, bygda. Gift, "vørgemann"(?), Grimeland, Førde.
06:45"Ikke skult etter å få barn". Vanlig for kvinner, utdanning, slutte.
06:55Leid inn, vikar. Annet regime. Kalt frem, lese. Gutt klarte ikke, passet påskrevet.
07:15Tøffing. Lesevansker, ikke forstått. Dysleksi.
07:30Senere, entreprenørvirksomhet, klarte seg. Kone, tok det skriftlige. Skattelisten, Naustdal, en av de mesttjenende.
07:45Lærer, forståelse for kvaliteter, tross for skrive/lesevansker.
08:10Den tiden, Naustdal, framhaldsskole. Født sent på året. Konfirmert, en av yngste.
08:25Førde, realskole, hybel. Dale, internatskole 3 år. Dårlig vei. 2 mil.
08:50Sandane, realskole, 2 år. Landsgymnas, ikke realskole for opptak.
09:05Søkte, Sandane, kom inn. 3 paralleller. Flyttet hjemmefra, 14 år. Hybel.
09:20Selvstendig. Foreldre, ikke bekymret. Vanlig.
09:40Far, arbeidsmann, løsarbeider, vegvesenet, sildelossing, pelsdyroppdrett.
09:55Fra gård. 5 brødre, eldste overtok. 1 døde, liten, infeksjon. 1 tvilling, død 17 år, tæring.
10:25Far, yngst. Gjenlevende tvilling. Ludvig, eldst, fikk gården.
10:35Besteforeldre, kjøpte gård, flyttet fra Jølster. Far født der. Skulle hete Myklebust, tok navn etter gården. Lund. Vanlig.
11:00Bestefar, gift med "jordejente", Jølster. Døde i barsel. Gård tilbake til svigerfar.
11:20Giftet bestemor. Dorthea Fossheim. Eldst, søskenflokk på 12. Hennes far, lærer & klokker.
11:30Bestemor, lyte, klumpfot. Vakker.
11:50Giftet Christoffer (bestefar).Før bror flyttet, Canada, kjøpt gård, andre side av elva. Lunden til salgs, flyttet dit.
12:10Christoffer, hadde penger. Kjøpte gård til sønn nr. 2. Far skulle få tomt. Ble ikke av.
12:35Realskole, hvis ikke for Lånekassen, ingen videre utdanning.
13:00Tøft for foreldre, inntekter. Måtte henge i.
13:10Realskole, 2 år. Tvilte sterkt, gymnas eller ikke. Bestemte mot. Jobbet 1 år.
13:35Ble kjent med lærer. Gym, engelsk. Prestefrue, Breim. 7 barn.
13:55Flytte, Breim til Austevoll. Sommerplass, Høylandssundet, Valo (Valen). Spurte, passe minste barn, hjelpe til, sommer. Flyttet med, høsten. Ble til jul.
14:30Opplevelse. Kultursjokk. Naustdal, ikke étt bedehus. Noe få indremisjonsfolk, normale, "litt løgne".
15:00Om høsten, omreisende emissærer. Møteuke. Bygdesolidaritet, ble med. Aldri foreldrene.
15:30Skremmende opplevelse. Ikke "Helvetespreiket", men hverdagsmennesker, ble helt annerledes.
15:50De gråt, snakte om Jesus, "mudlet noe som man ikke forstod". Folk ble rare, skremmende for barn.
16:00Nabokjerring, traust bondekone: "Det ble nå litt for mye av det gode (...) godt de ikke er slik til vanlig".
16:20Ellers normalt samhold. Hjalp hverandre. Lite forskjeller. Noen familier, større gårder, mer "fremme".
16:50Naustdal, fin gammel kirke, revet slutten av 1800-tallet.
17:00Stein og treverk fra kirka, brukt, fjøs, bygdebygg.
17:10Gården far kom fra. Søskenbarn, historieprofessor, Kåre Lunden, dokumentert mye, viste, løa, tømmer fra gamlekirka.
17:35Far: "Den beslutningen var det bygdens beste som stod bak".
17:45Kirkeportalen står, kirkegården. Krusifiks, tatt vare.
18:00"Sunnfjordkatedralen", stor trekirke. Fin plass. Vindfullt. Utsikt, fjorden, Heilefjellet.
18:20Fint fjell, reiste nesten hver jul. Sommer. Kjørte Førdefjorden, sa alltid "se hvor fint Heilefjellet er!"
18:55Skal kremeres, urne settes ved mors grav, utsikt til Heilefjellet.
19:15Vanlige folk, gikk i kirka, ikke opptatt av religiøse spørsmål.
19:25Austevoll, prestefamilien. Kontrastmiljø. Indremisjon. Bedehus overalt.
19:40Prestefrua.Invitert, misjonsforening, Torangsvågen.
19:50Husmorsgymnastikk, "ferdig med det åndelige", ønsket gymgruppe. For drøy kost, ikke høvelig, "passet seg ikke for en prestefrue".
20:20Kontrast, 1961. Islandsfisket. Austevollingene, "snurpere" til Island, tilbake, store penger.
20:45Indremisjon, gudelighet, "herlighets-kristendom". Pietistisk & materialistisk. Naustdal, nøysomhet.
21:20Veldig verdslig. Ikke Hans Hauge-tradisjon. Amerikanisert.
21:35Prestefrua, velstående familie, Oslo. Austevollinger, for til Bergen, hev ut av huset, kjøpte nye møbler. Piano, selv om ikke kunne spille.
21:55Store selskap. Prestefamilien invitert. Hakket Kong Haakon-konfekt som fyll i bløtkake.
22:30Kultursjokk. Presten, litt liberal. "Fjordabåt", om morgenen fra Storebø. Dro noen ganger til Bergen.
22:50Par ganger, presten var med. Hun, nysgjerrig på land og landskap. Spurte, ingen interesserte.
23:25Strandkaien, indremisjonshotell og -café, Augustin. Prest spanderte frokost.
23:45Ble sendt inn først, se etter emissærer. Kunne ikke synge schlager om Augustin som danset.
24:25Gikk 4 år lærerskole. Nok Austevoll. Flyttet hjem. Bli lærer. Stord, ikke Volda.
25:00Jobbet hos nybakt mor, faren sjømann, alene, dårlig etter fødsel. Noen uker. Hjalp.
25:10Audhild Viken, klestove. Lang historie, skal skrive.
25:25Viken, landeveien, selge løpere. Vevd, Viken startet.
25:40Mannen hennes, sykelig. Var der, uker, vinter. Tok stilling.
25:55Puggekurs, Solvang, kristelig folkehøyskole. Kalt "ungdomsskolen".
26:10Lærerskole, opptaksprøve. Ikke lett, stor søknad. 17 år.
26:25Puggekurs først. Strengt regime. Internat. Jenter i en fløy, gutter i annen. Redningsvei gjenspikret, "ikke ha noe samkvem". Klarte å lure dem.
26:50Intensiv, god opplæring. Flinke lærere.
26:55Reiste, Stord. Bodde på Grand, gikk hver dag til Rommetveit. Utslagsliste.
27:15Kom inn. 2 andre, like unge. Eldgrim Fossheim, NRK, fars søskenbarn.
27:40Eksamen, alle fag. Norsk, regning, sang, historie, naturfag.
28:00Kom inn. Ringte mor. Ikke telefon. Nabo, drev butikk. Ringte ham. Spurte, hva nå? "Da skal du begynne!"
28:30Hybel, Engelsen. Nå, hus falleferdig, nordre Tveita.
28:45Mange hybler, kalt "Engleborg". Skulle begynne. Ombestemt. Bare gutter.
29:00Uten hybel. Installert i gamle internatet, ikke det brente. Midlertidig.
29:10Bodde med Aud Solberg, toårig gymnasiast, Sauda. Aldri bodd hjemmefra. Fælt, reiste hjem igjen.
29:55Faren hennes ringte. Overtalte henne tilbake.
30:05Lå i vindu. Så på guttene. Aud fant en å "sjanse" på. Høy, røslig, flott. Knut Molnes, Etne.
30:35"Det var ikke lenge etter at det ble noe med dem".
30:45Faren ringte fortvilet. Beskjed, elevkontoret, telefon.
31:00Sa til Aud at hun skulle sjanse på Knut om hun ikke kom tilbake.
31:10Aud kom tilbake. Giftet seg, 7 barn, Etne.
31:304 år, lærerskole. Øvstebø i kristendom.
31:45Forskjell på lærere. Eriksen, stor pedagog, naturfag. "snakket seg ofte ut på viddene". God formidlingsevne.
32:05Gravid siste året. Truffet mannen sin. Giftet seg, februar.
32:35Ikke på kontoret til rektor. Annet om noen år før. Likevel ikke likt.
32:50Trøst, skulle gifte seg. Mor sa "styres av lykken bedre enn forstanden". Fremdeles gift.
33:05Ei fra kristelig elevlag, også gravid. Måtte gifte seg. "Kan skje de beste familier".
33:20Ikke ferdig med herbariumet. Frist. Høygravid.
33:35Eriksen, ba henne låne av mannen. Hadde gått der før. Lånte 5 planter. Bra karakter.
33:55Mor, flink å sy. Selv, ikke begavelse, interesse. Håndarbeid, fru Bakke. Bra karakter. Mor mente, ikke rettferdig.
34:30Sammensatt klasse, personligheter, aldre. Politisk interesserte, diskusjoner.
34:50Et år, prøve, flyttet opp. En prøve, nektet å ta. Bjørnøy.
35:05Skole, mange studenter. Administrasjon: En kontordame, rektor, inspektør.
35:20Rektor Rydland, skulle bygge ut. Sprang alltid. Mye å gjøre.
35:35Bjørnøy, sindig, gikk til for fri. Historie.
35:50"Prøver i hytt og vær", tillitsvalgte, forhandlinger, legge opp plan. Ikke alle fulgte.
36:05Bjørnøy, prøve, ikke på planen. Ingen skrev. Alle flyttet opp.
36:20Var tillitsvalgt. Styre, elevheimene.
36:35Mange diskusjoner. Magnus Stangeland, kollega, stortinget, samme klasse.
36:50Birger Tomasgard, ivrig venstremann.
36:55Stor spredning, noen, ikke religiøse. Tror hun fikk S (svært godt) i kristendom.
37:10Ei, Bergensjente, parallelt, eksamen, sa "Det er merkelig, alle vi som er hedninger får de beste karakterene!"
37:30Stortinget, Gunn Vigdis Olsen-Hagen. Død, kreft. Leder, helse- og sosialkomitéen, mange år. Rogaland.
37:50Dødsyk, bet seg fast, jobbet til siste. Fadese om hva som er farlig. Kolesterol på moten.
38:10Firma, inn på Stortinget, presentere kolesterol-måler. Rigget, kjellerstua. H/S-komitéen, ned og bli målt.
38:35Sekretær, litt alkoholisert, flink fyr. Blandet. Avholdsfolk, kristne, frilyndt, "ikke spytte i glasset".
38:55Satt, Stortingsresturanten. Gunn Vigdis, slengte seg ned. Dødsyk eller alkoholisert visstnok bra. Hun og sekretæren fikk best test.
39:30Aldri hedning. Agnostiker. Facebook, forferdelige debatter. Frp-folk. Nestleder, har kors. "Kristelige", ukristelig politikk. Belærer dem med bibelsitater.
40:15Politikk. Engasjerte seg lokalt, tidlig 1970-tallet. Kvinnebevegelse. Med å starte Stord Kvinnelag. Tverrpolitisk.
40:55Oppvokst, arbeiderparti-familie. Ikke organiserte, politisk aktive. Mye diskusjoner.
41:10Far, pratmaker, kunne mye. Åpent hus, mange folk, pratet, diskuterte.
41:25Familien, la seg sent, også barna. Lå på gulvet og lyttet.
41:35Født 1944. Mye snakk om krigen. Familien, noen gjort innsats, de fleste prøvd overleve.
41:55Gjemt radio. Bragdene ble større med tiden. Husket at hun forsod. Lærdom.
42:30Nylig,ei på stand, snakket, opplevelser, jobbsammenheng. Folk, høy status, uforståelig, seiler over, gjør seg svære.
42:55Linjer i livet, opplevd fra barndom. Bekrefte/avkrefte.
43:05Spesiell bestemor, klumpfoten. Dramatisk sykdom, giktbroten. Gikk med stav, krykke.
43:30Bodde i boden, "koven", vestlandshus, hos eldste onkel.
44:00Christoffer, død 1944, aldri møtt. Bestemor, leste mye. Vondt å sitte, leste & skrev stående.
44:25Døde januar 1968. Siste bilde. Etter Birgit var født. Hjem til Naustdal. Besøke. Så gjennom vinduet. 94 1/2 år. Sto, skrev siste julekort til slekten.
45:10Dagen etter, kom i senga. Sluttet spise, drikke.
45:25Kvelden før hun døde, besøkte. Siste ord, lest om vannforurensing, "Det tror jeg dere må gjøre noe med".
45:50Ikke mange i '68 som var opptatt av vannforurensing. Belest.
46:05Sommeren, før de bygde hus. 2km. fra hvor hun bodde. Bestemor kom gående, krykker, vevd håndveske. Musestille.
46:35Sommer, mørkt ca. 22:30, "Lundabesta" kom langs veien. Sprang i møte. Dagen etter, syklet, hentet storvesken hennes.
46:55Ville besøke bygdefolk, gamlehjemmet. Hadde ikke bil. Buss, sjelden. Sykle, bestemor på bagasjebrettet. Under 10 år, liten, tynn.
47:20Leiet mors damesykkel, hovedveien, mur, bestemor klatret på sykkel. 45kg. Springe, sykkel, balanse, opp og trø.
47:55én gang, gikk helt feil. Begge over ende. Bestemor lå lenge, kjente etter brudd. Prøve igjen.
48:10Syklet, gamleveien. Bestemor, "Dette forteller vi ikke til faren din". Lærte; ikke alt man skal fortelle mannfolk.
48:30Kvinnelaget. Organiserte aktivistgrupper. Politikk. Lesegruppe. Feministisk litteratur. Kristen-feministisk gruppe.
49:05Noen, ville være med, redd, stikke seg frem. Negativ reaksjon. Avhengige av mennene.
49:25Kommuneplanlegging. 4/5 vedtak, E39, gå ned Se(?), fergekai, bilutstilling.
49:50Engasjerte seg. 2 barn, ung, lærer, full jobb. Gjøre samfunnet bra for barna.
50:10Blandet seg inn. Det formelle, lite kjennskap. 5/7 stykker, barna på slep, politiske møter. Rystet.
50:40Stille til valg, mange fra gruppen. Første gang, 1975. Lære, satt i publikum, ikke avskrekket, ikke høyt nivå.
51:05Så mannfolka, opp, åpne konvolutt, papirer. Skulle forberede seg bedre.
51:15Kom hjem, baktrappa. Katrine, yngste datter, f.1970. Mannen i hagen. La ut, hvor dumme de syntes de var.
51:45Katrine spurte om motsvar, forklarte, kunne ikke si noe der, Katrine; "Mamma, det var ikke likt deg!"
52:05Stilte stortingsvalg, 1981. Katrine, Rommetveit skule, 10/11 år. Prosjekt.
52:25Hennes klasse, SV, mange stemmer. Spurte: pga. mamma? Nei, pga. henne.
52:50Kvinnelaget, første årene, jobbet godt. Entusiastiske.
53:05Organiserte kvinner i handel&kontor, hotell&resturant.
53:15De fleste, uorganiserte. Deltid, underbetalt, ikke overtid, feriepenger, ingenting. Gruppe, kartla.
53:35Mange, gift, fagforeningsfolk på verftet. Ingen støtte.
53:40Kartla, skrev i avis, stort møte. Trusler i politikk. Tøft. Noen, nervøse.
54:20Organiserte nesten alle. Truet, boikotte butikker.
54:30Fagforeningsleder, Aker Stord verft, belærende innlegg. "Ha seg frabedt".
54:55Annen aksjon. Fødestue, mot nedleggelse. "Høye herrrer", Overlege Andreassen, Fjellbirkeland, pressmiddel, mer penger til sykehuset.
55:15Begrunnelse, ikke nok jordmødre, sykepleiere.
55:25Aksjon, fedre få være med under fødselen. Lov på gamle. Ny fødeklinikk. "Pediemeter av ei gammal jordmor", oversøster. Mannfolk forbudt.
55:50Andreassen, turte ikke gå mot oversøster. Hard kamp. Måtte gi etter. Pensjonert.
56:05Skaffet nok jordmødre, sykepleiere. Presenterte. Ville ikke ta imot.
56:35Møte, valgte talsperson, Gerd Fladby. østlandsdame, snakket pent. Gift med Holmedal, "coming-mann" i lokalsamfunnet, foreninger.
57:00Møte hjemme. Telefon. Snakket pent østlandsk til overlegene.
57:15Møte, museumshallen. 80/90 damer. Motpart møtte ikke.
57:25Andreassens datter, rekruttlaget unge jenter. Likte ikke fars oppførsel. Ville hjelpe.
57:40Liten delegasjon. Ledet møtet. Diskuterte strategi. Brak i gangen, døren opp, overlegene inn.
58:00Hev frakkene, ville overta møtet. Ble bedt om å vente. Bli ferdig med seksjon.
58:30Presenterte overlegene. Presenterte egen sak mot stenging. Gerd la frem.
58:55Et sirkus. De måtte gi seg. Fødeavdelinga, holdt åpen. Ei som meldte seg ut fra kvinnelaget. Syntes de var for stygge mot overlegene, øvrigheten.
59:15Emil Moe, fastlege. Stund etterpå, besøkte. "Du Kjellbjørg, du vet de er redde for dere", "Tror de jeg skal komme opp og legge en bombe under sykehuset?", "Ja det er nesten så gale".
59:40Helt ufarlige, så lenge de får gjennom saken sin. Tøffe tak.
59:55Skrevet om det. Anne Grete Viste(?), Økland, flink å dokumentere. Gitt til museum.
01:00:101981. Ingen ambisjoner om stortinget. Lagt merke til.
01:00:30Diskusjon, innad partiet. Renominere Asbjørn Bjørnseth. Prøvde seg 4 år før. Flink fyr
01:00:40Kjølvann, ny kvinnebevegelse, nominere kvinne, større sjanse.
01:00:55Overtalte henne. Sikkert flere, bedre kvalifisert, fartstid, sagt nei. Aagot Himle, Bergen.
01:01:15Satt igjen med henne. Tøff nominasjonskamp. Karer, frykt for utdanking, mobiliserte.
01:01:40Furne, senere topptillitsmann, akkurat innmeldt, partiet. Kjørte ham frem mot henne.
01:01:55Hadde 2 barn, brukt mot henne. Furne hadde 4.
01:02:10Ikke høy i hatten. Ikke ambisjonen, knapt vært der. Året før, møte, partiet. Traff Kvanmo.
01:02:30Drev skolering. Forsvars-, sikkerhets- og fredsarbeid.
01:02:50Reiste med Nei til atomvåpen. Regimøte, Ingeniørenes hus, Oslo. Hannas mann, la merke til henne.
01:03:20Hanna Kvanmo. Ble gode venner. Spesielt menneske. Ikke tillit til alle.
01:03:40Tålte når hun sa ifra. Gjaldt ikke alle. Ikke alltid god å ha med å gjøre internt. Direkte.
01:40:00Lærte mye. Beundret. Behandlet alle likt. Kjempejobb for å hjelpe, ikke lagt merke til.
01:04:20Kjent. Henvendelser. Etter jobb, svarte brevene, telefonhenvendelser. Lys på til langt på natt.
01:04:55Jobbet mye. Kunne ta en fest. Tid, påpasselig.
01:05:05Små politiske seire, Hanna: "Vi skal alltid ha to flasker rødvin i arkivet, under A". A for alkohol.
01:05:20Ferdig, åpne flaske, skåle. Mange innom, holdt hoff. Journalister.
01:05:35Seier. Rentetak-diskusjon. Festen varte lenge.
01:05:55Tak på fradrag på rente. Einar Førde, finanskomitéen, ringte banken, spurte om rentetak i forhold til sine lån. Tror ikke det er sant. Mye artig. Mye arbeid.
01:06:25Stortinget '81. Valget før, mistet stor gruppe. 2 igjen, Stein Ørnhøi, Hanna Kvanmo. 2 til, Arnt Henriksen, henne.
01:06:454 stykker, dekke hele spekteret. Kommunal- og miljøvernkomitéen, masse saker.
01:07:00Hun, utdanning, justis-sakene. Ørnhøi, kulturen. Henriksen, høyere utdanning.
01:07:15Én sekretær. Ei, telefon, det praktiske.
01:07:35Grupper, flinke folk, travle. Lærte hvem å stole på.Talerstol, fortelle SVs meninger. Gå gjennom saker. Døgnet, ikke nok timer.
01:08:10Ofte på egenhånd. Referater, lest i ettertid. Mye klokt på kort tid. Hoppe fra ene til andre.
01:08:50Partiet forventet reising. 3/4 ganger i uken i landet.
01:09:00"Klubba" kl. tre, rasket med dokument, ut, Vesaasplass, Fornebu, fly, landet, brifing, lokalradio, NRK, avisa, møte, nachspiel.
01:09:35Hotell, ikke råd. Salrygger, nedstøvede gjesterom, barneseng. SVere, rødvin, prate.
01:09:50Legge seg, opp, natt, fly, bunken, komité eller talertstol, klokken ti. Holdt på i mange år.
01:10:05Ikke alle som klarer det. Flink til å skifte ene til andre. Hjem, helg, nei til alt utenfor partiet.
01:10:20Nestleder i 7 år, reise, helgene, partisammenheng.
01:10:25Datter, intervjuet, travel mor i politikken, "Når mamma er i Oslo er hun politiker, og når hun er hjemme er hun mamma".
01:10:40Har hjulpet. Hjemreise, småfly direkte, men ofte om Bergen. Snarøybussen, sov, fly, sov, flesland, båt, sov. Relativt "fit for fight".
01:11:25Ikke forlange samvær. Hadde sine liv. Hendte, ikke snakket med jentene før søndag.
01:11:40Ikke dårlig samvittighet. Visste at de hadde henne. Ringte.
01:11:55Venninne, Liv Ingrid, bodde i nærheten. "Erstatningsmødre".
01:12:00Godt forhold til faren. Spilt større rolle enn om hun var hjemme hele tiden. Ta seg av det daglige.
01:12:25Overlate ansvar, ingen problem. Komlemiddag. Ordne seg selv.
01:12:40Datter, "Du aner ikke hvor mange forskjellige sorter ferdigkarbonader som finnes (...) men vi vet!" Klarte seg godt.
01:13:00Bergens Tidende, Bengt Martin Olsen, tidligere ordfører, også 2 døtre.
01:13:20Olsens familie, avtalt tid, være sammen.
01:13:30Eldstedatter, reagerte. Fleksible. Forventet ikke at de satt parat.
01:13:50Mannen, tolerant. Alltid masse ungdommer hjemme. Kunne ønske fred og ro.
01:14:05Katrine, tenåring, med på alt, bake kake. La seg, hørte datter komme hjem, bakte om natta til neste dag.
01:14:45"Litt på hogg og belegg". Klarte seg bra.
01:14:55Utnevnt utdanningsdirektør, Hordaland. Begynte januar 1998.
01:15:10Statens utdanningskontor, selvstendig etter reformene. Rett under departementet. Nye reformer, slått sammen med fylkesmannen, fylkeslegen. Satt til pensjon.
01:15:45Vanskelige skolepolitiske spørsmål. Fagmenneske, spesialpedagog. Lærer, spesialskole.
01:16:20Den reelle inkluderende skolen. Plass for alle. Likevel, segregering. "Kjært barn har mange navn".
01:16:40Spesialskolesystemet, avviklet tidlig 1990-tallet. Alle, tilhørighet, nærskolen. Unntak, de med rett til særtilbud. Hørselshemmede.
01:17:00Opprettholdt noe. Kompetansesenter, Eikelund. Tjene kommunene, fagkompetanse som PPT, skolene, ikke hadde.
01:17:20Utviklet system, små spesialskoler, alternativer. Noen, sammensatte vansker, skjermingsbehov, tilrettelegge, ikke fullt integrert. Faglig spørsmål.
01:17:45Være der de andre ungene er, ikke oppsamling. Eneste til felles er læringsvanske, utviklingshemming, osv. Forskning viser dårlig virkning. Lite fagkompetanse.
01:18:20Ressurser, 2/3-delers, til "ikke-spesifikke vansker", vanlige vanskelige. Stikkord: gutter.
01:18:40Kun hjulpet bedre, annen tilretteleggelse, annen differensiering.
01:18:50Skoler, forskjell. Noen klarer, andre ikke, noen vil ikke.
01:18:55En skolesjef, ba slutte mase, ville ikke. Plikt. Ikke tilrettelegge; lovbrudd. Opplæringsloven.
01:19:15Vanskelig å jobbe med. Ikke kommet lenger, trasig. Noen klarer. Ryggmargen. Ledelse, ansvar for alle elever.
01:19:35Foredrag, bunkevis. Fremste forskning. Ideologi, fagkunnskap, samsvar.
01:20:25Kommunepolitiker, vara. 40 år etter første innvelging. Ferdig. Står ikke på lista. Fylkestingslisten, langt bak. Vestland.
01:20:50Tapt mange politiske saker, skal vinne denne. E39. Ikke penger. Baklengs inn i fremtiden. Bompenger.
01:21:25Hordfast, "samfunnsøkonomisk gunstig", årstrafikk, øke til 16.000. Hverken ønskelig el. realistisk.
01:22:00"Fremme fellesarbeidsområde". Bompenger, stor skrift, 360 hver vei. 2015 kr. Liten skrift, 430. Pluss bompenger, Svegatjørn, Bergen.
01:22:30Regne, betale av lønna. BI-mann, samling, promotering "blant alle entusiastene og noen få andre".
01:23:00Fikk ikke ordet, spurte i pausen. Beregning uten bompenger. Helt annet regnestykke. Finansiering. Fronte med feil grunnlag.
01:23:30Folk tror det er vedtatt. Regjering, gitt planleggingsdirektiv. Stadfestet reguleringsplan, Landåsen.
01:24:00Setning i transportplanen. Melding, ikke vedtak. 1,2/1,5 milliarder, planlegging. Kunne fått mye rassikring.
01:24:30Samfunnet, største forandring, den store materielle økonomiske veksten. Privat, offentlig.
01:25:00Kvinnen, posisjon, mulighet. Ikke full likestilling. Problematisk, forskjell i kvinneyrkene. Tyngst og dårligst betalt, deltidsstillinger.
01:25:40Ellers annen situasjon. Barnehager, fødselspermisjon.
01:25:50Hennes tid, 12 uker. Begynte før. Vikariat. Ikke jobb, Stord kommune.
01:26:20Sviigerinne passet. Ammet flere måneder. Annet nå. "Tidsklemme", vanskelig ta alvorlig.
01:26:45Formødre, dårlig råd, alt tungvint. Deltidsjobber.
01:27:00I dag. Innrette seg, ikke klare alt. Singel 25, annet enn 33 & 2 barn. Fullt arbeid, klare seg bra.
01:27:30Mange stresser. Gravide, sykemeldte. Statistikk, trygg fødselsomsorg. Få skader, spedbarn, premature. Verdenstoppen.
01:28:00Mange bekymret, ultralyd, undersøkelser. "De stoler ikke på at det kan gå bra", veldig sørgelig. Gleder seg ikke. Bekymret, vondt, blir sykemeldt.
01:28:35Symptom. Objektivt sett bra. Få jobber farlig for gravide. Hensyn.
01:28:55Mot tidlig ultralyd. Tapt i eget parti. Forsterker bekymring. Tar livsgnist, gleden.
01:29:45Får barn for sent. 20/21, tar på sparket. 30/40, mer bekymret. Husker selv. Ferge, barn klatrer. Slappe av.
01:30:50Morsom fortelling. 2 ganger, delegat, FN. 1. gangen, 1983/1984. Stort, langt hår.
01:31:35Ei, halvt norsk. Oversetter. Kjent, "legendariske store selskap". Liten leilighet, Manhattan.
01:32:00Høsten, alltid selskap. Inviterte alle fra Norge, ++.
01:32:15Delegasjonen, ung diplomat, SV. Kom på tiden, brakte blomster. Liten leilighet. Servere mat, drikke, kake.
01:32:40Folk strømte. Uvisst hvor mange. Hjemme, Rommetveit, kunne hatt 1500, sammenlignet.
01:33:05Mann på andre siden, interessert. Treftes aldri. Morgenmøte, SV-jenta, "han trodde du var Liv Ullmann!"
01:34:05Norsk, håret, "imagen".
01:34:20[intervju avsluttet]
Comments