Samlingane‎ > ‎

Geografi

Memoar stareta opp i Bergen i 2015, men utvikla seg raskt til ein organisasjon med kontaktnett over heile landet.  Me vil gjerne ha kontakt med nye samarbeidspartnarar - både forteljarar, intervjuarar og personar som kan vera med på dokumentasjonsarbeid og redigering, lag, foreingar, institusjonar og bedrifter som deler vårt engasjement for å ta vare på mnunnlege versjonar av  forteljinga om vår tid. Så sant me finn samarbeidspartnarar og / eller eldsjeler, er me gjerne med på å starta opp lokalhistoriske intervjuinnsamlingar. 
Dette er nokre av dei som alt er i gang:  

Munnleg historie for alle


http://bergen.memoar.no
http://nordhordland.memoar.no
http://sund.memoar.no
http://voss.memoar.no


http://www.memoar.no/tingvoll
http://krafttak.memoar.noComments