Sjøfart‎ > ‎2017‎ > ‎

Tom Grasbakken

lagt inn 27. okt. 2019, 01:43 av Bjørn Enes   [ oppdatert 27. okt. 2019, 01:47 ]
Tom Grasbakken hadde aldri sett havet da han som 15-åring mønstret på. Han vokste opp på et småbruk ved Lillehammer og dro ut som førstereisgutt fra Porsgrunn i 1955. Det ble starten på en 50 år lang karriere til sjøs. 
Etter tre år tok han styrmannsskolen, og senere skipperskolen. Han seilte på alle verdenshav, og gikk blant annet med bananer i Sør-Amerika i mange år. Han hadde noen farefulle måneder i Persiagulfen under krigen mellom Iran og Irak, han jobbet offshore i Nordsjøen og gikk med korn til Shanghai. 
Men best likte han seg på de ulike hurtigbåtene, det være seg mellom Zanzibar og Dar Es Salaam, Helsingfors og Estland, eller han trafikkerte Middelhavet.  

Opptaket ble gjort 08.02.2017, og intervjuer var Bjørn Enes. Dokumentasjonen er utført av Siri LindstadTom Grasbakken

Stikkord om  innhaldet i intervjuet:
(Tala til venstre er tidskodar - timar, minutt og sekund frå start. Blå tidskodar er klikkbare. 
Du kan laga eigne peikarar ved å erstatta timar (h)  minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa: 
https://vimeo.com/231250036#t=0h1m35s ) 00:00:00:00 Sjøen var eneste mulighet. Yngst av tre. Lillehammer
00:00:20:00 Ikke penger til mer utdannelse.
00:00:35:00 Førstereisgutt i Porsgrunn.
00:01:00:00 Vi var stort sett 15-åringer.
00:01:15:00 Tre fra samme bygda.
00:01:35:00 Jeg var på sjøen i femti år.
00:01:50:00 Jeg fikk hyre i Borgestads rederi. Byssegutt. Messegutt.
00:02:15:00 Dekksgutt.
00:02:20:00 Fire båter hos Borgestad fram til 1960.
00:02:25:00 Ble etter hvert matros.
00:02:35:00 Styrmannsskolen i Porsgrunn.
00:02:45:00 Første turen: Bratsberg. Tanker.
00:02:55:00 Fire kontinenter.
00:03:20:00 Mønstret på i Cardiff. Lang tur dit.
00:03:50:00 Jeg var dårlig i engelsk.
00:04:20:00 Jeg var liten av vekst.
00:04:30:00 Potetkjelen var større enn meg.
00:04:40:00 Mange nasjonaliteter om bord.
00:04:55:00 Napoli. På besøk hos en italiensk familie.
00:05:10:00 Byen var preget av krigen.
00:05:35:00 Vi kommuniserte ved hjelp av engelsk og kroppsspråk.
00:06:05:00 Storfamilie.
00:06:15:00 Første gang jeg drakk vin.
00:06:55:00 Om bysseguttens hverdag.
00:07:15:00 Ble messegutt etter noen måneder.
00:07:40:00 Kjempefin jobb.
00:08:10:00 Delt bysse.
00:09:00:00 Den gamle måten å gjøre det på.
00:09:15:00 1956: Helt ny båt. Brynje.
00:09:30:00 Gikk mye med kull og biler over Atlanteren.
00:10:50:00 3 stykk-kostbåter.
00:10:55:00 India, Bangladesh, Ceylon.
00:11:20:00 Chartret av Wilhelmsen-rederiet.
00:11:30:00 Om dekksguttens hverdag.
00:11:40:00 Rengjøring. Utkikk.
00:11:55:00 Skylle vekk salt.
00:12:10:00 Fikk stå til rors.
00:12:40:00 Kommuniserte ved hjelp av klokka.
00:13:10:00 Bare skipperen fikk se på radaren.
00:13:55:00 Mange krigsseilere. Alkoholproblemer.
00:14:25:00 Vanskelig å bli skipper.
00:14:40:00 Hørte aldri historier fra krigen.
00:15:10:00 Da skipperen var full.
00:15:45:00 Hørte aldri noen kommentarer fra rederiet.
00:16:35:00 Et lengre opphold i København i 1955.
00:16:50:00 Fikk juletrær hjemmefra.
00:17:10:00 Feiret jul på Atlanteren.
00:17:45:00 52 kinoer i København.
00:18:00:00 Trasket mye alene.
00:18:20:00 Lå på utsiden av byen.
00:18:30:00 Hentet øl til guttene i koffert.
00:19:30:00 Ingen alkoholrestriksjoner om bord.
00:19:55:00 Det var en stuert det klikket helt for en gang.
00:20:25:00 En krigsseiler jeg seilte med, isolerte seg helt.
00:21:10:00 Sjømannskirken i Rio.
00:21:20:00 Snakket med barnepiken til prinsesse Ragnhild.
00:21:40:00 Fantastisk innseiling til Rio.
00:21:55:00 På Sukkertoppen.
00:22:15:00 Innseilingen til Stockholm er også veldig fin.
00:22:40:00 Houston. Cowboy-bøker.
00:23:05:00 Seilte fra Svartehavet til New Orleans.
00:23:20:00 Vi hadde en dansk lettmatros som var kommunist.
00:23:30:00 Han fikk ikke gå i land.
00:24:10:00 Proviantrommet ble forseglet.
00:24:40:00 En gang fraktet vi nafta.
00:25:00:00 En smak av den kalde krigen.
00:25:15:00 Var i land i Russland. De viste film.
00:25:50:00 Batum, innerst i Svartehavet.
00:26:20:00 Man måtte ha 3 år til sjøss for å komme inn på styrmannskolen.
00:26:45:00 Jeg var lite hjemme, maks en måned av gangen.
00:27:50:00 Jeg var mye rundt omkring.
00:28:10:00 Mye rengjøring på Afrikaturene.
00:28:40:00 Båt med bildekk var noe nytt. Lasting av biler var vanligst.
00:29:30:00 Dårlig vær. Lasten begynte å bevege seg.
00:30:05:00 Flatklemte biler.
00:31:30:00 Vi fikk ikke losse bilene selv.
00:31:50:00 De amerikanske fagforeningene var strenge.
00:32:05:00 Hadde stort sett fri fra kl. 17.
00:32:30:00 Stort sett landligge i mange dager.
00:33:05:00 Vi hadde pass, men kunne ikke gå hvor vi ville.
00:33:40:00 Flere ble igjen i USA.
00:35:10:00 Det var ikke så mye oppstyr rundt oss sjømenn på Lillehammer.
00:35:30:00 Kjøpte meg motorsykkel.
00:35:40:00 Mor døde av kreft da jeg var 18 år.
00:36:20:00 Jeg kunne ikke delta i begravelsen.
00:36:35:00 Jeg har gått glipp av mange familiesammenkomster.
00:37:40:00 Styrmannsskolen.
00:37:50:00 Første året hadde vi lokaler i Rådhuset i Porsgrunn.
00:38:10:00 Vi hadde flinke lærere. Var 28 elever i klassen.
00:38:20:00 Skolen fikk nye lokaler andre året.
00:38:35:00 I sommerferien jobbet jeg på badeferja i Brevik.
00:38:55:00 Jeg hadde hybel med full pensjon.
00:39:30:00 Alle tiders sommerjobb.
00:39:45:00 Julehelgen var jeg på Lillehammer.
00:40:10:00 Far hadde kvittet seg med gården.
00:40:45:00 På skolen lærte vi om navigasjon, lastelære, lovverk, språk m.m.
00:41:40:00 Lærte navigasjon på gamlemåten.
00:42:10:00 Solhøyde og almanakker.
00:42:45:00 Ett regnestykke kunne ta flere timer.
00:43:10:00 Vi hadde ennå sekstant om bord da jeg ble pensjonist.
00:43:40:00 Flybøker.
00:44:25:00 Fikk ikke øvd på solhøyde.
00:45:00:00 På skolen var alt teori.
00:45:55:00 Lengde og bredde.
00:46:30:00 Stjernene ga en trekant.
00:47:10:00 En seilas fra Las Palmas i tjukk tåke.
00:47:30:00 Måtte gå på ekkoloddet.
00:47:55:00 Kunne etter hvert høre fyrene.
00:48:45:00 Vi hadde radar på skolen.
00:48:30:00 Radarsertifikat.
00:49:25:00 Det var en egen vitenskap å starte instrumentene.
00:50:05:00 Gyro måtte startes opp tidlig.
00:50:40:00 Gyroen var vanlig i hele min tid.
00:51:10:00 Hadde magnetkompass i tillegg.
00:51:30:00 Ekkoloddet var stort sett det samme.
00:52:00:00 Ting ble etter hvert mer lettvint.
00:52:30:00 Ekkolodd var nyttig når du hadde kart som viste dybde.
00:53:00:00 Magnetkompass kunne forstyrres av lasten.
00:53:20:00 På skolen lærte vi å korrigere kompass.
00:54:35:00 Kompasset måtte oppdateres annethvert år.
00:55:05:00 Tok lang tid å oppdatere.
00:57:20:00 Lastelære var en kronglete sak.
00:57:30:00 Måtte lære å beregne stabilitet.
00:58:15:00 Det tyngste faget vi hadde.
00:58:30:00 Jeg var i linjefart hos Wilhelmsen.
00:58:50:00 Vanlig lastebåt. Løs last.
00:59:10:00 Var med og tegnet lasteplan.
00:58:45:00 Skulle jo kanskje laste og losse ti ganger underveis.
01:00:20:00 Noe av lasten kunne kanskje ikke plasseres sammen.
01:00:40:00 En hollands tegning av et lasteskip.
01:01:30:00 En annen tegning: Hvordan folk rundt så på skipperen.
01:01:50:00 Som skipper er du ikke alltid populær.
01:02:20:00 Paller var noe nytt.
01:02:40:00 Etter hvert kom containerne.
01:03:20:00 1964: Første gang ute som 2. styrmann.
01:03:40:00 Pallelasten kom senere.
01.04:00:00 Lastet bananer i åpne kasser.
01:04:35:00 Båter med sideporter.
01:05:00:00 Pallene kom på 1970-tallet.
01:05:20:00 Nå er det stort sett bare containere.
01:05:50:00 Alt måtte gjennom lasteluken.
01:06:10:00 Det var en viss sjarm i å ha god tid.
01:07:00:00 Hørte om steder hvor myndighetene måtte bestikkes.
01:07:20:00 Kornlast til Shanghai.
01:07:40:00 Anti-amerikanske plakater overalt.
01:08:05:00 Vi ble kjørt til en oppvisning.
01:08:45:00 Musikk og propaganda.
01:09:00:00 1964.
01:09:20:00 Ballast til Djakarta. Gummi og kopra.
01:09:50:00 Bestikkelser.
01:11:20:00 Sigaretter og whisky som bestikkelser til arbeiderne.
01:12:15:00 Måtte skrive klarering på kvoten.
01:12:45:00 Nøyaktig regnskap over tax-freevarer.
01:13:15:00 Datamaskiner til lossing og lasting var etter min tid.
01:14:35:00 Mye er lettvint i dag.
01:14:55:00 Hva skjer om GPS-systemet tas vekk?
01:15:25:00 Lorn C-systemet.
01:15:45:00 GPS gir posisjon innenfor noen menter.
01:16:20:00 Utviklet av det amerikanske forsvaret.
01:16:50:00 En utrolig utvikling.
01:17:25:00 Jeg brukte fortsatt sekstant.
01:17:50:00 Måtte hente en greker som hadde frosset inne.
01:18:25:00 Flere hasteoppdrag.
01:19:05:00 Mange måneder forsinket hjem.
01:19:25:00 8 uker om bord, 4 uker hjemme.
01:20:00:00 Første året i Nordsjøen.
01:20:20:00 Stort sett amerikanere.
01:20:45:00 Lasting av stålbøyer.
01:21:05:00 I dag hadde det vært ulovlig.
01:21:15:00 Ulykke.
01:21:50:00 Jeg fikk sparken.
01:22:25:00 I dag er et nei et nei.
01:22:50:00 Frykeboksen var på litt over 2000 tonn.
01:23:10:00 Alt kom i kasser.
01:23:20:00 Bananfarten.
01:23:40:00 Tunfisk i løs vekt. Stivfrossen.
01:24:20:00 Til hermetikkfabrikk i Costa Rica.
01:25:10:00 Homogen last.
01:25:50:00 Utfordringen for banantransporten var temperaturen.
01:26:40:00 På plantansjen i Puerto Rico.
01:27:10:00 Fløting av bananer.
01:27:45:00 Kontroll av modenheten.
01:28:20:00 Fjernstyring av temperaturen.
01:28:30:00 Ned og sjekket to ganger om dagen.
01:29:10:00 Rommet ble fylt med co2.
01:29:35:00 Rommene måtte kjøles ned på forhånd.
01:29:55:00 Transportarbeid direkte fra jernbanevognene og til dekket.
01:30:50:00 Amerikanerne styrte og stelte.
01:31:10:00 Interessant å se hele prosessen.
01:31:25:00 1967-1973.
01:32:10:00 Fiskefrakt.
01:32:45:00 Druer, appelsiner og tomater.
01:33:10:00 Bananfrakt fra Angola. Slanger i kassene.
01:34:10:00 Ferdig på styrmannsskolen i 1962.
01:34:25:00 Militæret. Sjøkrigsskolen.
01:34:40:00 Håkonsvern.
01:35:00:00 KNM Stavanger, fenrik. 14 måneder.
01:35:40:00 Styrte kanoner.
01:35:55:00 Jeg hadde lyst på noe annet.
01:36:20:00 Alt var gammeldags.
01:36:30:00 Åpen bro. Taletut.
01:36:50:00 Man kunne få stor fart.
01:37:10:00 Mye festing blant offiserene.
01:37:40:00 Festing var viktig for dem.
01:37:55:00 Ankerdram.
01:38:15:00 Det var under den kalde krigen.
01:38:30:00 Kennedy ble skutt.
01:38:55:00 Cubakrisen.
01:39:15:00 Vi fikk utlevert skarpe skudd.
01:40:20:00 Det var helt vanlig med bar i handelsbåtene.
01:40:40:00 I dag er alkohol forbudt i supplybåtene.
01:41:15:00 Jeg giftet meg.
01:41:25:00 Traff kona på danseskole.
01:41:55:00 Hun var akkurat ferdig på gymnaset.
01:42:25:00 Reiste på Hiram, deretter for Wilhelmsen.
01:42:40:00 Begynte på skipperskolen i 1966.
01:42:55:00 Jeg reiste ut noen måneder etter at vi hadde giftet oss.
01:43:20:00 Ble nesten ett år ute, to ganger.
01:43:30:00 Vikar Arendalske dampskibselskap.
01:43:50:00 Fikk et år hjemme.
01:44:10:00 Veldig fint på skipperskolen.
01:44:30:00 Mange av de samme fagene som på styrmannsskolen.
01:44:50:00 Medisin, regnskap.
01:45:30:00 Som skipper hadde vi trengt å lære mer om administrasjon.
01:46:10:00 Telefonisertifikat.
01:46:15:00 Telegrafistene var på vei ut.
01:46:30:00 Avhengig av egen kompetanse.
01:47:10:00 Måtte lære frekvenser, nødanrop, og lignende
01:47:45:00 De to frysebåtene var bygget i Ulsteinvik.
01:48:00:00 Jeg var styrmann de tre første årene.
01:48:05:00 Ble skipper i 1971.
01:48:20:00 Båtene ble solgt i 1973.
01:48:30:00 Hadde fått barn nummer 2.
01:49:05:00 Måtte kjøpe en stor bamse til eldstejenta.
01:49:25:00 Jeg var i Norsk Bjergingskompani til 1979.
01:49:45:00 Nedgangstider i bransjen.
01:49:55:00 Jeg var stort sett offshore.
01:50:15:00 Berging på Færøyene og utenfor Florø.
01:50:40:00 Sleping av isfjell.
01:52:10:00 Sprengstoff og kjettinger.
01:52:40:00 Hadde ikke kraner om bord.
01:53:05:00 Vi hadde stort dekk og stor maskinkraft.
01:53:30:00 Brukte ståltanker fylt med vann.
01:53:40:00 Pumpet ut vann og inn luft.
01:54:00:00 Vi hadde dykkere.
01:54:50:00 Varierte tider.
01:55:35:00 En del av bjergingsbåtene overtatt av Bergvall.
01:55:40:00 Overført til selskaper i statene.
01:55:50:00 Jobb i Mexicogulfen.
01:56:00:00 To år på amerikansk kontrakt.
01:56:20:00 Hadde norsk styrmann, meksikansk mannskap.
01:56:45:00 Dårlige forhold.
01:57:10:00 Tilbake i Nordsjøen. Parley Augustsson.
01:57:30:00 Alle tiders.
01:57:50:00 Konkurs.
01:58:15:00 Gulfkrigen.
01:58:55:00 Larak-øya. Modertankbåt.
01:59:00:00 Oljefrakt.
01:59:25:00 Ned til Dubai.
01:59:55:00 Tankbåt skutt i filler.
02:00:15:00 Brannslukning.
02:00:45:00 Hele båten eksploderte. 13 mann omkom.
02:01:10:00 En kvadratkilometer olje i brann.
02:01:30:00 Instrumentene ble ødelagt.
02:02:05:00 Jeg kjente skipperen som omkom.
02:02:30:00 Det ble erklært krigsområde.
02:02:40:00 Flyalarm flere ganger i døgnet.
02:03:40:00 Iranske båter skjøt på sine egne.
02:03:50:00 Forferdelig vanskelig å komme inn til Dubai.
02:04:40:00 Mange småbåter gjennom stredet.
02:05:10:00 En norsk tankbåt fikk en karamell.
02:05:15:00 Jeg var glad da jeg satt på flyet hjem.
02:05:20:00 Begynte på hurtigbåtene.
02:05:35:00 Jeg hadde tidligere vært på laksebåt fra Vestlandet til England.
02:06:00:00 1986. Thermotransport.
02:06:10:00 Oddvar Røyse.
02:06:20:00 Katamaran med kjølerom.
02:06:55:00 Dette var om høsten.
02:07:05:00 Senere solgt til HSD, Kjelden.
02:07:40:00 Forferdelig dårlig vær.
02:08:00:00 Båten kjørte fortere enn bølgene rullet.
02:08:15:00 Alt var grønt.
02:08:30:00 Måtte holde igjen farten.
02:08:50:00 Mistet propellen en gang.
02:09:00:00 Motstand fra oppdretterne.
02:09:25:00 Begynte hos Lerøy. Dårlig business.
02:09:40:00 Vi jobbet mer enn vi hadde lov til.
02:10:10:00 Nordvestlig storm fra Færøyene.
02:10:20:00 Vi hadde lært.
02:10:35:00 Bygget en større katamaran. Anne-Lise.
02:10:45:00 Grønland.
02:11:00:00 Lastet fisk på paller. Glatt!
02:11:45:00 Vanskelig å få lasten til å stå stille.
02:12:00:00 Grønnsaker ble ødelagt en gang.
02:12:50:00 Kjelden gikk Flaggruten. Senere hvalsafari.
02:13:30:00 Jeg var ti år på Hurtigbåtene.
02:13:40:00 Fekete & co.
02:14:10:00 Hadde base i Valletta på Malta.
02:14:30:00 Trafikkerte Middelhavet.
02:14:50:00 Båten og jeg ble sendt til Dar Es Salaam.
02:15:00:00 Zanzibar.
02:15:30:00 Jeg var der i seks måneder.
02:15:40:00 Spesielle forhold.
02:15:55:00 Muslimene godtok bare Donald Duck-filmer om bord.
02:16:15:00 Greie folk.
02:16:30:00 Korrupt lege.
02:17:10:00 Vi hadde bil og stort hus.
02:17:30:00 Alle på øya visste at vi jobbet på båten.
02:17:45:00 Punkterte i skogen. Fikk hjelp.
02:18:10:00 Mat var et problem.
02:18:45:00 Mange kinesere på Zanzibar.
02:19:00:00 Mye malaria. Hadde med engangssprøyter.
02:19:55:00 Hadde kontanter på vei hjem.
02:20:15:00 Pengene ble tatt fra meg på flyplassen.
02:20:45:00 Tilbake til Malta.
02:20:55:00 Ble sittende på Kapp Verde i nesten 2 måneder.
02:21:15:00 Jeg bodde privat. Gamlemor sov i spisestuen.
02:21:40:00 Tenerife. Fred Olsen skulle prøve ut hurtigbåt der.
02:22:00:00 Kjørte i to måender.
02:22:10:00 Isle of Wight.
02:22:25:00 Båten ble arrestert.
02:22:50:00 Fikk løst ut båten.
02:23:10:00 Skulle ta den tilbake til Norge.
02:23:20:00 Maskinen var sabotert.
02:24:00:00 Jeg var på hurtigbåtene 1988-1995.
02:24:30:00 Venezuela. Kloster rederi.
02:24:50:00 Gikk ut til Margarita-øya.
02:25:00:00 Tax-free.
02:25:20:00 Måtte rømme midt på natta.
02:26:15:00 Maskinsjefen var fuktig.
02:26:25:00 Fikk ham ikke med oss.
02:26:55:00 Oppdaget luft i systemet.
02:27:05:00 Jeg sugde luft og spydde.
02:28:00:00 Vi ble sendt på et flott hotell i Costa Rica.
02:28:15:00 Visa ble ordnet på 10 minutter.
02:28:50:00 Puerto Rico. Ble liggende i et par måneder.
02:29:25:00 Visste innerst inne at det ikke ville bli noe her.
02:29:50:00 Hjem. Og så til Havana.
02:30:05:00 De håpet på at embargoen skulle opphøre.
02:30:25:00 Der ble vi liggende.
02:30:30:00 Jeg hadde egen bil, gratis bensin, eget hus, mat.
02:31:00:00 Befolkningen hadde rasjoneringskort.
02:31:30:00 Vi fartet rundt som turister.
02:32:00:00 Så ble det Mexico.
02:32:10:00 Gikk ikke, det heller.
02:32:25:00 Glassfiber på båten begynte å flasse av.
02:32:45:00 Dokket i Havana.
02:33:00:00 Skulle få båten til Europa.
02:33:50:00 Båten begynte å trafikkere mellom Bali og Albania.
02:34:40:00 Helsinki-Estland.
02:34:45:00 Estonia-forliset.
02:35:00:00 Hadde alltid full båt.
02:35:30:00 Båten ble sendt til Brighton.
02:35:55:00 Ulstein hadde overtatt båten.
02:36:00:00 Den engelske leietakeren hadde ikke betalt.
02:36:25:00 Vi ble arrestert.
02:36:45:00 Rettssak. Jeg var der i 3 måneder.
02:37:15:00 Båten ble løst ut.
02:37:25:00 Politiet vinket oss farvel.
02:38:00:00 13. januar gikk jeg i land i Bergen.
02:38:15:00 Siste jobben var i HSD.
02:38:30:00 Filippinene. SingaShip.
02:38:50:00 Hadde bygget to hurtigbåter i Singapore.
02:39:20:00 Jeg jobbet på land. 6 måneder.
02:39:55:00 Kom hjem. Var vikar på sandjekt.
02:40:50:00 En tur til Danmark.
02:41:00:00 Kona fikk beskjed om å se etter offshore-jobber for meg.
02:41:20:00 Taubåtkompani i Trondheim trengte folk.
02:41:35:00 Kona sendte opp papirer.
02:41:55:00 Båten ble snart overatt av Havila. Siden Bourbon offshore.
02:42:30:00 1997-2005.
02:42:40:00 Beredskap i Nordsjøen i 5 år.
02:43:20:00 To turer til Brasil.
02:43:30:00 Siste 6 månedene i Middelhavet.
02:43:40:00 På grensen til Gaza.
02:44:00:00 Det ble 50 år på sjøen.
02:44:30:00 Veldig rotete. Jeg har flakset rundt.
02:44:40:00 Tilfeldigheter.
02:45:00:00 Altfor mange useriøse aktører.
02:45:15:00 Malaga - Gibraltar
02:45:25:00 Eieren het Trofast, men var alt annet enn det.
02:45:40:00 Jeg skulle kjøre passasjerer.
02:46:15:00 Portellibrødrene på Malta var seriøse.
02:46:35:00 Finlandsferjene.
02:47:25:00 Båten mellom Fecamp og Brighton kunne ha gått bra.
02:48:40:00 Endringene til nå er som natt og dag.
02:48:50:00 Dagens supplybåter er noe helt annet.
02:49:25:00 Dagens båter er mye mer avanserte.
02:49:40:00 Alt kan styres med fjernkontroll.
02:49:50:00 I 15 år var jeg alene som nordmann.
02:50:05:00 Mange uhyggelige opplevelser.
02:50:10:00 Hurtigbåtene var veldig spennende.
02:50:30:00 Månedene som turist på Cuba var også spennende.
02:51:00:00 Men du var mye vekk fra familien.
02:51:45:00 Jeg hadde egentlig lyst til å bli flyger.
02:52:00:00 1958: Ville søke flyskolen.
02:52:20:00 Jeg kom ikke hjem tidsnok.
02:53:00:00 Det er synd med den norske sjøfarten.
02:53:20:00 Snittalderen i skipperforeningen er 60.
02:54:30:00 Sjøfarten har bidratt til den standarden vi har i Norge i dag.
02:55:10:00 Før var det en mengde familierederier.
Comments